MITÄ YLÖSNOUSEMUS MERKITSEE?

Arcturuslaisia kanavoinut Suzanne Lie (www.multidimensions.com)

4.8.2016

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Ylösnousemus ei ole toimintaa. Ylösnousemus on mielentila ja sydämen taajuus. Ylösnousemuksen mielentila on tasapainottuvien polariteettien virta ajattelussanne, keskitien löytämiseksi. Sydämen taajuus on jatkuvaa tunteidenne keskittämistä ehdottomaan rakkauteen.

Ylösnousemus on palaamista siihen SINUUN, joka olitte, ennen kuin aloitte olla kolmannen/neljännen ulottuvuuden ihminen. Korkeamman ulottuvuuden ilmaisunne ovat jatkuvasti kanssanne auttamassa teitä muistamaan todellisen ITSENNE nykyinkarnaatiossanne kovasti muuttuvalla maapallolla.

Sitten kun muistatte ainakin yhden moniulotteisen ITSENNE korkeamman ilmaisun, olette aloittaneet sen moniulotteisen tietoisuuden palauttamisen, joka on luontainen korkeammalle ITSELLENNE.

Jatkuvassa yhteydessä korkeamman ITSENNE kanssa, joka säteilee moniulotteista valoa ja ehdotonta rakkautta sydämeenne ja mieleenne, ylösnousemusprosessinne aktivoituu kulkiessanne valtavassa muuntumisessa olevan planeetan polkua.

Kun laajennatte tietoisuutenne kolmannen/neljännen ulottuvuuden todellisuuden yli, viidennen ulottuvuuden todellisuuteen, muistatte miten

- nähdään se, mitä ei ennen nähty

- kuullaan se, mitä ei ennen kuultu ja

- tunnetaan se, mikä oli ennen näkymätöntä.

Toisin sanoen, kun laajennatte tietoisuutenne korkeamman ulottuvuuden nyt-hetkeen, myös havaintonne laajentuvat. Sitten näette korkeamman ulottuvuuden selvänäköisyydellä, kuulette korkeamman ulottuvuuden selväkuuloisuudella ja tunnette korkeammat ulottuvuudet selvätuntoisuudella.

Ensin voi olla vaikea havaita todellisuus, jota monet eivät voi edes kuvitella, mutta juuri siksi otitte tämän inkarnaation. Päätitte ottaa tämän inkarnaation ollaksenne ensimmäisten joukossa näkemässä näkemättömän, kuulemassa kuulemattoman ja tuntemassa näkymättömän.

Tämän polun kulkemiseksi on tärkeää, että luotatte täysin korkeamman ulottuvuuden ITSEENNE. Ihmiset jotka ovat ympärillänne, eivät ehkä havaitse sitä, minkä te koette, koska heidän havaintotapansa ei ole vielä kalibroitu viidennen ulottuvuuden nyt-hetken käyttöjärjestelmään.

Kun he ovat vielä kalibroituneet kolmannen/neljännen ulottuvuuden käyttöjärjestelmään, aika hallitsee kaikkea. Siksi he odottavat, työskentelevät jotain kohti ja haluavat jonkin tapahtuvan tulevaisuudessa.

Tulevaisuutta ei ole kuitenkaan viidennen ulottuvuuden nyt-hetkessä. Näin ollen kolmannen ulottuvuuden etsintä, mitä haluatte, täytyy korvata viidennen ulottuvuuden tietämisellä, kuka olette.

Tuohon tulevaisuuteen vaikuttaa kovasti menneisyys, koska niitä kumpaakin sitoo aika. Tietoisuutenne ollessa rajoittunut kolmannen ulottuvuuden havaintoihin, menneisyytenne hallitsee usein nykyisyyttänne siinä määrin, että on vaikea luoda "parempaa" tulevaisuutta.

Kolmannen/neljännen ulottuvuuden ajattelua aika sitoo niin paljon, että se havaitsee jatkuvasti todellisuuden sellaisena, miten se oli aiemmin tai miten sen toivotaan olevan tulevaisuudessa. Mutta te ette ole menneisyydessä tai tulevaisuudessa! Siksi teidän on usein vaikea muuttaa menneisyyttänne, tulevaisuutenne muuttamiseksi.

