MERKKEJÄ SIELUASPEKTIEN/MUIDEN ELÄMIEN LÄPIVUODOSTA NYKYTODELLISUUTEEN

Kirjoittanut Jelelle Awen (soulfullheartblog.com)
12.4.2021
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Verhot ohenevat ja nousevat isosti, reaktiona näihin jatkuviin ja voimakkaisiin kosmisiin energioihin. Nämä ovat niitä muistinmenetysverhoja, jotka päätimme ottaa estämään meitä jokaista muistamasta ja yhdistymästä kaikkiin korkeamman itsemme aikajanailmaisuihin. Nämä verhot tarkoitettiin aina tilapäisiksi, kunnes tällä aikajanalla päättäisimme purkaa ne. Tässä verhottuna olemisessa ei ole mitään rangaistusta, vaan sielumme täydellinen omistautuminen kokea, todella uppoutuen 3D-kokemuksiin.

Minulle on annettu se kuva, että metasielulähteestämme on projisoitu monia fraktaaleja tai osia monille eri aikajanoille, moniin aikakausiin ja ulottuvuuksiin. Meillä jokaisella on oma yksilöllinen metasielulähteemme (siis tämä todellisuus on sieluperhemonadimme tai ylisieluryhmiemme "alla"), emmekä jaa sitä toisen sielun kanssa. Näitä saman metasielun fraktaaliprojektioita kutsumme "metasieluaspekteiksi tai metasielusisariksi ja –veljiksi". Näitä on yleisesti kutsuttu "entisiksi elämiksi".

Näissä aspekteissa ei ole kuitenkaan mitään "entistä", koska aika ei ole tosiasiassa lineaarista sillä tavalla, kuin se on esitetty meille 3D-todellisuudessa. Kaikki metasieluaspektimme ovat elossa ja aktiivisia nyt-hetkessä, mikä merkitsee, että ne kokevat tällä hetkellä kaiken intensiivisyyden, riippumatta siitä millä aikajanalla ne ovat.

Tietoisuusverhojen ohentuessa kovasti, nämä metasieluaikajanat eivät enää odota kärsivällisesti, että menet käymään entisten elämien regressioterapeutin luona tai yhdistyt niihin aina silloin tällöin muistaaksesi. Kohtauksia, teemoja ja usein intensiivisiä tunteita näiltä aikajanoilta tulee läpi nyt-hetkessä ja periaatteessa vaatii, että ne nähdään tai tunnetaan ja niihin yhdistytään.

Nämä aikajanat "päällystävät" nykyisen todellisuutesi ja voivat voimistaa sen tapahtumia. Tämä voi olla intensiivistä! Nämä aikajanaläpivuodot voivat aktivoida "sulattamattomat" tunnehaavat ja traumat 3D-itsessäsi. Nämä kokemukset ovat metasielutiivistelmiä ja -kaavoja, jotka valittiin laukaistavaksi, jotta ne voitaisiin tuntea ja parantaa.

Olen huomannut viimeaikaisissa sessioissa naisten kanssa, että aurinkoenergioiden aikaansaamien chakrapyörreaktivointien myötä, he pystyvät enemmän näkemään, kuulemaan ja tuntemaan nämä muut aikajanat. He kokevat tämän joskus häiritsevänä, voimakkaana ja erittäin epämukavana kehokipuna, tunnetuskana ja suhdetuskana tai -vaikeuksina. He eivät tunnista tai yhdistä tätä tuskaa johonkin metasieluaikajanaan, joten he kärsivät usein näistä tiloista ymmärtämättä, mitä tapahtuu.

Sessiotilassa pystymme yhdessä muodostamaan sillan näihin aikajanoihin ja yhdistymään siihen metasielusisareen tai -veljeen, joka tarvitsee heitä, alkaen yhteydestä heidän portinvartijaansa (jolla on pääsy kaikille aikajanoille). Tämä on alku yhteydelle heidän välillään, mikä johtaa lopulta sielulahjavaihtoon ja karman kvanttiparantumiseen, kuten olen itse kokenut uudestaan ja uudestaan. Voit muuttaa ja purkaa metasielusi aikajanoja rakastavalla väliintulolla ja metasieluaspektiesi "pelastamisella" tarvittaessa. Tämä on kvanttiparantuminen, joka vaikuttaa myös näiden aikajanojen kollektiivikokemukseen. Lisää yksityissessioista minun tai jonkun toisen SoulFullHeart-terapeutin kanssa täällä.

Tässä on muutamia merkkejä siitä, että jonkin metasieluaspektiaikajana vuotaa läpi nykytodellisuuteesi:

* Intensiiviset unet jotka tuntuvat hyvin todellisilta ja kuin tapahtuisivat nyt-hetkessä. Ne voivat olla painajaisia, jotka ovat todellisuudessa tilanteita, joita korjataan tai jotka ovat jumissa metasielussasi sulattamattoman trauman vuoksi.

