UUDEN GLOBAALIN YHTEISKUNNAN LUOMINEN

Kanavoinut Brenda Hoffman (www.lifetapestrycreations.com)

14.11.2016

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat ystävät,

Olette kuulleet, että 3D-rakenteet kaatuvat, jotta ne tehdään uudelleen rakkaudessa, ja niin se on, että huomaatte nyt tuota romahtamista. Puhutaanpa siitä, miten rakenteet voidaan nyt tehdä uudelleen rakkaudessa.

Kenties tunnette olevanne juoksuhiekassa, sillä haluatte rakenteita, jotka on mukava vakiinnuttaa, uusien rakenteiden luomisen sijasta.

Jonkin uuden luominen näyttää ylivoimaiselta, sillä uskotte, että ne jotka loivat nyt kaatuvat tai pettävät järjestelmät – perspektiivistänne riippuen – olivat neroja tai tähtien koskettamia.

Ette muista, että entiset sivilisaatiot sisälsivät osia, jotka ehkä haluaisitte yhdistää nykyelämäänne.

Luonnon kunnioittaminen ja tasavertaisina ihmisinä eläminen näyttää nyt mahdottomalta. Tällaiset asiat olivat mahdollisia vain silloin, kun yhteisöt ja maat olivat paljon pienempiä. Tai ne jotka loivat sellaisia maita, eivät elä enää, eikä kukaan ota kantaakseen tuota rakkauslippua.

Uskomuksia jotka pian sivuutatte, sillä tunnette tarvetta maailmaan, joka perustuu rakkauteen, kilpailun, vihan ja pelon sijasta.

Tämä ei merkitse, että teistä tulee valtiohenkilö, vaan että uusi malli syntyy teissä jokaisessa, kun jatkatte henkilökohtaista rakkausetsintäänne. Ja kun uusia filosofioita syntyy, te jotka olette 5D:tä, ajattelette massana: "ei", sitten "ei ole täysin oikea, ja lopulta "KYLLÄ" – aivan kuten tapahtui USA:n esi-isillä.

Nimittäin jakautumisessa – poliittisessa tai henkilökohtaisessa – jota nyt tapahtuu ympäri maailmaa, kyse on tunteesta, että on vähempiarvoinen kuin toiset. Uudessa globaalissa mallissa – ja siitä tulee globaali malli – on kyse kaikkien tasa-arvoistamisesta. Ei vain harvojen. Ei suuren ihmismäärän, eläinten ja luonnon yleisestä alentamisesta, kuten nyky-yhteiskunnissanne.

Jotkut haluavat olla eri mieltä: teidän tai poliittisen ehdokkaanne lähestymistapa on kaikenkattava. Jos se olisi totta, se epämukavuus jota nyt tunnette toisista, ei olisi mahdollista.

Hyväksytte kaikki, jos he sopivat teidän hyväksymäänne malliin. Olisitteko kutsuneet Adolf Hitlerin päivälliselle toisen maailmasodan jälkeen? Tai kutsutteko kadulta likaisen kerjäläisen, joka haisee alkoholilta, päivälliselle lastenne kanssa?

Vaikkette ehkä tunnusta itsellenne, että se on totta, niin teillä on ennakkoluuloja.

Tällaiset ennakkoluulot muuttuvat sisällänne nyt. Ei niin, että teidän täytyy kutsua tiettyjä ihmisiä kotiinne, mutta teille on ok, että kaikki ovat osa maailmaa. Nimittäin jotkut teistä kutsuisivat päivälliselle kerjäläisen kadulta, mutta eivät geenimanipulointifirman toimitusjohtajaa. Ja niin se on, että maailmantapahtumat osoittavat, miten rajoittunutta toisten ja luonnon hyväksyntänne on.

Monet USA:ssa uskovat, että perustuslain ja siihen liittyvien asiakirjojen laatijat olivat neroja. Kuitenkin lähes 300 vuotta noiden asiakirjojen laatimisen jälkeen USA on edelleen rodullisesti, sukupuolisesti, uskonnollisesti ja taloudellisesti jakautunut. Perustajat ovat ehkä kirjoittaneet hahmotelman siitä, mikä oli mahdollista, mutta he eivät uskoneet todelliseen tasavertaisuuteen yhtään sen enempää kuin te. Tavallaan perustuslaki ja kaikki siihen liittyvät paperit olivat lupaus, jota ei ole vielä täytetty.

Olette valehdelleet itsellenne, että olette hyväksyvä maa. Ja niin on tapahtunut ympäri maailmaa. On tietysti aina ollut joitain ihmisiä, jotka ovat hyväksyneet muut kulttuurit, mutta useimmiten he tekivät sen luonnon haitaksi. Ja niin kaikilla peräkkäisillä sukupolvilla on jatkunut se usko, että he olivat hyviä ihmisiä ja kaikki, jotka eivät sopineet heidän uskomuksiinsa – myös luonto – oli kukistettava ja niitä oli kontrolloitava.

