TIMANTTI-SMARAGDISYDÄN – UUDEN IHMISEN ENERGIAT

Kirjoittanut Celia Fenn (starchildglobal.com)

2.6.2016

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Minun on vaikea uskoa, että siitä on 12 vuotta, kun kirjoitin artikkelin indigo-kristallisiirtymästä. Monet meistä kävivät 2004 läpi kummallisia oireita ja elämäntapahtumia, jotka tunnistimme myöhemmin merkeiksi merkittävästä ja syvästä muutoksesta fyysisessä ja henkikehossamme. Sitä kutsuttiin "indigo-kristallisiirtymäksi", koska nämä sanat kuvasivat transformoitumista indigotietoisuustasolle ja sitten kristallitasolle, ja ne kuvasivat myös tulevia indigo- ja sitten kristallilapsiaaltoja, jotka auttoivat evoluutiotransformaatiossa maan päällä.

Kuitenkin vuodesta 2012 saakka on ollut intensiivisiä kosmisen energian ja valokoodien aaltoja, jotka ovat aktivoineet lisää evoluutiotasoja, joita kutsun "timantiksi" ja "smaragdiksi" – ei siksi, että haluan erityisesti leimata nämä kokemukset, vaan koska ne ovat hyödyllinen tapa kuvata ja selittää sitä, mitä pitäisin seuraavana tietoisen transformaation ja evoluution tasona.

Indigo-olennot olivat henkisiä sotureita, jotka viitoittivat tietä transformaatiolle, ja kristalliolennot avasivat sydämemme ja sielumme perinnöllemme tähtiolentoina sekä jumalaiselle rakkaudelle, voimaantumiselle ja yltäkylläisyydelle, jotka ovat syntymäoikeutemme inkarnoituneina olentoina maan päällä. Timanttivalokoodit lisäsivät tietoisuuttamme täyteen tajuntaan galaktisista ja kosmisista yhteyksistämme ja paikastamme tähtikansojen joukossa. Smaragdivalokoodit yhdistyvät meidät taas Maahan ja kykyymme aikakertomusten kanssaluojina Maa-avaruusaluksella.

Mutta viime vuosina on ilmestynyt esiin uudenlainen ihminen, monin tavoin samanlainen kuin vanha ihmisversio, mutta hyvin erilainen tietoisuudeltaan ja suuntautumiseltaan ja uskoakseni erilainen myös fyysisesti. Kuvaan teille tämän uuden olennon luonnetta, joka ilmestyy esiin maan päällä, mutta haluaisin ensin mainita lyhyesti oman kokemukseni tämän uuden maaolennon paljastuvasta tietoisuudesta itsessäni.

Vaikka asiat menivät periaatteessa hyvin elämässäni, sain 2013 yhtäkkiä syvän sisäisen tiedon, että minun oli muutettava elintapaani. Olin matkustanut intensiivisesti ja tehnyt työtäni planeettapohjalta, mutta yhtäkkiä tiesin, että tuo vaihe oli loppunut ja minun tarvitsi mennä kotiin istumaan hyvin hiljaa ja vain kuunnella saadakseni selville, mitä tulisi seuraavaksi.

Niinpä menin kotiin ja kuuntelin – ja kuuntelin ja kuuntelin. Eikä mitään oikein tullut, vaikka luotin siihen, että jos kuuntelisin tarpeeksi pitkään, kuulisin jotain. Minulta vei melkein kaksi vuotta ymmärtää, että kuuntelin itse asiassa oman sieluni ääntä ja yritin ymmärtää sitä, että olin muuttunut perustavanlaatuisesti ja syvällisesti siitä, mitä olin ennen.

Ja aloin panna merkille, että monet muut kävivät läpi samanlaista prosessia ja tunsivat haasteen lopettaa elämässään yhden vaiheen ja siirtyä eteenpäin, mutta tietämättä, miten tai miksi – siirtyä vain luottaen ja uskoen. Ja tietäen myös, että heitä tuetaan tässä prosessissa, vaikkeivät he olleet aivan varmoja, mitä itse asiassa tekivät.

