TIEDÄ, ETTÄ NIIN ON

Kanavoinut Brenda Hoffman (www.lifetapestrycreations.com)

19.6.2017

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat ystävät,

Synkronoikaa ajatuksenne unelmienne kanssa. Erona 3D:hen on, että synkronoitte ajatuksenne unelmiin pelkojen sijasta.

Monille tällainen ajatus on usein toistettu käsite tässä siirtymässä. Olette oppineet uudestaan ja uudestaan laittamaan sivuun pelkonne, jotta unelmanne voisivat toteutua. Erona on, että energianne ovat nyt saavuttaneet luomistason, joka on korkeampi, kuin aiemmin ajateltiin mahdolliseksi.

Monet suuttuvat tästä ajatuksesta uskoen, että unelmien korostaminen on siirtymäporkkana, josta ei tule koskaan totta.

Kenties teitä auttaa ymmärtämään paremmin, jos kuvittelette olevanne polkupyörävalmistaja 1800-luvun lopulla ja teillä on unelmia lentokoneen luomisesta. Olette kokeilleet suunnitelmaa suunnitelman jälkeen tietäen, että lentokone tehdään lopulta, vaikkei ehkä teidän elinaikananne.

Wrightin veljekset ja muut lentokoneen varhaissuunnittelijat olettivat, että se oli mahdollista, että heidän täytyi vain rukata vähän suunnitelmaansa luodakseen toimivan tuotteen. Näin on teillä nyt.

Monet ovat antaneet vinkkejä, kirjoja ja muuta materiaalia, joka opettaa teille luomismenetelmiä. Menetelmiä jotka eivät ole vielä luoneet unelmianne. Teidän on aika seurata sisäisiä vaistojanne. Teillä on unelma. Mitä teidän täytyy tehdä tai rukata saavuttaaksenne tuon unelman?

Nämä energiat leijuvat ympärillänne muutaman seuraavan viikon. Seuratkaa sisäisiä ohjeitanne, mitä tahansa ne ovat, sillä ne ovat luomiskipinöitä, jotka sytyttävät luomistulenne.

Kukaan ei ole teidän kaltaisenne, ja siksi kukaan ei voi opettaa teille, miten luodaan – paitsi te itse. Kyllä, teidän ehkä tarvitsee rukata useita luomissuunnitelmia tai luoda menetelmiä, joita kukaan ei ole vielä ajatellut. Olette luoja, joka luo uusilla tavoilla ja uusina aikoina. Mikään käsikirja ei saavuta tavoitettanne – paitsi henkilökohtainen käsikirja omassa olemuksessanne.

Kenties ette vielä usko, että teillä on tuollainen "hiomislaite", että kykenette luomaan unelmienne elämän tai esineen.

Näin on, koska olette edelleen sidottu rajoittaviin 3D-uskomuksiin. Ette ole enää 3D:tä. Teidän täytyy ajatella ns. laatikon ulkopuolella ja luoda itsellenne sopivimmalla tavalla.

Taatusti olette meditoineet, toivoneet ja käyneet kursseja siitä, miten luodaan unelmanne, mutta koskaan aiemmin eivät luomisenergiat ole olleet yhtä voimakkaita kuin nyt maan päällä. Tämä on uusi aika.

Vaikka jotkut teistä eivät ehkä luo nyt, sillä teidän ei ole aika tehdä sitä, niin älkää olko huolissanne, sillä tultuaan maan päälle energiat eivät lähde.

Muutaman viime vuoden siirtymäenergiat tulevat päivittäin voimakkaammiksi, kun useammat teistä muuttuvat. Te voimistatte valoa, mikä on energiaa. Ja tämän tekeminen lisää ehdottomasti luomisvoimianne.

Kun lähditte 3D:stä – minkä tätä kanavointia lukevat ovat tehneet – astuitte 5D-valoon ja sen yli. Niinpä voimanne kaikkien asioiden valossa – myös luomisessa – ovat lisääntyneet kovasti.

Teidän on aika lakata säälimästä itseänne, jos ette ole vielä luoneet unelmianne, ja hypätä valoon, joka on oikeutenne ja luomissäteenne.

Jotkut ajat maahistoriassa on nimetty voimakkaiksi luomisjaksoiksi – teollinen vallankumous, 1960-luku jne. Näin on, koska riittävä määrä noiden jaksojen ihmisistä uskoi, että kaikki oli mahdollista – ja näin oli heidän mahdollisten unelmiensa massapuitteissa.

Nyt on samanlainen aika laajentuneen energian kera.

Aiemimmin historianne luomistöyssyissä tietyt alueet muuttuivat, mikä muutti vuorostaan Maan ja ihmiskunnan toisia alueita. Esimerkiksi 1960-luku omistettiin ihmisyydelle ja minuudelle, aivan kuten teollinen vallankumous omistettiin insinööritaidon urotöille.

Nykyinen ns. luomistöyssynne ei ole kohdistettu mihinkään suuntaan, sillä olette kaikki ainutlaatuisia yksilöjä, joten kenties "itseluominen" on tämän jakson paras kuvaaja.

Olette vapaita luomaan unelmanne. Vaikkeivät luomuksenne ole ehkä kenenkään toisen luomusten kaltaisia, kaikki ovat tärkeitä luomuksia, koska ne sallivat kaikkien tietää, että mikä tahansa on mahdollista.

Olette nähneet osoituksen tästä viimeaikaisessa maailmanpolitiikassanne – uskon jatkuminen epämiellyttäviin luomistaitoihin, jotka ovat hämmentäneet monet teistä. Miten tuo toiminta tai reaktio on mahdollinen?

Siinä pelkästään joku tarttuu ajankohtaisiin energioihin ja käyttää niitä tavoilla, joita ette pysty vielä ymmärtämään – mutta alatte ymmärtää. Politiikkaa joka pakottaa teidät ajattelemaan uudestaan maailmaanne ja elämäänne, mikä tietysti pakottaa teidät luomaan elämän, joka on paras itsellenne.

Ei niin, että nykyinen luomisunelmanne jatkuu samanlaisena loppuelämänne ajan maan päällä, vaan pelkästään, että luotte niin, kuin haluaisitte tällä hetkellä, TIETÄEN, että voitte muuttaa luomustanne koska tahansa ja luultavasti muutatte. Aivan kuten alkuajan lentokoneet olivat täysin erilaisia kuin avaruusraketit, joita nyt pidetään itsestäänselvyytenä.

Sallikaa itsenne luoda pientä tai suurta, kuten haluat – sillä useimpien teistä täytyy testata taitojanne, ennen kuin uskotte luontaisiin kykyihinne. Ja kyllä, "luontainen" on oikea sana, sillä ette ole enää 3D-ihminen, joka toivoo, että unelma saattaisi toteutua. Olette universaali 5D-olento ja sen yli, joka kykenee luomaan, mitä haluaa. Teidän täytyy pelkästään uskoa, että näin on, ja tarttua luomisenergioihin, joita leijuu nyt vapaasti Maan ympärillä universaalien veljienne ja sisarienne lähettämänä.

Teille on kaikki mahdollista – ja tulee olemaan ikuisesti. Ja säteilette majakkaanne kirkkaasti sallimalla itsenne tietää ja uskoa, että niin on. Niin olkoon. Aamen.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.