OPASTUKSEN ETSIMINEN – MITEN SELVITÄÄN SISÄISEN NÄKÖKYVYN NELJÄSTÄ YLEISIMMISTÄ ESTEESTÄ

Kirjoittanut Jona Bryndis (www.transcodes.com)

19.5.2017

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Etsimme kaikki vastauksia löytääksemme elämänsuunnan, korkeamman tarkoituksen tai pelkästään käytännön opastusta päätöksenteossa. Monet meistä jo ymmärtävät, että tämä korkeampi opastus voi tulla vain sisältämme. Luemme, meditoimme ja yritämme parantaa sisäistä näkökykyämme. Jotkut osallistuvat jopa näkökyvyn etsintäseremonioihin tai yrittävät laajentaa sisäistä näkökykyä astraalimatkustuksen tai lääkekasvien avulla – mutta turhaan. Voimme saada siistejä (tai ei niin siistejä) kokemuksia, mutta etsintä ei tunnu loppuvan koskaan … Vastauksia joita etsimme, ei tule – ja jos niitä tulee, ne ovat usein hämmentäviä tai harhaanjohtavia. Miten voimme selvittää tämän loputtoman opastusetsintäkierteen?

Energianäkökulmasta puuttuva lenkki on sisäinen sydänyhteytemme. Ainoa energia sisällämme joka kykenee erottamaan, onko tuleva informaatio totta ja hyödyllinen meille, on sydänkenttämme. Siksi meitä ei pidättele informaation puuttuminen, vaan kyvyttömyytemme yhdistyä ja erottaa.

Mikä meiltä siis puuttuu? Miksi on niin haastavaa yhdistyä sisäiseen opastukseemme? Voimme tuntea, että sitä on, mutta jotenkin emme kuitenkaan pysty saamaan mitään tolkkua siitä!

Todellisuutemme koostuu energioista. Teoriassa kykenemme kaikki havaitsemaan nämä energiat ja olemaan vuorovaikutuksessa niiden kanssa. Energiaitseemme yhdistymisen prosessi ei ole rakettitiedettä, eikä se ole salaisuuskaan – se on niiden sisäisten hienoenergioiden tutkimista, joita on olemassa riippumatta siitä, kykenemmekö näkemään ne vai emme. Kun tutkimme energiatodellisuuttamme, alamme kartoittaa elämäämme täysin uudelta havaintotasolta. Vastausten etsiminen vaatii meitä hyväksymään todellisuutemme kaikki puolet. Siksi tämä on niin vaikeaa!

Esteiden voittaminen todellisessa yhdistymisessä sisään on varsinainen haaste sisäisessä näkökyvyssämme ja navigointityössämme.

Suurimmalla osalla meistä aiemmat kokemukset sisäisen maailmamme kanssa ovat rajoittuneet unennäköön – mentaali- ja tunne-energioiden erilaistumaton prosessointitila, sekoitettuna ulkoisilla energioilla ja kätketyillä sisäisillä viesteillä. Harjaantumattomalle etsijälle unennäkö on prosessi, jota emme voi kontrolloida. Siksi päätehtävä sisäisten energioidemme navigoinnin oppimisessa on johdottaa tietoisuutemme uudelleen osallistumaan aktiivisesti tähän prosessiin.

Kuitenkin (etkä ehkä halua kuulla tätä matkasi tässä kohtaa) henkisen energiatyön harjoittamisella opimme, että itse etsintä – sisäisen korkeamman opastuksen vaatiminen – estää meitä menestymästä näkökyvyssä, ei kykymme vastaanottaa tätä informaatiota. Solar plexus -pohjainen halumme kontrolloida sisäistä näkökykyämme voi sabotoida vakavasti kykyämme yhdistyä johdonmukaiseen informaatioon. Siksi riippumatta harjoittelutasostamme tai kyvystämme porautua todellisuusverhojen läpi, meidän täytyy olla valmis sallimaan korkeamman ulottuvuuden infon tulla meille, mikä vaatii meitä olemaan halukas kohtaamaan egohavaintomme vääristymät!

Katsotaanpa neljää yleisintä estettä yhdistymisessä ja informaation erottamisessa ja miten ne voitetaan …

1. PELKO

Yleisin sisäisen näkökyvyn alkuvastus on tuntemattomanpelko.

Kun alamme yhdistyä sisään – ja tiedämme tämän kokemuksistamme meditoinnissa tai syvässä pohdiskelussa – törmäämme vääjäämättä tiedostamattomaan esteeseen, joka on rakennettu sydämemme ympärille ja jonka on tarkoitus suojella meitä ulkoiselta loukkaamiselta. Ensimmäinen vastus jonka tunnemme yrittäessämme yhdistyä korkeampaan itseemme, johtuu suoraan tämän sisäisen yhteyden kadottamisesta joksikin aikaa – ns. harjoituksen puutteesta. Se mitä tulee esiin alkaessamme tuntea energiaitsemme, on tyypillisesti juuri se, mikä täytyy nähdä voidakseen päästä syvempään sisäiseen yhteyteen, jota tarvitaan!

Vinkki 1. Keskitä huomiosi sydänkeskukseen! Opettele pääsemään taas keskukseesi hengityksen ja pelkojesi läpi puskemisen avulla. Siihen saakka kunnes olet harjoitellut riittävästi tätä, sinun täytyy kohdata tämä alitajuinen suojelumekanismi, joka on luontainen autonomisessa hermostossa. Voidaksesi oppia tehokkaasti ohittamaan sisäiset pelkosi, sinun täytyy tietää oikopolku sydämeesi!