* Kohtausten näkeminen intensiivisistä olosuhteista, jotka "päällystävät" todellisuutesi, kuten että hirtetään, vainotaan, haluaa itsemurhaa (tai tekee sen). Tämä voi tuntua enemmän elokuvan katselemiselta kuin sellaiselta, minkä on kokenut.

* Voimakas veto tutkia tiettyjä aikajanoja, kuten Muinais-Kreikka, Muinais-Egypti, Atlantis jne. Tai suuri kiinnostus oppia eri tähtiolennoista ja galaktisista energioista. Synkronismi voi myös yhdistää sinut tähän tiettyyn aikajanaan, kuten ihmisten tapaaminen jotka tuntevat myös vetoa niihin, tietyt sattumanvaraiset kuvat joita putkahtelee esiin internetissä, ja nimien saaminen osillesi tai sieluaspekteillesi jotka ovat peräisin näiltä aikajanoilta.

* Isoja tunnereaktioaaltoja ja laukaisijoita, joihin et normaalisti reagoisi yhtä voimakkaasti. Voi olla taipumusta haluta sulkea nämä tunteet pois tai nostaa taajuutesi niiden yläpuolelle. Kuitenkin nämä tunteet ovat portaali, joka voidaan tuntea ja sulattaa, jos yhdistyt niitä kokevaan metasieluaspektiisi.

* Toistuva tai krooninen kehokipu, erityisesti lihaksissa ja nivelissä, joka ei helpota perinteisillä tai vaihtoehtoisilla keinoilla. Tämä lisääntyy, kun kehomme käy läpi transformaatioprosessia hiilestä kristalliin. Voimakas kehokipu voi kuitenkin olla myös ilmentymä tuntematta jätettyjen "metasielupäällysteiden" ilmentymisestä energiakenttääsi ja kehosi, erityisesti Matelijaitsesi. Traumaattiset kokemukset muilla aikajanoilla (kuten hirttäminen tai roviolla polttaminen) voivat ilmentyä kehokipuna tässä elämässä. Mitä traumaattisempi tuo kokemus on metasieluaspektin keholle, sitä mahdollisempaa tämä on.

* Lapsuusmuistojen aktivoituminen kaltoinkohtelukokemuksesta ja tunne, kuin olisit taas siellä. Metasielutrauma voimistaa myös mitä tahansa tuntematta jätettyä ja sulattamatonta traumaa 3D-pohjaisessa kehossasi. Jotkut osasi voivat kiertää näissä traumaattisissa tilanteissa, jotta voit elää ne uudestaan tällä tavalla.

* Käyminen jossain maantieteellisessä paikassa tai pyhässä paikassa, jossa sinulla on toinen elämä, ja näet, tunnet tai aistit sen nykyisen elämän päällä. Se, että vedetään tiettyihin paikkoihin (erityisesti yleisille pyhille paikoille), aktivoi hyvin usein metasieluaspekteja, kuitenkin voi olla haasteellista kyetä tuntemaan ja sulattamaan ne.

* "Hyökkäysten" kokeminen negatiivisilta tai pelkopohjaisilta olennoilta säännöllisesti tai kiihtyvällä tahdilla. Implanttien löytäminen energiakentästäsi ja chakroistasi. Tämä hyökkäyskokemus voi olla merkki, että metasieluaspektit (erityisesti Matelijaitsesi) lähestyy sinua ja haluaa yhteyden. Se voi olla pelottava kokemus tapahtuessaan, joten useimmat ihmiset vastustavat sitä, tulevat hyvin pelokkaaksi ja haluavat taistella sitä vastan ja suojautua. Lähettilyys näille energioille paljastaa, että ne haluavat tulla tunnetuksi, rakastetuksi ja nähdyksi, kuitenkin ne tarvitsevat sillan kyetäkseen siihen.

Kaikki tämä aktivoituminen ja verhon nouseminen tapahtuu kiihdyttämään karmatrauman tuntemista ja muuntamista. On metasielusi hyvin itseä rakastava päätös ja valinta saada tämä prosessi tietoisesti heräämään sinulla ja sinun kanssasi tässä nyt-hetkessä. Tilaisuudet karman todelliseen parantamiseen ovat valtavat tällä hetkellä, mikä on ylösnousemusprosessin oleellinen osa. Tämän tilaisuuden käyttäminen yhdistymällä suoraan metasieluaspekteihisi ja niiden aikajanoihin, sallii nopeutetun ja usein taianomaisen transformaatiotason! Ja se näyttää tulevan jatkuvasti kypsemmäksi, selkeämmäksi ja valmiimmaksi.

Tämä on osittain ote kirjastani "Free To Be 5D", ja siinä on paljon enemmän tietoa metasieluaspektitodellisuudesta, sekä 4D- että 5D-energioissa. Voit ostaa sen pdf-tiedostona, e-kirjana, printtinä ja audiona kirjasivulta täältä.

Rakkautta Avalonista (paikka jossa tapahtuu paljon metasieluaktivoitumista!).

Jelelle Awen

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää eteenpäin - kokonaisuutena ja alkuperä mainittuna, mikä on monien viestintuojien edellytys vapaalle jakelulle.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.