Teitä on opetettu opettelemaan lisää, jotta voitte valmistautua johonkin, joka tulee sitten, kun aika on oikea. Mutta mitä jos tuo jokin on juuri nyt?

Kolmannen ulottuvuuden käyttöjärjestelmänne on keskittynyt siihen, mitä voitte havaita kolmannen ulottuvuuden maa-astianne näkökyvyn, kuulon ja tunteiden kautta. Siksi kolmannen ulottuvuuden havaintotapanne on tottumaton näkemään, kuulemaan ja/tai tuntemaan sitä, minkä havaitsette tapahtuvan nyt-hetkessä.

Mutta kun etenette siihen, mitä pitäisitte tulevaisuutena, tuosta nykyisyydestä tulee pian menneisyyttä. Näihin havaintoihin menneisyydestä voi vaikuttaa ja usein vaikuttaa tulevat havaintonne.

Neljännen ulottuvuuden unet ja meditaatiot laajentavat nyt kolmannen ulottuvuuden menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden sekavaa vyyhtiä. Neljättä ulottuvuutta hallitsee vielä aika, mutta tuo aika kulkee paljon nopeammin kuin kolmannessa ulottuvuudessa.

Esimerkiksi teillä voi olla uni tai meditaatio, joka vaikuttaa kestävän hyvin pitkään, mutta kun palaatte kolmannen ulottuvuuden tietoisuuteenne, saatatte huomata, että on kulunut hyvin vähän aikaa tai on kulunut enemmän aikaa, kuin luulitte.

Mitä jos tuo tapahtuma jonka luulitte menneen ohi tai johon valmistaudutte tulevaisuudessa, tapahtui itse asiassa nyt?

Se että te ette näe jotain fyysisillä silmillä, kuule fyysisillä korvilla tai tunne fyysisellä keholla, ei merkitse, ettei se ole suoraan edessänne korkeammassa värähtelytaajuudessa.

Oletteko koskaan kuulleet itikan lentävän ohi niin nopeasti, että kuulitte sen, mutta ette nähneet? Kun silmänne ovat kiinni, ette näe, kuka seisoo edessänne. Voisitte kuitenkin oppia käyttämään muita aistejanne – haju, kuulo ja vaisto – tunnistaaksenne, että joku on kanssanne.

Jos olisitte kuuro, oppisitte lukemaan huulilta, tuntemaan fyysisen liikkeen kehollanne ja tunnistamaan sanallisen viestin tunteet kasvojen ilmeestä ja kehon liikkeestä.

Näettekö, miten sopeutuva olette, jos teillä ole jotain vaihtoehtoa? Juuri nyt teillä on edelleen vaihtoehtona havaita todellisuus vain kolmannen/neljännen ulottuvuuden mielentilan, näön, kuulon ja kehotuntemusten avulla. Tai voitte päättää alkaa määritellä uudelleen käsitystänne todellisuudesta.

Monilla ihmisillä todellisuus on merkinnyt "sitä, mikä on totta kolmannen ulottuvuuden maailmassanne". Edes unelmanne ja pyrkimyksenne eivät ole totta, mutta kenties pystytte ilmentämään ne fyysisessä tulevaisuudessa.

Mitä jos tuo upea idea, jonka haluaisitte ilmentää, on tullut tajuntaanne, koska se on jo olemassa viidennen ulottuvuuden nyt-hetkessä?

Seisotte uuden ajattelu-, tuntemis-, ymmärtämis- ja elämistavan partaalla. Koska se on hyvin erilainen kuin se, minkä olette tunteneet todellisuudeksi, ette ehkä edes oivalla, että elämä on muuttunut.

* Mitä jos todellisuutenne muuttuisi yhtäkkiä? Olisitteko onnellinen, peloissanne, vihainen vai surullinen?

* Olette halunneet toisten muuttavan maailmanne, joten mitä jos he todella muuttaisivat sen?

* Mutta keitä "he" ovat ja sisällyttekö te heihin?

* Mitä jos tuo näkymätön raja heidän ja teidän väliltä häviäisi ja kaikki olisivat yhtä?

* Jos olisitte kaikki yhtä, merkitseekö se, että voisitte huolehtia kaikista, rakastaa, tukea ja kuunnella kaikkia niin kuin itseänne?

