ENERGIAENNUSTE LOKAKUU 2016

UUSI SUUNNITELMA

Kirjoittanut Emmanuel Dagher (www.magnifiedmanifesting.com)

Lokakuu 2016

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Hei, hämmästyttävä ystävä.

Tämä koko vuosi on ollut täynnä voimakkaita muutoksia, jotka ovat ravistelleet meitä ytimeen saakka, ja syyskuu oli yksi intensiivisimmistä kuukausista, joita olemme kokeneet tähän saakka.

Monet ihmiset ovat kertoneet tunteneensa sekavuutta, huimausta, uupumusta ja kenties olleensa herkempiä tai tunteellisempia kuin normaalisti.

Joka kerta kun kuljemme näiden muutosten läpi, irrottaudumme enemmän ja enemmän vanhasta energiarakenteesta, joka on estänyt meitä elämästä aitona itsenämme.

Vaikka saattaa tuntua tai näyttää siltä, että asiat hajoavat eri puolilla maailmaa tai joskus myös omassa elämässämme, nyt tapahtuvat muutokset eivät muuta ainoastaan ydinprioriteettejamme ja –uskomuksiamme. Ne muuttavat myös elämän sisäistä ydintä planeetallamme.

Tämä on hämmästyttävää transformaatioaikaa. Näemme ihmiskunnan feminiini- ja maskuliinienergioiden taianomaista tasapainottumista. [Puhumme tässä feminiini- ja maskuliinienergioista universaalissa mielessä. Katsomme fyysisten identiteettien ja sosiaalisten roolien ohi ja puhumme puhtaasti korkeammista energioista.]

Ja miten tiedämme tätä tapahtuvan?

Täysin uusi omakuva

Katso ympärillesi nyt ja näet, että melkein kaikkialla maailmassa vanhoja ajatuksia kirjoitetaan täysin uudelleen, kun sopeudumme jumalaisen feminiinisyyden virtaamiseen Maahan.

Järjestelmät jotka perustuivat ennen alempaan ja tiheään erillisyyden ja itsensä palvelemisen näkemykseen, joko uudistuvat nyt täysin integroitumalla näihin korkeampiin energioihin tai hajoavat.

Katsotaanpa Lähi-idän, Aasian ja Afrikan maita. Hyvin monet naiset näissä maissa aloittavat omaa liiketoimintaa ja tulevat johtajiksi yhteisöissään ja puolustavat naisten oikeutta koulutukseen ja terveydenhuoltoon.

Lännessä maita, hallituksia, pankkeja ja rahajärjestelmiä pusketaan suurempaan rehellisyyteen ja läpinäkyvyyteen.

Ympäri maailmaa muodostuu miljoonia tietoisia yrityksiä. Näillä on tarkoituksena palvella maailmaa ja antaa toisille, keskittymättä vain toisilta ottamiseen.

Näemme tätä uudelleentasapainottumista nyt, koska Maa on siirtynyt täysin uuteen aikakauteen.

Uusi aikakausi alkaa

Kuten tiedät, tuhansia vuosia sitten Maa oli rauhallinen, globaali yhteiskunta. Ihmiset, eläimet, kasvit, Maa – kaikki elivät rinnakkain rauhassa. Elämän perusta oli rakkaus, ykseys, rehellisyys, kunnioitus ja toisten palveleminen. Ihmiset kunnioittivat sekä jumalaista feminiinisyyttä että jumalaista maskuliinisuutta.

Mutta ajan kuluessa tästä täydellisestä tasapainosta päästettiin irti ja se unohdettiin. Ihmiset alkoivat lisääntyvässä määrin kadottaa yhteytensä todelliseen identiteettiinsä. He kadottivat yhteytensä Maahan ja toisiinsa. Ihmistietoisuus putosi korkeammista ulottuvuuksista hyvin alhaiseen kolmanteen ulottuvuuteen.

Ne tuhannet vuodet jotka seurasivat tätä putoamista kolmannen ulottuvuuden tiheyteen, olivat aikakausi, jota kutsun "suureksi unohdukseksi". Tämä oli alku sille, että ihmiset unohtivat, että heillä oli jumaluus sisällään – he olivat itse jumaluus, joka ilmaisi fyysisessä muodossa.

Kun he ottivat kolmannen ulottuvuuden perspektiivin, he jäivät lisääntyvässä määrin kiinni pelkoon, puolustautumiseen ja erillisyyteen. Elämässä ei ollut enää kyse iloisesta ja tietoisesta luomisesta. Se keskittyi puhtaasti selviytymiseen.

