VARJOPELOT

Kanavoinut Brenda Hoffman (www.lifetapestrycreations.com)

15.5.2017

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat ystävät,

Monet teistä näkevät median esittävän pelkojanne. Kenties osallistuitte samanlaisiin tilanteisiin aiemmissa elämissä, joten kaiken hölynpölyn huomaamisen sijasta palaatte siihen pelkoon ja tuskaan, jota teidän tai toisten teot ovat aiheuttaneet.

Nyt ei ole eilen eikä edes viisi minuuttia sitten. Ei siis ole mitään verrattavaa tapahtumiin nyt poliittisesti, globaalisti tai henkilökohtaisesti. Vaikka nuo tapahtumat saattavat tuoda takaisin varjomuistoja siitä, mitä tapahtui aiemmin, nuo tapahtumat eivät voi olla samoja, koska te olette erilainen, kuten valtaosa niistä jotka elävät maan päällä tänä aikana.

Pelkohistorianne EI VOI toistua. Sellainen on mahdollista vain, kun yksi oppitunti korostuu ja kaikki osalliset ovat samaa mieltä tuosta oppitunnista. Koska pelko on ollut ensisijainen maaoppitunti muutaman kuluneen aionin, se kosketti jokaista maaelämäänne uudestaan ja uudestaan.

Mutta se oli silloin. Nyt-hetken oppitunti on rakkaus. Ja miljoonat teistä ovat omistautuneet tuolle rakkausoppitunnille, ja monia muita seuraa. Niin se on, että se pelko jota tunnette nyt henkilökohtaisesti tai globaalisti, ei voi viedä samaan johtopäätökseen kuin silloin, kun globaali oppitunti oli pelko.

Tietysti haluaisitte ehkä tarkastella uudestaan pelkojanne mahdollisimman rakkaudellisen lopputuloksen määrittämiseksi, sillä sitä sisäinen olemuksenne tekee nyt ulkoisista peloistanne huolimatta.

Kenties huomaatte tuon ajatuksen vaikeaksi kuvitella, sillä uskotte edelleen olemuksenne joissain osissa, että ihmeitä ei voi tapahtua eikä tapahdu. Että ihme – kuten nimitätte nyt kaikkea, mikä ei ole pelkoa – nopeasta ja rakkaudellisesta päätöksestä peloillenne ei ole mahdollinen, sillä tiedätte ULKOISEN OLEMUKSENNE joka solulla, että kaikki on pielessä ja seuraa pelkotietä sen mahdottomalta näyttävän "rakkaussuonen" sijasta, josta monet kanavat toitottavat.

Näin on, koska yhdistytte edelleen median korostamiin pelkoihin sekä niihin harvoihin pelkoihin, joita rymistelee nurkissanne.

Voitte tuntea kaiken pelon – haluatte tuntea – mutta se ei ole enää tarpeellista. Nimittäin peloistanne tulee päivittäin pienempiä ja tarpeenne rakkauteen ja rakastamiseen ulottuu paljon yli minkään, mitä voitte kuvitella.

Pelot joiden tuntemista jatkatte, ovat jäänteitä siitä, kuka olitte, ei siitä kuka olette. Vähän niin kuin uuteen tehtävään päästessänne ette tunne olevanne pätevä, vaikka ne jotka valitsivat teidät, tietävät epäilyksettä, että olette. Niinpä ensimmäisinä tehtäväviikkoinanne epäily hiipii olemukseenne siihen päivään saakka, kunnes lopulta hyväksytte kaiken, mitä olette, ja kaiken mihin kykenette.

Tällainen olette suhteessa uuteen "sinuun". Tiedätte olevanne uusi olemus, kuitenkin epäily uuden olemuksenne todellisuudesta hiipii sisään toisinaan. Sallikaa noiden epäilyjen olla tietäen, että olette kasvamassa uudeksi "sinuksi" ja teillä on epäilyjä, kunnes olette tehneet sen.

Tämä tuo meidät takaisin ajankohtaiseen globaaliin pelko- ja ahdistuskuvaan. Tämä pelko ja ahdistus on heijastus siitä, kuka olette nyt, mutta ehdottomasti ei siitä, kuka teistä tulee.

Palataanpa esimerkkiimme uudesta työtehtävästä. Kun olette pelossa, jokainen olento joka kyseenalaistaa kykynne, osuu pelkojenne ytimeen. Ajan kuluessa oivallatte, että ne jotka epäilevät kompetenssianne, ovat väärässä. Mutta ennen kuin päätätte, että teidän nimityksenne ei ole oikea, teidän täytyy todistaa se itsellenne.

Niin on nyt. Voimme kertoa teille, että olette täysin kykenevä luomaan uuden "rakkauselämän" itsellenne, mutta siihen saakka kunnes luotatte, ettei pelko ole enää osa uuden "sinun" kuvausta, jatkatte epäily- ja pelkojäänteiden löytämistä. Pelko, vaikkakin paljon heikompi kuin laajentuva itserakkautenne ja globaali rakkaus, kaihtaa rakkautta, kunnes uskotte koko olemuksessanne, että olette vahvempi, rakastavampi ja iloisempi kuin mikään pelkopala, joita on jumissa siellä täällä olemuksessanne.

Teidän täytyy osoittaa itsellenne, että uusi "sinä" on todellisuutenne. Se tapahtuu minuutista toiseen niistä pikkuruisista peloista huolimatta, että kaikki ei ole oikein maailmassanne.

Nimittäin pelkonne pakahtuvat halustanne kietoutua täysin rakkauteen. Päivästä toiseen tuo itserakkaus ja globaali rakkaus kasvaa eksponentiaalisesti, kun pelkonne vähenevät.

Mutta sitten, älkää sättikö itseänne jäljellä olevista peloista. Tietäkää vain, että ne häviävät tuota pikaa.

Teiltä vaaditaan nyt vain elämistä ilossa ja rakkaudessa. Sen tekemällä ette ainoastaan siirrä fokustanne pelosta rakkauteen, vaan autatte myös Maan siirtymisessä rakkaudessa kylpevään uuteen Maahan. Niin olkoon. Aamen.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.