LUOMISEPÄVARMUUS

Kanavoinut Brenda Hoffman (www.lifetapestrycreations.com)

20.11.2017

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat ystävät,

Olette uudelleenrakennusvaiheessa. Vaikka teillä saattaa olla jokin suunnitelma lopputuotteesta, tunnette vain mullistusta ilman konkreettista ajatusta siitä, mitä tehdä seuraavaksi. Tunnette luultavasti pakahtuvanne kaikesta, mikä näyttää tarvitsevan loppuunsaattamista, ennen kuin henkäisette helpotuksesta ja säkenöitte ilosta tietäen, että työ on hyvin tehty.

Totta puhuen, monet teistä tuntevat olevansa luusereita luomispelissä. Tiedätte, mitä ette halua. Ette kuitenkaan ole varma, mitä haluatte. Eikä teillä ole aavistustakaan, miten jotain luodaan – vielä vähemmän uusi elämä tai uusi maailma.

Niin se on, että kyseenalaistatte itsenne, tämän siirtymän ja kaiken. Vaikuttaa siltä, että uuttera työnne on ollut turhaa ja olette siinä, missä olitte, tai kenties vielä epävarmemmassa paikassa.

Lähiympäristönne ei ehkä ole sekasortoa, mutta ulkoinen maailmanne varmasti on. Miten ja milloin uudelleenrakennus alkaa? Tai onko uudelleenrakennus unelma, joka ei koskaan toteudu? Monet teistä ovat nyt liian uupuneita edes uneksimaan, mitä voisi olla.

Vaikka voimme kertoa teille, että kaikki on hyvin, lähiympäristönne ja ulkoinen maailmanne ei osoita sitä. Sen sijaan vaikuttaa siltä, että tämä kaaos, tämä pelko, kestää vuosikymmeniä – paljon pidempään kuin tunnette itsellänne olevan voimaa kiertää sitä.

Olette unohtaneet – ja olosuhteenne huomioon ottaen kenties oikein niin – että uuden "sinun" luomisvoimat eivät ole samanlaisia kuin aiemmissa maaelämissä. Menneisyydessä toivoitte, uneksitte, rukoilitte ja meditoitte kannustaaksenne universumeja luomaan universaaliin aikaan sen, mikä oli parasta teille. Tunsitte, ettei teillä ollut kontrollia ajoitukseen tai luomiseen. Jotkut teistä siirtyivät 3D:ssä tuon kohdan ohi, mutta vasta otettuaan ne askeleet, joita vaadittiin oman uskomusjärjestelmänne tai niiden mukaan, jotka tuntuivat henkisemmiltä kuin te.

Siirrytte nyt yli noista 3D-uskomusjärjestelmistä. Sallitte itsenne muistaa, miten luodaan universaalien ehtojen mukaan, maatoiveiden sijasta. Aloitatte uutta opetussuunnitelmaa, joka ei ole vielä mukava teille. Samalla tavalla kuin ehkä tunsitte ensimmäisenä päivänä geometriaa. Opitte – tai kenties parempi termi olisi – muistatte luontaiset luomistaitonne.

Siinä välillä on kuilu, mitä oli ja mitä on. Ilmiselvä kysymyksenne on: "Mitä temppuja minun on tehtävä päästäkseni käsiksi universaaleihin luomistaitoihini?" Ei mitään. Teillä on aina ollut ne, vaikka sallittekin itsenne kieltää niiden olemassaolon ollessanne 3D-maassa. Kyse ei ole luomistaitojenne löytämisestä – kyse on uskomisesta, että teillä on luontaiset luomistaidot.

On aika uskoa itseenne yhtä paljon, kuin uskoitte jonkun ulkopuolellanne antavan teille, mitä toivotte – oli se sitten Jumala, enkelit, universaalit olennot tai joku 3D-elämässänne. Luotte omat ihmeenne, aivan kuten luotte elämänne. Ne ovat yksi ja sama asia. Kuitenkin useimmat teistä erottavat nämä kaksi. Uskotte lopultakin, että luotte oman elämänne, mutta huudatte edelleen taivaalle tai muille, kun ihmeenne, unelmanne, eivät ilmesty haluamassanne ajassa – tai koskaan.

Niin se on, että olette nyt luomisepävarmuudessa. Puolittain uskoen, että luotte unelmanne, ja puolittain uskoen, että teette sen vain universumien avulla ja erityisin kiitollisuus-, anteeksianto- ja siunausloitsuin universumeille.

Olette oma gurunne. Ette luo ainoastaan elämäänne – luotte myös ihmeenne ja unelmanne. Kenties ette usko tätä totuutta – tulette uskomaan – aivan kuten ette kerran uskoneet, että luotte oman elämänne. Kehittyminen uuteen "sinuun" on prosessi. Ja se prosessiosa jossa nyt olette, on uskoa, että te – ja vain te – luotte omat unelmanne.

Joillekin tämä ajatus on pelottava, sillä on paljon helpompaa, että on joku jolle huutaa, kun luomuksenne ei ilmesty. Kuitenkin olet vain sinä. Kenties tämä ajatus tuntuu ilkeältä niistä, jotka mieluummin syyttävät jotakuta tai jotain. Nimittäin jos olette luoja – ja te olette – ja olette taikahenki – ja te olette – ketä voitte syyttää, kun elämä ei mene odottamallanne tavalla? Nasevammin ilmaistuna, miten pelottavaa on niillä, jotka alkavat uskoa, että olette taikahenki, mutta mitään ei tule taikalampusta?

Mitä teette väärin? Mitä teidän täytyy tehdä muuttaaksenne elämäänne tai luodaksenne toiveenne ja unelmanne? Ei mitään. Sallikaa itsenne virrata uusiin uskomuksiinne sen sijaan, että pakotatte itsenne pelkonurkkaan. Sallikaa itsenne olla ja kehittyä hiljaa ja rauhallisesti.

Älkää hermoilko. Muistatte, miten luodaan, kun aika on oikea. Aivan varmasti ennen kuin "törmäätte ja palatte", mutta ei, ennen kuin lakkaatte syyttämästä koettelemuksistanne taivasta, muita maan asukkaita, Maata tai muita olentoja.

Sallikaa itsenne virrata ja kaikki tulee olemaan hyvin. Taistelkaa itseänne vastaan ja kaikki tulee olemaan hyvin, mutta teitä hakataan ja ruhjotaan tarpeettomasti prosessin aikana.

Kaikki on hyvin maailmassanne ja elämässänne – teidän on aika uskoa, että niin on. Aivan kuten oli totta tuona traumatisoivana ensimmäisenä päivänä geometriaa. Ette tietystikään ymmärtäneet geometriakäsitteitä ensimmäisenä päivänä, mutta opitte alkeet, kun teitte tehtävänne.

Niin se on teillä nyt. Ainoa tehtävänne on sallia itsenne muistaa luomistaitonne rauhallisesti ja tietävästi ymmärtäen, että olette kurssilla, jolle ette ole koskaan ennen osallistuneet – universaali luominen maan päällä ollessa.

Tehkää tehtävänne, ja muistatte. Taistelkaa tätä tehtävää vastaan, ja muistatte – mutta ilman rauhaa, joka on oikeutenne ja universaali ilonne. Niin olkoon. Aamen.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.