SILTÄ VÄLILTÄ

Kanavoinut Brenda Hoffman (www.lifetapestrycreations.com)

11.12.2017

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat ystävät,

Teistä luultavasti tuntuu, ettei mikään ole enää oikein ja ehjää – elämänne on kuin pysähtynyt, unelmat toteutumatta ja maalima loputtomassa kaaoksessa. Vaikka alattekin tuntea uutta kehitystä sisällänne, tuo uutuus ei näytä muuttavan mitään maailmassanne.

Yhdistytte toisten tuskaan, koska teistä tuntuu samalta. Olette vihainen siitä, että luvattua iloelämäänne ei näytä koskaan tulevan. Eivätkä unelmanne materialisoidu riippumatta siitä, mitä sanotte, teette tai kuvittelette. Kuitenkin toiset, jotka eivät näytä olevan edelläkävijöitä, saavuttavat sen, mitä te toivotte, ja enemmän. Menetätte uskon ja toivon.

Missä on unelmanne, turvallisuutenne ja rauhanne? Niin se on, että alatte huutaa vihaa taivaille ja kaikille, jotka ovat valmiita kuuntelemaan. Sillä jonkun täytyy ottaa syy tästä 5D-hullutuksestanne.

Annoimme aiemmin ymmärtää, että äskettäiset universaalit energiakuurot muuttaisivat olemustanne monin tavoin. Se tapahtuu nyt. Olette "siinä välissä" – toisten syyttelemisen, kuten teitte 3D:ssä, ja uudesta "sinusta" ja uusista suunnistanne vastuun ottamisen välissä.

Kehitytte niin nopeasti itsessänne, ettei teillä ole enää lepoaikaa energiakuurojen tai siirtymien välillä – muututte ikään kuin leikki-ikäisestä nuoreksi aikuiseksi muutamassa viikossa. Niin se on, että unelmanne kehittyvät sen mukaisesti, kuten myös tekonne ja uskomuksenne.

Olette henkilökohtaisen toimintaelokuvanne keskellä, jossa kaikki näyttää menetetyn. Kuitenkin monien elokuvien tapaan tiedätte syvällä sisällänne, että voitatte sen ja valo – erityisesti teidän valonne – vallitsee olemuksessanne ikuisesti.

Voitteko kuvitella sellaisen leikki-ikäisen ihmetyksen ja pelon, joka muuttuu nuoreksi aikuiseksi muutamassa päivässä tai viikossa? Niin on teillä nyt. Ette ole enää lapsi, mutta sitten ette ole ihan aikuinenkaan. Olette siltä väliltä, mikä saa teidät uskomaan, ettei mikään kaunis ja hyvä ole enää koskaan teidän.

Tuo tunne on pelkoa sekä sisäisistä muutoksistanne että ulkoisesta maailmasta. Nimittäin ette vielä usko olevanne erilainen. 3D:n merkkejä ei enää ole ja 5D-merkkeä ei ole vielä ilmestynyt.

Kuka olette? Te ette varmaan tiedä, emmekä tiedä mekään. Leikki-ikäiset leikkivät helposti toistensa kanssa, kunhan jokaisella on hiekkaämpäri, johon tarttua. Mutta kun nuo leikki-ikäiset alkavat kasvaa, heidän persoonallisuutensa muuttuu siitä, kuka on osa heidän sisäpiiriään, siihen mitä ja miten he haluavat elää.

Olette samanlaisessa paikassa, koska aikajananne on niin uusi ja tiivistynyt, että te ette ymmärrä itseänne eikä ymmärrä kukaan muukaan – vähiten me kaikki. Sillä teistä on tulossa uusi persoona, jolla on uudet tavoitteet, uudet ystävät ja uudet saavutukset. Tämä kaikki on lähitulevaisuudessa, kun vakiinnutatte enemmän uuden "sinun".

Maata takovat energiat ovat nyt riittävän voimakkaita muuttamaan teidät leikki-ikäisestä nuoreksi aikuiseksi muutamassa viikossa.

