VEDÄ JALKAAN ISON TYTÖN TAI ISON POJAN HOUSUT

Kanavoinut Brenda Hoffman (www.lifetapestrycreations.com)

12.6.2017

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat ystävät,

Monet teistä odottivat tulevansa supernaiseksi tai supermieheksi yhdessä yössä. Vaikka se voi olla totta sisäisesti, ulkoisesti useimmat teistä vaativat vähän harjoitusta.

Sisäinen olemuksenne avautuu ulkoiseksi olemukseksi, mutta ei vielä unelmoimassanne laajuudessa. Vaikka lopulta hypitte ulottuvuuksissa ja matkustatte taajuuksissa ja ajassa vaivattomasti, teidän täytyy harjoitella vähän ennen sitä.

Muistatteko ensimmäisen kerran (te joille esiteltiin tietokone aikuisena), kun yrititte käyttää tietokonetta? Kenties teistä tuntui, että tarvitsitte sellaisen välilyöntinäppäimen kuin kirjoituskoneessa tai ette muistaneet, miten tallennetaan. Asioita jotka teette nyt automaattisesti. Näin on fyysisessä muutoksessanne.

Näiden siirtymävuosien aikana olette muuttuneet henkisesti, sitten tunteellisesti ja lopuksi fyysisesti – ns. sisäisestä ulkoiseen.

Niin se on, että alatte harjoitella fyysisiä taitojanne liittyen toimintaan ja vastaanottamiseen. Nimittäin vaikka monet teistä lopulta haluavat matkustaa ajassa ja taajuuksissa ja hyppiä ulottuvuuksissa, luultavimmin uneksitte nyt fyysisessä maailmassanne jostain, mitä ette ole vielä luoneet.

Olette vähän kuin vauva, joka yrittää tarttua johonkin, muttei pysty, ennen kuin sormilihakset ovat kehittyneemmät. Niinpä olette turhautunut, vihainen ja sanotte muille, että annatte periksi – toivoen, että näin dramaattiset lauseet ja ajatukset kannustavat jotain olentoa eetterissä tuottamaan teille, mitä haluatte.

Taaskin kuin vauva, joka odottaa jonkun vaihtavan vaipan, kun se on likainen, ruokkivan, kun on nälkä, ja pitävän sylissä, kun tarvitaan ihmiskontaktia.

Ns. ongelmana on nyt, että olette tarpeeksi kypsä henkisesti ja tunteellisesti huolehtimaan itsestänne. Niin se on, että teidän täytyy ajatella itseänne omavaraisena olentona.

Tällainen ajatus saa jotkut teitä suuttumaan, sillä olette varma, että te ette pysty olemaan yhtä tuottoisa tai välittävä kuin ne jumalat, joita ennen palvoitte äiti- ja isähahmoina. Mutta toisaalta tuollainen ajatus eroaa vähän siitä, kun haluatte vanhempien suojelevan teitä ja huolehtivan teistä, kun nuorena aikuisena teette ensimmäistä kertaa virheen.

Vaikka vanhempanne saattavat ilmaista myötätuntoa teille, on luultavaa, että he kannustavat teitä määräämään omasta kohtalostanne ilman pelastamista tai huolehtimista. Nimittäin nuoret aikuiset jotka eivät ota vastuuta teoistaan, pitkittävät vain itsestään huolehtimisen oppimista – perimmäinen aikuisrooli.

Niin se on, että olette nyt omillanne. Teidän on aika laittaa jalkaan ison pojan tai ison tytön housut ja ottaa vastuu elämästänne – ja luomuksistanne.

Olette alkaneet luoda pieniä asioita ja pian venytätte luomislihaksenne suuriin asioihin, joista olette uneksineet.

Vaikka ehdotimme noin vuosi sitten, että venytätte luomislihaksianne, suurin osa teistä ei halunnut tulla todelliseksi universaaliksi aikuiseksi niin nopeasti. Halusitte pysyä 3D:ssä sen sijaan, että pakottaisitte itsenne liian nopeasti 5D:hen tai sen yli.

Vaikka tällainen viivytys ei ole kovin dramaattinen, sillä kuukautenne ovat vain millisekunteja universaalissa ajassa, ette voi enää teeskennellä, että te ette ole riittävän taitava tai universaali ollaksenne 5D:tä tai sen yli. Olette ottaneet ratkaisevan askeleen.

Niinpä universaalit olennot voivat kuiskailla ehdotuksia korvaanne, kuten tapahtuisi puhelussa vanhemmillenne, kun ette pysty päättämään seuraavaa liikettänne nuorena aikuisena, mutta universaalit olennot eivät voi enää elää elämää puolestanne työntäen teitä sinne tänne.

Olette täysin kykenevä aikuinen, jolla on kaikki vaadittavat taidot.

Ette enää tarvitse lapsenvahtia, ettekä ylisuojelevia vanhempia. Olette nuori 5D-aikuinen – ja teidän on aika käyttäytyä sen mukaisesti.

Sillä ei ole merkitystä, miten kovaa huudatte taivaalle kamalaa elämäänne, yhtään sen enempää kuin olisi auttanut vanhempienne saaminen huolehtimaan jokaisesta liikkeestänne tultuanne aikuiseksi.

Niin se on, että teidät ns. pakotetaan tulemaan aikuiseksi, vaikkeivät useimmat tunne olevansa valmiita.

Kaikki on niin, kuin pitäisi liittyen sen hyväksymiseen, että olette 5D-aikuinen tai sen yli.

Tietysti teette muutamia virheitä – mutta vain omasta mielestänne. Tietysti haluatte, että universumit tai joku pelastaisi teidät, kuten on totta melkein jokaisella nuorella aikuisella. Mutta ainoa tapa vaatia täysin uusi "sinä" on testata fyysisiä taitojanne – kuten teette nyt.

Sallikaa itsenne venyttää uuden "sinun" fyysisiä taitoja, aivan kuten sallitte itsenne venyttää henkisiä taitojanne juoksemalla sinne tänne gurulta toiselle – kunnes olitte tyytyväinen siihen, että olitte omaksuneet kaiken tarvitsemanne toisilta.

Niin on nyt. Alatte venyttää fyysisiä 5D-lihaksianne – havaitsemalla, että olette valikoivampi vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa, että luotte asioita pelkästään toivomalla niitä ja että luiskahtelette ulottuvuuksien ja taajuuksien välillä ymmärtämättä vielä, miten liikkua ja puhua niin, kuin haluatte, mutta tietäen, miten haluatte muuttua.

Olette fyysisesti nuori 5D-aikuinen, joka vasta alkaa tutkia vaihtoehtojaan. Sallikaa se soimaamatta itseänne epätäydellisyydestä. Ja olkaa sen sijaan iloisia itsenne kokeilemisesta. Niin olkoon. Aamen.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.