Esiin tuli uusi maaolento – olento joka on täysin läsnä elämälle ja rakkaudelle ja elää luovasti sydämestä. Olento joka on voimaantunut luomaan oman todellisuutensa nauttien samalla rakkaudesta, yltäkylläisyydestä ja omasta luovasta henkiolemuksestaan. Tämä olento rakastaa rauhaa, harmoniaa ja kauneutta ja elää jumalaisen armon virrassa täysin luottaen jumalaiseen tukeen ja elämän prosesseihin.

Oivalsin, että kahden vuoden kuuntelemiseni oli vihkimys tähän uuteen olemistapaan. Niinpä aion tässä kuvata, mitä havaitsin uuden maan timantti-smaragdisydämen tai uuden maaolennon ominaisuuksiksi.

Esiin tulevan, uuden maaolennon ominaisuuksia

1. Tämä uusi maaolento on täysin fokusoitunut läsnä olevaan hetkeen ja läsnä olevan hetken tiedostamiseen. Tämä merkitsee täydellistä tietoisuutta siitä, mitä tapahtuu sisälläsi ja ympärilläsi ja miten nämä yhdistyvät. Läsnäoleva hetki on aina merkki yhteytesi vahvuudesta jumalaiseen valoon ja siihen, miten virtaat tämän energian myötä ja ilmennät sillä. Se mitä on edessäsi ja sisälläsi, näyttää, miten luot ja koet jumalaisen valon kanssa. Kun olet liian huolissasi menneisyydestä ja aiemmista kokemuksista tai tulevaisuudesta ja siitä, mitä saattaa tapahtua, kadotat fokuksesi läsnäolevuuden silmässä ja kykysi ilmentää ja kutoa tietoisuuden kangaspuilla. Pysyminen positiivisesti fokusoituneena läsnäolevaan hetkeen on avain ilmentämiseen jumalaisessa rakkausvirrassa.

2. Uusi maaolento on myös kehittynyt spiraalitietoisuuteen, pois lineaarisesta tietoisuudesta. Pystyessään edelleen toimimaan tarvittaessa lineaarisessa 3D-tietoisuudessa, hän on myös täysin tietoinen, että luonnollinen ja orgaaninen aika kulkee spiraalina korkeammille tietoisen ilmaisemisen ja kokemisen tasoille. Hän ymmärtää, että hänen valokehonsa on avoin vastaanottamaan kosmisia valoaaltoja ja informaatiota, joka liikuttaa lempeästi häntä eteenpäin ja ylöspäin jumalaisen rakkauden ja luomisen spiraaleilla. Tämä on luonnollinen prosessi, kuin on harmoniassa jumalaisen rakkauden kanssa, eikä ole mitään tarvetta pakottaa evoluutiota – se tapahtuu kosmisen valon virrassa.

3. On voimakas halu olla luova ja osallistua luovaan toimintaan sielun ja hengen ilmaisuna maan päällä. Ymmärtäen, että luovuus on jumalaisen rakkauden voimakkainta ilmaisua (alussa Jumala loi taivaan ja maan), esiintuleva uusi maaolento pyrkii luomaan taivaan maan päälle ja täyttämään elämänsä kauneudella ja luovalla energialla. Tämä voidaan kokea missä tahansa muodossa, joka vetää sieluasi ilmaisemaan – on se sitten taidetta, maalaamista, musiikkia, laulamista, tanssimista, päiväkirjan kirjoittamista tai runoutta … mikä tahansa saa sydämesi ja sielusi laulamaan ja sallii sinun kokea sielusi liikkeen, kun se tuo jumalaista valoa ja rakkautta luovaan ilmaisemiseen ja ilmentämiseen maan päälle. Tämä auttaa ymmärtämään ne periaatteet, miten todellisuutta ja yltäkylläisyyttä luodaan jumalaisen valo- ja rakkausvirran kanssa.

