KYSE ON OIKEASTI SINUSTA

Kanavoinut Brenda Hoffman (www.lifetapestrycreations.com)
12.10.2020
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat ystävät,

Olette luultavasti jumissa eikä teillä ole aavistustakaan, miten siirrytään paikasta toiseen. Olette kokeilleet tekniikoita, joita new age -gurut hyvin usein mainostavat – hengittäminen, meditoiminen, kirjoittaminen, avun pyytäminen – ja kuitenkin teistä tuntuu, kuin maailmanne romahtaisi.

Sitä ei ole enää, mitä oli. Ja se mitä on, jää liian epämääräiseksi liittääksenne merkityksen tai elämänne siihen. Onko se pelon ja raskauden maailma vai valon maailma? Onko se niin, kuin on profetoitu, vai niin kuin nyt koette sen?

Raskautta jota tunnette, pahentavat päivittäin poliittiset ja henkilökohtaiset uutiset ja kokemukset. Missä on ilo? Missä on hauskuus? Mutta toisaalta, kun iloa ja hauskuutta tulee taas elämäänne, unohdatte sen tuskan, jota nyt koette.

Ette odottaneet enää tätä tuskaa, koettuanne maaelämä toisensa jälkeen tuskaa valmistuessanne tämän uuden Maan luomiseen. Vaikka tiesitte, että teitä koeteltaisiin melkein sietokykynne yli tässä elämässä, odotitte tuon testaamisen loppuvan, kun te ja Maa siirtyisitte 3D:n yli.

Kuitenkin kuin huonossa elokuvassa, tunnutte traumatisoituvan uudestaan ja uudestaan median, naapureiden, ystävien ja sukulaisten kautta. Hiekkaan on piirretty monia viivoja, joita toiset tuntuvat ylittävän, aiheuttaen sekasortoa sisäiseen tunnemaailmaanne. Niin se on, että kuljette taas tuota joskus epämiellyttävää löytämisen tietä, kun paljastatte enemmän ja enemmän siitä, kuka olette.

Monet teistä ilmaisivat, että itserakkauden löytäminen olisi seuraava vaihe – oivaltamatta, mitä se itse asiassa tarkoitti. Itserakkaudessa ei ole kyse pelkästään noiden sanojen ilmaisemisesta, vaan myös niiden henkilökohtaisen itse-epäilyjen, pelkojen, mustasukkaisuuksien ja vihojen puhdistamisesta, jotka olette liittäneet omaan olemukseenne.

Teitte paljon tuosta puhdistamisesta, ennen kuin autoitte Maata siirtymään 3D:n yli. Tartutte nyt niihin asioihin, jotka te olette yhdistäneet suoraan itseenne. Sillä kun koitte maaelämä toisensa jälkeen, keräsitte itsevihaa.

Useimmiten jokin maaelämän trauman tapahtuessa suutuitte sen aiheuttajalle. Samaan aikaan kieltäydyitte arvostamasta itseänne. "Jos en olisi ollut niin typerä, tätä ei olisi tapahtunut. Jos en olisi valinnut tätä perhettä ennen syntymää, tätä ei olisi tapahtunut." Ja niin edelleen. Ylläpitäen raivoa sisällä ja ulkopuolella. Niissä villakoirissa joita löydätte olemuksestanne, on paljon enemmän kyse siitä, että itsearvostuksenne huutaa päästämään ulos, kuin raivosta toisia kohtaan.

Mutta kuten teitä on koulutettu aioneita tekemään, monet teistä kääntävät tuon itsevihan taisteluksi covidia, jotain poliittista puoluetta, kotianne, yhteisöänne, perhettänne ja ystäviänne vastaan. Olette raivoissanne maailmalle, koska pelkäätte kääntyä sisäänpäin ja löytää nuo kätketyt paikat, joita ette tienneet olevankaan, ennen kuin nyt.

Itserakkaus fokusoi energianne noihin kätkettyihin paikkoihin. Vaikka nämä kätketyt itserakkausasiat eivät ole niin dramaattisia, kuin puhdistaessanne 3D-maailmaa, ne tuntuvat yhtä raskailta. Ei siksi, että ne ovat, vaan koska luulitte olevanne jo selvillä vesillä ja puhdistaneenne kaikki tarvittavat asiat elääksenne ilossa. Ja niin te elätte. Kuvaamme tässä pelkästään vihaanne ja miksi sitä on.

