ONNITTELUT!

Kanavoinut Brenda Hoffman (www.lifetapestrycreations.com)
15.6.2020
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat ystävät,

Hitaasti teidän mielestänne ja nopeasti meidän mielestämme, uskomuksenne ovat muuttuneet egosta ja yhteiskunnan pitäisi-asioista sydämen ainutlaatuisuuteen. Se mikä ennen tuntui vieraalta tai vaikealta, on nyt osa teitä.

Tämä ei tahdo sanoa, että teistä on tullut Pollyanna, vaan pysytte tuntemaan, milloin jokin ei ole oikein teille. Vaikka yrittäisitte kieltää tuon intuitiivisen tunteen, havaitsette fyysisesti, etteivät sellaiset toimet tai ajatukset ole oikeita. Kenties vatsaan sattuu, silmiä polttaa tai tunnette väsymystä. Fyysinen kehonne on nyt enemmän harmoniassa olemuksenne kanssa, kuin on ollut missään 3D-elämässä. Tunnette enemmän ja alatte toimia vastaavasti.

Ei niin, että hyppäätte "jyrkänteeltä" jokaisen päätöksen tai toimen myötä, vaan alatte yhdistää sisäisen olemuksen fyysisen kehonne ja toimienne kanssa. Pitkään toivottu vaihe useimmille teistä. Tämä vasta löydetty toimintamoodi ei ole niin vaikea, kuin aikoinaan luulitte sen olevan. Se vaatii pelkästään huomiotanne.

Vaikka fyysinen olemuksenne on aina yrittänyt yhdistyä intuitioonne, tarpeenne säilyttää pelko ja yhteiskunnallinen hyväksyntä romuttivat paljon tuosta vuorovaikutuksesta. Niin se oli, että monet eivät kuunnelleet sisäistä olemustaan, ennen kuin saivat merkittävän varoituksen fyysiseltä olemukseltaan.

Ilman pitäisi- tai täytyy-asioita elämänne laajenee eksponentiaalisesti – ei siinä mielessä, mikä on oikein yhteiskunnalle, vaan mikä oikein teille. Niin se on, että joka kerta kun kieltäydytte kontrolloimasta 3D-olemustanne, siirrytte tuuman lähemmäs uutta "sinua".

Ette tarvitse enää varmistusta "oikeudesta". Silti kokeilette ulkoista kontrollia aina silloin tällöin – aivan kuten tapahtuu joka muutoksessa. Siirtymänne ei tapahtunut päivässä, ja sama pätee tähän itsemotivoitumisvaiheeseen. Luultavasti otatte kaksi askelta eteenpäin ja yhden askeleen taaksepäin.

Tiedätte fyysisistä merkeistä, milloin olette ottaneet askeleen taaksepäin. Tämä ei ole niinkään uhkaus, kuin tosiasia. Se eroaa vähän teinistä, joka konttaa kävelemisen sijasta. Konttaaminen saattaa olla tarkoituksenmukaista pienissä paikoissa, mutta toimiakseen täysillä tuon teinin täytyy kävellä tai juosta toimiin, joihin hän osallistuu. Niin on teillä. Voitte noudattaa 3D-sääntöjä, joiden kanssa olette eläneet viime aikoihin saakka. Tai voitte nousta ylös ja juosta.

Niin se on, että onnittelemme teitä uskalluksesta juosta siitä huolimatta, että ne jotka ovat kietoutuneet 3D:hen, ilmaisevat teidän olevan väärässä. Tämä on uusi "sinä" uudessa fyysisessä kehossanne. Kehossa joka on virittyneempi toimiinne ja ajatuksiinne, kuin fyysinen 3D-kehonne koskaan oli. Tämänhetkinen fyysinen olemuksenne on paljon kehittyneempi kuin aiempi kehonne. Kehittyneisyyttä joka vaatii uskomusten ja tekojen sitomista sisäiseen olemukseenne.

Fyysinen puolenne yhdistyy aina viimeisenä universaaleihin energioihin. Tässä tapauksessa näin oli, jotta saitte aikaa virittää sisäisen olemuksenne uuteen "sinuun". Nimittäin jos uusi fyysinen olemuksenne olisi valmistunut ennen tätä, ette luultavasti olisi pystyneet jäämään Maahan tässä elämässä. Tarpeenne seurata 3D-ohjeita – kuten ennen tapahtui – olisi aiheuttanut sairauksia, jotka olisivat lopulta tuhonneet fyysisen olemuksenne. Se on, kuin osa olemustanne huutaisi kovaa "kyllä" ja toinen osa empaattisesti "ei". Tuollainen yhdistelmä olisi järkyttänyt olemustanne sekä henkisesti että fyysisesti.

Nyt olette sopusoinnussa. Fyysinen olemuksenne on herkistynyt reagoimaan melkein välittömästi, kun ette seuraa sisäistä ääntänne – oirehtien vetisistä silmistä vatsavaivoihin, päänsärkyyn, hammassärkyyn, kipeään varpaaseen jne. Pikkuvaivoja jotka saavat huomionne palaamaan itsenne sen sijaan, että olitte huolissanne jostain tai toimitte itsellenne väärällä tavalla.

Kun sellaista tapahtuu, teidän täytyy vain pysäyttää ajattelunne tai toimintanne ja pyytää sisäiseltä itseltänne informaatiota eri suunnasta. Jos uskotte, että tällainen ajatus on typerä, ette usko enää ajan kuluessa. Ennen kuin maailmastanne voi tulla yhtä – mikä tapahtuu pian – teidän täytyy hyväksyä, että te olette yhtä. Että tunne-, fyysinen, henki- ja mentaaliolemuksenne kulkevat kaikki yhteen suuntaan.

Olette kumonneet useimmat pelkonne, jos ette kaikkia. Ymmärrätte tämän uuden maailman tarkkailijan näkökulmasta osallistujan sijasta. Ja alatte saada selkeyttä edessänne olevasta polusta.

Monet teistä protestoivat, että viime toteamuksemme ei ole, mitä te aistitte tai tunnette. Saanemme olla eri mieltä, vaikka ette ehkä usko, että olette muuttuneet, ja yritätte seurata jonkun ohjeita kieltäen omanne. Kuten on totta taaperolla, uusi olemuksenne on luiskahtanut uuteen elämäänne ilman suuria fanfaareja. Taapero kehittyy joka päivä odottamatta tai saamatta kunnianosoituksia. Niin vain on. Niin on teillä nyt. Olette uusi olento uusien taitojen kera, joista vähäisin ei ole se, että kehonne antaa välittömän merkin toimintanne "oikeudesta" sisäisen äänenne julistamalla tavalla.

Kenties parempi esimerkki olisi, että vauvojen odotetaan tietävän, milloin on aika hymyillä tai kääntyä ympäri. Toimia joita ei voi opettaa – ne ovat luontaisia. Näin on teillä nyt. Vauvan tapaan huomaatte, että haluatte tai tarvitsette jotain tuolta, joten fyysinen olemuksenne mukautuu sitä vastaavasti. Jos päätätte olla toimimatta sen mukaisesti, fyysinen olemuksenne mukautuu myös sitä vastaavasti.

Toimitte itsenne mukaisesti melkein automaattiohjauksella, johon tähän asti usein kielsitte itseltänne pääsyn. Niin se on, että onnittelemme teitä tulemisesta omaksi itseksenne, alkupeloistanne ja yhteiskunnan vastaansanojista huolimatta.

Mitä sisäinen olemuksesi kertoo sinulle? Se on karttasi, suuntasi ja uusi elämäsi. Niin olkoon. Aamen.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.