REHENNELKÄÄ

Kanavoinut Brenda Hoffman (www.lifetapestrycreations.com)
15.2.2021
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat ystävät, vaihtoehtonne ovat rajattomia. Siis teidän on aika päättää, missä haluatte olla uudessa maailmassanne. Ajatelkaa uutta "sinua" kuin loppututkintona liiketoiminnasta tai oikeustieteestä, mikä antaa teille melkein rajattomat uravaihtoehdot. Haluatteko käyttää taitojanne sosiaalipalveluissa, yritysmaailmassa vai aloittaa oman yrityksen? Kaikki vaihtoehtoja joita teidän täytyy tutkia ennen tietyn alueen valintaa. Ja tuon alueen valitsemisen jälkeen voitte valita uudelleen. Niin on nyt.

Median poliittiset, taloudelliset ja terveysviestit eivät ilmaise joustavuuttanne tai taitojanne. Teidän täytyy vaatia itsenne itse. Kenties jotkut teistä valmistuivat taloudellisen laskusuhdanteen aikana, ja teillä oli vaikeuksia löytää työtä. Mutta se ei pätenyt kaikkiin niihin, jotka valmistuivat samaan aikaan. Teidän täytyy olla piittaamatta vastaanväittäjistä, mediasta tai kenestäkään, joka antaa ymmärtää, että te ette voi tehdä tai olla jotain näinä aikoina.

Odottakaa, kunnes covid on ohi. Tai kunnes uusi poliittinen puolue valitaan. Tai kunnes on talvi tai kesä. Ei ole enää odottamista. Maa-olennot ja universumit ovat valmiina, että käytätte uusia taitojanne. Se ei tarkoita, että teidän täytyy pelastaa maailma, vaan kieltää tuo 3D-asenne "odottaa kunnes …"

Tuon "kunnes" on nyt. Siis löytäkää kiinnostuksenne käyttäen niitä taitoja tai ns. vakoiluvälineitä, joita olette hioneet aioneita. Mikään ei estä teitä löytämästä ilojanne, kiinnostuksianne ja siksi uusia taitojanne, paitsi te.

Voitte pitkittää odotustanne, kuten jotkut teistä tekivät nuoruudessaan jatkamalla opintojaan, ettei teidän tarvinnut tehdä päätöstä kiinnostuksistanne ja taidoistanne. Mutta valtaosa teistä löysi paikkansa vastaanväittäjistä ja sisäisistä peloistanne huolimatta – sillä yhteiskunta työnsi teitä työelämään lukuisin tavoin.

Erona on nyt, että kukaan ei työnnä teitä eikä teillä ole aavistustakaan, mitä kiinnostuksenne ja taitonne ovat, sillä keksitte uudestaan Maata mennessänne eteenpäin. Aivan kuten oli totta paljon pienemmässä laajuudessa jokaisen työpaikkanne kohdalla ja myös kodistanne huolehtimisessa. Ketkään kaksi teistä ei lähestynyt jotain työpaikkaa samalla tavalla. Myös 3D:ssä sallitte yksilöllisyytenne heijastaa sitä, miten parhaiten hoidatte työpaikan, avioliiton, koulun ja muut elämänne alueet. Myönnettäköön, että käytitte yhteiskunnallisten pitäisi-asioiden laajoja siveltimenvetoja, mutta sallitte yksilölliset valinnat ja toimet noiden laajojen vetojen sisällä.

Nyt ei ole raameja – yhteiskunnallisesti tai yksilöllisesti – sillä keksitte uusia suuntianne hetki hetkeltä. Niin se on, että teistä tuntuu epämukavalta, kun on vähän tai ei ollenkaan ulkoista tai toisinaan edes sisäistä suuntaa. Tästä syystä teidän on erittäin tärkeää seurata ilojanne ja kiinnostuksianne. Sillä teidän ilonne ja kiinnostuksenne ovat suoria polkuja uuteen elämäänne ja siksi Maan uuteen suuntaan.

Ei ole mitään ohjeita muilta, myöskään universumeilta. Tämä on teidän show'nne. Ensimmäistä kertaa koskaan Maassa ollessanne, teitä kannustetaan kuuntelemaan sisäistä ääntänne, joka ohjaa teidät kiinnostuksiinne ja tulevaisuuteenne. Mutta tuo sisäinen ääni on vähän pelottava, sillä se kieltää viestit, joita teille annettiin 3D:ssä. Nämä teidän uudet viestinne, kuten ajattele itseäsi, toimi tarpeidesi mukaan, opi vastaanottamaan, rakasta itseäsi yhtä paljon kuin muita, ovat intuitionvastaisia aionien 3D-koulutuksellenne.

"Löytäkää kiinnostuksenne" ei merkitse, että ne ovat yhteiskunnallisesti hyväksyttäviä tai jotain, mitä odotitte. Tämä on uusi maailma, ja te olette uusi olento. Sitä ei ole enää, mitä oli. Siis sallikaa itsenne laajentua tavoilla, jotka kiinnostavat teitä. Ja sallikaa sama toisille.

Enää ei ole sääntöjä tai tarvita oikeutuksia olla "sinä".

Monet teistä pelkäävät, että teistä saattaisi tulla jokin epäsosiaalinen hirviö. Tai paremminkin, että teistä saattaisi tulla eristynyt tai yksinäinen. Niin ei tapahdu. Sen sijaan tapahtuu niin, että niitä joilla on samanlaisia kiinnostuksia, ilmestyy ponnistelematta.

Pyrähtelette kiinnostuksesta toiseen jonkin aikaa. Kuten kenties teitte aloittaessanne työelämän. Hyvin harvalla teistä oli yksi työpaikka samassa yrityksessä koko työelämänne ajan. Niin on nyt. Saatatte havaita tämän asian kiinnostavaksi jonkin aikaa, kunnes jotain kiinnostavampaa ilmaantuu – tai keksitte. Mutta teidän täytyy aloittaa jostain. Niin se on, että työnnämme teitä pois syntymäkodistanne, opiskelija-asuntolastanne tai pienestä majastanne, johon teillä hädin tuskin on varaa ja jota inhoatte.

Teidän on aika mennä suurempaan maailmaan ja rehennellä. Sillä teillä on ehdottomasti, millä rehennellä. Ei niin kuin 3D:ssä, jolloin rehentely useimmiten merkitsi haittaa ihmisille tai ympäristölle. Vaan aitona universumin olentona, joka on valmistautunut aioneita Maan ja sen asukkaiden siirtämiseen säyseistä seuraajista vahvoiksi universaaleiksi olennoiksi, jotka luovat uudestaan ilossa ja ihmetyksessä. Niin olkoon. Aamen.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.