KÄYTÄTKÖ MIELIKUVITUSTASI SIELUN TARKOITTAMALLA TAVALLA?

Enkelioppaita kanavoinut Taryn Crimi (www.angelic-guides.com)

19.4.2017

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Tänään haluaisimme keskittää huomionne mielikuvitukseen. Tulitte kaikki tänne varustettuna tällä suurenmoisella työkalulla, ja kuitenkin katselemme, kun hyvin monet käyttävät sitä väärin. Haluisimme käyttää tämän ajan puhuaksemme lyhyesti mielikuvituksen todellisesta tarkoituksesta ja siitä, mitä voitte tehdä varmistamaan, että käytätte sitä sielunne tarkoittamalla tavalla.

Meidän perspektiivistämme katsottuna kaikki on pelkästään energiaa, joka resonoi omalla ainutlaatuisella taajuudellaan. Viisi fyysistä aistianne kykenee tulkitsemaan värähtelyä näyksi, ääneksi, mauksi, tunnoksi ja hajuksi. Olette kuitenkin niin tottuneet käyttämään fyysisiä aisteja todellisuutenne "oikeuden" määrittämiseen, että te ette tietoisesti edes käsitä, että tulkitsette jatkuvasti värähtelytodellisuutenne fyysiseksi todellisuudeksi. Tässä on kuitenkin juju – pääsette käsiksi vain siihen, minkä kanssa olette värähteellisesti yhteensopiva. Toisin sanoen, näyt joita näette, katsoessanne ulos ikkunasta, hajut ilmassa jne. sopivat täsmällisesti yhteen sen värähtelyn kanssa, jota sykitte tiettynä aikana. Muistakaa, että te ette voi kokea sellaista, minkä kanssa ette värähtele.

Teillä on käytössänne kaikkein voimakkain työkalu, joka voi kuljettaa teidät mihin tahansa paikkaan missä tahansa ajassa niin pitkäksi aikaa, kuin päätätte. Voitte käyttää tätä työkalua loihtimaan upeimman todellisuuden, jonka voisitte mitenkään kuvitella, tai voitte käyttää sitä itsenne kiduttamiseen huolella, ahdistuksella ja suurimmilla peloillanne siitä, mitä on tulossa. Tämä työkalu on tietysti mielikuvitus. Me emme havaitse mitään eroa mielikuvituksessa pitämienne kuvien ja ajatusten ja sen todellisuuden välillä, jossa olette ja jonka "oikeudesta" olette varma, koska se on konkreettinen. Meidän perspektiivistämme kaikki on värähtelytodellisuutta. Kuitenkin ymmärrämme, että tällä haavaa haluatte erittäin kovasti, että unelmanne eivät ole ainoastaan värähtelyä, vaan myös fyysisiä.

No, kerromme teille tämän: ainoa asia joka tekee niistä konkreettisemman, on, että olette löytäneet tavan sovittaa yhteen fyysisen todellisuutenne värähtelyn, jota tulkitsette niin täydellisesti, että olette vetäneet sen fyysiseksi kokemukseksenne. Kaikki mitä teillä on, jokainen olosuhde jonka koette, oli kerran ajatus, se oli vain tulkitsematonta värähtelyä. Käytämme usein yksikertaisia analogioita yrittäessämme tehdä hyvin monimutkaiselta näyttävän aiheen helposti ymmärrettäväksi.

Otetaan esimerkiksi televisio. Ymmärrätte, että teidän täytyy avata se voidaksenne katsoa tiettyä kanavaa. Ymmärrätte myös, ettei katsomanne ole ainoa olemassa oleva kanava. On monia eri kanavia, joita lähetetään koko ajan, ja teidän täytyy vain vaihtaa kanavaa, johon olette virittyneet, kokeaksenne uuden "ohjelman". Sama pätee värähtelyynne. Kokemukset joita luotte, ovat suora tulos siitä värähtelystä, johon olette virittyneet. Sitä haluamme kutsua elämänne kanavaksi.

Mielikuvituksenne on esittely siitä, mitä on kaikilla muilla mahdollisilla kanavilla, joihin teillä on pääsy. Voimme taata, että teillä on kyky fyysisesti kokea mikä tahansa, minkä olette nähneet mielikuvituksessanne – vaikka se näyttäisi kuinka suurelta – koska ette olisi kyenneet loihtimaan tuota ajatusta, jos teillä ei olisi myös kykyä virittyä täysin tuohon todellisuuteen.

Mielikuvitusta on tarkoitus käyttää luovimmalla ja suurenmoisimmalla tavalla – auttaa teitä luomaan unelmienne elämä ja kyetä kokemaan se, mitä haluatte eniten, ennen kuin se vedetään fyysiseen todellisuuteenne. Voitte leikkiä siellä niin kauan, kuin haluatte – kukaan ei voi poistaa teitä, paitsi te itse. Voitte jatkaa unelmienne käsittelyä mielikuvituksessanne, kunnes tuo kokemus tulee teille niin tutuksi, että sovitte yhteen sen värähtelyn kanssa, jota tarvitaan vetämään se todellisuuteenne. Muistakaa, että universumi heijastaa jatkuvasti teille sitä, mitä olette lähettäneet värähtelynä. Universumi ei pysty tulkitsemaan sitä eroa, oletteko keskittyneet johonkin mielikuvituksessa vai johonkin fyysisessä todellisuudessanne – vain sillä on merkitystä, miltä keskittyminen saa olonne tuntumaan. Tuo fokus periaatteessa määrittää, mitä muita kokemuksia vedetään todellisuuteenne, jotka sopivat yhteen tuon värähtelyn kanssa.

Siis näette, että voitte käyttää mielikuvitustanne sinkoamaan teidät suurimpiin unelmiinne ja pyrkimyksiinne tai upottamaan teidät suurimpiin pelkoihinne. Mutta yksi asia on varmaa: se mihin keskitytte, laajenee aina, joten kannustamme teitä valitsemaan viisaasti. Antakaa unelmienne nousta korkeuksiin, leikkikää mielikuvituksessanne niin usein, kuin voitte, ja pian niistä samoista unelmista joita luulitte kerran vain mielikuvitukseksenne, tulee uusi fyysinen todellisuutenne.

Toivomme, että olemme palvelleet teitä jollain tavalla.

Rakkaudessa ja valossa, olemme Enkelioppaitanne.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.