4. Paljastuva uusi maaolento on sydänkeskeinen, ei mieli- tai egopohjainen olento. Tämä merkitsee, että hän seuraa sydäntään ja intuitiotaan, mielen ja rationaalisen arvostelun sijasta. Tämä on suurin muutos, jonka paljastuva olento tekee opetellessaan luottamaan sydämen energiavirtaan tietoisuuden polttopisteenä tai "silmänä" ja salliessaan ego-mielen ja sen rationaalisen ja lineaarisen olemistavan vetäytyä taustalle ja tulla siksi, mitä se oli aina tarkoitus olla – sielun elämää tukeva energia maan päällä. Kun mieli oppii, ettei sen rooli ole johtaa ja selviytyä, vaan pelkästään tukea sielua sen ilmaisussa maan päällä, niin siitä tulee vähemmän ahdistunut ja epätoivoinen ja se lakkaa yrittämästä saavuttaa jotain, mitä sitä ei suunniteltu saavuttamaan. Uusi maaolento rentoutuu elämään tietäen, että sielulla ja hengellä on kaikki käsissään ja se mitä elämässä tarvitaan, ilmentyy oikeaan aikaan.

5. Timantti-smaragdisydänolennolla on läheinen ja todellinen yhteys sieluun, henkeen ja enkelimaailmoihin. Paljastuva uusi maaolento on hyväksynyt täysin roolinsa korkeamman valon ja energian lähettiläänä maan päällä ja se elää läheisessä yhteydessä omaan sieluunsa ja sen kokemuksiin korkeammissa ulottuvuuksissa. On syvä luottamus sieluun ja korkeampaan itseen/ylisieluun sekä niihin henkiolentoihin, jotka muodostavat sieluperheen ja sieluklaanin, sekä jumalaisen rakkauden galaktisiin ja kosmisiin perheisiin. Uusi maaolento pystyy kanavoimaan näitä energioita ja yhdistymään niiden kanssa, mikä auttaa sitä kulkemaan polkuaan maan päällä harmoniassa ja resonanssissa jumalaisen energian ja niiden jumalaisten valokoodien kanssa, joita välitetään maan päälle kosmisissa aalloissa ja timanttivalona.

6. Smaragdiolennolla on läheinen ja todellinen suhde Maahan, eläimiin, lintuihin, kaloihin, hyönteisiin, delfiineihin, valaisiin, nisäkkäisiin ja kädellisiin, ihmiskuntaan, kasvikuntaan ja mineraalikuntaan. On myös syvää sympatiaa Maan alkuperäiskansoja kohtaan, ja kunnioitetaan heidän shamanistista viisauttaan ja kykyään elää lähellä luontoa ja Maata. Monet uudet maaihmiset päättävät seurata shamaanin polkua ilmaisten tarvettaan kunnioittaa henkeä ja Maan jumaluutta smaragdikoodien kautta ilmaistuna.

7. Uudella maaihmisellä on läheinen ja syvä suhde omaan sieluunsa, jonka hän näkee ilmentymäksi pyhästä liitosta, taivaan ja maan sekä maskuliini- ja feminiinienergioiden avioliitoksi hänen omassa pyhässä sydämessään. Tähän sisältyy tietoisuus sielunsa inkarnoitumissyystä tässä elämässä ja tietoisuus sielun tehtävästä tässä inkarnaatiossa. Hän on tietoinen omasta sisäisestä evoluutiostaan valospiraaleissa ja hän tuntee tarvetta ruumiillistaa täysin jumalainen valo parhaan kykynsä mukaan.

8. Timantti-smaragdisydämillä ei ole tarvetta seurata mitään uskontoa, henkistä polkua tai henkistä johtajaa. He seuraavat omaa sydäntään ja intuitiotaan ja vetävät puoleensa toisia sieluryhmässään tai sieluklaanissaan, joiden he tuntevat resonoivan sen kanssa, mitä he itse tuntevat, ja sen polun kanssa jota he seuraavat. He ovat avoimia kaikille lähestymistavoille, jotka nostavat tietoisuutta ja johtavat elämää korkeampiin ilmaisuihin maan päällä, eivätkä he tuomitse toisten valintoja, vaikkeivät ne olisikaan linjassa sen kanssa, mitä he itse valitsevat.