Tämä viha puhdistuu muutamassa päivässä. Sallikaa itsenne tuntea, mitä tunnette, tietäen, että se on aionien aikaisen itseltänne piiloutumisen kulminaatio. Ja koska olette kokeneet maaelämää koko asteikolla – ihmeellisen rakastavasta olennosta tekemiinne julmuuksiin, jotka ylittävät kaiken, mitä pystytte nyt kuvittelemaan – teidän on aika päästää irti. Ja niin te teette – raivossa, vihassa, pelossa, mustasukkaisuudessa ja joskus puhtaassa pahansuopuudessa.

Teistä tuntuu, kuin olisitte puhdistaneet enemmän kuin kukaan Maassa, että olisitte uhrautuneet aioneita ollaksenne vain siinä, missä olette tunteellisesti, henkisesti ja fyysisesti.

Meidän täytyy muistuttaa teille, että edelläkävijöiden oli alun perin tarkoitus poistua Maasta, autettuanne Maata siirtymään 3D:n yli. Tuo suunnitelma muuttui, kun päätitte joukkona jäädä tarpeeksi pitkään kokeaksenne rakkauden ja rauhan maailman. Tuon päätöksen myötä suostuitte puhdistamaan ne elementit, joihin nyt fokusoidutte.

Toinen, kolmas ja sen jälkeiset aallot jotka seuraavat perässänne, puhdistivat monia niitä asioita, joita te nyt käsittelette, ennen tulemistaan Maahan tässä elämässä.

Teette ns. tuplatehtävää. Mutta se ei merkitse, että tämä raivo kestää vuosia, kuukausia tai edes viikkoja. Sallikaa itsenne kokea, mitä teidän tarvitsee kokea, siitä uskostanne huolimatta, että 3D-sinä "oli jo lähtenyt rakennuksesta". Sallikaa itsenne olla.

Sallitte itsenne käydä läpi tämän puhdistuksen, koska teidän pääroolinne – auttaa Maata siirtymään 5D:hen – on tehty ja on riittävästi heränneitä toisen ja kolmannen aallon olentoja, jotta te voitte siirtyä seuraavaan askeleeseen.

Olette jääneet eläkkeelle Maan siirtymän auttamisesta. Maa ja sen olennot ovat toisen ja kolmannen aallon hyvissä käsissä. Niin teidän on lopultakin aika puhdistaa nuo asiat, joiden ette enää halua jäävän olemukseenne. Asiat joita tarvittiin toteuttamaan roolinne aiemmissa elämissä, mutta jotka ovat haitallisia uudelle olemuksellenne.

Esimerkki voisi olla, että kenties joskus fokusoidutte estämään vihollista tulemasta fyysiselle maa-alueellenne. Mutta tehdessänne sen vahingoititte tai tapatitte toisia. Teitä on ehkä ylistetty historiassa tämän vuoksi viisaaksi ja upeaksi johtajaksi, kuitenkin sisäinen olemuksenne piti teitä tilivelvollisena niille, jotka silvottiin tai tapettiin teidän nimissänne. Tai olette saattaneet olla yksi noista silvotuista tai tapetuista, ja näin haudoitte vihaa tuota johtajaa kohtaan, joka aloitti tuon taistelun. Kummankin tapauksen luultavasti kätkitte syvälle itseenne, kun lähdette tuosta elämästä. Ja niin kului maaelämä toisensa jälkeen.

Olette jo tarttuneet useimpiin noista asioista, mutta ette kaikkiin. Sillä on vaikeaa kokea rauhaa ja rakkautta, kun haudotte vihaa itseänne kohtaan. Tämä ei ole kuukausien mittaista toimintaa. Pelkästään itserakkauden elementti, jota ette odottaneet. Maailma on antanut teille aikaa kokea tämän sisäisen olemuksenne turvassa, kun maailma näyttää raivoavan täydellisessä kaaoksessa. Tuo täydelliseltä näyttävä kaaos ei eroa kaatuneesta palapelilaatikosta – palapeli saa muodon, kun palat sopivat yhteen.

Olette itsenne rakastamisen matkalla. Muut edelläkävijät tekevät samoin. Toisessa ja kolmannessa aallossa olevat laittavat noita paloja takaisin yhteen, jotta sitten kun olette puhdistaneet nuo viimeiset itserakkausasiat, maailma on eri paikassa – kuten tekin. Niin olkoon. Aamen.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.