2. EGO

Intuitiivisiin navigointitaitoihin luottaminen vaatii paljon kärsivällisyyttä! Sisäistä opastusta ei voi pakottaa.

Ego kuitenkaan ei pidä odottamisesta. Se haluaa välittömiä tuloksia. Toiseksi suurin vastus on egomme taipumus täyttää tyhjä tila ajattelulla, kuvilla tai fantasioilla. On suuri mahdollisuus, että egomielesi yrittää keksiä asioita vain saadakseen sinut uskomaan, että edistyt. Tämä on normaalia. Älä tuomitse tätä! Kaikki käyvät tämän läpi!

Valaistumishalua lietsoo usein voimakas egodraivi. Ymmärrä, että ego tekee temppuja sinulle. Halu saada sisäistä opastusta ei riitä todelliseen yhdistymiseen korkeampiin kykyihisi ja tietämiseesi! Voidaksesi kyetä erottamaan, yrittääkö ego kontrolloida sisäistä näkökykyäsi, sinun täytyy harjoitella irtipäästämistä halusta tietää.

Vinkki 2. Sen sijaan, että yrität selvittää asioita, yritä keskittyä niiden tuntemiseen! Tunne, mitä havaitset, äläkä yritä kontrolloida sitä!

3. VARJO JA KIUSAUS

Energeettinen näkeminen voi laukaista syvimmät sisäiset salaisuutemme ja kätketyt aspektimme tulemaan esiin. Se on todellisen sisäisen yhdistymisen kääntöpuoli. Odota näin ollen, että varjoaspekti leikkivät näkökyvylläsi. Tämä voi olla kaikkea mahdollista – seksuaalinen tyydytys, lupaus vallasta tai tiedosta, tarjous tulla valaistuneeksi ihmiseksi tai jumalaksi tai jumalattareksi jne. Yritä nähdä nuo aspektit tarpeellisina navigointityökaluina. Voidaksesi onnistuneesti nähdä ja tutkia sisäisiä maailmojasi, sinulla täytyy olla halukkuutta kohdata sisäiset heikkoutesi ja työstää varjopiirteitäsi.

Vinkki 3. Älä lankea eteerisiin lahjoihin, nautintoihin tai valtalupauksiin! Kieltäydy kiittäen ja siirry eteenpäin! Käytä aina sydämesi kykyä johdatella sinua. Salli itsesi tuntea, mistä tämä "tarjous" tulee ja mikä on voittosi. Jos et erota, tuleeko se valon vai pimeyden energioilta, pyydä sitä näyttämään alkuperänsä!

4. ANTAUTUMINEN KORKEAMMALLE VOIMALLEMME

Voidaksesi oppia päästämään irti egokontrollista, sinun täytyy luottaa sisäiseen opastukseesi. Opetellessasi navigoimaan sisäisiä ja ulkoisia energioita, sinun täytyy olla valmis tunnistamaan kaikki ajatukset, käsitykset, odotukset ja prosessin kontrollointitarve ja päästämään niistä irti. Kysymystemme luovuttaminen korkeammalle voimalle on sisäisen näkökyvyn viimeinen ja luultavasti haastavin aspekti! Kyky olla yhtä korkeamman energiaitsensä kanssa ja tuntea sen korkeampi opastus merkitsee, että meidän täytyy olla valmis luottamaan kaikkeen, mitä tulee esiin – vaikkei mitään tulisikaan esiin!

Vinkki 4. Tarvitset kiistämättömän valmiuden tunkeutua niiden luontaisten kerrosten läpi – välttäminen, häiritsevät egouskomukset ja tiedostamattomat ajatteluprosessit – jotka hämärtävät havaintojamme. Heti kun pystyt luottamaan, että se mitä koet, on osa korkeampaa opastustasi, joka yrittää näyttää sinulle tien vastauksiisi, havaintosi energiaolemuksemme näkyvästä ja näkymättömästä todellisuudesta räjähtävät!

Kaikki mitä kohtaat tällä matkalla, on totta. Riippumatta siitä, miten paljon vastustat tai yrität välttää sisäisen totuutesi, se on silti osa todellisuuttasi!

Sisäinen näkökyky voi toimia meillä vain, jos voimme päästää irti kaikista ennakkokäsityksistä, miltä sisäisen opastuksemme pitäisi tuntua tai näyttää! Vastausten etsiminen ja löytäminen on vasta sisäisen näkökykymme alku. Kokemuksissamme henkilökohtaisena energiavalmentajana, syvempi sisäinen matkamme on enemmänkin taistelua fokuksen pitämiseksi sydänkeskuksessa, ja siksi pelkästään yksi työkalu sen oppimiseen, miten tullaan uskolliseksi itsellemme. Jos olet harmoniassa totuuden kanssa, vastausten etsiminen voi johtaa sinut paljon suurempiin oivalluksiin!

Sisäinen yrityksesi muistaa, kuka todellisuudessa olet, voi olla hyvin jännittävää, mutta joskus myös turhauttavaa. Muista, että sisäisessä näkökyvyssä ei ole kyse vain vastausten löytämisestä, vaan todellisen voima-, rakkaus-, tarkoitus- ja taitolähteesi löytämisestä ja oppimisesta näkemään, erottamaan ja tuntemaan totuutesi ja toimimaan sen mukaisesti!

Kiitos ajastasi.

Rakkautta,

jona

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.