Aloimme myös muodostaa alhaisia ja tiheitä ajatuksia feminiini- ja maskuliinienergioista. Aloimme nähdä ne erillisinä toisistaan ja jopa toistensa vastakohtina. Maskuliinisuus alettiin nähdä kontrollina, hallintana, manipulointina, ahneutena ja kilpailuna, mikä loi maailmanlaajuisen "me vastaan he" –mentaliteetin.

Ihmiset alkoivat yliarvostaa ulkoisia saavutuksia, kuten taistelujen ja kilpailujen voittamista sekä metsästystä, omistamista, klaaniuskollisuutta, fyysistä vahvuutta ja aggressiivisuutta.

Samaan aikaan näimme feminiinienergian alempiarvoisena kuin ulkoinen vahvuus, toiminta ja kontrollointi. Näimme feminiinisyyden heikkoutena ja melkein kaikkien naisten olevan tehtyjä alistettavaksi ja alamaiseksi – kuuliaisen hiljaiseen elämään.

Maskuliinisuutemme ja feminiinisyytemme täydellinen integrointi oli hukassa, kun sallimme maskuliinienergian alemman ja tiheämmän puolen kontrolloida kaikkea. Tämä teki säännöt talousjärjestelmille, hallituksille, koulutukselle ja uskonnoille. Se kontrolloi myös ajatteluamme ja toimintaamme yksilöinä.

Kuitenkin kaikki tämä oli pelkästään osa sitä roolia, jonka olimme luoneet itsellemme sitä varten, mitä lopulta oppisimme ja saisimme tämän pelin pelaamisesta, jossa unohdimme todellisen itsemme.

Koska riippumatta siitä, miten syvälle näytimme putoavan erillisyyteen ja kaksinaisuuteen, osa meistä – henkemme – ei koskaan unohtanut, kuka olemme.

Kaunis henkemme tiesi, että lopulta, eri elämien ja kokemusten jälkeen, omaksuisimme jonain päivänä täysin kaiken sen opin ja korkeamman viisauden, mitä olimme päättäneet oppia, ja muistaisimme taas kerran jumaluutemme.

Ja muutaman viime vuosikymmenen kuluessa on tapahtunut uskomatonta parantumista.

Olemme vakaasti päästäneet irti vanhasta ja vanhentuneesta uskosta erillisyyteen ja feminiini- ja maskuliinienergioiden eriarvoisuuteen.

Näemme nyt vielä suuremman parannuksen – massiivisen muutoksen kollektiivitietoisuudessa. Miljardit ihmiset ympäri maailmaa muistavat nyt ja ankkuroivat feminiini- ja maskuliinienergioiden korkeimpia puolia elämän joka alueelle.

Pyhä feminiinisyys ja pyhä maskuliinisuus

Mitä siis ovat pyhä feminiinisyys ja pyhä maskuliinisuus korkeimmissa muodoissaan?

Feminiinisyys on luomiskipinä, joka ankkuroi jumaluuden kipinän kaikkeen. Se on suuri voima, joka ilmentää näkyvän näkymättömistä ulottuvuuksista käyttäen luovuutta, rakkautta, kauneutta ja hoivaa.

Maskuliinisuus on tuon suunnitelman aktivointia, joka näyttää toteen korkeamman suunnitelman, aikomuksen ja ulkoisen toiminnan avulla.

Silloin kun feminiini- ja maskuliinienergiat yhdistyvät vaivattomassa kanssaluomisessa, ne tuovat jumaluuden ulkoiseen muotoon kaikissa hämmästyttävissä ilmentymissään.

Miten tahansa näet tai koet sen tällä hetkellä, tiedä, että se mitä sinulle tapahtuu, on suuren unohduksen loppuminen.

Näemme nyt suuren muistamisen alkavan.

Jumalaiset feminiini- ja jumalaiset maskuliinienergiat punoutuvat taas täydelliseksi yhteisvirraksi. Koemme kaikki noiden kahden energian kaunista tasapainottumista.

Kollektiiviolentomme syvällä tasolla ihmiskunta on nyt julistanut, että jumalainen feminiinisyys on sallittava, sitä on kunnioitettava ja myös juhlittava. Eikä Suurta Äitiä meidän jokaisen sisällä pidä vain kuulla, vaan sille on myös vastattava.

Jumalainen feminiinisyys on nyt herännyt taas ihmistietoisuudessa.

Sen tuloksena henkilökohtaiset prioriteettimme muuttuvat kovasti. Monet ihmiset tuntevat voimakasta vetoa tarkoituksensa uudelleenmäärittelemiseen elämässä. He eivät enää tyydy elämään, joka ei tuo heille iloa ja täyttymystä.

On totta, että tällainen sisäinen ravistelu joka määrittelee uudestaan sisäisen tarkoituksemme, on suuri liike, ja se voi järkyttää ja hämmentää monia.