Te USA:ssa olette keskittyneet siihen, että globaali teollisuus tuottaa taloudellisia voittoja. Niin se on, että valitsitte ihmisen, joka jäljittelee tuota asiaa mielessänne. Ja niin se on, että ne jotka uskovat eri tavalla, ovat järkyttyneitä. Donald Trump edustaa vain yhteiskuntanne fokusta muutaman kuluneen sukupolven ajalta.

Teidän on aika keskittyä uskomuksiinne hallinnosta. Merkitseekö se, että haluatte olla eliittiä? Vai onko se ketään syrjimätön? Vai pitäisikö jotkut ottaa mukaan ja toiset sulkea pois?

Tällaisen kanssa painitte sisäisesti, sillä kätketyt agendat paljastetaan. Ja te olette olleet osa noita kätkettyä agendoja yhtä lailla kuin jokainen kulttuurissanne, yhteiskunnassanne.

Poliittiset liikkeet eivät ole mahdollisia ilman seuraajia. Vaikka julistatte, että te ette ole osa tiettyä kannattajajoukkoa, se ei ole mahdollista. Nimittäin se ihminen joka olette, on alitajuisesti lisännyt hallintomysteeriä aioneita. Te olette te nyt, mutta ette ole aina olleet sama olento. Adolf Hitler ei ollut mahdollinen ilman, että yhteiskunta kokonaisuutena loi hänet.

Tämän ajatuksen kanssa – niin kamala kuin se onkin monille teistä – painitte sisällänne nyt. Tosiaankin yhteiskunta aioneita ennen, kun Adolf Hitler tuli valtaan, uskoi, että juutalaiset olivat vähempiarvoinen rotu – Jeesus Kristuksen ristiinnaulitsemisen perusteella. Syntipukkien julistaminen siis jatkuu. Muslimit, homoseksuaalit, naiset, luonto jne. – jonkun ylempiarvoisen on kontrolloitava kaikkia niitä.

Syntipukkius muuttuu ajan kuluessa, eli syntipukkius on todellisuus ihmisyhteiskunnassa, ei universaali todellisuus.

Poliittiset tapahtumat ympäri maailmaa ovat peili siitä, mitä olette yhteiskuntana luoneet. Haluatteko jatkaa nykymallia vai luoda uuden?

Jos haluatte luoda uuden mallin, teidän täytyy etsiä ensin sisältänne, miten jatkatte nykyisen teollisuus- tai armeijamallin tukemista. Miten haluatte sen olevan erilainen? Haluatteko sen olevan erilainen?

Jos ette halua tuon mallin olevan erilainen, teidän on aika hyväksyä se, mitä olette luoneet aioneiden aikana. Jos haluatte sen olevan erilainen, teillä on yhtä suuri panos kuin jokaisella siihen, miten nykymallin täytyy muuttua.

Vaikka olette ainutlaatuinen, olette osa yhteiskuntaa, jossa elätte. Ottakaa tuo valta kontrolliin. Tietäen, että kukaan ei voi johtaa teitä paremmin, kuin te voitte johtaa itse itseänne. Lakatkaa antamasta valtaanne pois sanomalla itsellenne, että teidän täytyy hyväksyä asiat sellaisina, kuin ne ovat. Näin tekemällä laiminlyötte olemustanne ja yhteiskuntaanne.

Mitä aiotte tehdä vallallanne?

Monet teistä ajattelevat, että teillä on pieni ääni hallinto- ja myös henkilökohtaisissa rakenteissa. Menette töihin joka päivä työnantajalle, johon luotatte vain vähän, jotta ansaitsette muutaman dollarin voidaksenne maksaa vuokran kodistanne, josta vain hieman nautitte. Ja annatte pois valtanne minuutista toiseen, päivästä toiseen.

Jos olette voimakas luoja – ja te olette – miksi teistä tuntuu, että teillä on vähemmän valtaa kuin presidentillä, rehtorilla, naapurilla, terroristilla tai papilla? He ovat kaikki ihmisiä niin kuin te.

Millaisessa maailmassa haluatte elää? Se on nyt fokuksenne, sillä sitten kun rakastatte itseänne, tuo rakkaus loistaa ympäri maapalloa. Valonne muuttaa maailmaa.

Ja muutatte maailmaa tavoilla, jotka tuntuvat oikeilta uudessa 5D-sydämessänne.

Älkää pelätkö tuota valtaa, sillä muutatte luultavasti uskomuksianne, kun siirrytte pidemmälle 5D:hen. Mutta teidän täytyy aloittaa joistain sen maailman luominen, jossa haluatte elää.

Teidän on aika alkaa kuvitella tuota maailmaa. Sen ei tarvitse olla yhdenmukainen kenenkään kanssa – se on teidän maailmanne. Niin se on, että teistä tulee maailman valoja – majakka toisensa perään. Niin olkoon. Aamen.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.