YLÖSNOUSEMUSNOUTORUOKA- JA VALMISATERIA

Kirjoittanut Jennifer Hoffman (enlighteninglife.com)

19.10.2017

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Olisi niin mukavaa, jos ylösnousemus olisi "valmisprosessi", jotta voisi vain ottaa mukavan asennon ja rentoutua ja se kaikki tapahtuisi. Mutta homma ei toimi niin, ja myös parhaimpien, vahvimpien, harmonisimpien ja voimallisimpien aikomusten kera me ajamme kuitenkin autoa. Mitään ei tapahdu, jos emme laita avainta virtalukkoon, siirrä vaihdetta ajoasentoon ja suuntaa autoa sinnepäin, minne haluamme mennä. Termi "ylösnousemusnoutoruoka" tuli mieleeni erään asiakassession aikana, kun asiakas sanoi, että prosessi etenee hyvin hitaasti. Kyse on harmonisoitumis-, integrointi- ja ilmentämisprosessista ja jokainen askel tapahtuu itsestään ja jumalaisen aikataulun mukaan.

Siihen on tärkeä syy, miksi ylösnousemuspolku voi vaikuttaa kestävän hyvin pitkään ja tuntuu siltä, että askeleeseen eteenpäin liittyy valtava askel taaksepäin. Joka kerta kun ilmaiset jonkun aikomuksen, käynnistät myös samanaikaiseesti prosessin, joka hälyttää sinulle kaikesta, mikä estää tuohon aikomukseen liittyvän laajentumisen, koska muita asioita on sen vaatimassa energiatilassa.

Niinpä aikomus iloon paljastaa kaiken, mikä ei ole iloista elämässäsi. Aikomus harmoniaan paljastaa kaiken, mikä on epäharmoniassa. Haluatko uuden työpaikan, lisää rahaa ja menestystä elämääsi? Valmistaudu siihen, että sinulle näytetään kaikki, mikä tällä hetkellä estää noita asioita, jotta voi selvittää ne.

Ylösnousemusnoutoruoka jota luulemme valmisateriaksi, on itse asiassa 12 ruokalajin juhla-ateria, joka meidän täytyy valmistaa, aloittaen menun suunnittelusta ja ruokaostoksista. Mutta se ei ole huono asia, koska haluamme aitoa yhdenmukaisuutta, emme peiteltyä valheellista yhdenmukaisuutta. Haluamme pitkäaikaisen tuloksen, emme lyhytaikaista ratkaisua, koska tämä on toimintatapamuutos itsellemme ja planeetalle. Saadaksemme aikaan kestäviä tuloksia jotka voimaannuttavat meidät seuraavaan äärettömyyteen, meidän täytyy siivota ne menneisyyden rajoitukset, jotka estävät täysin ilomme nykyhetkessä.

Liian usein olemme sodassa menneisyyden kanssa – vihana, katumuksena, katkeruutena, uhritietoisuutena ja rajoituksina kokemuksista, jotka ovat saaneet meidät tuntemaan, että olemme voimaton eikä meillä ole kontrollia henkilökohtaiseen todellisuuteemme. Ja tämä on itse asiassa totta, koska uskomme sen, kunnes selvitämme kaiken energian, minkä nuo uskomukset varaavat energiakentässämme.

Jokainen tunne on energiaa, jolla on oma energiataajuutensa ja -puumerkkinsä, ja kaikki energia pitää tilaa energiakentässämme. Kun nämä energiat ovat epäjohdonmukaisia ja epäharmoniassa korkeampien aikomustemme kanssa, meidän täytyy päättää, jäävätkö ne vai lähtevät. Ja joskus siihen liittyy ihmisiä, jotka ovat myös osa näitä energioita.

Jokainen ihminen elämässämme on osa energiakenttäämme ja osallistuu tiettyyn taajuuteen ja energiapuumerkkiin kanssamme, joten silloin kun uudet aikomuksemme rauhaan, iloon, rakkauteen ja hyvinvointiin törmäävät yhteen heidän draama-, kurjuus-, onnettomuus-, pelko- ja rajoittuneisuusenergiansa kanssa, joko heidän täytyy muuttua tai meidän täytyy muuttaa suhdettamme heidän kanssaan ja joskus se merkitsee, että heidän täytyy lähteä energiakentästämme ja elämästämme.

Niin paljon kun keskitymmekin ylösnousemukseen, meidän täytyy myös ottaa huomioon, että energiataajuutemme liikettä ylöspäin (ylösnousemus) seuraa myös energiakenttämme laajentuminen ulospäin. Emme voi saada toista ilman toista, ja kun energiatukokset estävät laajentumisen ulospäin, laajentuminen ylöspäin pysähtyy myös. Silloin tunnemme olevamme jumissa, rajoittunut ja estetty ja alamme tarkastella muutosten tekemistä.

Tämä on osa heräämisprosessia, ja se tapahtuu nyt eksponentiaalisen voimakkaan taajuuden kera. Haluamme mennä ylöspäin ja nauttia siunauksista, mutta meidän täytyy myös laajentua ja selvittää vanhat energiat ja taajuudet, jotka estävät meitä harmonisoitumasta täysin uusien 5D-energioiden kanssa ja integroimasta niitä.

Onko ylösnousemusprosessi kaiken tämän ponnistelun arvoista? Ehdottomasti, mutta sitä ei tehdä sinulle valmiiksi eikä se ole nopea noutoruoka-ateria, jonka voit tilata ja käydä hakemassa, kun et halua laittaa ruokaa. Vaikka se on luonnollinen osa energiaevoluutiotamme, tarvitaan ponnistelua sen vaatiman integrointityön tekemiseen. Jokainen tulee kohtaan, jossa hänen täytyy tehdä energiavalintoja – pitää rajoitukset ja esteet paikoillaan tai siirtää ne pois tieltä. Ja silloin kun olemme valmis tekemään noita valintoja, jotta voimme olla harmoniassa sen energian kanssa, jota haluamme tällä hetkellä, haluamatta elää entisestä energiasta käsin, voimme kokea voiman ja potentiaalin, jotka ovat mahdollisia, kun olemme täysin harmoniassa korkeimpien taajuuksien kanssa ja pystymme integroimaan ne elämäämme.

Ei, tämä ei ole "ylösnousemusnoutoruokaa" tai "-valmisateria", mutta se voi olla upea ja nautinnollinen juhla-ateria ja pidot, joista voimme nauttia ja muistuttaa itsellemme, että koko ateria on joka tapauksessa terveellisempi ja joskus itsellemme kokkaaminen on hauskaa ja tapa ottaa hitaammin, elää tarkoituksellisesti ja löytää iloa yksinkertaisesta ja itsetietoisesta elämästä, jota eletään aikomuksen kera.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.