UUSI ITSETUNTO

Arcturuslaisia ja Galaktista perhettä kanavoinut Suzanne Lie (www.multidimensions.com)

27.4.2016

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat ystävät,

Ylösnousemukseen liittyy monia vihkimyksiä. Koska ette ole huolissanne henkilökohtaisesta ylösnousemuksestanne ja työskentelette Gaian hyväksi, käytettävissä on tiettyjä erivapauksia. Ensinnäkin, koska olette laittaneet planeetan tarpeet henkilökohtaisten tarpeidenne edelle, tietoisuutenne laajenee kovasti, kuten myös luova jakamisenne.

Me Arcturuslaiset kiittelemme teitä, koska ette ole ottaneet aikaa kiitellä itseänne. Haluamme muistuttaa teille, ettei korkeammissa taajuuksissa ole omahyväisyyttä. Itse asiassa pimeät sielut loivat omahyväisyyskäsitteen, jotta ihmiset eivät ymmärtäisi ja hyväksyisi omia korkeampia kykyjään.

Haluamme teidän tietävän, että pimeys on menettämässä kuristusotteensa ihmisiin. Monet ihmiset maailmassanne eivät ole koskaan tunteneet maansa pimeää, korruptoitunutta puolta. He tiesivät vain sen propagandan, jota televisio ja julkinen media kertoivat heille.

Massat hyväksyivät mediainformaation totuutena, koska oli normaalia, että harvat hallitsivat monia. Kuitenkin me galaktiset olemme täällä nyt muistuttamassa teille kaikille, ettei missään maassa ole tarvetta hallitsemiseen. Kuitenkin tavan voima on suuri ihmisillä ja hallitsijoita on ollut suurimman osan ihmisinkarnaatioita. Näin ollen se on normaalia ja odotettua.

Onneksi viidennen ulottuvuuden todellisuudessa, johon heräätte, kaikki ovat täysivaltaisia olentoja ja pystyvät "hallitsemaan" itseään. Lisäksi he eivät ajattele toisten hallitsemista. Sen sijaan he havaitsevat organisoituneen järjestelmän, jota kaikki yhteiskunnan jäsenet voivat tukea ja jossa he voivat jakaa.

Viidennen ulottuvuuden yhteiskunnat tietävät, että kaikki tuossa todellisuustaajuudessa ja ylempänä kykenevät hallitsemaan itseään. Ilman valon ja pimeyden polariteettia, ei ole uhria eikä hallitsijaa. Sen sijaan kaikki elävät yhteistyössä.

Koska jokainen olento tuntee itsensä kokonaiseksi omassa viidennen ulottuvuuden ilmaisussaan, hänen ei tarvitse ottaa toisilta tai saada valtaa toisiin. Kaikki ovat yhdistyneet ehdottomassa rakkaudessa. Tiedämme, että tämä ajatus on melkein käsittämätön ihmisillemme, jotka ovat eläneet monta inkarnaatiota kolmannen todellisuusulottuvuuden rajoituksissa.

Itse asiassa monet joiden tietoisuus on edelleen rajoittunut kolmanteen ulottuvuuteen, uskovat vielä kuolemaan. He eivät ole vielä muistaneet, että kun kuollaan, palataan korkeamman ulottuvuuden ilmaisuihin. Valitettavasti päättäessään ottaa kolmannen ulottuvuuden inkarnaation, he tavallisesti hyväksyvät kolmannen ulottuvuuden käsityksen kuolemasta.

Haluamme kertoa teille, ettei suurin vihollisenne ole pimeät sielut. Suurin ja kenties ainoa vihollisenne on, että ottaessanne maa-astian unohdatte todellisen moniulotteisen ITSENNE. Haluamme teidän kaikkien tietävän, että moniulotteisen ITSENNE muistaminen on tärkein avain ylösnousemusprosessissanne.

Kun te, maadoittuneet ystävämme, jatkatte nykyinkarnaatiotanne tai otatte uuden inkarnaation, löydätte hyvin erilaisen Maan. Ne jotka jäävät maan päälle Gaian taajuuden kohoamisen aikana, kokevat Maan perustaajuuden kohoavan vakaasti.

Todellisuudessa taajuusnousua on tapahtunut viimeiset 2000 vuotta, mutta tuo nopeutuminen oli minimaalista, ja te teitte kaikki niin kovasti ja kiireisenä töitä, että te ette huomanneet.

