MITÄ RAUHA MERKITSEE SINULLE?

Kanavoinut Brenda Hoffman (www.lifetapestrycreations.com)

17.2.2020

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat ystävät,

Vaikka on totta, että olette muuttuneet kauas yli sen, mitä odotitte ennen tulemistanne Maahan tässä elämässä, haluatte tietää enemmän. Kuitenkin antaessamme teille vastauksia, ette täysin ymmärrä niiden merkitystä. Vähän kuin kurkistusleikkiä pienten lasten kanssa. Useimmiten he eivät ymmärrä, että te olette peiton alla. He uskovat teidän hävinneen. Hyvin hauskaa teille ja kiusoittelua lapselle. Te kikatatte. Hän kyselee.

Me jotka olemme universumeista, emme kikata tai leiki kurkistusleikkiä kanssanne. Sen sijaan annamme informaatiota, joka sopii tietopohjaanne.

Olette kuulleet fraasin "ilmastomuutos". Teidän tiedoillanne tuo fraasi ei kuulosta hyvältä. Mutta koska ette ole kokeneet samanlaista katastrofia tässä elämässä, voitte vain kuvitella, millainen se voisi olla. Tuollainen kuvittelu ei välttämättä merkitse, että muutatte pois rannikolta tai rakennatte selviytymissuojan – se merkitsee vain, että tiedätte, että jotain kamalaa saattaisi tapahtua.

Niin on elettäessä rakkauden ja rauhan maailmassa. Tuo fraasi tuottaa luultavasti kuvia valkoisista hulmuavista mekoista ja kuohkeista pilvistä. Nimittäin ette ole käyttäneet paljon aikaa loihtiaksenne täydellisen – tai tähän esimerkkiin sopivammin – rauhallisen elämänne. Sillä rauhallinen elämä saattaa jollekin olla moottoripyörällä ajamista erämaassa. Kun taas toisille se voisi olla nukkumista riippukeinussa takapihalla tai toimistorakennuksen suunnittelua.

Mitä rauha merkitsee teille? Ei, mitä rauhan pitäisi merkitä, vaan mitä se merkitsee teille henkilökohtaisesti? Tämä on nyt se kuva, jota teidän täytyy heijastaa henkilökohtaiselle näytöllenne aamulla, iltapäivällä ja illalla. Niin rakennatte uutta maailmaa, yksi elämä kerrallaan.

Tosiaankin jotkut voisivat haluta rakentaa suuren sairaalan, joka hoitaa kaikkia, kun taas toiset saattaisivat haluta, ettei sairaalahoitoa ole olemassa. Miten ne jotka haluavat uuden sairaalaan ja ne jotka haluavat lopettaa sairaalojen tarpeen, elävät rauhassa samassa yhteisössä? Helposti, jos sallitte itsenne lähteä nykyisistä valtarakenteista, jotka on rakennettu huipulta alaspäin. Aivan kuten kaikki eivät opi käsitteitä samalla tavalla, niin se on, etteivät kaikki parannu samalla tavalla. Olette hyväksyneet ryhmäajattelun niin monia aioneita, että te ette luultavasti pysty vielä muodostamaan itsellenne sitä käsitystä, että ryhmäajattelu ei enää päde.

Käytetäänpä tuota sairaalaesimerkkiä. Ne jotka tarvitsevat teknologiaa tunteakseen olonsa paremmaksi, elävät rauhallisempaa elämää tietäessään, että sellaista on ulottuvilla, kun taas ne jotka inhoavat teknologiaa, elävät rauhallisempaa elämää ilman sitä. Niin se on, että kumpikin hoitomenetelmä on sopiva, sen joko/tai-tilanteen sijasta jota olette eläneet aioneita.

Sama pätee koulutukseen ja kaikkiin muihin rakenteisiin, jotka rajoittavat vaihtoehtojanne yhteiskunnallisten määräysten avulla. Sitten kun sallitte itsenne uneksia niiden ulkopuolella, löydätte uuden mahdollisuuksien maailman.

