OLETTE UNELMAEPÄVARMUUDESSA

Kanavoinut Brenda Hoffman (www.lifetapestrycreations.com)

15.7.2019

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat ystävät,

Kenties kaipaatte jotain, mikä ei näytä koskaan tapahtuvan. Yritätte luoda 3D-itsepintaisuudella, mutta ilman 5D-pätevyyttä. Vaikka olette suvereeni luoja, luomistaitonne ovat vähän jumissa nyt, sillä yritätte jatkaa samoja tekniikoita, jotka toimivat ennen teillä tai jollain muulla.

Niin se on, että haluatte meidän universumeissa antavan teille kaavan sen luomiseen, mitä haluatte. Se on tietysti mahdotonta, sillä te ette ole kuin me tai kukaan maan päällä. Olette ainutlaatuinen yksilö, jolla on ainutlaatuiset luomistaidot.

Teillä on nyt vaikeuksia luomistarpeidenne kanssa, sillä 3D-itsenne haluaa samaa, minkä muut julistavat menestykseksi, ja 5D-itsenne haluaa mennä eri suuntaan. Alatte nyt työskennellä luomiskirjonne kanssa, joka saattaa olla samanlainen kuin 3D-unelmanne tai sitten ei. Niin se on, että julistatte jatkuvasti itsellenne, universumeille ja kaikille, jotka kuuntelevat, että tarvitsette taloudellista tukea, uuden rakkauden tai työpaikan. Kaikki tämä julistaa teille ja muille, että olette 3D-menestys, sillä 3D-menestyksenne perustui siihen, minkä toiset kertoivat teille olevan tärkeää tai tarpeellista.

Monet teistä toteavat, että taloudellinen menestys on välttämätön palkkio. Muistutamme teille, että taloudellinen menestys on tärkeää vain, jos ne paperi- ja muovipalaset jotka edustavat rahaa, jäävät osaksi uutta joustavaa järjestelmärakennetta. Toteamus joka aiheuttaa syvällä sisällänne pelon, että kaikki on menetetty tässä elämässä. Mutta toisaalta, uudelleenjärjestelyprosessi toteutuu nopeammin, kuin pystytte kuvittelemaan – ja te ja kaikki muut 5D:ssä olette mestariluojia.

On aika rakentaa uudelleen ne rakenteet, jotka hajoavat. Ei tiukkoina rakenteina, vaan sellaisina jotka sallivat joustavuuden, jota ette ole sallineet missään maaelämässä. Uusia joustavia rakenteita, jotka antavat teille sitä iloa, jota taloudelliset ja romanttiset suhteet toivat ennen 3D:ssä.

Tämä kanavointi kuulostaa kenties vähän liian kaukaahaetulta, liian huuhaalta useimmille. Mutta se on tärkeää informaatiota, kun oivallatte, ettei se ole enää tärkeää, mikä oli ennen.

Vaikka tällä hetkellä mikään ei tunnu teistä innostavalta tai kannattavalta, teistä tuntuu ehkä, että olisi kiva ostaa tämä tai tuo tai olla romanttisessa suhteessa. Jos tarkastelette nykyistä kiinnostustasoanne, huomaatte, että on erittäin vähän, mitä haluatte ostaa. Tai kenties haluatte saada tarpeeksi rahaa vuokraan, talon maksamiseen tai ruokaan, mutta muuten mikään ei tunnu kiinnostavan teitä muutamaa hetkeä kauempaa. Vähän kuin lapsi, joka haluaa tiettyä lelua kuukausia ja saadessaan sen menettää mielenkiinnon muutamassa päivässä.

Olette luomisepävarmuudessa, sillä juuri mikään ei kiinnosta teitä, joten palaatte 3D-unelmiin herättääksenne jonkinlaista kiinnostusta. Teistä tuntuu, ettei mikään ole tärkeää, ja kuitenkin kaikki on. Nimittäin haluatte maailman olevan rakastavampi ja anteeksiantavampi – ja jos se ei ole mahdollista välittömästi, tyydytte johonkin, mikä tuntuu edes vähän kiinnostavalta.

Kun haluatte jotain, kuten uuden rakkauden tai lisää rahaa, kysykää itseltänne, haluatteko sen todella. Vai onko se korvikesalvaa siihen tuskaan, jota tunnette kuunnellessanne mediaa ja uutisia, jotka kertovat teille uudestaan ja uudestaan, että kaikki on menetetty? Haluatte tuon tuskan häviävän, mutta koska ette ole vielä täysin päässyt käsiksi uusiin luomistaitoihinne, olette palanneet pieniin 3D-palkkioihin itsellenne.

Vaikka taloudellinen turvallisuus tai romanttinen suhde ei ole välttämättä pieni 3D-palkkio, 5D:ssä tuollainen palkkio on enemmänkin, kuin saisi lelun, joka kiinnostaa teitä muutaman hetken. Olette paljon luovempi kuin 3D:ssä. Niin se on, että palaaminen 3D-unelmiinne on vähän kuin teini, joka kaipaa leikkiautoa, jota hän ei koskaan saanut sopivassa iässä.

Olette nyt erilainen uusien unelmienne kanssa. Unelmien jotka rakentavat uudelleen maarakenteita. Mutta nuo unelmat ovat vähän vielä tulevaisuudessa, kun sopeudutte energioihin, jotka takovat teitä jatkuvasti muutaman seuraavan viikon. Olette tavallaan unelmaepävarmuudessa, sillä se mitä kerran halusitte, kiinnostaa nyt vain minimaalisesti, ja se mitä todellisuudessa luotte, ei ole vielä mahdollinen.

Olette kyllästynyt, vihainen, voimaton tai mikä tahansa sana, joka kertoo teidän olevan lyhyessä epävarmuustilassa. Nimittäin se mitä loisitte nyt, tyydyttää 3D-kiinnostuksianne, eikä uuden "sinun" suunta ole vielä täysin muodostunut.

Niin se on, että raivoatte itsellenne ja universumeille harhaanjohtamisesta, toivonne lisäämisestä ja kannustamisesta ei-mihinkään-paikkaan. Tosiasiassa sisäinen olemuksenne on muuttumassa 3D:stä 5D:hen ja sen yli. Sitä olette tehneet noin kuluneen puoli vuotta. Sitten kun pääsette täysin käsiksi uuden "sinun" luomistaitoihin, aloitatte uuden elämänne, väsäten joustavan rakenteen tänne ja rakentaen joustavan rakenteen tuonne.

Mikä teitä kiinnostaa? Mikä saa teidät nauramaan tai hymyilemään tai olemaan tunteikas? Se on teidän kudelmaosanne. Vaikka se saattaa tuntua vähän epämääräiseltä, se selkeytyy muutaman päivän kuluessa.

Laittakaa pois lapselliset unelmanne, sillä räjähdätte kohta 5D-luomisvimmaan. Rakennatte hajoavat 3D-rakenteet uudelleen uusiksi entiteeteiksi, jotka taipuvat rakkaudesta ja ilosta sen sijaan, että rappeutuvat pelosta ja vihasta.

Tämä on lepoaikaa, väliaikaa jossa keräätte luomistaitojanne. Nyt on riittävästi seuraajia jatkamaan siitä, mihin te jäitte. Tämä sallii teidän luoda sen, minkä luomiseen olette valmistautuneet aioneita. Seuratkaa iloanne ja kiinnostuksianne, ja löydätte pian ainutlaatuisen taitosettinne. Yrittäkää edelleen luoda 3D-kiinnostuksianne, ja viivytätte 5D-aikuistumistanne. Niin olkoon. Aamen.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.