ENERGIAENNUSTE MARRASKUU 2017

FEMINIINISYYSVUODEN ENTEILYÄ

Kirjoittanut Emmanuel Dagher (www.magnifiedmanifesting.com)

Marraskuu 2017

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Ystäväni, meillä on paljon päivitettävää, joten mennäänpä suoraan asiaan!

Jumalaisen feminiinisyyden paluun enteilyä

Lokakuussa aloimme nähdä heräämisen uuden tason tapahtuvan ihmisten sydämissä ja mielissä. Tämä herääminen liittyy suoraan siihen, että jumalaisia feminiinisyysenergioita aktivoidaan jokaisen ihmisen tietoisuudessa tällä planeetalla, mikä valmistelee meitä uusiin muutoksiin, joita tulee 2018 ja sen jälkeen. Koko marraskuun meillä jatkuu perustan rakentaminen ja vahvistaminen vastaanottaaksemme seuraavan heräämisaallon jumalaiseen feminiinisyyteen.

Intuition vahvistaminen

Yksi jumalaisen feminiinisyyden lahjoista on intuitio. Intuitio toimii läheisesti oikean aivopuoliskon kanssa ja tarjoaa meille oivalluksia, jotka ohittavat logiikan ja järjen rajat. Se on luonnollista tietämistä, joka ylittää mielen älykkyyden ja yhdistää meidät sydämen viisauteen. Intuitio on Hengen ääni.

Intuitio puhuu meille jatkuvasti riippumatta siitä, kuunteleeko mieli sitä tai edes tietää siitä. Se opastaa meitä aina korkeimman polkumme suuntaan ja tönii meitä suurempaa laajentumista kohti, jotta voimme elää suurimman version elämästämme tässä kolmannen ulottuvuuden todellisuudessa.

Marraskuussa meille annetaan tilaisuus yhdistyä syvemmin intuitioomme. Tämä voi tulla monin eri tavoin. Meitä pyydetään vain kiinnittämään huomiota ja elämään läsnä olevassa hetkessä niin paljon, kuin pystymme. Tämä varmistaa, että yhteytemme intuitioon vahvistuu merkittävästi, jotta voimme olla valmis henkilökohtaisen ja kollektiivisen heräämisemme seuraavaan vaiheeseen.

Yhdistymällä intuitioon voimaannutamme elämän virtaamaan vaivattomammin. Mitä enemmän olemme harmoniassa tuon korkeamman virran kanssa, sitä harmonisoituneempi olemme luomaan elämään täyttymystä, iloa, rakkautta, rauhaa, vaurautta, vapautta ja hyvinvointia.

Harha hajoaa

Aioneita kollektiiviyhteiskunta on pääasiassa toiminut patriarkaalisten selviytymisperiaatteiden mukaan. Nämä ovat tulleet meille instituutioiden kautta, jotka ovat edistäneet pelkoa ja erillisyyttä, ja niitä on toimitettu meille uskonnon, sodan, koulutuksen, hallituksen, viihteen ja lääketieteen avulla.

Tänä aikana jumalaisen feminiinisyyden hoivaavammat, intuitiivisemmat ja luovemmat periaatteet, kuten yksilön arvostaminen, Maan kunnioittaminen ja luonnonmukaisen parannuksen ja henkilökohtaisen kasvun etsiminen, on sysätty sivuun liian passiivisena, sydämeen perustuvana ja tuottamattomana.

Ihmiskunta eli tässä epätasapainossa tuhansia vuosia. Kuitenkin se kaikki oli osa sielusopimusta, jonka me kaikki teimme käyttääksemme tuota epätasapainoa oppituntien oppimiseen, parantumiseen, kehittymiseen ja palaamiseen totuuteen siitä, kuka olemme ytimeltämme.

