VALOKIELEN LUKEMINEN

Galaktista perhettä kanavoinut Suzanne Lie (www.multidimensions.com)

17.1.2017

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

2017 – valokielen vuosi

On nyt-hetki muistaa, että olette todellisuutenne luojia. On nyt-hetki päästää irti kaikesta uhriudesta, itsesäälistä, kilpailusta ja kaikesta vallasta yhteenkään ihmiseen, paikkaan tai asiaan.

2017 on vuosi, jolloin ilmoittauduitte vapaaehtoiseksi muistamaan ITSENNE tai jäämään bussista. Jotkut eivät edes tiedä, että on bussi, ja toiset eivät nousisi tuohon "bussiin", vaikka se pysähtyisi, avaisi oven ja odottaisi heitä.

2017 – päätösten vuosi

Kun oivallatte, miten paljon ilmentämisvoimaa teillä on tässä todellisuustaajuudessa, teidän täytyy kasvaa aikuiseksi hyvin nopeasti voidaksenne kohdata valtavat velvollisuutenne ja täyttää ne. 3D ei ole enää fyysisen ilmentämiskokemuksen kokeilua. 3D:stä on tulossa se "milloin", jolloin muistatte, kuka, mitä ja missä olitte ennen.

2017 – ITSENNE muistamisen vuosi

On vuosi, jolloin teillä on tilaisuus muistaa, miten ollaan se, kuka olette! On myös vuosi, jolloin teidän täytyy löytää rohkeutta olla, kuka olette!

Toisin sanoen, 2017 on vuosi, jossa annatte itsellenne viimeinkin luvan rakastaa itseänne ehdottomasti.

Ennen tätä nyt-hetkeä rakkaus oli vielä tahrittu polariteetin ja erillisyyden ehdoilla. 2017 on vuosi, jolloin alatte muistaa, että olette tässä nyt!

Toisin sanoen, 2017 on vuosi, jolloin siirrytte viidennen ja ylempien ulottuvuuksien jatkuvasti läsnä olevaan nyt-hetkeen. Mitä "jatkuvasti läsnä oleva nyt-hetki" merkitsee? Ette luultavasti tiedä! 2017 on vuosi, jolloin muistatte nyt-hetken!

2017 on vuosi valokielen muistamiseen

Valokielen havaitseminen alkaa muistamalla luontaisen kykynne havaita energiakenttiä. Muistakaa, että koko todellisuus on itse asiassa energiamalleja, jotka ovat väliaikaisesti vuorovaikutuksessa luodakseen jokaisen tietyn nyt-hetken.

Nämä energiamallit ovat moniulotteisia. Jotkut näistä malleista luodaan ensin kolmannessa ulottuvuudessa ja ne löytävät ehkä tiensä korkeampiin todellisuustaajuuksiin tai sitten eivät.

Toisaalta jotkut näistä energiamalleista ylösnousevat, mikä merkitsee, että energia näyttää syntyneen kolmannen ulottuvuuden fyysisestä maailmasta ja kiivenneen tai virranneen sitten korkeampiin todellisuusulottuvuuksiin.

Nämä ylösnousevat energiamallit yhdistyvät laskeutuviin energiamalleihin, jotka syntyvät korkeimmissa todellisuustaajuuksissa ja ovat löytäneet tiensä fyysiseen todellisuuteen. Kun nouseva energiamalli kohtaa laskeutuvan energiamallin, jotain hyvin erityislaatuista tapahtuu.

Nouseva malli yhdistyy laskeutuvan mallin kanssa luomaan kaksisuuntaisen "virtapiirin", kuin tavaratalon hissin, jossa ihmiset voivat mennä ylös hississä ja samanaikaisesti tarkkailla energiamallien menemistä alas hississä. Tämä havaintopiste toimii myös toisinpäin siinä mielessä, että alas menevät energiamallit voivat tarkkailla energiamalleja, jotka menevät ylös hissiä.

Kun nousevat ja laskevat mallit ovat vuorovaikutuksessa, aika joka vaaditaan ylös tai alas menemiseen, muuntuu samanaikaisen nousemisen ja laskemisen nyt-hetkeksi. Nousevien ja laskevien energiakenttien samanaikainen sekoittuminen aiheuttaa oikosulun tavanomaiseen todellisuushavaintoonne.

Ennen kuin "huijasitte" 3D-aivojanne vastakkaisten todellisuuksien samanaikaisella havaitsemisella, pystyitte havaitsemaan pelkästään kolmannen ulottuvuuden aika-avaruustodellisuuden. Tai pystyitte meditoimaan ja sulkemaan silmät havaitaksenne uudet korkeamman ulottuvuuden energiakentät, jotka auttavat teitä laajentamaan tietoisuuttanne.

Nousevien ja laskevien kenttien sekoittaminen, samanaikainen kolmannen ulottuvuuden ja moniulotteinen havainto todellisuudesta laajentaa havaintotapanne viidennen ulottuvuuden "tässä ja nyt" –energiakenttään.

