ITSELUODUSTA PIENUUDESTA OMAN VALTAVUUTENSA RUUMIILLISTAMISEEN

Kanavoinut Jelelle Awen (soulfullheartblog.com)
30.4.2021
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Tuska voi tulla pienenä olemisesta. Oppimisesta esittämään pientä ja mukautumaan pienuuteen ympärillänne. Kärsimys tulee heidän pienuutensa projisoitumisesta teihin ja tämän hyväksymisestä, mistä sitten tulee teidän todellisuutenne … ja myös heidän. On kanssaluotu sopimus olla pieni ja jäädä pienuuteen.

Pienuus on 3D-suodattamissopimus. Se muodostaa muistinmenetysverhon, ja uskominen siihen pitää tuon verhon paikoillaan. Tuska tulee pitkäaikaisesta yhdistymisestä siihen tunteeseen, että pienuus on totuus siitä, kuka olette. Se tulee siitä, kun unohdatte totuuden VALTAVUUDESTANNE.

Teihin muodostuu osia tukemaan tätä pienuuskuvaa. Nämä osanne toistavat tuota viestiä uudestaan ja uudestaan itseä rankaisevina ääninä. Arvottomuusviesti taistelee kehoanne, tunteitanne, henkisyyttänne, valintojanne vastaan … mitä tahansa voidaan kiusata tai mikä tahansa voi olla altis hyökkäykselle.

Tämä rankaiseva taajuus muodostaa suojelu- ja vartiointikerroksia viattomuutenne päälle. Viattomuus peitetään häpeällä ja "vääryyden" tunteilla. Luottamukseenne elämää ja itseä kohtaan kerrostuu epäluottamusta. Hyvyydentunne itsestä hautautuu arvottomuuteen ja itsevihaan.

Nämä osanne tuntevat sitten, että ne OVAT arvottomia, hävettäviä ja vääriä luonnostaan. On hyvin paljon kärsimystä tässä tavallisesti tiedostamattomassa ja kehää kiertävässä rankaisijaosassa, ja vastaavia häpeäreaktioita nuoremmissa osissanne. Tämä on hyvin rasvattu ja "ruokittu" järjestelmä sisällänne, joka on suunniteltu pitämään teidät pienenä, joka on luotu rajoittamaan kasvuanne ja jota on vahvistettu säilyttämään itsensä. Se on suunniteltu pitämään teidät suojattuna, vaikka se onkin rajoittavaa.

Ei ole mitään pahaa voimaa – avaruusolentoja tai demoneja tai negatiivisia olentoja tai hyväksikäyttäviä henkisiä opettajia – joka pitää tätä henkilökohtaista helvettiä ilmentyneessä muodossa sisällänne. MUUT eivät tee tätä teille, vaikka siltä voi kovasti tuntua. Ne muut elämässänne jotka heijastavat ja vahvistavat tätä pienuuskuvaa, ovat vain antamassa teille heijastuksen tästä sisäisestä polarisoituneesta tilasta, jotta se tulee jatkuvasti tajuntaanne … uudestaan ja uudestaan, jos tarvitaan … kunnes heräätte siihen, että sen lähde on SISÄLLÄNNE.

Tämä on itse luotua pienuutta, jonka sielunne valitsi hyvästä syystä … kunnes on sen päättämisen aika ja vaihe. Vain te voitte oivaltaa, milloin tuo aika on, ja vain te voitte lopettaa sen.

Lopetatte sen tuomalla rakkautta kaikkiin osiinne, jotka ovat tunteneet suurta arvottomuutta, mm. ne osanne, jotka rankaisevat, tuomitsevat, hyökkäävät ja häpäisevät teitä ja muita. Erkaannutte näistä osista voidaksenne saada suhteen niiden kanssa, tulematta niiksi ainoastaan rutiininomaisissa reaktioissa.

Tämä saa aikaan lisääntyvän tunteen hyvyydestänne, arvokkuudestanne ja … valtavuudestanne. Tämä sisäinen "lähettilyys" kaikkiin taajuuksiin olemuksessanne, yhdistää teidät jälleen totuuteen suuruudestanne. Luontaiseen hyvyyteenne. Viattomuuteenne.

Kuka te OLETTE? Te OLETTE ääretöntä rakkautta ihmismuodossa … ja nousette ilmaisemaan suuruuttanne, palvellen rakkautta ja rakkauden vuoksi. Jokainen tätä vähäisempi kuva on valmis rakastettavaksi jälleen täksi äärettömäksi rakkaudeksi.

Tervetuloa takaisin VALTAVUUTEENNE … rakkaus voi näyttää tietä!!

Viesti Jumalalta, Tähtiperheoppailta/aspekteilta, enkeliaspekteilta, KAIKILTA osilta, jotka kaipaavat jotain UUTTA, mikä perustuu rakkauteen …

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää eteenpäin - kokonaisuutena ja alkuperä mainittuna, mikä on monien viestintuojien edellytys vapaalle jakelulle.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.