KUN ON TAHTO, ON TAPA

Enkelioppaita kanavoinut Taryn Crimi (www.angelic-guides.com)

18.7.2017

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Tänään haluaisimme keskittää huomionne toiveisiinne. Jokaisella teistä on monia toiveita, joista muutamat ovat toteutuneet täysin, ja monia muita muokkaatte ja muotoilette edelleen. Ihmisten on hyvin tavallista epäillä joitain mielihalujaan. Kenties teistä tuntuu, että "pyydätte liikaa" tai teillä on hyvin pieni mahdollisuus ilmentää ne. Tätä haluaisimme tarkastella lähemmin tänään, jos saamme.

Nimittäin meidän perspektiivistämme kaikki – ja tarkoitamme kirjaimellisesti kaikkea – on energiaa, joka värähtelee tietyllä tahdilla tai nopeudella. Täällä ei-fyysisissä maailmoissa emme tulkitse kokemuksiamme silmillä tai korvilla tai tuntoaistilla, vaan koemme ne värähtelynä.

Jokainen ajatus joka teillä on koskaan ollut, oli ensin värähtelyä, josta tuli täsmälleen yhteensopiva jonkin käsityksen kanssa ja se tulkittiin siksi – eli jotain vähän konkreettisempaa. Ihmiset ajattelevat usein kuvina. Kyllä, tietysti teillä kaikilla on mielessänne tuo sisäinen dialogi, mutta katselette suurimman osan valve-elämästänne ajatusten ilmestymistä sielunne silmiin kuin hologrammielokuva.

Kun koette jotain – mitä tahansa – pystytte määrittelemään mielipiteenne tuosta kokemuksesta. Voitte nopeasti kuvata, rakastitteko tuota kokemusta vai ettekö halua enää koskaan kokea mitään vastaavaa, ja kaikkea siltä väliltä. Katselette jatkuvasti todellisuuttanne ja järjestelette mielessänne, mitä haluatte ja mitä ette halua. Halunne syntyvät kokemuksista, joita olette ilmentäneet, sekä siitä, mitä olette nähneet toisissa.

Kun päätitte inkarnoitua fyysiseen kehoonne, tiesitte, että kykenitte ilmentämään, mitä tahansa halusitte. Kuitenkin tultuanne tänne ja alettuanne uppoutua jokapäiväiseen elämäänne, aloitte epäillä kykyänne. Aloitte perustaa odotuksenne käytännöllisyyteen ja jonkin todennäköisyyteen ilmentyä teille.

Jokainen teistä on luojaolento ja luotte jatkuvasti. Fyysisen todellisuutenne ei ollut koskaan tarkoitus sitoa tai vangita teitä. Sen oli tarkoitus olla tapa saada jatkuvaa palautetta hallitsevimmasta värähtelystänne, tavanomaisimpien ajatustenne summasta. Todellisuuttanne oli tarkoitus käyttää laivan purjehtimisohjeena, joka auttaa teitä ohjaamisessa sitä kohti, mitä haluatte, ja poispäin siitä, mitä ette halua. Kuitenkin näemme suurimman osa ihmisistä juuttuneen tilanteisiin, joista he eivät pidä, koska he eivät pysty poistamaan fokustaan kaikesta, mikä näyttää hajoavan, tai sellaisesta, mikä ei ole täällä vielä. Kun tästä tulee hallitsevin fokus, voitte saada vain lisää sitä.

Unelmianne ei ollut koskaan tarkoitettu pilkkaamaan teitä ja saamaan tuntemaan, että te ette ole riittävän hyvä ja että olette kyvytön. Jos haluatte jotain, on ehdottomasti jokin tapa ilmentää se täysin – se ei ehkä kuitenkaan ole se tapa, jota olette odottaneet. Kun haluatte jotain, olette jo luoneet sen värähteellisesti ja energeettisesti – jäljelle jää vain yhteensopiminen tuon halun vauhtiin, jotta siitä voi tulla fyysisillä aisteillanne tulkittava. Se on aivan tässä – kaikki mitä haluatte, on aivan tässä – ei ole missään muualla. Mutta koska ette pysty tulkitsemaan sitä fyysisesti, epäilette sen olemassaoloa.

Sillä ei ole merkitystä, miten suuri jokin haluamanne asia on – mikään ei ole liian suurta luotavaksenne. Ette olisi kyenneet loihtimaan tuota ideaa tai halua, jos teillä ei olisi myös kyky ilmentää se fyysisesti. Näin on poikkeuksetta. Olette hyvin paljon kykenevämpi, kuin mistä annatte itsellenne kunnian. Elämäänne ei ole jätetty sattuman, tuurin tai yhteensattumien varaan. Te päätätte fokuksenne ja uskomuksienne kautta, mitä on tarkoitus olla. Olette luoja eikä teillä ole rajoituksia, paitsi ne joita uskotte olevan.

Olette jumalaisia luojaolentoja, jotka halusivat leikkiä fyysisessä maailmassa, ilosta ilmentää toiveenne täysin fyysisen maailmaan. Niinpä muistutamme teille, että jos on jokin tahto, on myös tapa. Sallikaa universumin toimittaa kaikki, mitä pyydätte.

Rakkaudessa ja valossa, olemme Enkelioppaitanne.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.