TULE ESIIN, TULE ESIIN – MISSÄ IKINÄ OLETKIN

Kanavoinut Brenda Hoffman ( www.lifetapestrycreations.com)

12.3.2018

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat ystävät,

Alatte löytää äänenne ja totuutenne, kun otatte omaksenne enemmän sitä, kuka olette. Viime aikoihin saakka tarve sopia joukkoon ja olla osa ryhmää hiljensi äänenne.

Voi olla niin, että nyt höläyttelette toteamuksia, joita olette kenties ajatelleet mielessänne, mutta olitte aiemmin liian sopeutunut yhteiskuntaan sanoaksenne niitä. Nuo viestit saattavat olla yhtä yllättäviä teille, kuin niille joille puhutte.

Tämä on erilaista aikaa ja on erilaiset tarpeet. Nyt on tärkeintä ilmaista totuutenne tavalla, joka tuntuu oikeimmalta teille. Toiset luultavasti yllättyvät tai suuttuvat kommenteistanne, koska olette rikkoneet sen yhteiskunnallisen rajan, minkä uskotaan olevan sopivaa. Tai kasvava tarpeenne olla aito saa teidät ehkä muuttamaan suuntaa – taaskin näennäisesti yhteiskunnallista virtaa vastaan. Teistä on tulossa tai on tullut yhteiskuntakapinallinen.

Se on pelottavaa, sillä ette ole varma, ymmärtävätkö ystävänne, kun ilmaisette aitoa itseänne. Ongelmana on, että te ette pysty rajoittamaan tuota ns. epäsosiaalista käyttäytymistä. Se tuntuu pelottavalta ensin ja sitten vapauttavalta, kun teidän ei enää tarvitse suodattaa ajatuksianne, ennen kuin sanotte jotain – hyvin paljon kuin pikkulapsena.

Selvä vaikeus on, että ne joita kerran piditte rakkaina, eivät ehkä enää halua olla piirissänne. Niin se on, että luotte henkilökohtaista polkuanne, kun sopeudutte uuteen sisäiseen "sinuun".

Jotkut teistä ihmettelevät näitä loputtomalta tuntuvia sisäisiä muutoksia ja kysyvät: "Milloin se loppuu? Miksi minusta ei tunnu erilaiselta, kuin ennen viimeaikaisia energioita? Onko tämä loputonta peliä?"

Näin on, koska siirtymänne on osa teitä itseänne, eikä kyseessä ole teistä erillinen olento, kuten kerran kuvittelitte. Alussa luultavasti oletitte, että olisitte tuolla ja sitten luiskahtaisitte helposti uuteen olemukseenne täällä. Mikään ei ole kauempana totuudesta.

Vaikka vaiheet ovat paljon nopeampia kuin tällä hetkellä ihmisillä syntymästä kuolemaan, jatkatte siirtymistä vaiheiden läpi niin, kuin on sopivaa fyysiselle, älylliselle ja tunneolemuksellenne.

Voitteko kuvitella, miten pelottavaa olisi, jos olisitte uuden "sinun" kehityksen alkuvaiheissa ja teillä olisi jo valta luoda, mitä ikinä haluaisitte? Vähän kun antaisi vauvalle lahjaksi sanakirjan. Aivan kuten ihmislapsien täytyy ensin kehittyä, niin täytyi ja täytyy myös teidän.

Niin se on, että se mikä ennen antoi teille suurta iloa, ei enää anna, mikä kannustaa teitä muokkaamaan suuntaanne ja olemustanne. Osa sitä on aidon äänenne löytäminen. Nimittäin saatatte havaita, että alkuperäiset unelmanne olivat yhteiskunnan unelmia, ei omianne.

Kun kuoritte sen kerroksia, kuka teistä on tulossa, äänenne ja olemuksenne muuttavat suuntaa. 3D-yhteiskunta merkitsi sopimista joukkoon ja 5D-yhteiskunta merkitsee ainutlaatuisuutta.

Uudet julistukset itsestänne ovat pelottavia, sillä ne saavat teidät usein tuntemaan olevanne eristynyt ja yksin – mikä on ollut negatiivinen ominaisuus aioneita. Niinpä vaikka tunnette suurempaa tarvetta olla ainutlaatuinen, tuo ainutlaatuisuus tuntuu yksinäiseltä.

Koska ette ole vielä täysin ottanut omaksenne oikeuttanne olla ainutlaatuinen, hypitte edestakaisin havaitaksenne vain, että ainutlaatuisuutenne ja joukkoon sopiminen ei tunnu kumpikaan aivan oikealta. Olette sopeutumisvaiheessa, joten taas kerran saatatte havaita höläyttävänne jotain, mikä on yllättävää itsellenne ja ympärillänne oleville. Se on pelkästään ainutlaatuinen "sinä", joka on löytämässä itsensä.

Älkää olko huolissanne. Ne jotka tunnette suututtaneenne tai tehneenne surulliseksi, eivät ole niin järkyttyneitä, kun nyt uskotte, sillä teidän tapaanne hekin kehittyvät. Mikä tärkeintä, että voi pysäyttää ainutlaatuista kehitystänne yhtään sen enempää, kuin voisitte pysyä vauvana. Erona on, että 3D-yhteiskunta tuki kehitystänne vauvasta aikuisuuteen. Olette kuitenkin edelläkävijöiden edelläkävijöitä. Niinpä ketään ei ole hemmottelemassa teitä tai sanomassa, että kaikki on normaalia – paitsi me eetterissä ja sisäinen äänenne.

Olette olleet rohkea koko tämän siirtymän ajan ja se jatkuu. Erona on nyt, että ainutlaatuisuutenne on vähemmän piilossa. Alatte tuoda esiin sitä erilaisuutta, joka oli ennen kätkettynä syvälle sisäänne ja jonka toitte esiin vain tiettyjen ihmisten parissa tiettyinä aikoina.

Piilopaikkanne ovat nopeasti häviämässä, alkaen hieman odottamattomista teoista ja sanoista. Tämän hetkinen pieni muutoksenne osa selkiytyy muutamassa päivässä. Luultavasti teistä tuntuu siltä, että ette voi piiloutua enää – myöskään itseltänne. Niin olkoon. Aamen.