2018 – KATSAUS TULEVAAN

Enkelioppaita kanavoinut Taryn Crimi (www.angelic-guides.com)

26.12.2017

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Meitä on pyydetty kertomaan oma perspektiivimme uuden vuoden 2018 tulevista energioista. Kaikilla vuosilla on ns. oma värähtelypuumerkkinsä. Kerromme mielellämme oman perspektiivimme tästä uudesta vuodesta, mutta ensin haluamme käsitellä lyhyesti kalenterivuottanne 2017.

Useimmilla teistä vuosi 2017 oli täynnä ylä- ja alamäkiä. Se oli myrskyisä vuosi monille, mutta sen myötä tapahtui monia muutoksia. Nimitimme sitä työntövoiman vuodeksi. Vertasimme tuota prosessia jouseen ja nuoleen. Vuoden ensimmäisenä neljänneksenä tähtäsitte ja valitsitte huolellisesti maalinne, ja lopun vuotta päästitte nuolesta irti ja luotitte prosessiin. Kun nuoli vapautettiin, teidän oli opittava luottamaan prosessiin, kun elämänne monet alueet olivat ns. ilmassa.

Kannustimme vuoden 2017 alussa jokaista teitä tulemaan hyvin selkeäksi siinä, mitä halusitte luoda. Prosessiin luottaminen on usein haastava kokemus ihmisille. Kuitenkin olette nyt hyvin eri paikassa kuin vuoden alussa. Olette kasvaneet eksponentiaalisesti, perspektiivinne on muuttunut dramaattisesti ja olette saaneet paljon-kaivattua selkeyttä siitä, mitä haluaisitte luoda eteenpäin mennessä.

Kaikessa energiassa on luonnollista aaltoilua – valtameren aaltojen on vetäydyttävä voidakseen työntyä taas eteenpäin. Monet teistä huomaavat vuoden 2018 erityisen kiireiseksi. Olemme nimittäneet sen "sadonkorjuun vuodeksi". Olette kuluneen vuoden jatkuvasti hienovirittäneet ja kalibroineet uudelleen harmoniaanne. Olette kuin maanviljelijä, joka kylvää siemenensä ja hoitaa niitä huolellisesti, jotta hän voi korjata viljasatoa, kun se on tuleentunut.

Tänä vuonna korjaatte varmasti, mitä olette kylväneet. Näette konkreettisia ilmentymiä kaikesta, mitä olette uutterasti valmistelleet mielessänne. Vuosi 2017 antoi jokaiselle teistä paljon kaivattua selkeyttä niiden monien kokemusten kautta, joita ilmensitte. Pystyitte näkemään hyvin selvästi, mitä ette halunneet, ja sen tuloksena pystyitte määrittelemään selvemmin, mitä haluatte eteenpäin mentäessä.

Sen hektisen energian vuoksi joka on hyvin hallitsevaa todellisuudessanne, on tärkeää, että otatte itsellenne aikaa levätä. Teidän on erittäin tärkeää kuunnella kehoanne, koska se jää aivan liian helposti kiinni tuottoisan energian runsauteen. Muistakaa, että mieli, keho ja henki ovat yhtä tärkeitä ja kaikkia täytyy hoitaa huolellisesti, jotta pysytään harmoniassa.

On luultavasti hyvin helppoa tulla pyyhkäistyksi vuoden kiireisiin aikatauluihin, tehtävälistoihin ja vastuisiin, mutta siitä saadaan suurta hyötyä, kun otatte aikaa nauttia työnne hedelmistä. Olette paljon menestyksekkäämpi tämän vuoden energian ohjaamisessa, jos kykenette säilyttämään tasapainon.

Vuoden nopea tempo voi saada teidät uupumaan sekä mentaalisesti että fyysisesti. Vuoden 2018 loppuun mennessä olette hämmästynyt kaikesta, mitä olette saaneet aikaan, kun energia tukee tuottavuutta, etenemistä, kehitystä ja liikettä.

Monet teistä ovat tulleet ns. tienhaaraan, tärkeiden päätösten ja suurten elämänmuutosten kohtaan. Tämän vuoden energia ei tue viivyttelyä tai ratkaisevien päätösten tekemättä jättämistä. Olosuhteet ja tapahtumat eskaloituvat nopeasti, jos olette haluton siirtymään eteenpäin.

Vuosi 2018 saa monet tuntemaan, että heitä kannetaan voimakkaassa ja nopeasti liikkuvassa virtauksessa rauhatonta jokea pitkin. Kannustamme teitä sallimaan tämän voimakkaan energian virrata lävitsenne vapaasti, ja näette taianomaisia asioita tapahtuvan, mikä tuo hurjimmat unelmanne. Unohtaminen kulkea tämän nopeasti liikkuvan energiavirran mukana ei kuitenkaan ole ainoastaan vaikeaa, vaan se luo myös nopeasti sekasortoa elämäänne. Kun tämän energian sallitaan virrata lävitse, ällistytte ja hämmästytte siitä, mitä pysytte luomaan tänä vuonna.

Potentiaalinne on loputon, ja unelmanne ovat rajoittamattomia. Käyttäkää tämän vuoden energiaa viisaasti. Pitäkää fokuksenne lopputuloksissa, joita eniten haluatte, ja näette valtavan luomisvoimanne, kun sallitte universumin voiman virrata lävitsenne.

Toivomme, että tämä viesti on palvellut teitä jollain tavalla. Rakkaudessa ja valossa, olemme Enkelioppaitanne.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.