KOKO SINÄ

Kanavoinut Brenda Hoffman (www.lifetapestrycreations.com)

15.1.2018

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat ystävät,

Muutaman viime päivän suuri epämukavuutenne johtuu sopeutumisesta uuteen "5D-sinuun". Vaikka tällainen sopeutuminen näyttäisi suhteellisen helpolta ottaen huomioon, että te ja Maa olette 5D:tä, niin olette palanneet 3D:hen ongelmanratkaisussa ja muissa asioissa. Muutamasta viime päivästä saakka ette ole enää voineet palata 3D:hen.

Niinpä teistä tuntuu siltä, että maailman paino on ikään kuin harteillanne, sillä siihen saakka kunnes hyväksytte 5D-statuksenne koko olemuksessanne, teillä ei ole taitoa taistella pelkoa ja ahdistusta vastaan.

Kenties ajattelette, että tällainen muutos on haitallinen teille ja muille, sillä teillä ei ole puolustusmekanismeja. Päinvastoin, teillä on vahvemmat ja paremmat puolustusmekanismit, kuin teillä on ollut koskaan maan päällä ollessanne. Kuitenkin epäröitte uudestaan ja uudestaan noiden voimien hyväksymistä.

Pelkonne siitä, että teitä rangaistaan, menetätte rakkaita ihmisiä tai olette liian voimakas, pakotti teidät olemaan 5D-olento, jolla on monia 3D-toimia. Tämän tuloksena pyysitte apua 3D-turvapeittonne poistamisessa. Niinpä teistä tuntuu ontolta, yksinäiseltä ja pelokkaalta. Ei siksi, että teidän täytyy tuntea niin, vaan koska pelkäätte vaatia uuden "sinun" täysin.

Taatusti useimpia teistä, jos ei kaikkia, on rangaistu todellisten voimienne näyttämisestä ollessanne 3D:ssä. Mutta ne olivat eri aikoja ja eri "sinussa". Ennen tulemistanne Maahan tässä elämässä, muodostitte suojakilven, joka pysyi muutamaan viime päivään saakka. Kilven joka salli teidän leijua 3D:n ja 5D:n välillä.

Uskoitte ennen astumistanne maan päälle tässä elämässä, että pystyisitte helposti karistamaan suojakilpenne pois, kun olitte saavuttaneet tietyn 5D-tason. Vaikka nuo 5D-tasot saapuivat kauan sitten, jatkoitte roikkumista 3D-tavoissanne. Tavoissa jotka eivät ole enää tehokkaita ja jotka kehititte maaelämien aionien aikana.

Ja niin ne poistettiin – ja teidät vedettiin vain paljon suurempaan pelkoon, kuin oletitte. Kenties osuva analogia olisi asuminen alueella, jossa pelkäsitte fyysisen turvallisuutenne puolesta lähtiessänne kotoa. Sitten loitte eri seudulle itsellenne ja perheellenne turvasataman, jossa ei ollut pelkoa. Mutta kun palasitte entiselle asuinalueellenne, tunsitte tarvetta kantaa asetta tai puukkoa itsenne suojelemiseksi.

Ette ole vielä oivaltaneet, että teidän ei tarvitse palata tuolle asuinalueelle tai voitte saapua tankissa tai missä tahansa kuvittelemassanne laitteessa, joka suojelee automaattisesti teitä ja lähellänne olevia vahingoilta.

Ette enää tarvitse sellaisia 3D-suojatoimia, kuten ase tai puukko, sillä henkilökohtaiset ja yhteiskunnalliset suojanne ovat hienostuneempia ja vähemmän haitallisia fyysisesti. Kuitenkin pelkäätte ottaa käyttöön noita uusia suojatoimia, joten teistä tuntuu alastomalta ja helposti vahingoittuvalta, vaikka täysin vastakkainen tilanne on uusi todellisuutenne.

Sallikaa itsenne näyttää uudet taitonne. Muuten tilanne on, kuin lataisitte uuden ohjelmiston ja olisitte vain turhautunut, koska vanhan ohjelmiston näppäimet eivät enää toimi. Sallikaa itsenne virrata uusiin taitoihinne sen sijaan, että valitatte niiden vanhojen taitojenne menettämistä, jotka eivät ole enää mukavia.

Olette uusi olento uudessa kehossa. Sallikaa sen olla kaikkine lisukkeineen, jotka ovat olleet teidän koko ikuisuuden, paitsi aikoina jolloin olitte 3D-maapallolla ja kenties muilla 3D-planeetoilla. Te ette ole 3D:tä, eivätkä ole taitonnekaan. Koska ette uskaltaneet niin olla ilman pientä avustavaa työntöä universumeilta, teistä tuntuu nyt alastomalta kaoottisessa maailmassa.

Katsokaa ympärillenne ja katsokaa sitten sisäänne. Ette ole enää 3D:tä, eivätkä ole taitonnekaan. Sallikaa tuon totuuden olla osa uutta "sinua". Ja sitten sallikaa itsenne virrata uusiin taitoihinne.

Ollessanne omistautuneita valonpitäjiä, toivoitte tietysti välitöntä vastausta pyyntöönne päästä käsiksi uusiin taitoihinne. Kyse on kuitenkin vähän oppimiskäyrästä, kuten monet teistä ovat hiljattain huomanneet. Niin se on, että tunnette olevanne yksin, suojaton ja haavoittuva, vaikka olette enemmän turvassa ja taitavampi, kuin olette koskaan olleet 3D-ympäristössä.

Ei hyödytä mitään painaa tuota näppäintä ja tätä avainta, jos ette ymmärrä, mitä sen tekeminen merkitsee. Niin se on, että pääsette käsiksi uuden "sinun" taitokäsikirjaan nukkuessanne ja päiväuneksiessanne.

Ulottuvuuksien välisenä erona pääsemisessä käsiksi informaatioon on informaatiovirta. 3D:ssä kyse on pitäisi- ja täytyy-asioista. 5D:ssä kyse on informaatiovirran sallimisesta tulla helposti ja vaivattomasti.

Ajankohtaiset pelkonne ovat perusteettomia ja hyvin tarpeettomia, vaikkakin ehkä odotettuja ottaen huomioon, että olette uudessa paikassa omassa olemuksessanne. Olette muista riippumaton ja siksi suojattu. Teidän täytyy vain antaa tuon ajatuksen tulla uskomukseksi, mikä tapahtuu muutaman päivän kuluessa. Sitten pelkonne ovat menneisyyttä ja vähän naurettavia, aivan kuten monet entiset pelot, kuten alaluokalla ollessanne sen murehtiminen, että te ette opi koskaan lukemaan.

Olette täysin kykenevä kaikkiin taitoihin, joita haluatte, sillä jos nuo taidot eivät olisi osa uuden "sinun" olemusta, ette haluaisi niitä. Joten sallikaa itsenne leijua siihen uskomukseen, että olette 5D:tä – ette 5D:llä peitettyä 3D:tä, vaan kokonaan 5D:tä, uusien kiinnostusten, taitojen ja voimien kera. Niin olkoon. Aamen.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.