PAINEKATTILAN AVAAMINEN

Kanavoinut Brenda Hoffman (www.lifetapestrycreations.com)

20.2.2017

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat ystävät,

Kenties teistä tuntuu, ettette pysty poistamaan vihakuortanne, sillä juuri kun siirrytte onnellisuuteen, uusi tapahtuma lähettää teidät epämukavuuden ja pelon syöksykierteeseen.

Tällainen on odotettua tänä aikana, sillä puhdistatte syvään juurtuneita pelkoja, kuten hyvin monet – ette tunne ainoastaan omaa vihaanne, vaan myös toisten vihan.

Kun siirrytte syvemmälle tähän siirtymään, teillä on parempi kyky tuntea toisten tunteet. Vaikka nyt luultavasti uskotte, että se on kirous, niin se on pelkästään merkki siitä, miten pitkälle olette edenneet lyhyessä ajassa.

Tietysti olette kyllästyneet puhdistamiseen. Haluatte palkkionne hyvin tehdystä työstä. Enää ei riitä, että kerromme, miten rohkeita olette ja olette olleet. Olette kyllästyneet 3D-pelkoihin. Olette kyllästyneet valheellisilta näyttäviin porkkanoihin. Olette vain kyllästyneet.

Milloin tunnette lopultakin sitä iloa, mikä teille on luvattu?

Löydätte lisää vastauksia viime viikon kysymykseen "kuka olen?", mutta nuo vastaukset eivät ole välttämättä tuottaneet iloa sisällänne. Ne ovat pelkästään avanneet epämukavia paikkoja, jotka lisäävät tai ylläpitävät pelkojanne – ja näin vihaanne.

Mitä teidän pitäisi tehdä? Ette voi palata 3D:hen – tuo vaihtoehto sulkeutui sillä hetkellä, kun astuitte 5D:hen, aivan kuten ette voi poisoppia lukutaitoa. Kuitenkin tulevaisuus näyttää raskaalta ja ankealta monille teistä, ottaen huomioon maailman tapahtumat ja henkilökohtaiset huolenne.

Olette kokeilleet monia tekniikkoja siirtyäksenne tämänhetkisistä peloista läpi – löytääksenne vain jotain uutta, joka palauttaa teidät syvään pelkoon. Tietysti voisitte vetäytyä kotiinne, mutta sekään ei näytä saavan aikaan samaa iloa kuin ennen. Teillä ei ole ikään kuin paikkaa, jonne juosta tai piiloutua.

Niin se on, että sallitte, kenties jopa pakotatte, itsenne löytämään, mikä sai aikaan tämän viimeisimmän synkän pelkokuopan. Onko se perheenne? Entisen elämän muistot? Entisiin pelkoihin liittyvä politiikka? Vai yleistä vihaa, jota näyttää vain leijuvan ympärillänne ilman tiettyä aihetta.

Muutaman seuraavan päivän aikana tuo pelkokupla räjähtää tavoilla, joita ette pysty vielä kuvittelemaan, sillä poliittiset, henkilökohtaiset ja globaalit pelot joita nyt tunnette, kärjistyvät hyvin nopeasti.

Viime viikolla annoimme ymmärtää, että päästelitte höyryjä. Seuraavina muutamana päivänä poistatte kannen siltä tuotteelta, jonka kuvittelette painekattilassanne. Eli saatte ahaa-elämyksen siitä, miten tämä pelko liittyy suoraan teihin – ettei kyse ole globaalista pelosta, jonka tuntevat kaikki, vaan ainutlaatuisesta pelosta, joka on yksin teidän.

Ne jotka lukevat näitä sanoja, tuntevat luultavimmin syvälle kätkettyjä henkilökohtaisia pelkoja, eivät globaaleja pelkoja. Poliitikkonne, perheenjäsenenne ja yhteiskunta kokonaisuutena työskentelevät yhdessä auttamaan teitä hävittämään sen pelon, jota nyt tutkitte.

Valitettavasti siirtymänne tuntuu yhdeltä jatkuvalta puhdistamiselta – koette iloa muutaman päivän ja sitten se poistetaan tai sitä häiritään. Niin se on, että alatte pelätä tätä siirtymää, sillä mitä muita syviä pelkoja teidän täytyy vielä puhdistaa, ennen kuin koette pitkäaikaista iloa?

Emme tiedä vastausta tähän kysymykseen sen enempää kuin tekään, sillä olette tehneet siirtymää niin nopeasti ja niin pitkälle yli odotusten, ettemme ole enää tietoisia suunnitelmasta. Mutta tiedämme kuitenkin, että te ette koskaan tuhoa itseänne penkomalla liian syvältä pelkoja, jotka tunnette tarpeelliseksi hävittää joka kerta, kun siirrytte syvemmälle uuteen "sinuun".

Tämä tuo esiin vihanne, joka liittyy palkkioihin hyvin tehdystä työstä. Elämänne näyttää vain vähän erilaiselta kuin aloittaessanne tämän siirtymän. Ja joillakin teistä jopa vähemmän kestävältä, kuin ennen aloittamistanne. Missä on ilonne?

Pyysitte massana tätä viimeisintä energiaräjähdystä paljastaaksenne sen pelon, jota hävitätte. Olette nyt kaikki pyytäneet lepoa, ns. rauhan jaksoa. Niin se on, että sitten kun poistatte painekattilanne kannen, kaikki näyttää loksahtavan paikoilleen helposti ja vaivattomasti.

Viimeisin puhdistamiskierros ei tee teistä parempaa ihmistä, vaan syvemmän ihmisen. Sellaisen joka pystyy tutkimaan viidettä ja ylempiä ulottuvuuksia syvemmältä.

Yksi tuon 5D-syvyyden osa on luomisen helppous. Niin se on, että jotkut teistä löytävät toisia, jotka haluavat luoda uusia yhteiskunnallisia ulottuvuuksia kanssanne. Toiset teistä haluavat luoda henkilökohtaisempia asioita tai näiden yhdistelmän, sillä yhteiskunnallisiin ulottuvuuksiin sisältyy tieteelliset löydöt, sosiaalisen vuorovaikutuksen uudet menetelmät, parantaminen, hallinto, koulutus jne. Ja henkilökohtaiseen ulottuvuuteen sisältyy kaikki uudesta kodista uusiin tai konkreettisempiin suhteisiin.

Teitä ei ole koskaan rajoitettu siinä, mitä voisitte luoda ollessanne Maassa. Mutta aionien ehdollistuminen kuvasi luomistaitonne muutamaksi suuren työn jälkeen. Niin se on, että te edelläkävijät olette viimeinkin puhdistamassa tuota ehdollistumista. Ja kun päätätte avata painekattilanne tutkiaksenne valmista tuotettanne, ilmaisette samaa hämmästystä taidoistanne, kuin me jatkuvasti teemme.

Olette keskellä pelkotunteitanne, joten ette voi ymmärtää, miten me voimme kuvata niin iloisesti uuden "sinun" evoluutiota, sillä tunnette ottaneenne 20 askelta taaksepäin. Sen sijaan olette juuri luoneet tässä pelkopainekattilassa uuden tuotteen, 5D-pätevämmän "sinun". Niin olkoon. Aamen.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.