Kuten usein tapahtuu elokuvissa, tyytyväisyystasonne ja suuntanne muuttuu tunneittain. Ajatelkaa elokuvia, joissa ajan kuluminen esitetään kalenterisivujen lentämisenä tuuleen. Käyttäkää tuota samaa kalenterikuvaa sisäiseen olemukseenne tietäen, että te ette ole vielä kiinteä olento, vaan nopeasti muuttumassa tuohon pisteeseen.

Niin se on, että vuorovaikutus ystävien, romanssien, työpaikkojen, paikkakuntien, koulun ja sukulaisten kanssa muuttuu tunneittain. Joinain tunteina teistä tuntuu tyytyväiseltä ja toisina siltä, että elämä on täyttä sekasortoja eikä siitä tule enää koskaan mukavaa.

Tällaista on myös monissa 3D-vaiheissanne. Erona on, että 3D:ssä teillä oli kuukausia tai vuosia aikaa sopeutua. Tämä ei päde nyt. Muuttuminen 5D-leikki-ikäisestä nuoreksi aikuiseksi muutamassa viikossa antaa minuutteja tai enintään päiviä joka vaiheeseen. Se hämmentää teitä ja kaikkia ympärillänne.

"Haluan sitä. Ei, haluan tätä – kunnes en enää halua." Tämän tyyppinen käyttäytyminen on vaikeaa teille ja niille, joiden kanssa olette tekemisissä. Teinin tapaan mielialanne vaihtelee. Olette hilpeä yhtenä hetkenä ja äärimmäisen vihainen seuraavana ja ihmettelette kovasti, kun toiset eivät ymmärrä teitä.

Niin se on, että viiletätte tähän joulunaikaan sekaisten ajatusten ja tekojen kera. Ei lainkaan sitä, mitä odotitte tai halusitte, vaikka joukkona pyysittekin, että siirtymäprosessinne olisi nopeampi.

Unelmanne ovat paljon lähempänä kuin heinäkuussa, vaikkette voikaan uskoa sitä. Sen sijaan että annoitte siirtymänne nuoreen 5D-aikuisuuteen kestää kuukausia tai vuosia, päätitte joukkona, ettei teillä ollut kärsivällisyyttä odottaa.

Meidän ja toisten teitä tarkkailevien lupaus on, että kaikki kääntyy ihmeellisen hyväksi, päinvastaisista merkeistä huolimatta tällä hetkellä. Ja ajoitus on paljon nopeampi, kuin te tai me odotimme. Uuden vuotenne alkuun mennessä uusi "sinä" alkaa luoda sitä, mikä tuntuu mahdottomalta. Ja se mikä tuntuu saavuttamattomalta, tapahtuu.

Nimittäin vaikka emme voi antaa teille tarkkoja yksityiskohtia henkilökohtaisesta etenemisestänne, tiedämme tämän muutoksen lopun. Useimpien elokuvien tapaan, tämän vaiheen loppu on mahdottoman saavuttaminen. Olette jo tehneet niin, mukaan luettuna siirtyminen pidemmälle ja nopeammin kuin ajattelimme mahdolliseksi, ennen tulemistanne Maahan tässä elämässä.

Tämä on elokuvanne keskiosa, jolloin kaikki näyttää mahdottomalta – ja havaitsette vain myöhemmin joitain nokkelia ja odottamattomia liikkeitä, joilla saavutetaan lopussa kaikki, mitä haluatte. Ja tämän vaiheen loppu on lähellä uuden vuotenne alkua.

Taatusti joulunaikanne saattaa tuntua vähän sekasotkulta tänä vuonna, mutta se on pieni myönnytys niistä tuloksista, joita tapahtuu pian sen jälkeen. Sallikaa itsenne olla sekä leikki-ikäinen että nuori aikuinen samanaikaisesti ja kuitenkin eri aikaan, kun testaatte uutta olemustanne ja uusia taitojanne. Niin olkoon. Aamen.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.