KVANTTI-DNA – PALUU AITOON GENETIIKKAAN

Kirjoittanut Lauren C. Gorgo (thinkwithyourheart.com)
15.3.2021
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Maaliskuu on tunnetusti voimakas siirtymäkuukausi kaikkien niiden kolminaisuustähtiporttien (3-3) kera, jotka työntävät meitä uudestisyntymään elämäksi todellisen/kolminaisuustietoisuuden kautta, mutta maaliskuu sisältää poikkeuksellisen määrän energiaa, jota tarvitaan saattamaan meidät (yhdistyneen/yhtenäisen) elämänkokemuksen täysin uudelle tasolle. Kalojen uusikuu (13.3.) todella käynnisti asiat meillä kaikilla, tarjoillen merkittävän karmallisen kuolema- + syntymäkohdan korkeammaksi henkiseksi identiteetiksemme maan päällä.

Tämän merkittävän kuolema-syntymän vuoksi jonka läpi kaikki olemme menossa, vanhan Maan/Kalojen ajan kärsimys-, voimattomuus-, vainoamis-, uhrius- jne. energiat ovat nopeasti hävinneet pois solumatriisista, nostaen meidät pois vanhasta todellisuustilastanne … oikeastaan pois tästä elämästä … ja tullen selvään loppuunsaattamiseen tämän lopullisen Kalojen puhdistamisen kautta, joka seuraa merkittävien henkilökohtaisten, suhde- ja kollektiivisten aikajanojen purkautumista. Samanaikaisesti olemme matkalla synnyttämään (alkuperäisen/kokonaisen) sielumme uuteen/toiseen elämään, kun siirrymme pimeyden muodottomasta tyhjiötilasta valoon, Oinaan henkiinheräämisjakson kautta.

Tässä uusi elämänjaksomme kohtaa fyysisen maailman, mikä merkitsee, että meidän kaikkien täytyy tehdä tietä tälle synnyttämiselle, päästää irti jostain merkittävästä … jostain mitä olemme kantaneet elämien ajan (ajattele: erillisyyden ydinhaava, eli suurin pelko/haavoittuvuus) … voidaksemme luoda tilaa uudelle yhtenäiselle Itselle, joka on valmis tulemaan esiin. Ja tehdä tilaa sen uusille mahdollisuuksille.

Kalojen uusikuu on aina valtava siirtymäkohta (kuolema/syntymä), joka vaatii meitä päästämään vastuullisesti irti niistä alemmista osistamme, joiden osalta olemme valmis, mutta tämä vuosi tarjoaa koko Kalojen AJAN loppunäytöskohdan niille, jotka ovat valmistautuneet. Siis kun alamme tuntea vapautuvamme intensiivisestä kuujaksosta, joka on huolellisesti valmistellut meitä päiväntasaukseen tämän viikon lopussa (20.3.), tunnemme energioiden nopeutuvan varsin selvästi … ahdistusta, epävarmuutta, kitkaa, jännitettä ja painetta uudesta elämästä/uudesta versiostamme, joka valmistautuu syntymään, kun valmistaudumme aloittamaan alusta, Itsen täysin uudella versiolla ja ilmaisumuodolla. Tällä kertaa/tämä elämä --> ilman erillisyyttä.

Alkuperäisen sielumme paluun myötä, meillä on lopultakin kyky kunnioittaa Itseämme tavoilla, jotka meillä olisi ollut, jos haaveitamme ei olisi tuhottu kaksinaisuuden avulla. Tämä uusi elämänjakso antaa meille kohtalomme aidon kirjailijuuden, ja kulutamme vuoden kypsyen ja kehittyen rakkaus-valona, elämänpuuna, aitona jumalaisena suunnitelmanamme. Se on vuosi, jolloin ruumiillistamme aktiivisesti androgyynin jumalaisen ykseyssukupuoliprinsiipin, kun synnytämme uuden alkemisen luomissyklin (koko ihmiskunnalle) täysin tasapainoisista maskuliini- ja feminiinivoimistamme.

Tämä viikko on tärkeä tuon tavoitteen kannalta. Uusikuu oli ylityskohtamme (tunnevapautus), joka antoi meille keinot mennä korkeammalle, vapautua viimeisistä rajoituksistamme … vanhat Maa-aikajanat, narratiivit, mieli-keho-ohjelmointi, tiheystaskut jne. … ja todistaa elämämme loppua jakautuneina sieluina. Tästä päiväntasausportaalin viralliseen avautumiseen saakka, menemme kiihdytysjakson läpi, joka linkoaa pois lopun karmajäämän auttamaan ponnistuksessamme. Ja tietysti hyvin huomattavan synnytysteeman myötä, tähän sisältyy luultavasti alachakran avautumista/puhdistumista ja tavallisia synnytyskipuja, joita seuraa siirtymisestä uuteen olemistilaan.

Ennen kaikkea, synnytyksen epävarmuus vaatii suurinta antautumistamme jumalaiselle tahdolle. Ankkuroituminen ylösnousemuspisteeseemme (sydän-mieli-yhtenäisyys) on oleellista, LUOTTAMUS & usko korkeampaan suunnitelmaan on avain.

[Suojattu osuus. Koko raportin ja kommenttien lukemiseksi katso nettisivuilta jäsenyysvaihtoehdot ja -hinnat.]

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää eteenpäin - kokonaisuutena ja alkuperä mainittuna, mikä on monien viestintuojien edellytys vapaalle jakelulle.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.