ENERGIAKUUROTARPEET OVAT JALOSTUNEET

Kanavoinut Brenda Hoffman (www.lifetapestrycreations.com)

13.3.2017

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat ystävät,

Ei ole tarpeellista olettaa, että teidän täytyy kellua uusissa energioissa, jos haluatte olla 5D:tä tai muita ulottuvuuksia. Aivan kuten teidän ei tarvitse pitää kaikesta ruuasta, jota laitetaan eteenne.

Olemuksessanne tai elämässänne maan päällä ei ole tässä elämässä enää minkäänlaisia pitäisi-asioita Kenties uudet energiat tuntuvat mukavilta ja näin osallistutte niihin tavalla, joka on paras olemuksellenne. Tai kenties teillä ei ole tarvetta noille energioilla tällä hetkellä tai koskaan.

Ennen kuin olitte 5D-aikuinen, teille syötettiin vauvanruokaa lusikalla – jokainen energiakuuro oli tarpeellinen kehityksellenne.

Olette nyt 5D-aikuinen, joten voitte syödä kakkua aamiaiseksi, jos haluatte, tai olla syömättä yhtään mitään.

Niin se on, että energiatarpeenne ja -vaatimuksenne ovat jalostuneempia ja erityisesti teidän roolianne varten. Vaikka jatkamme energioiden lähettämistä Maahan, tämä ei merkitse, että teidän täytyy tarvita tai haluta saapuvia energioita.

Tämä on globaali siirtymä. Niin se on, että jotkut vasta aloittavat siirtymänsä, toiset ovat sen keskellä ja vielä toisilla, kuten teillä, on erilaisia energiatarpeita kuin massoilla.

Erotatte, mitkä energiat hyväksytte tai hyödynnätte ja mihin teillä on vähän tarvetta sopeutua.

Kaikki tämä tapahtuu sisällänne, joten teidän ei tarvitse olla huolissanne sen määrittämisestä, mitkä energiakuurot ovat tarkoituksenmukaisia teille. Ja tiedätte sen ilonne kautta.

Kenties te tai joku suosikkikanavanne huomauttaa, että muutama seuraava päivä on täynnä uusia energioita, tai jotain vastaavaa. Teillä ei ole tarvetta valmistautua muuten kuin olemalla avoin ilollenne, kuten tavallista, sillä sisäisestä olemuksestanne on tullut niin virittynyt henkilökohtaisiin tarpeisiinne, että kaikesta huolehditaan ilman suurta panostanne.

Kenties olette huolissanne, että teidät yllätetään, koska ette ole valmistautunut energiakuuroon. Näin ei ole nyt tai koskaan tulevaisuudessa. Olette universaalilla hienoistuneisuustasolla, jolla valitsette ne energiat, jotka ovat oikeita teille – aivan kuten reagoitte aikuisena karkkikaupassa eri tavalla, kuin reagoisitte pienenä lapsena.

Olette nyt universaali aikuinen – eli voitte luottaa itseenne ja toimiinne. Teidän ei tarvitse enää kysyä keneltäkään, miten tai milloin toimia – yhtään sen enempää, kuin kysytte nyt naapuriltanne, milloin teidän pitäisi syödä tai mitä televisio-ohjelmaa voitte katsoa.

Ja vaikka saattaa olla totta, että tämä ajankohtainen energiakuuro on dramaattinen teillä – on myös totta, että te ette edes huomaa sen tapahtumista. Ja niin se on, että olette eri paikassa siirtymässänne kuin suurin osa ihmisistä.

Sallikaa niin olla, että toiset saattavat pakahtua, muuttua tai pelätä, sillä olitte kerran samassa paikassa. Se kaikki on osa globaalia siirtymää, jonka käynnistitte aioneita sitten.

Jos olette tekemisissä niiden kanssa, jotka ovat pelossa, teidän on tarkoitus toimia universaalina aikuisena, ei kun nuori, joka opettelee selviytymään. Tämä ei merkitse, että poistatte heidän pelkonsa, vaan annatte heidän tietää, että koitte saman matkallanne universaaliin aikuisuuteen.

Niin se on, että tämä on uusi maailma, jonka asukkaat kasvavat ja kehittyvät joka päivä.

Ja niin se on, että jatkatte kehittymistä sillä tahdilla, joka on oikea teille, ja tavoilla, jotka tuovat teille iloa, pelon tai vihan sijasta. Niin olkoon. Aamen.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.