HELPPOUSNAPPULAN PAINAMINEN

Kanavoinut Brenda Hoffman (www.lifetapestrycreations.com)

1.5.2017

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat ystävät,

Tänään on teidän päivänne, kuten on joka päivä, kunnes poistutte Maasta tässä elämässä. Kenties teistä ei vielä tunnu sitä, että olette elämänne kontrollista – mutta alatte tuntea. Nimittäin ei ole enää mitään syytä uskoa, että toiset kontrolloivat teitä.

Tietysti ajattelette välittömästi työpaikkaa, kirkkoa, hallitusta tai perhettä – pitäisi-asiat jatkuvat teidän ja toisten elämässä.

Tosiasiassa seuraatte noita pitäisi-rooleja, koska uskotte, että teidän täytyy – ette ole vielä uskaltaneet testata rajojanne.

Viime aikoihin saakka teitä on karsastettu, jos ette seuranneet muiden tekemiä sääntöjä. Oli aika nukkua, oli aika olla hereillä ja monia pitäisi-asioita tehtäväksi valveaikananne. Se ei ole enää totta.

Kyseenalaistatte toteamuksemme, sillä tarvitsette työpaikkaanne taloudellisista syistä, ja jonkun täytyy huolehtia lapsistanne, vanhemmistanne, ystävistänne, poliittista filosofioista jne. Lyhyesti sanottuna, on oltava jonkinlaista ulkoa ohjattua työtä maaelämänne jatkamiseksi.

Haluaisimme ehdottaa uutta käsitystä. Sen sijaan, että tarvitsee fyysisesti tehdä kaikkea, mitä teette, oletteko yrittäneet käyttää taajuuskykyjänne epämiellyttävien tehtävien hoitamiseen? Esimerkiksi päättäneet edellisiltana, että hyvin monimutkainen työtehtävänne suoritetaan helposti ajoissa ja budjetin rajoissa? Tai että lapsenne päättävät värittää huomenna, jotta teillä on rauhallinen päivä? Tai että poliitikkonne taistelevat keskenään, kunnes heitä ei enää ole tai he siirtyvät uuteen olemukseensa?

Erona viime vuoteen verrattuna on, että teillä on enemmän kykyjä, joista vähäisin ei ole päätös valita helppo reitti, sillä vaikea reitti ei enää palvele tarkoituksianne tai maaolemuksenne tarkoitusta. Kun näytätte helppoa liikkumista, toiset haluavat matkia ja teistä tulee todellinen mahdollisuuksien ja valon majakka.

Ei ole aika ainoastaan tietää, että teillä on helppousnappula, vaan myös käyttää sitä. Lakatkaa olemasta huolissanne vaikeuksista ja alkakaa luoda helpompia ja iloisempia ratkaisuja. Mikä olisi hauskempaa kuin julistaa helppo ratkaisu vaikeaan työongelmaan? Tai saada rauhallinen päivä itsellenne?

Teidän on aika alkaa testata uusia taitojanne, joista vähäisin ei ole helppousnappulanne painaminen. Ette enää seuraa 3D-pelkoja. Miksi siis tunnette tarvetta jatkaa työrutiinianne? Vaikka teillä on erilainen filosofia ja havaintotapa, miksi jokapäiväisen elämänne täytyy olla samanlaista kuin 3D:ssä?

Miksi olisitte tehneet ne uuvuttavat tehtävät, joita tarvittiin siirtymiseksi 3D:stä 5D:hen tai sen yli, vain seurataksenne edelleen niitä ulkoisia 3D-malleja, joita olette seuranneet aioneita?

Protestoikaa, jos haluatte. Huutakaa vihasta, jos haluatte. Kiljukaa raivosta, jos haluatte – vaikka tuo toiminta on sidottu 3D-elämäänne ja sillä on vähän vaikutusta uudessa maailmassanne. Ei ole enää "voi minua raukkaa" -asennetta, vaan "olen kyllästynyt tähän rooliin, enkä enää tarvitse sitä".

Olette todella uusi "sinä". Todistakaa se nyt itsellenne sallimalla nykyelämänne olla niin helppoa, kuin sen on tarkoitus olla.

Uskotteko, että jatkatte ulkoa ohjatussa tuskassa ponnisteluistanne huolimatta? Eikö tuollainen ajatus näytä haitalliselta? Ja niin se on, sillä ette voi olla 5D:tä ja sen yli sisäisesti ja 3D:tä ulkoisesti. On aika vaatia koko olemuksenne – sisällä ja ulkona. Ja niin teette.

Aivan kuten vaaditte sisäisen olemuksenne odottamalla, että se on. Ja kun lakkasitte odottamasta, saitte tukea toisilta, myös ystäviltä, tavoilla, jotka kannustivat teitä menemään tietämättömyysusvan ja pelkovuorten läpi.

Helppousnappula on ollut aina osa teitä – ette vain usko, että näin on.

Teidän on aika ottaa takaisin helppousnappulanne, sillä teillä ei ole energiaa eikä kiinnostusta jakaa olemustanne sisältä ohjattuun ja ulkoa ohjattuun persoonaan.

Olette yksi olento, jolla on yksi suunta, ja tuo suunta on ilo.

Livahtaminen siellä täällä muutamaksi minuutiksi kokemaan iloa ei ole helppo reitti – se on tuskallinen reitti. Ette ole enää tuskaa ja pelkoa.

Sallikaa itsenne kasvaa ulkoisessa olemuksessanne. Ja alkakaa tehdä se painamalla helppousnappulaa. Tuon nappulan painamiseksi teidän täytyy vain odottaa, että kaikki on niin, kuin toivotte – aivan kuten sisäisen olemuksenne kohdalla.

Uskotte, että universumit, enkelinne, oppaanne ja korkeampi itsenne muuttivat sisäisen olemuksenne pienellä toiveella ja muutamalla unelmalla teiltä ja ystäviltänne. Tosiasiassa olennot joita juuri korostettiin, myös universumit, ovat "sinä". Olette sekä erillään niistä että osa niitä. Mutta ilman sisäisen muutoksen toivetta, nuo olennot olisivat jatkaneet erillisenä osananne. Niin on nyt.

On aika vaatia kokonaisuutenne. Vain te voitte tehdä sen. Vaikka ehkä uskotte tarvitsevanne apua sen "sinun" ulkopuolelta, joka olette nyt, se ei ole enää totta, sillä olette sisäistäneet oppaanne, enkelinne, korkeamman itsenne ja kaikki muut olennot, joita tuputatte auttajiksi. Te olette ne, ja ne ovat te.

Teidän on aika vaatia kokonaisuutenne. Ja ensimmäinen askel siinä on painaa helppousnappulaanne tietäen, että energiat muuttuvat vastaavasti. Ei välttämättä ensimmäisellä yrityksellänne, vaan luultavasti myöhemmillä yrityksillä, kuten oli totta opetellessanne rakastamaan itseänne. Niin olkoon. Aamen.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.