On ollut myös aikoja, jolloin Maa on kulkenut alempien energiataajuuskenttien läpi. Näinä aikakausina sivilisaatiot jotka nauttivat huippuyhteiskunnasta, rappeutuivat nopeasti romahdukseen. Näiden heikkenevien energiakenttien aikana, useimmat ihmiset eivät kyenneet laajentamaan tietoisuuttaan korkeampiin taajuuksiin ja jotkut yhteiskunnat pyyhkäistiin kokonaan pois.

Noilla aikakausilla ihmiset eivät kyenneet ajattelemaan planeettaa elävänä olentona eivätkä kunnioittaneet sitä, vaan jopa murhasivat monia Gaian maita, kasveja, eläimiä ja muita ihmisiä. Nämä synkät ajat ovat kuitenkin tulossa loppuun, koska Gaia kulkee nyt hyvin korkeataajuuksisen energiakentän läpi.

Tietysti ne ihmiset jotka ovat kovasti hyötyneet pimeistä energiakentistä, yrittävät edelleen saada vallan toisiin. Kuitenkin vaikka monet pimeät sielut tekevät kaiken voitavansa säilyttääkseen valtansa toisiin, korkeammat energiakentät syöttävät korkeampaa valoa teihin, jotka kykenette ottamaan sen vastaan.

Pääasiassa niinä aikakausina jolloin Maa kulkee kosmisten korkeampien valoalueiden läpi, te, ihmiskunnan jäsenet, kykenette oivaltamaan, että aivan kuten ihmiset kokevat korkeampien valotaajuuksien vaikutukset, myös planeetta kokee.

Tiedostaen ja hyväksyen korkeamman valon, erityisesti jos se on tietoista hyväksymistä, ne harhakuvat paljastuvat, jotka ovat hallinneet Maata pimeämpinä aikoina. Pääharha joka nyt sulaa korkeampien valotaajuuksien alla, on, että ihmisellä voi olla valta toiseen.

Kun näitä korkeampia valotaajuuksia tulee käpylisäkkeeseenne/kruunuchakraanne, saatte hitaasti tai nopeasti takaisin moniulotteisen muistinne. Kun tämä laajentunut muisti tulee käyttöön jokapäiväisessä elämässänne, teillä on tilaisuus saada takaisin jatkuvasti laajentuva ymmärrys omasta moniulotteisesta ITSESTÄNNE ja läheisyys sen kanssa.

Tämä laajentunut suhde ITSEENNE antaa teille suurta rohkeutta, koska ITSENNE ei ole rajoittunut kolmannen ulottuvuuden maa-astiaan, jota käytätte. Tämän vapauden myötä voidaan tietoisesti yhdistyä viidennen ja ylempien ulottuvuuksien ykseyteen.

Tietoinen yhteytenne viidenteen ulottuvuuteen sallii teidän muistaa, että voitte aina saada opastusta galaktisilta ystäviltänne ja perheeltänne, joka lähettää teille jatkuvasti ehdotonta rakkautta korkeammista ulottuvuuksista. Sitten kun voitte tietoisesti vastaanottaa tämän siunauksen korkeammista taajuuksista, se auttaa kovasti teitä muistamaan sen syyn, miksi otitte tämän ruumiin.

Mikä parasta, kun muodostatte jatkuvan suhteen viidennen ulottuvuuden ITSEENNE, ITSEtuntonne laajenee fyysisen maailman yli, korkeampien ulottuvuuksien todellisuuksiin. Kun ITSEtuntonne laajenee jatkuvasti sisältämään korkeamman ulottuvuuden itsejänne, muodostatte jatkuvan tietoisen kommunikointiyhteyden korkeampien todellisuustaajuuksien kanssa.

Tämä henkilökohtainen suhde ITSENNE kanssa on erittäin hyödyllinen, koska voitte jatkuvasti saada korkeamman perspektiivin siitä, mitä kolmannen ulottuvuuden todellisuudessanne tapahtuu. Näin ollen vapaudutte kovasti niistä valheista ja harhakuvista, joita lähetetään jatkuvasti fyysiseen todellisuuteenne.