Mutta tämä suuri sisäinen muutos merkitsee, että pian jokainen ihminen näkee selvästi sen polun, joka hänen täytyy valita voidakseen elää korkeamman tarkoituksensa.

Täysin uusi suunnitelma

Monet miehet jotka ennen ruumiillistivat suuren määrän vanhoja maskuliinienergioita, oivaltavat nyt nopeasti, että vanhat tavat eivät toimi enää – tai ettei niitä enää sallita.

Jotkut miehet (ja naiset jotka ilmentävät pääasiassa maskuliinienergiaa) huomaavat vaikeaksi siirtyä pois vanhasta maskuliini-identiteetistään, koska he elävät edelleen melkein täysin mielessään ja egossaan.

Kuitenkin lisääntyvä määrä miehiä reagoi niihin energioihin, joita virtaa nyt voimakkaasti ympäri Maata. He avautuvat intuitiolle, sydänpohjaiselle oivaltamiselle ja motivaatiolle sekä kyvylle hoivata toisia.

Ajankohtaiset energiat antavat heille tilaisuuden syleillä ja rakastaa jumalaista feminiinienergiaa ja yhdistyä sen kanssa niin, että he voivat päästää irti vanhasta haavoittuneesta maskuliinisuudesta ja ilmentää jumalaisen maskuliinienergian uuden korkeamman suunnitelman.

Tämä uusi jumalainen maskuliinisuus elää täysin tasapainossa jumalaisen feminiinisyyden kanssa. Se sekä arvostaa sydäntä, intuitiota, luovuutta, kunnioitusta ja toisten palvelua että elää niistä.

Sekä miehet että naiset jotka ovat sallineet toisten kontrolloida itseään tuhansia vuosia.

Mutta nyt ihmiset eivät enää siedä hallitsevaa tai muuta alhaista ja tiheää käyttäytymistä, on kyse sitten avioliitosta, ystävyyssuhteita tai työpaikasta. He puolustavat itseään, puhuvat sydämestä ja astuvat todellisen ja tasapainoisen aidon itsensä voimaan.

Toinen hämmästyttävä muutos joka tapahtuu tällä hetkellä, on, että monet naiset huomaavat, että miehet jotka hyväksyvät ja ruumiillistavat jumalaiset maskuliinienergiat elämässään, kohtelevat heitä usein kuin Jumalattaria.

Nämä miehet antavat itselleen luvan antaa naisille ja kunnioittaa heitä tavoilla, joita he eivät ole koskaan ennen tutkineet.

Jos saat tätä erityishuomiota miespuolisilta ihmisiltä elämässäsi, anna itsellesi lupa nauttia ja vastaanottaa tämä ystävällisyys! Sitä on kauan odotettu ja se on osa uutta tasapainoa, jota sinäkin näytät toteen nyt, kun sallit maskuliinienergian kunnioittaa sinua uudella tavalla.

Sekä miehet että naiset sopeutuvat tähän energiatasapainotukseen. Jos meillä on sisäistä taistelua tällä alueella, se saattaa johtua siitä, ettemme täysin hyväksy jumalaista feminiinisyyttä itsessämme.

On monia tapoja tehdä tämä. Itsemme ilmaiseminen tanssin, taiteen ja musiikin kautta, enemmän hiljaisen ajan viettäminen Äiti Maan kanssa tai hyödyllisen vapaaehtoistyön tekeminen lasten tai eläinten parissa ovat upeita tapoja avautua jumalaisen feminiinisyyden ilmaisemiseen.

On myös hyvin tärkeää hoivata fyysistä, tunne- ja mentaalikehoamme nyt, jotta voimme helpommin ratsastaa feminiinienergioiden aallolla, joka tulee sisään tällä hetkellä, ja sallia näiden muutosten virrata lävitsemme.

Tällä hetkellä on oleellista hoivata itseämme, koska se on valtava osa jumalaisen feminiinienergian ankkuroimista itseemme ja maailmaan.

Jokaisella meitä on oma ainutlaatuinen tapamme hoivata itseämme, on se sitten aamiainen sänkyyn, vapaapäivä töistä rentoutumiseen, meditoiminen ja oppaille puhuminen, Maa Äidin kauneuden imeminen tai mikä nyt hoivaakin meitä positiivisella tavalla.

Itsemme hoivaaminen johtaa luonnollisesti maailman hoivaamiseen ympärillämme.

Silloinkin kun nämä muutokset tuntuvat valtavilta ja haastavilta, tiedä, että tässä hämmästyttävässä, Maata muuttavassa hetkessä astumme uuteen aikakauteen.

Ja päätimme olla täällä kokeaksemme sen!

Seuraavaan kertaan, taianomaisesti sinun,

Emmanuel

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.