VAPAUS

Kanavoinut Brenda Hoffman (www.lifetapestrycreations.com)
20.4.2020
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat ystävät,

On aika puhua tarpeestanne olla oikeassa. Tunteestanne, että te ette tiedä parhaiten ainoastaan itsenne osalta, vaan myös rakkaidenne ja koko maailman osalta. Tosiasiassa tiedätte nyt vähemmän toisten tarpeista ja haluista, kuin olette koskaan tienneet.

Tämä aika on ainutlaatuisuutta, joka sekoittuu kokonaisuuteen. Kuin Maa olisi valtava kattilallinen muhennosta, joka muuttuu jokaisen ainesosan myötä joksikin, mikä miellyttää makuaistia.

Tämä on hyväksymisen aikaa, yhden lähestymistavan sijasta elämään. Vaikka ette ehkä olisi vielä samaa mieltä, menneissä maa-aioneissanne on ollut kyse sopimisesta tiettyyn muottiin tai oikeasta olemista. Olette saattaneet pärjätä kohtuullisesti monissa elämissä, mutta sen tehdessänne sivuutitte ainakin jotkut henkilökohtaiset tarpeenne.

Tässä uudessa elämässä johon alatte siirtyä, on kyse ainutlaatuisista tarpeistanne – sekä toisten tarpeista.

Kenties muistatte meidän puhuneen, että tämän uuden maailman ryhmät joilla on samanlaiset kiinnostukset, työstävät yhteistä tavoitetta. On epätodennäköistä, että enemmän kuin kourallinen noista ryhmistä/tavoitteista kiinnostaa teitä tässä elämässä. Se ei tee muista ryhmistä vääriä, pelkästään erilaisia. Yrityksenne saada nuo ryhmät ajattelemaan ja toiminaan niin, kuin te, ei eroa mistään muusta 3D-elämästä, jonka olette kokeneet.

Uudessa maailmassanne on kyse vapaudesta. Vapaudesta ajatella ja toimia niin, kuin haluatte – mikä pätee kaikkiin. Luultavasti uskotte, että sellainen luo taas yhden 3D-maailman, jossa "täytyy" ja "ei saa". Että varakkaat ja vaikutusvaltaiset panevat vähemmän vaikutusvaltaiset alistumaan tarpeisiinsa. Tuollaisia ajatuksia on, koska olette kokeneet sen aiemmissa maaelämissä. Ei siksi, että teidän täytyi, vaan koska halusitte olla tuon ajan sosiaalista miljöötä. Teillä ei enää ole tuota tarvetta.

Kun tuo tarve on poistettu, teillä ja kaikilla muilla on vapaus luoda ja elää niin, kuin haluatte. Kenties ette usko sellaista mahdolliseksi. Muistutamme teille, ettei teillä on mitään vaikeuksia uskoa sellaista todelliseksi muissa ulottuvuuksissa ja taajuuksissa.

Te jatkatte edelleen luomista ja ajattelemista 3D-rajoissa. Tämä muuttuu, kun kehitytte. Ensimmäinen askel on sallia toisten tulla siksi, kuka he haluavat olla. Te ette ole tuo suuri velho, joka määrää, miten toiset elävät – yhtään sen enempää, kuin haluatte jonkun suuren velhon kertovan teille, mitä teette. Te kaikki kehitytte – nekin jotka haluavat pysyä 3D:ssä. Ja kun kehitytte, huomaatte vähemmän ja vähemmän mukavaksi, kun joku yrittää laittaa teidät "oikeaan" laatikkoon. Sama pätee kaikkiin.

Teidän on aika olla piittaamatta toisten haluista ja tarpeista. Ei siksi, että olette ilkeä tai itseä palveleva, vaan koska heidän tarpeensa ja halunsa ovat erilaisia kuin teidän – elleivät he ole teidän ryhmäänne. Ja jos he ovat teidän ryhmäänne, teillä ei tietenkään ole mitään vaikeuksia heidän ajatustensa tai tekojensa osalta.

Enää Maan ei odoteta toimivan kuin yksi, kuten on ollut aioneita. Tässä uudessa maailmassa on kyse ainutlaatuisista yksilöistä, jotka luovat ainutlaatuisia elämiä yleisen "olemme yhtä" -sateenvarjon alla.

Vaikka tämä uusi suunta saattaa tuntua pelottavalta, se eroaa vain vähän siitä, että päätätte tulla insinööriksi, eikä sosiaalityöntekijäksi. Kumpikin niistä tekee tärkeitä toimia, mutta on epätodennäköistä, että noilla kahdella ammatilla olisi paljon yhteistä bisnesneuvottelupuhelussa. Erona on, että eri ryhmillä ei ole välttämättä sellaisia nimikkeitä, kuin nykyiset 3D-ammatti- tai -kiinnostusnimikkeet.

Noiden ryhmien teot ja luomukset ovat niin uusia, etteivät kaikkia koskevat nimikkeet ole todennäköisiä teidän elinaikananne. Alatte pelkästään puhua jonkun kanssa ja huomaatte, että teillä on paljon yhteistä. Yhteinen piirre joka johtaa uuteen luomukseen tai toimintaan. Nimikkeitä tai energiatyötä ei tarvita niin, kuin 3D:ssä. Se vain tapahtuu – kunnes tuo toiminta ei ole enää kiinnostavaa ja löydätte toisen ryhmän.

Niin se on, että osallistutte tähän ryhmään ja tuohon ryhmään, kuten kaikki muutkin. Ei ole mitään "pitäisi"- tai kestävyysvaatimuksia, on ainoastaan kiinnostus. Kaikkea mistä olette kiinnostunut, parannetaan panoksellanne riippumatta siitä, tiedättekö, miten panostitte siihen, vai ette.

Tässä uudessa yhteiskunnassa on kyse yhteisistä kiinnostuksista, eikä tietyistä muoteista joihin teidän täytyy sopia. Niinpä ei ole enää sopivaa panetella niitä, jotka ovat erilaisia kuin te, sillä he vain luovat jotain muuta, kuin mikä kiinnostaa teitä.

Jotkut teistä kyseenalaistavat tuon ajatuksen, sillä olette tietoisia niistä, jotka eivät välitä ihmiskunnasta tai ympäristöstä, ja uskotte heidän olevan väärässä.

Ne jotka näyttävät olevan sidottuja 3D-pitäisi-asioihin ja -uskomuksiin, ovat yhtä paljon luoja kuin te. Heidän uskomuksensa varmistavat, että te luotte jotain erilaista. Ei ole mitään tarvetta osallistua heidän ryhmäänsä, sillä heidän uskomuksensa eivät kiinnosta teitä. Mutta koska he ovat niin ilmiselvästi vanhaa, he ovat teidän ponnahduslautanne uuteen. Sallikaa heidän olla, sillä he ovat teidän yllykkeenne uusiin ajatusiin ja tekoihin. Monet teistä ovat vihaisia niille, jotka näyttävät juuttuneen 3D:hen. Mutta jälkiviisaana tunnistatte sen oleellisen roolin, jota he esittivät uudessa maailmassanne.

Sallikaa itsenne seurata omia ilojanne – ja sallikaa toisten tehdä samoin. Tämä on uusi vapauden maailma. Ei vapautta saada kaikkia uskomaan ja toimimaan niin, kuin te – olette jo testanneet tuon tavan – vaan vapautta olla koko loistossaan riippumatta siitä, kiinnostaako tuo loisto teitä vai ei. Niin olkoon. Aamen.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.