9. On myös syvää kauneuden, harmonian, hiljaisuuden ja rauhan rakkautta. He pyrkivät luomaan Kodin maaympäristöönsä, jolloin koti ilmaisee heidän henkistä alkuperäänsä jumalaisessa rakkaudessa. Kuitenkin he tietävät myös, että kaaos on energian ja luomisen aspekti ja se voi olla hyvin luova olotila. Kaaoksen ympäröimänä he pyrkivät aina pitämään oman keskuksensa tasapainossa ja näin luomaan järjestystä myös kaaokseen. Tämä vuorostaan luo mallin sille rauhalle, harmonialle ja kauneudelle, jota he pyrkivät luomaan maan päälle.

10. Heillä on suurta Kodin rakkautta täällä maan päällä ja he nauttivat suuresti elämästään täällä. He eivät yritä mennä Kotiin, koska he ymmärtävät, että Koti on heissä ja se ilmentyy kaikkialle heidän ympärilleen. He nauttivat luonnosta, ihmisistä, suhteista, luovuudesta, intohimosta, naurusta ja sen ilmaisemisesta, keitä he ovat ja miten he kasvavat ja kehittyvät. Avoimin sydämin he kulkevat elämän läpi ilman odotuksia ja tietäen, että se mitä he tarvitsevat, virtaa heille silloin, kun he tarvitsevat sitä. He arvostavat elämäänsä maan päällä ja pyrkivät tekemään jokaisesta päivästä jumalaisen rakkauden ilmaisua.

11. Yltäkylläisyysvirta kulkee heissä ja heidän lävitseen jumalaisena rakkautena. Heillä on aina, mitä he tarvitsevat, ja usein enemmän, kun he sallivat sielunsa ja henkensä turvata heidät elämänspiraaleilla. He jakavat anteliaasti, mitä heillä on ja keitä he ovat, kun he tietävät, että puute on harhaa ja on aina riittävästi jaettavaksi toisten kanssa. He eivät elä siinä pelossa, ettei ole riittävästi, tai taloudellisessa stressissä ja ahdistuksessa. He vain luottavat virtaan ja toimivat elämässään sen mukaisesti luodakseen ja ilmentääkseen, mitä he tarvitsevat tietyllä hetkellä.

12. He ymmärtävät, että kaikki elämä on kokemista ja luomista ja tässä jatkuvassa prosessissa he oppivat ja jalostavat taitojaan. He näkevät elämän tilaisuutena tutkia itsensä kaikkia aspekteja ja ydinolemustaan sieluna ihmismuodossa maan päällä. He näkevät rakkaussuhteet, perheen, työn ja ystävyyssuhteet tilaisuutena laajentua, kasvaa ja oppia enemmän siitä, keitä he ovat tässä elämässä maan päällä.

Joitain tunteita ja kokemuksia, jotka ovat "oireita" paljastumisesta timantti-smaragdisydämeksi

1. Vaikeus pysyä tasapainossa, kun uusien valokoodien ja uuden valosäteilyn aallot pyyhkivät planeetan yli. Nämä aallot saavat aikaan valomyrskyn valokehossa, ja voi olla vaikea pysyä keskuksessaan ja olla pyyhkiytymättä myrskykaaokseen ympärillä. Nämä aallot voivat pompotella sinua eri todellisuuksien ja ulottuvuuksien välillä, joten sinusta saattaa usein tuntua, ettei ole aavistustakaan, missä olet. Avain näiden jaksojen käsittelemiseen on pelkästään levätä, pysyä rauhallisena ja yrittää pysyä keskuksessaan. Tiedä, että nämä jaksot ovat informaatioenergiakenttien päivityksiä ja ne häviävät, kun olet integroinut nuo energiat.

2. Saatat kokea voimakkaita tunteita, kuten vihaa, ärsytystä, ahdistusta ja epätoivoa. Usein näitä energioita on suurena määränä kollektiivienergiakentässä, kun ne jotka on edelleen kytkettynä vanhan energian elintapaan, yrittävät selviytyä uusista energioista. Näistä pelkopohjaisista energioista voi tulla ylivoimaisia, ellet tunnista, etteivät ne ole sinun eikä sinun tarvitse pitää kiinni niistä ja tuntea niitä toisten puolesta. Älä resonoi niiden kanssa. Päästä niistä vain irti ja anna niiden mennä. Palaa rauhalliseen ja harmoniseen keskukseen omassa sydämessäsi, joka edustaa sieluolemustasi ja sitä, kuka olet.

