NUOREMPI SISARUS VAI RAKASTAVA KUMPPANI?


Kanavoinut Brenda Hoffman (www.lifetapestrycreations.com)
2.3.2020
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat ystävät,

Huomaatte luultavasti vaihtelevanne vihan, pelon ja ilon välillä. Ei siksi, että teidän tarvitsee, vaan koska olemuksenne muuttuu niin nopeasti, että te ette tiedä, kuka olette. Tuota tietämättömyyttä pahentavat ne, joita on ympärillänne, ne jotka vasta heräävät. Sillä aivan kuten te ette toimi niin, kuin ennen, hekään eivät toimi. Niinpä saatatte olla ristiriidassa lähimpienne kanssa. Näin on, koska jokainen teistä julistaa vapauttaan olla.

Vaikka te ette muista kamalaa teini-ikäänne, vanhempanne muistavat. Olette nyt tuo kypsempi olento, joka tarkkailee vasta heräävien typeryyttä ja tunnepuolen kasvukipuja. Niin se on, että toimitte niin, kuin on oikeinta teille, ja huomaatte, että nuo teot ärsyttävät rakkaitanne. Tai heidän tekonsa ärsyttävät teitä.

Mikään ei ole niin, kuin ennen. Eikä mikään ole niin, kuin ajattelette, että pitäisi olla. Sillä niitä rajoja jotka pitivät teidät ja toiset 3D:ssä, häviää joka päivä. Hyvin monet asiat ärsyttävät teitä.

Suuntafokustanne häiritsevät nuo vastaheräävät. Ajatukset "jätä minut rauhaan" tai "miten voit olla ymmärtämättä itsenäisyystarvettani?" tunkeutuvat olemukseenne, kun olette tekemisissä niiden kanssa, joita pelottaa heidän vastaheränneet tunteensa ja tarpeensa. Niin se on, että uuvutte miettiessänne, tarvitseeko teidän lähteä tuosta suhteesta – mikä tahansa tuo suhde onkin.

Ehdotamme, että annatte heille asettumisaikaa, aivan kuten me annoimme teille ailahtelevien alkusiirtymävaiheidenne aikana. Kuten oli totta teillä, ne jota heräävät nyt, etsivät jotain tai jotakuta ulkopuoleltaan selittämään, miksi he tuntevat ja käyttäytyvät tuolla tavalla. Nimittäin heidän vihansa ja pelkonsa on yhtä häiritsevää heille, kuin teille.

Eivät kaikki Maassa ole nyt heräämisvaiheessa. Niinpä ihmettelette, miksi haluatte jatkaa tuota tiettyä suhdetta, kun toiset ihmiset näyttävät enemmän "normaaleilta", sillä he eivät käy läpi niitä arvaamattomia muutoksia, kuin läheisenne.

Tosiasiassa noiden heräävien ailahteleva käyttäytyminen ei ole kovin erilaista, kuin teillä oli 3D-teininä tai vastaheränneenä olentona. Avainerona on, että he menevät siirtymävaiheidensa läpi nopeammin kuin te. Näin ollen heidän toimintansa on arvaamattomampaa ja siksi merkillepantavampaa.

Luultavimmin te ette olleet yhtä häiritsevä alkusiirtymävaiheidenne aikana, koska teidän siirtymänne tapahtui vuosien tai monien kuukausien kuluessa. Lähimpänne suorittavat samat vaiheet päivissä – kuukaudessa korkeintaan. Ja he tekevät niin teidän vuoksenne. Teidän majakkanne veti heidät valoon, mikä salli heidän muistaa, keitä he ovat – universumin jumalia ja jumalattaria.

Muistatteko, kun vuosia sitten kerroimme teille, että vaikka olitte kaikki näyttämöllä, ainutlaatuiset roolinne vaativat eri aikoja valokeilassa? Ajatelkaa lähimpiänne omina sijaisnäyttelijöinänne, jotka katselevat jokaista liikettänne tietäen, että he ovat pian samanlaisessa roolissa.

Te katsoitte kerran universumeita ja ihmisiä, joiden uskoitte olevan kehittyneempiä kuin te. Kunnes ette enää tarvinneet universumien tai muiden siirtymämatkustajien vakuutteluja. Niin se on nyt, että lähimpänne tietävät, että he haluavat olla kuin te. Niinpä he katselevat tarkkaan ja yrittävät matkia mielialojanne ja tekojanne. Tämä ärsyttää teitä, sillä ette enää halua kenenkään seuraavan teitä. Haluatte olla itsenäinen universaali olento. Ja haluatte samaa kaikille, myös rakkaillenne.

Pidätte kammottavana – joko tietoisesti tai tiedostamatta – sitä ajatusta, että lähimpänne haluavat olla kuin te. Ja kuten on totta useimmille vanhemmille veljille tai sisarille, yritätte päästä eroon sijaisnäyttelijästänne jatkaaksenne omaa kasvuanne. Aa, se ei ole niin helppoa, kuin haluaisitte. Ei siksi, että lähestymistapanne on väärä, vaan koska ne jotka seuraavat, eivät ole vielä ottaneet "itseyttään". Tämä tilanne muuttuu nopeasti.

Mutta tietäkää, että muutaman seuraavan päivän te ja rakkaanne saatatte olla konfliktissa. Aivan kuten nuoremmat sisaruksenne olivat luultavasti ärsyttäviä, kunnes he kehittyivät omaan kypsään olemukseensa. Kypsyyteen joka on saattanut sisältää jotain teidän ajattelutavastanne, mutta ei ole kopio teistä.

Olkaa kärsivällisiä niiden suhteen, jotka heräävät ystävä- tai perhepiirissänne. He haluavat olla kuin te – kunnes he haluavat olla ainutlaatuisia. Silloin yhdistytte heihin taas vahvemmin kuin koskaan.

Pysyykö tuo suhde hengissä? Luultavimmin, sillä he rakastavat ja ihailevat teitä riittävästi ollakseen kuin te, teidän sijaisnäyttelijänne. Sellaista ei tapahdu vihan vuoksi, vaan rakkaudesta ja niistä virheellisistä uskomuksista, että te tiedätte jotenkin kaiken, mitä he eivät tiedä.

Muutamassa päivässä he vaativat itsensä – teidän suureksi iloksenne ja heidän omaksi mielenrauhakseen. Nimittäin yrittäessään olla kuin te, he huomaavat eksyneensä. Vasta sitten, kun he löytävät oman polkunsa, oman roolinsa, he rentoutuvat ja palaavat siihen täyteen kumppanuuteen, josta te kumpikin ennen nautitte.

He eivät voi olla te. Te ette voi olla he. Uusi kohtaamispaikkanne on siinä kohtaa, missä he vaativat oman itsensä. Aivan kuten te kerran teitte. Vaikka heidän itsenäinen heräämisensä tapahtuu päivissä, he tuntuvat nyt kuin ärsyttävältä nuoremmalta sisarukselta. Tämäkin menee ohi – paljon nopeammin kuin tämänhetkinen ärsytyksenne uskoo mahdolliseksi. Niin olkoon. Aamen.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.