Laajentunut ITSEtuntonne palvelee vastalääkkeenä kaikille valheille ja harhakuville, koska oma sisäisen totuutenne ja paljastuksenne kumoavat myriadit kolmannen ulottuvuuden harhakuvat ja valheet. Ensin saattaa vaikuttaa siltä, että leijutte fyysisen itsenne yläpuolella tai että fyysinen itsenne rajoittaa jollain tavalla.

Saatatte käydä läpi myös hämmennysjakson siinä, mikä itsenne on todellinen itse. Kuitenkin kun saatte rohkeutta ja sitoudutte jakamaan näitä koreampia viestejä jokapäiväisessä elämässänne, huomaatte, että monilla muilla on samanlaisia kokemuksia.

Uusi ITSEtuntonne on paluu todelliseen valokehomuotoonne. Itse asiassa muistatte enemmän ja enemmän viidennen ulottuvuuden vierailuistanne ja unistanne, joissa olette valokeho! Sitten kun palaatte fyysiselle tasolle, muistatte käyttää kolmannen ulottuvuuden maa-astiaanne.

Havaitsemme korkeammasta perspektiivistämme, että monet teistä tuntevat kundaliinitulen nousevan selkärankaanne ylös, valmisteluna muuntumisellenne valokehoksi. Tämä antaa autuudentunteen ja vahvistuksen siitä, että olette paljon enemmän kuin vain fyysinen ihminen, joka kamppailee muuttuvassa maailmassa.

Useammat ja useammat teistä muistavat, milloin ja miten ilmoittauduitte vapaaehtoiseksi "loittotehtäväänne" auttamaan maaplaneettaa. Toisaalta monilla galaktisissa ei ole koskaan ollut maainkarnaatiota, mutta he ovat auttaneet Gaiaa korkeamman ulottuvuuden maailmoistamme.

Kun Gaia oli vielä nuori planeetta, me arcturuslaiset työskentelimme plejadilaisten ja siriuslaisten kanssa auttaaksemme Gaiaa ihmismiehityksen varhaisaikakausina. Käytämme sanaa "miehitys", koska ihmiset olivat myös nuoria kehitykseltään. Näin ollen monilla heistä/teistä oli taipumusta miehittää ja hallita planeettaa sen sijaan, että olisivat rakastaneet ja tukeneet sitä ehdottomasti.

Tästä syystä monet teistä päättivät korkeammissa maailmoissa ottaa vapaaehtoisesti maa-astian auttaakseen Gaiaa. Lähetämme teille tämän viestin nyt, koska haluamme kutsua teidät aktiivipalvelukseen.

"Aktiivipalveluksella" tarkoitamme, että Gaia on valmis paluuseensa korkeampiin ilmaisutaajuuksiin ja se tarvitsee teidän apuanne. Miten autatte planeettaa? Vastaus on, että lähetätte Gaialle ehdotonta rakkautta ja violettia tulta.

Ehdoton rakkaus on multiversumin parantava voima ja se voi parantaa kaiken elämän. Violetti tuli on voima, joka muuntaa ihmisen, paikan, asian, planeetan ja/tai todellisuuden korkeammaksi värähtelyoktaaviksi.

Kuitenkin voidaksenne lähettää ehdotonta rakkautta ja violettia tulta maailmaanne, teidän täytyy päästää se omaan itseenne – chakra chakralta. Tästä syystä olemme auttaneet kokonaisen kuukauden maadoittuneita ystäviämme rakastamaan itseään ehdottomasti.

Löydätte tämän prosessin osoitteesta http://www.multidimensions.com/year-of-unconditional-love-7-minutes-7-chakras-7-weeks/.

Koska tämä prosessi on ehdoton, se on ajaton ja se voidaan kokea missä tahansa nyt-hetkessä, jonka valitsette. Jos ette ole vielä valmistautuneet tällä tavalla, ehdotamme, että teette sen.

Ehdoton rakkaus itseänne kohtaan antaa teille suurta rohkeutta. Se edesauttaa myös kovasti muistianne ITSESTÄ sekä omistautumisestanne pysymään yhdistyneenä omiin korkeampiin ilmaisuihinne koko aikanne nyt-hetkessä maan päällä.

Siunausta kaikille. Olemme tässä ja nyt auttaaksemme koska tahansa, kun kutsutte.

Arcturuslaiset ja Galaktinen perheenne

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.