TEIDÄN LUOMUKSENNE – MAKROSTA MIKROON

Kanavoinut Brenda Hoffman (www.lifetapestrycreations.com)

18.2.2019

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat ystävät,

Haluatte muiden kertovan teille, miten elätte elämäänne. Aa, tällainen kommentti suututtaa teidät, sillä teitä ei näytä kiinnostavan kukaan, joka kertoo, miten teidän pitäisi olla. Kuitenkin unelmaluomuksienne osalta juoksette sinne tänne hyväksyen tämän ja tuon neuvon. Teette niin, koska ette usko, että luominen voi olla yhtä helppoa kuin hauskanpitäminen. Niin se on, että te ette ole vielä vaatineet täysin omaa olemustanne.

Kukaan ei voi auttaa teitä löytämään tai luomaan unelmianne, sillä nuo unelmat ovat teidän. Ei ole väärin opetella toisten luomistekniikkoja, pelkästään tehotonta. Nimittäin silloin työstätte jotain vain mahdollisesti ilon ja leikin kautta. Riippumatta siitä, miten tarkkaan seuraatte toisten luomisohjeita, ette saa aikaan, mitä toivotte, sillä te ette ole he.

Monet teistä rukoilevat tai pyytävät universumeja auttamaan unelmienne luomisessa. Meillä ei ole enää tuota voimaa. 3D-menneisyydessänne pystyimme tönimään teitä tarvittaville alueille luodaksenne omat unelmanne, kun teitte ahkerasti töitä niiden aikaansaamiseksi. Vähän kuin: "Mene tuolla bussilla tämän junan sijasta, ja kaikki on niin, kuin haluat." Nyt kun olette yhtä taitavia kuin useimmat meistä universumeissa, emme enää tiedä, miten ja milloin tönäistä teitä haluamaanne suuntaan.

Vain te tiedätte, kuka olette ja mikä antaa teille eniten iloa. Emme ole viisaita vanhempianne tai opettajianne. Olemme pelkästään universaaleja kanssaluojia, jotka tarkkailevat uusia taitojanne ja tekojanne.

Ei ole ketään tai mitään estämässä teitä toteuttamasta unelmienne, paitsi tuo tarve saada joku kertomaan, miten se tehdään. Vaikka te loitte liikevoiman siirtämään Maan ja itsenne uuteen, katsotte toisiin maassa tai taivaassa luomisguruinanne. Ei siksi, että teidän täytyy, vaan koska teidät oli 3D:ssä niin iskostettu näennäiseen taidottomuuteenne, että te ette pysty kuvittelemaan sen luomista, mitä haluatte.

Jos sattumalta seuraatte jonkun luomistekniikkoja, aikaansaamianne luomuksia sävyttävät heidän kiinnostuksensa ja tarpeensa, eivät teidän. Vähän kuin antaisitte urakoitsijalle rajattoman määrän rahaa rakentaa unelmienne talon ilman mitään teidän ohjeitanne. Sellainen talo toteuttaisi urakoitsijan unelman täydellisestä talosta, ei teidän.

Teidän on aika vaatia täysin luomiskykynne – tai vähän eri tavalla muotoiltuna, vaatia täysin ilonne. Luultavasti olette kyllästynyt lukiessanne taas kerran, että teidän tarvitsee vain vaatia ilonne, sillä olette olleet ilossanne eivätkä unelmanne ole kuitenkaan saapuneet.

Luultavasti sivuutatte ne elämänne pienet osat, jotka ovat tulleet helpommiksi, kun vaaditte iloanne. Kenties jokin kotitalousprojekti joka tuntui pelottavalta, on odotettua helpompi. Tai olette luoneet tyydyttävämmän suhteen johonkin sukulaiseen. Tai olette voittaneet jotain, mikä saa aikaan naurua sisällänne. Kaikki ovat harjoittelusessioita, ennen kuin sallitte itsenne hypätä täysin luomispeliin tässä elämässä.

Useimmat teistä toivovat nopeampaa kehitystä. Sen tekemällä julistatte pienemmät luomuksenne pelkästään tuuriksi ja että jollakin "tuolla ulkona" on avain luomisprosessinne nopeuttamiseen. Niin ei ole, sillä aivan kuten oppiessanne rakastamaan itseänne ja/tai sisällyttäessänne uudet osanne kokonaisuuteenne, luomistaitonne ovat oppimisprosessi.

Monet teistä tuntevat harjoitelleensa jonkin aikaa ja olevansa siksi täysin pätevä olemaan suurimpien unelmienne luoja. Vähän kuin 12-vuotias, joka ei ymmärrä, miksi hän ei voi ajaa autoa.

Ette ole luomistaidoissanne kuin 12-vuotias – olette enemmänkin kuin 16-vuotias, jolla on ajolupa. Vaikka osaatte operoida autoa, esteet aiheuttavat edelleen päivittäin pelkoa. 16-vuotaana ette olleet valmis ajamaan kovassa liikenteessä radio päällä ja autossa olevien ystävien puhuessa teille. Mutta olitte sitä harjoittelun myötä, mikä pätee kehen tahansa ajajaan.

Teidän ei tarvitse seurata kenenkään luomisohjeita, ettekä te ole epäpätevä luoja. Olette pelkästään harjoitteluvaiheessa ja tunnustelette tietänne kykyjenne läpi. Olette poikkeuksellinen luoja – minkä alatte hitaasti hyväksyä. Ei siksi, että siirsitte Maan yhdessä elämässä uuteen, vaan koska alatte hyväksyä, että teitte sen. Kun hyväksytte sen koko olemuksessanne, tiedätte voivanne luoda, mitä haluatte.

Tiedätte myös, että enää ette halua pelätä sen tekemistä. Nimittäin toisten ohjeiden seuraaminen tai sen uskominen, että teidän täytyy anoa universumeja auttamaan teitä, ovat pelkästään pelkoliikkeitä.

Olette poikkeuksellinen luoja, joka harjoittelee henkilökohtaisia luomistaitojaan. Ja siirrytte Maan siirtämisen makrotasolta oman ilonne luomisen mikrotasolle, ollen sitä uutta Maata, jonka autoitte luomaan. Niin olkoon. Aamen.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.