Muistakaa, että aika ja paikka ovat kolmannen ulottuvuuden harhakuvia. Nämä harhakuvat perustuvat tietoisuustilaanne ja siihen, mitä teette kokiessanne kolmannen ulottuvuuden havaintonne.

Koska kolmannen ulottuvuuden havainnot perustuvat aikaan ja paikkaan, ne vaikuttavat olevan ulkopuolellanne tilassa ja ne näyttävät olevan havaintokentässänne vain tietyn ajan.

Toisaalta on monia viidennen ulottuvuuden ajattomia tapahtumia, jotka tapahtuvat ja ovat tapahtuneet nyt-hetkessä, jota ette tiedosta. Ette tiedosta tuota nyt-hetkeä, koska tietoiset havaintonne on lukittu kolmannen/neljännen ulottuvuuden aikaan.

Vain viidennen ulottuvuuden aistihavainnoilla voitte havaita ajattoman tapahtuman, joka on olemassa ikuisesti. Saatatte kuitenkin saada yhtäkkiä vilauksen viidennestä ulottuvuudesta kolmannen/neljännen ulottuvuuden aisteillanne, minkä tunnistatte luultavasti lyhytaikaisena kokemuksena.

Siksi kyse ei ole siitä, että nyt vasta havaitsette korkeampia valoaaltoja tulevan Gaian ilmakehän, vaan nyt vasta muistatte, että teillä on viidennen ulottuvuuden havaintotapa.

Aikaan sidotut, kolmannen ulottuvuuden havainnot tallentuvat helposti kolmannen ulottuvuuden aivoihin. Mutta saattaa vaatia paluun korkeamman ulottuvuuden tietoisuuteen, ennen kuin ajattomat 5D-havainnot tulevat käyttöön ensisijaisesti kolmannen ulottuvuuden aivojen virtapiireillä.

Koska 97% aivoistanne oli jo olemassa, mutta poissa 3D-tietoisuutenne käytöstä, se 3% aivoistanne ja DNA:stanne joka oli aktivoitu, pystyy havaitsemaan vain kolmannen ulottuvuuden energiakenttiä.

Se mitä alatte nyt havaita viidennen ulottuvuuden Maana, on aina ollut Gaian taajuus, aivan kuten näkymätön viidennen ulottuvuuden valokehoon aina ollut ihmismaa-astianne taajuus.

Tässä nyt-hetkessä useammat teistä laajentavat jokapäiväisen tietoisuutensa sisältämään viidennen ulottuvuuden havainnot. Tästä syystä on enemmän ja enemmän raportteja viidennen ulottuvuuden tähtialuksista sekä muista viidennen ulottuvuuden havainnoista.

Sana "herääminen" liitetään usein sanaan "ylösnousemus", koska olette aina olleet luonnostaan viidennen ulottuvuuden valokeho ja Gaia on aina ollut luonnostaan viidennen ulottuvuuden valoplaneetta.

Aivan kuten uuninne saattaa lämmitä 300 asteeseen saakka, mutta ette ole koskaan käyttäneet niin suurta lämpötilaa, kehossanne ja planeetassanne on aina ollut valittavana viides ulottuvuus, mutta vain ylösnousseet mestarit ovat oppineet käyttämään sitä. Kuitenkin viidennen ja ylempien ulottuvuuksien valon tullessa kruunuchakraanne, se aktivoi muiston viidennen ulottuvuuden haluistanne ja havainnoistanne.

Sitten kun korkeampi valo asettuu aivojen kolmanteen kammioon, se kutsuu kaikkea tiedostamatonta informaatiota, jonka olette tallentaneet kehon energiakenttään, kulkemaan alas Gaian ytimeen maadoitettavaksi täysin.

Sitten kun tuo korkeampi valo on täysin maadoittunut, se voi palata ensimmäiseen chakraan ja kulkea selkärankaa pitkin chakra chakralta yhdistymään energiakenttien kanssa, joita virtaa jatkuvasti kruunuchakraan.

Sitten kun kolmannen ulottuvuuden kehonne on täysin maadoittunut Gaian ytimeen ja kaikki korkeamman ulottuvuuden tulkintalaitteet, jotka on tallennettu jokaiseen chakraan, aktivoidaan, viidennen ulottuvuuden valokehoitsenne alkaa herätä kolmannen/neljännen ulottuvuuden maa-astiassa.

Tuossa nyt-hetkessä teistä tulee avoin portaali korkeammalle valolle, jonka sallitte virrata astiaanne ja Gaian ytimeen maadoitettavaksi. Sitten kun tuo korkeamman ulottuvuuden/taajuuden valo on maadoittunut, se "käynnistää" kykynne ymmärtää ja projisoida valoviestejä todellisuuteenne.

Kun useampi ja useampi ihmisportaali maadoittaa ja projisoi korkeamman valotaajuuden viestejä todellisuuteenne, lähtökohtatietoisuustila nousee kaikilla ihmisillä, jotka ovat valmiita hyväksymään sen.