On tärkeää kiittää ja kunnioittaa kaikkia noita patriarkaalisia instituutioita, jotka edistävät pelkoa ja erillisyyttä – niin haastavaa kuin se ehkä onkin – koska ne esittivät ratkaisevaa osaa heräämisprosessissamme. Ne tulivat esittämään haastajan roolia matkallamme, jotta voisimme nähdä sen kontrastin, mitä halusimme luoda enemmän elämäämme ja mitä emme halunneet enempää.

Sillä hetkellä kun pystymme kunnioittamaan kaikkia elämämme haasteita ja olemaan kiitollinen niistä – vaikka ne olisivat tuntuneet miten vaikeilta aikanaan – vapautamme itsemme siitä vallasta, joka niillä on meihin.

Tätä tapahtuu nyt. Ihmiset heräävät ja vapauttavat itsensä pelon ja erillisyyden harhasta. Otamme voimamme takaisin! Tämä liike hajottaa vanhan selviytymiseen perustuneen patriarkaalisen järjestelmän, kun sydänperustaisen ja sielun ohjaaman elämän matriarkaaliset arvot tulevat enemmän tietoisuudessamme etualalle.

Voimme selvästi nähdä vanhan järjestelmän hajoamista ympäri maailmaa. Järjestelmät ja ideologiat jotka toimimat pelkotaktiikalla, kontrolloinnilla, ahneudella ja salailulla, ilman lahjomattomuutta, eivät voi jatkaa paljon pidempään. Kaaos ja pelon näennäinen lisääntyminen jota olemme nähneet viime aikoina, on itse asiassa selkeä vahvistus siitä, että ihmiskunta kokonaisuutena on saanut tarpeekseen ja olemme valmiita johonkin hyvin erilaiseen. Jos asiat näyttävät sinusta maailmassa vähän pelottavammilta, se johtuu niiden tuntemasta epätoivosta, jotka yrittävät luoda pelkoa.

Näen sen ihmiskunnan ego-osana – mielenä joka yrittää suojella itseään ja pitää asiat entisellään. Tämän tietoisuuden kera voimme tuntea myötätuntoa, tarvitsematta uskoa pelkotaktiikoita. Henkemme sai heräämisprosessin aikaan kauan ennen, kuin edes tulimme tähän toimintamalliin. Niinpä voimme lohduttautua siinä tiedossa, ettei ole oikeaa tai väärää, kun on kyse tavastamme mennä läpi heräämisestä. Intuitiomme löytää aina tavan opastaa meidät takaisin aitoon itsemme riippumatta siitä, valitsemmeko pidemmän maisemareitin vai suoremman tien.

Heräämisen seuraava vaihe

Tämä heräämisemme seuraava vaihe joka alkoi lokakuussa, tukee meitä siirtymään uhriroolista ohi. Meillä on nyt tilaisuus laittaa eläkkeelle uhriarkkityyppi, johon me ja esi-isämme olemme samaistuneet monien elämien saatossa. Ennen eläköitymistä on tärkeää kunnioittaa sitä meidän pitämisestä turvassa ja suojeltuna maailmassa, joka on toiminut puhtaasti selviytymismoodissa.

On tärkeää myös, että annamme uhritietoisuuteen samaistumiskokemuksillemme täyden arvon ja oikeuden tulla nähdyksi, kuulluksi ja tunnustetuksi. Tämä on itse asiassa ensimmäinen askel itsemme vapauttamisessa uhriroolista. Meidän ei koskaan kannata kaunistella, hankkiutua eroon, syyttää tai kieltää, mitä olemme kokeneet noina aikoina, kun samaistuimme uhrina olemiseen.

Toinen askel uhritietoisuudesta vapautumisessa on hyväksyä jokainen ihminen, kokemus ja asia sellaisena, kuin se on ilmestynyt elämäämme, yrittämättä muuttaa sitä. Hyväksymällä nämä asiat emme sano, että resonoimme niiden kanssa tai olemme samaa mieltä. Annamme itsellemme vain luvan olla sallimatta niiden määritellä meitä.

