MENKÄÄ VIRRAN MUKANA

Kanavoinut Brenda Hoffman (www.lifetapestrycreations.com)

18.12.2017

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat ystävät,

Tänään on luultavasti traumapäivä – ei siksi, että täytyy olla, vaan koska ette vielä ymmärrä ympärillänne olevien reaktioita tai toimia. Muutos aiheuttaa useimmiten pelkoa sisällenne, sillä olette penkoneet pelkoa niin syvältä, että te ette voi kuvitella muutoksen tuottavan iloa.

Niin se on, että hypitte sen tietämisen ilosta, että kaikki muuttuu millisekunnissa teillä ja niillä, jotka haluavat jatkaa edelläkävijäpolkua – ja sitten pelkäätte olevanne väärässä. Ja pelkäätte, että se mitä nyt koette, jatkuu ikuisesti tässä maaelämässä – tai pahempaa.

Horjutte tuntemattoman pelon ja sen ilon välillä, että jotain tapahtuu pian. Ja aiheutatte soutamista ja huopaamista itsenne ja niiden välillä, joiden kanssa olette tekemisissä.

Vaikka haluatte uskoa, että kaikki on hyvin, olette halunneet samaa aioneita, mikä saa aikaan pelkoa, jonka sekaan on siroteltu muutama ilontunne. Ennen kuin koette sen ilon, josta puhumme, ette täysin usko sen olevan mahdollista. Teidän on aika leijua ilman huolta menneisyydestä, nykyisyydestä tai tulevaisuudesta.

Monilla joulunaika on täynnä 3D-traditioita, joilla on vähän tekemistä uuden "sinun" kanssa. Toisilla se menetyksen ja sellaisten tunteiden aikaa, ettei ole kiintynyt kehenkään tai mihinkään. Vielä toiset haluavat eristäytyä tarkastelemaan vuotta ja irtipäästämään siitä. Älkää hermoilko, mistä tahansa löydätte itsenne, sillä tämä on viimeinen vuotenne juhlia maan päällä sitä, mikä luotiin 3D:ssä massojen tyynnyttämiseksi.

Juhlimisessa tai ilon ja rakkauden jakamisessa ei ole mitään väärää. Mutta teillä on vähän kiinnostusta siihen rakkauteen, jota odotetaan ja saadaan valheellisesti aikaan tänä joulunaikana. Se on pelkästään ennustus, joka saattaa saada sisällänne aikaan tarpeen juhlia henkilökohtaisella 3D-tavallanne viimeistä kertaa. Joulukuuhun 2018 mennessä ette ole enää sidottu maatraditioihin, sillä luotte uutta elämää, jolla on vähän tekemistä nykyisten pelkojenne, juhlienne tai tuntemustenne kanssa.

Niinpä ehdotamme, että juhlitte tavalla, joka tuntuu sopivimmalta teille tänä vuonna, koska uusi olemuksenne ilmaisee itseään ja tosiasiassa maailmanne ilmaisee itseään hyvin eri tavalla 2018.

Nyt haluamme puhua nykyolemuksestanne, joka muuttuu niin nopeasti, että teidän on vaikea ymmärtää uutta "sinua".

Olette jatkuvassa vaihtelutilassa. Ei ole standardeja, joista ammentaa tunteenne, tuntemuksenne tai edes fyysiset muutoksenne. Niinpä olette peloissanne. Ei siksi, että teidän täytyy olla – sillä olette astumassa Maan kultaiseen aikaan – vaan koska ette ymmärrä itseänne. Ainostaan ulkoinen maailmanne ei ole pelottava, sama pätee sisäiseen maailmaanne.

Haluamme teidän ymmärtävän, että muutoksenne on suunniteltu luomaan uusi ja universaalimpi olento ja kaikki on upean hyvin henkilökohtaisessa ja globaalissa maailmassanne. Mutta te ette usko tätä, ennen kuin tuosta maailmasta tulee todellisuutenne.

Ja vaikka uskotte toivovanne samaa iloa kaikille ympäri maailmaa, totuus 3D-olennostanne on, että olette eniten huolissaan itsestänne. Teillä on kiinnostusta ja energiaa ulottaa ilo ympäri maapalloa sitten, kun perustarpeenne ovat tyydytetty.

Tiedätte, mitä perustarpeenne ovat, niistä unelmista joita jatkuvasti pyörii päässänne. Sillä ei ole merkitystä, kuka presidenttinne, pääministerinne, kuninkaanne, kuningattarenne tai kuka tahansa muu on, sillä tämä transformaatio generoidaan sisältä.

Niin se on, että sitten kun olette täysin vaatineet itsenne, nuo asiat jotka tuntuvat epäreiluilta tai ei-oikeilta teille ja muille, putoavat kelkasta tai häviävät. Älkää kuluttako energiaanne vihaisena olemiseen toisten kanssa tai toisille, sillä se vain vähentää sitä energiaa, joka teillä on sisäisen maailmanne laajentamiseen. Keskittykää itseenne, ja loppu loksahtaa paikoilleen. Keskittykää toisiin tai maapallon ilmastoon ja pitkitätte tarvettanne pelätä menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta.

Ette nimittäin voi liikkua eteenpäin uuden olemuksenne kanssa, jos jumitatte 3D:ssä. Ettekä voi liikkua eteenpäin, jos tuntemattomanpelkonne on suurempi tällä hetkellä kuin viihtyvyytenne – vaikka kuinka epämukava. "Vaadin itseni ja koko loistoni", on uusi sisäinen mantranne. Jos olette huolissanne ulkoisesta maailmasta, tuota sisäistä huutoa ei kuulla.

Sallikaa itsenne virrata tämän joulunajan läpi ilman huolta menneisyydestä, nykyisyydestä tai tulevaisuudesta ja löydätte uuden paikkanne. Pelätkää tätä joulunaikaa tai mitä tahansa 3D-elämänne aspektia ja pysähdytte paljon pidemmäksi aikaa, mitä teidän on tarvetta, ottaen huomioon Maata takovat energiat.

Kuten olemme sanoneet vuosikymmeniä, "menkää virran mukana", ja kaikki tulee olemaan hyvin elämässänne ja olemuksessanne. Taistelkaa virtaa vastaa pelolla, ahdistuksella, vihalla tai ennakkokäsityksillä siitä, miten pitäisi olla, ja jäätte pelkomaailmaan paljon pidemmäksi aikaa kuin tarpeellista.

Nauttikaa tästä joulunajasta ilman huolta menneisyydestä, nykyisyydestä tai tulevaisuudesta. Olkaa hetkessä siinä tuntemuksessa, joka on antoisin teille. On tietysti aikoja, jolloin ette nauti seurasta, toiminnasta tai yksinäisyydestä. Sallikaa sen olla tietäen, että se on osa hetkeänne, älkääkä yrittäkö saada noita tunteita pois.

On aina olla rehellinen itsellenne hetkessä – ei menneisyyden tai tulevaisuuden peloille. Sallien hetkien virrata ja sallien itsenne muuttua tavoilla, jotka tyydyttävät parhaiten entiset, nykyiset ja tulevat tarpeenne. Niin olkoon. Aamen.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.