Valitettavasti on vielä monia ihmisiä, jotka ovat kyvyttömiä hyväksymään korkeamman valon viestejä, koska he eivät kykene päästämään irti riippuvuudestaan kolmanteen ulottuvuuteen ja/tai he eivät ole vielä saaneet valmiiksi Gaian kolmannen ulottuvuuden "energia ulos on yhtä kuin energia sisään" –oppitunteja ja/tai muuntumista erillisyydestä ykseyteen.

Siksi kutsumme kaikkia ylösnousevia ystäviämme auttamaan niitä, jotka eivät ole vielä kyenneet havaitsemaan ja hyväksymään korkeamman valon viestejä. Ette auttaisi ainoastaan kanssaihmisiänne, vaan auttaisitte myös kovasti Gaiaa.

Muistakaa kolmannen ulottuvuuden oppitunnit: erillisyysharha, valinta "valta toisiin vs. sisäinen voima" ja kolmannen ulottuvuuden harhakuvien tunnistaminen ja muuntaminen viidennen ulottuvuuden totuuksiksi.

Aika on myös kolmannen ulottuvuuden harhaa, kuten myös valta toisiin. Itse asiassa valtaa toisiin ei ole viidennessä ulottuvuudessa, kun se muuntuu sisäiseksi voimaksi. Sitten kun tuntee oman sisäisen voimansa, ei ole halua tai aikomusta saada valtaa toisiin.

Valta toisiin on yksi monista kolmannen ulottuvuuden vääristymistä, joita on viidennen ulottuvuuden käsitteistä. Kun aloitte lukea, teiltä saattoi helposti mennä ohi koko tarinan merkitys, koska opettelitte, miten luetaan kukin sana.

Samalla tavalla kun alatte havaita viidennen ulottuvuuden todellisuustaajuuksia, saatatte ehkä kyetä keskittymään vain kokemuksenne yhteen osaan.

Kun opitte toimimaan puheidenne mukaan, opitte sen yksi askel ja yksi sana kerrallaan. Näin ollen kun lähdette ajasta kokeaksenne viidennen ulottuvuuden kommunikointivirran, se saattaa tuntua ylivoimaiselta. Siksi "askel askeleelta" sallii teidän maadoittaa tiukasti kokemuksenne, kun menette eteenpäin.

Kenties teistä tuntuu turvalliselta uida pienessä lammessa, mutta suuressa valtameressä uiminen on liian uhkaavaa. Näin ollen, aivan kuten pysytte meren matalikossa, kunnes olette itsevarmempi, pysytte viidennen ulottuvuuden kynnyksellä, kunnes olette itsevarmempi.

Alkukokemuksenne viidennen ulottuvuuden todellisuudesta on parasta jättää mielikuvituksellenne. Kolmannen ulottuvuuden ajattelullanne ei ole sanoja ilmaista viidennen ulottuvuuden kokemuksianne. Näin ollen hyväksykää, että voitte jakaa kokemuksenne jakamalla ajatuksia ja tunteita, jotka virtaavat lävitsenne ollessanne tuossa kokemuksessa.

Luontainen viidennen ulottuvuuden kielenne ei ole jaettu sanoiksi tai edes käsitteiksi. Itse asiassa viidennen ulottuvuuden kommunikointi yhdistyy olemukseenne kuin kaunis kuva tai muisto. Koette tuon kommunikoinnin enemmän yhdistymisenä!

Näin ollen me, galaktinen perheenne, haluamme näyttää teille kuvan, jonka kanavamme sai ja piirsi kuvana, ja sitten viime kesänä hänet ohjeistettiin laittamaan lyhyt lause auttamaan sen muistamisessa, miten kuvaa "luetaan".

Kehotamme teitä "lukemaan", mitä kuva sanoo teille, ja kertomaan sen tämän blogin kommenttiosiossa. Tällä tavalla voitte harjoitella valokieltänne. Saatte ehkä saman viestin, joka on kirjoitettu kuvaan, tai sitten ette.

Aika ajoin, sivu kerrallaan, Suzille laittaa esiin kuvia järjestyksessä, jossa hän tehnyt niitä. Jokaisen kuvan alla on sanoja, jotka hän kuuli kuvasta. Pyydämme teitä jokaista laittamaan blogin kommenttiosioon omat sananne, joita kuulette.

Tällä tavalla voitte alkaa nähdä ja ymmärtää, miten jokainen teistä luo oman tarinansa, joka puhuu teille kullakin sivulla. Kaikki henkilökohtaiset tarinanne ovat samassa kommenttiosioissa, jotta voitte lukea kunkin kuvan kollektiivikokemuksen.

Muistakaa, että jokainen kommunikointi jonka henkilö jakaa havaintonaan tuosta kuvasta, on muistutus, että näette kaikki saman todellisuuden eri perspektiivistä. Noiden eri perspektiivien yhdistäminen valmistelee teitä kaikkia viidennen ulottuvuuden todellisuustaajuuden syvään ykseystietoisuuteen.

Päätin kääntää havaintotapani ympäri ja nähdä todellisuuden uudesta perspektiivistä.

 

----------- 

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen. 

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.