PROTESTOITKO LIIKAA?

Kanavoinut Brenda Hoffman (www.lifetapestrycreations.com)

2.12.2019

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat ystävät,

Teistä luultavasti tuntuu siltä, että olette oikeassa tietyissä asioissa – ja toiset ovat väärässä. Olette päättäneet niin, koska uskotte, että toiset ovat ilkeitä ja heiltä puuttuu lahjomattomuus tai että oma aatteenne on arvokkaampi. Kaikki tämä saa olonne tuntumaan oikeamieliseltä, mutta ei välttämättä kevyeltä ja huolettomalta. Se päätös on raskas taakka kantaa, että te olette oikeassa ja toiset ovat väärässä.

Todennäköisesti uskotte, että toiset voisivat olla hyviä ihmisiä, jos he vain toimisivat teidän tavallanne. Mutta sen ilmaiseminen sanallisesti tai sisällänne vetää teidät vain tuohon rähinään mukaan.

Tämän viikon viesti on kenties monien vaikea hyväksyä, vielä vähemmän ymmärtää. Nimittäin miten on mahdollista, että universumit (tai yhteiskuntanne 3D-jumalavanhempi) sallisi epäinhimillisyyden tai maapallon tuhoutumisen jatkua päivästä päivään? Uskotte, että jos ne ihmiset jotka aikaansaavat tuota tuskaa ja kaaosta, lähtisivät pois tai livahtaisivat nurkkaan, kaikki olisi hyvin maailmassanne.

Sitä ette vielä ymmärrä, että "nuo ihmiset" paljastavat mukavuuden aran paikan, kaiken sen mikä on kätketty aioneita maan päällä. Nimittäin jos nuo ihmiset lähtisivät pois, henkilö toisensa jälkeen liittyisi niiden joukkoihin, jotka on valittu näyttämään syrjintä ja pelko niille, jotka eivät halua tietää siitä.

Eikö ole totta, että vaikka olette panneet aioneita merkille yhteiskuntaryhmien epäoikeudenmukaisuuden sekä oman kotinne – Maan – laiminlyönnin, olette päättäneet olla vastustamatta yhteiskunnallisia tapoja?

Pohditte lopultakin tuota vastustamista, koska epäharmonia näkyy niin selvästi – ja se saa olonne tuntumaan epämukavalta. Mutta teidän tekniikkanne yhteiskunnallisen epäoikeudenmukaisuuden poistamiseksi ovat 3D:tä niiden tekojen sijasta, jotka muuttavat kotinne uudeksi Maaksi.

Suuttumuksen, epäluottamuksen ja sanallisen vihan jatkaminen ei muuta mitään – se aiheuttaa vain entistä selvempää jakautumista. Uusi tapa yhteiskunnan muuttamiseen on pelon sijasta rakkaus.

Kuten William Shakespeare hyvin osuvasti kirjoitti: "Sinä protestoit liikaa."* Niin se on, että olette täynnä raivoa niitä kohtaan, jotka korostavat 3D-yhteiskuntanne ongelmia. Samoja ongelmia jotka ovat olleet osa yhteiskuntaanne kautta 3D-aionien, vain muutamin muutoksin epämukavuuden tasossa. Siis miksi nyt uskotte, että voitte dramaattisesti muuttaa yhteiskuntaa samoilla iskulauseilla, jotka eivät ennen tuottaneet tulosta?

Yhteiskuntana yritätte saada epämiellyttävät uutiset häviämään käyttämällä vihaa, rankaisemista, karkottamista ja kuolemaa. Ja samat ongelmat vain palaavat elämä toisensa jälkeen – ja nyt hetki toisensa jälkeen.

Epämiellyttävyydellenne ja peloillenne ei ole mitään syytä. Tarkoitus ei ole kokoontua vihapäivään, vaan löytää uusia ratkaisuja erittäin vanhoihin epäoikeudenmukaisuuksiin. Silti monet teistä jatkavat vihansa – vain huomatakseen, että teillä on päivittäin lisää, mistä olla vihainen.

Teidät työnnetään pelon ja raivon nurkkaan, jotta joko luotte uusia tuloksia ja sallitte niiden olla, jotka luovat. Tätä yhteiskunnallista kaaosta ei ole siksi, että toistetaan samaa "Voi, miten kamalaa" -laulua, vaan oivalletaan, etteivät 3D-menetelmät enää sovellu. Siis mitä se merkitsee teille?

Suoraan sanottuna, jos ainoa johtopäätöksenne on viha ja pelko, keskeyttäkää tuo 5D-ratkaisuyhtälö. Mutta jos teillä on jokin rakastava ratkaisu, toimikaa tuon idean mukaan. Vanhoja 3D-tapoja ei ole enää, myöskään sitä, että laitetaan vain laastaria ongelmien päälle. Tämä on kaikkien 3D-asioiden täydellisen tuhoutumisen aikaa – mukaan luettuna yhteiskunnallinen pelko ja viha.

Jotkut teistä haukkovat henkeään ja ajattelevat, että kehotamme teitä jättäytymään yhteiskunnan ulkopuolelle, olemaan hiljaa ja olemaan rakkaudessa silloin, kun tunnette vain raivoa. Kuitenkin kerromme teille, että jos katsotte omaan sydämeenne, tuskanne ja pelkonne helpottaa. Ja tekemällä sen tiedätte myös intuitiivisesti, onko teillä jotain annettavaa tuohon ratkaisuun, vai täytyykö teidän tarttua muihin ongelmiin.

Jos ette löydä mitään rakentavaa sisältänne, on erittäin epätodennäköistä, että olette osa tuon pelon ratkaisemista. Mutta tietäkää olemuksenne joka solussa, että muut ovat. Ja että roolinne on luoda jotain uutta sen sijaan, että tartutte sellaiseen, mikä ei ole enää osa uutta maailmaanne.

Jos inhoatte jotain ryhmää tai ihmistä, se on aloituskohtanne, sillä ette todellakaan luo ratkaisuja pelkoihinne, jos ette pysty muuttamaan inhoanne jotain yksilöä tai ryhmää kohtaan.

Tietysti vastaatte, että ilman tuota ihmistä tai ryhmää elämänne olisi miellyttävää. Ja niin saattaisi olla. Mutta entä ne ongelmat, joita tuo ihminen tai ryhmä korostaa. Jatkuvatko nuo epäoikeudenmukaisuudet ilman heidän valokeilaansa? Vai onko teillä jokin ratkaisu?

Jos teillä ei ole ratkaisua, niin se ei ole teidän roolinne tai suuntanne. Nimittäin jatkaminen tuolla pelon tai vihan polulla pelkästään eskaloi ongelmaa.

Niin se on, että jälleen kerran yllytämme teitä katsomaan sisäänpäin löytääksenne oman valonne – valon jota Maa tarvitsee nyt epätoivoisesti. Ei siksi, että te ette tunne tuskaa tai pelkoa kokonaiskaaoksesta maan päällä, vaan koska se mitä olette tehneet aioneita, ei muuta mitään – se vain viivyttää teidän rakkauttanne ja iloanne. Niin olkoon. Aamen.

*"Thou doth protest too much." Idiomina merkitsee niin pontevaa ja/tai usein toistuvaa kieltämistä, etteivät muut usko ihmisen puhuvan totta, tai tekopyhyyttä.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.