Ette pysty kuvittelemaan maailmaa, joka on avoin kaikille. Aivan kuten ette pysty kuvittelemaan maailmaa, jossa kaikki uskonnot ja uskonnottomuus ovat rinnakkain rauhanomaisesti. Ajatus jota me universumeissa olemme yrittäneet kuvata monin tavoin, mm. fraaseilla "Olette kaikki yhtä" ja "Rakasta naapuriasi." Ketään syrjimättömiä fraaseja. Kuitenkin ihmiset ovat tähän saakka käyttäneet noita fraaseja julistamaan, että ne jotka ovat heidän uskomusjärjestelmässään, ovat hyviä ja totuudenmukaisia. Mutta "nuo tuolla" – on kyse sitten eri uskonnosta, rodusta, sukupuolesta, poliittisesta tai seksuaalisesta mieltymyksestä, iästä jne. – eivät ole osa valittua ryhmää.

Uudessa maailmassanne ei ole kyse oikeasta ja väärästä. Siinä on kyse oikeasta ja oikeasta siinä kontekstissa, kuka olette.

Sallitte itsenne siirtyä yhteisöstä toiseen tietäen, että jotkut yhteisöt tuntuvat oikeammilta teille kuin toiset. Kenties kyse on ilmastosta, taloudesta, rotu- tai sukupuolisekoituksesta, akateemisista tasoista tai kaikista, tai ei mistään näistä piirteistä. Mutta teillä on vapaus valita, eikä kukaan ajattele, että sellainen valinta on outo. Niin tulee olemaan teidän elämässänne ja kaikkien elämässä. Enää ette määrittele, että vain teidän ryhmänne on oikea. Uudessa maailmassanne kyse on siitä, että kaikki on oikeita. Kyse on vain siitä, että jotkut aspektit ovat oikeampia teille kuin toiset.

Ei ole tarvetta tuntea itseään paremmaksi tai huonommaksi kuin toiset, sillä jokainen löytää, mitä rauhallinen elämä merkitsee. Joillekin työ on tärkeää. Toisille lukeminen, kursseille osallistuminen, elokuvan tuottaminen tai maalaaminen. Sillä ei ole merkitystä, koska sen julistamistarpeen sijasta, että te olette oikeassa ja toiset väärässä, uusi olemuksenne ymmärtää, että kaikki ovat maaenkeleitä, jotka tutkivat sitä, mikä antaa heille iloa.

Niin se on, ettei mikään vaihtoehto ole väärä. Ja mikä tahansa valinta on oikea vain niille, jotka löytävät iloa tuosta vaihtoehdosta.

Te jotka luette tätä materiaalia, huokaisette helpotuksesta älyllisesti ja ymmärrätte, miten olette yhtä. Mutta tunteellisesti luultavasti uskotte edelleen, että tuollainen hyväksyminen ei ole mahdollista tässä elämässä. Niinpä palaamme kurkistusleikkiin. Nimittäin me universumeissa tiedämme, mitä on käytettävissä, mikä on totta. Ja te edelläkävijät vasta alatte oivaltaa, että me universumeissa emme häviä ja että "olette yhtä" ei ole ainoastaan mahdollinen, vaan se on ainoa todennäköinen suunta muutamina seuraavina kuukausina tai vuosina.

"Olette yhtä" ei ole kevyesti otettava fraasi, yhtään enempää kuin oli "olette oma gurunne". Erona on, että "olette yhtä" -tilan saavuttaminen ei vaadi sukupolvea. Se on teidän tavoitteenne ja unelmanne. Nyt on aika tehdä siitä todellisuuttanne. Niin te teette, kuten olette ottaneet jokaisen askeleen tämän hämmästyttävän siirtymän aikana.

"Olette yhtä" on pohjustettu ja valmis toteutettavaksi. Siis muuttakaa fokuksenne ja unelmanne siitä, mikä on mahdollista 3D:ssä, siihen mikä tuntuu melkein mahdottomalta. Milloin "mahdoton" on estänyt teitä? Tietäkää, että sellaisen luominen ei ole enää ihme, vaan selviö. Uusi ymmärrys kurkistusleikistä. Olette nyt tarpeeksi kypsä tietääksenne, että me emme häviä, eikä häviä myöskään unelmanne rauhasta ja ilosta. Niin olkoon. Aamen.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.