Kolmas askel uhritietoisuudessa irtipäästämisessä on luopua syyttelystä – toisin sanoen antaa anteeksi. Syyttely tulee tarpeesta tehdä jostakin tai jostakusta oikea/väärä tai hyvä/huono ja jotenkin vastuullinen siitä, mitä olemme kokeneet.

Ytimessämme olemme kaikkien kokemustemme luoja. Kun toimimme tietoisesti luojaitsestämme, nousemme kaksinaisuuden yli. Siirrymme tuomitsemisesta erottelukyvyn käyttöön. Kun astumme luojaitsemme kauneuteen ja voimaan, navigoimme tietämme eteenpäin valitsemalla vain sen, mikä tuntuu olevan harmoniassa kanssamme, ja päästämällä irti siitä, mikä ei ole. Ymmärrämme, että jos jokin resonoi tai ei resonoi kanssamme, se ei merkitse, että se on hyvä tai huono, tai jonkun toisen päätös puolestamme, tai toisinpäin.

Tunnetko, miten paljon kevyempää on toimia tästä tilasta? On vain resonointi tai ei-resonointia. Eli "valitsen lisää tätä tai valitsen vähemmän tai en lainkaan tätä". Ei ole enää tarvetta hyvä- ja huono-nimilappuihin. Tämä on vapautta!

Neljäs askel uhritietoisuuden yli siirtymisessä on oman voimamme takaisinottaminen. Se merkitsee, että sitoudumme yhdistymään siihen, kuka olemme ytimessämme. Teemme tämän itserakkauden, välittämisen, ystävällisyyden, ravitsemisen, henkisen kehityksen ja luovan ilmaisun avulla.

Planeetan voimakkaimpia ihmisiä eivät ole ne, jotka kontrolloivat tai vähättelevät toisia.

Planeetan voimakkaimpia ihmisiä ovat ne, jotka tietävät, keitä he todellisuudessa ovat. He tietävät, että he ovat paljon suurempia kuin heidän kaikkien kokemustensa ja tarinoidensa summa. He tietävät, miten ilmaistaan itseään täysin ja puhutaan rakkauden tilasta, tarvitsematta todistaa mitään kenellekään. He antavat anteeksi nopeasti ja siirtyvät haastavien kokemusten ohi hyvin vaivattomasti. He ovat ystävällisiä ja rakastavia ympäröivälle maailmalle ja välittävät kaikkien elävien olentojen hyvinvoinnista. He vaikuttavat planeetalla olematta huolissaan siitä, miten pieni tai suuri tuo vaikutus on. He näkevät rodun, sukupuolen, uskonnon ja seksuaalisen suuntautumisen taakse. He pitävät peukkua ja juhlivat toisten kykyä kukoistaa. He näkevät itsensä osana kokonaisuutta, eikä erillisenä kaikista muista elämänmuodoista. He tietävät, miten rakastetaan ja ollaan avoin ja haavoittuva. He ovat positiivisia ja optimistisia. He puolustavat sitä, mihin uskovat. Ja paljon muuta.

Vain pieni vilaus jumalaisesta feminiinisyydestä

Näkemykset jotka jaetaan tässä ennusteessa, ovat vain pieni vilaus siitä, mitä tulee seuraavassa heräämisaallossa jumalaisen feminiinisyyden myötä. Siitä tulee hyvin voimallista! Joulukuussa jumalainen feminiinisyys on täällä koko loistossaan ohjaamassa meitä vuoteen 2018, jumalaisen feminiinisyyden vuoteen.

Tulevina kuukausina kerron innoissani paljon lisää siitä, mitä tämä merkitsee meille! Tällä erää voimme antaa itsemme vastaanottaa ja sulattaa tämän ajankohtaisen heräämisvaiheen, jotta olemme valmiita kaikkeen taikaan, mitä tulee pian tiellemme.

Seuraavaan kertaan, taianomaisesti sinun,

Emmanuel

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.