3. Saatat myös huomata, että otat itsellesi näitä pelkopohjaisia tunteita silloin, kun sinun täytyy käsitellä todellisuuskenttiä, joiden kanssa resonoit vähän. Esimerkiksi, työympäristössä tai sosiaalisessa ympäristössä saatat usein napata vapaana leijuvaa vihaa ja ahdistusta. Yritä taaskin olla ottamatta sitä itseesi tai sallimatta sen määritellä reaktioistasi ja toimiasi. Yritä pysyä keskittyneenä omaan ydinolemukseesi, kuka olet.

4. Fyysisesti näillä kokemuksilla on vaikutusta ruuansulatusjärjestelmään ja hermostoon. Ruuansulatusjärjestelmä edustaa sitä tapaa, jolla käsittelet tai sulatat kokemuksia, ja lisäksi kun erkaannut voimakkaasta solar plexus –fokuksesta, saatat huomata, että tälle alueelle tulee kipua tai vaivaa syödessäsi. Hermoston on kuljetettava informaation valoimpulsseja, ja silloin kun on paljon yhteensopimatonta informaatiota, se voi aiheuttaa suurta stressiä hermostolle, joten saatat huomata, että toisinaan on vaikea nukkua, näet pahaa unta tai väsyt kovasti, aina uupumukseen saakka, muttet silti kykene nukkumaan pitkiä aikoja. Kehosi saattaa tuntua epämukavalta, kun yrität tasapainottaa näitä energioita.

5. Saattaa olla äärimmäistä väsymystä voimakkaiden valoaktiivisuusaikojen lähettyvillä, kuten päiväntasaukset, päivänseisaukset, täysikuut ja pimennykset tai muut hetket, jolloin kosmiset lähetykset ovat korkeimmillaan. Taas kerran, salli itsesi vain levätä ja integroida nämä energiat. Heti kun valolähetykset on integroitu, sinusta alkaa tuntua taas paremmalta.

6. Saatat menettää ystäviä, kumppanin ja myös perhettä, kun sinä siirryt spiraalievoluutioon ja nämä muut jäävät lineaariselle evoluutiopolulle. Tämä aiheuttaa niin äärimmäistä jännitettä, etteivät nämä suhteet voi jatkua. On parasta vain päästää niistä irti rakkaudessa ja sallia toisen ihmisen jatkaa omaa kasvupolkuaan tavalla, joka näyttää parhaalta hänelle.

7. Saatat tuntea pakahduttavaa tarvetta muuttaa elämäsi ja löytää elämässä polun, joka resonoi sielusi ja henkesi kanssa, sekä löytää sielutehtäväsi ja elämänpolkusi. Joissain tapauksissa tämä voi johtaa sinut tekemään suuren luottamushypyn ja muuttamaan elämääsi tavalla, jota toiset eivät ehkä ymmärrä. Tässä tapauksessa sinun täytyy seurata vain sydäntäsi ja intuitiotasi, sallia itseäsi opastettavan eteenpäin ja tietää, että sielusi tukee valintojasi, jos olet harmoniassa.

8. Saatat tuntea suurta vastenmielisyyttä kaikkea kohtaan, joka liittyy vanhan energian toimintamalliin, ja tarvetta muuttaa elämäsi osia, kuten työ, ruokavalio, ystävät ja tapa, jolla elät maapallolla ja suhtaudut siihen. Vanhan energian vuorovaikutus joka perustuu valtaan, ahneuteen ja manipulointiin, on masentavaa sinulle, ja pyrit yhdistymään niiden kanssa, jotka jakavat halusi rauhaan, harmoniaan ja keskinäiseen tukemiseen elämäntapana.

9. Sinulla on voimakas selkeyden, tinkimättömyyden ja avoimuuden tarve kaikessa vuorovaikutuksessa ja kaikissa suhteissa. Pyrit virtaamaan sydänpohjaisilla energioilla etkä halua taistella ja olla ristiriidassa toisten kanssa. Fyysisen ja valokehosi syvällisten muutosten vuoksi pystyt näkemään hyvin selvästi, kun ihmiset eivät ole rehellisiä sinulle tai itselleen.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.