* Koska monet teistä eivät täysin rakasta, tue ja/tai kuuntele itseään, pysyisikö kaikki samana?

* Mitä jos olette jo yhteydessä ykseyteen, mutta pelaatte vanhoilla todellisuussäännöillä, jotka muuttuivat seuraavaan ulottuvuuteen, kun ette katsoneet?

Hyvin monia kysymyksiä vailla vastausta! Teillä on kolmannen ulottuvuuden ihmisinä ollut monia inkarnaatioita, joissa fyysinen astianne ympäröi niin kovasti moniulotteisen itsenne, että unohditte, että teillä oli sielu.

* Sielunne asuu korkeammissa todellisuustaajuuksissa, vai asuuko?

* Onko sielunne ollut yläpuolellanne, sisällänne vai ympärillänne?

Näitä kysymyksiä esitettiin kolmannen ulottuvuuden tietoisuustilassa, jota hallitsee aika, erillisyys, rajoittuneisuus, kilpailu, epäonnistuminen ja menestys. Kaikki nämä käsitteet olivat erillään toisistaan ja näyttivät erillisiltä kolmannen ulottuvuuden tietoisuudellenne.

Mitä jos ei olisi erillisyyttä? Mitä jos ei olisi erillisyyttä ajatustenne ja tunteidenne välillä tai toisten ajatusten ja tunteiden ja teidän omien ajatustenne ja tunteidenne välillä? Mitä jos ei olisi erillisyyttä niiden välillä, jotka olemme määritelleet sinuksi ja minuksi?

Viidennen ulottuvuuden todellisuudessa erillisyyttä ja yksilöllisyyttä ei ole enää samalla tavalla kuin kolmannessa ulottuvuudessa. Itse asiassa myös neljännen ulottuvuuden todellisuuksilla on limittyvät aurat. Siksi kaikilla neljännen ulottuvuuden astraalitasolla, paitsi niillä jotka ovat eksyneet alemmalle astraalitasolle, on limittyvät aurat.

Tuossa viidennessä ulottuvuudessa jokaisen tietoisuustila on selvä kaikille, kuten myös hänen ajatuksensa ja tunteensa. Tapahtuu aurojen, tietoisuuden, ajatusten ja tunteiden yhteensulautuminen. Ei ole omaisuuskäsitettä, koska kaikki jakavat. Ei ole sotaa, koska kaikki kommunikoivat rakastaen ja hyväksyen.

Miten tähän upeaan ulottuvuuteen astutaan? Missä se on ja miten sinne pääsee?

Vastaus on, että olette jo siinä, koska olette moniulotteinen. Teidän ei tarvitse tulla viidenneksi ulottuvuudeksi, koska olette jo. Teidän ei tarvitse mennä viidenteen ulottuvuuteen, koska olette jo siellä. Itse asiassa olette jo monissa ulottuvuuksissa, ykseyden nyt-hetken korkeamman ulottuvuuden todellisuuksissa.

Kyllä, kuulostaa yksinkertaiselta. Päästäkää vain irti kaikista kolmannen/neljännen ulottuvuuden itsenne versioista ja ottakaa vastaan viidennen ulottuvuuden ITSENNE. Se ei kuitenkaan ole niin yksinkertaista. Kaikissa inkarnaatioissanne kolmannen ulottuvuuden keho merkitsi, että olitte elossa.

Siksi jos jätitte kolmannen ulottuvuuden kehonne, se merkitsisi ns. kuolemaa. "Kuollut" on kuitenkin kolmannen ulottuvuuden termi. Itse asiassa jos kuolisitte ITSENNE kolmannen ulottuvuuden astiassa, muunnutte ITSENNE neljännen ulottuvuuden astiaksi.

"Muuntuminen" merkitsee, että siirryitte korkeampaan todellisuustaajuuteen. Muunnuttuanne neljänteen ulottuvuuteen, voitte päättää, haluatte palata kolmanteen ulottuvuuteen oppimaan vielä joitain asioita vai edetä neljännen ulottuvuuden ylempiin oktaaveihin ja palata lopulta viidennen ulottuvuuden ITSEENNE.

Tässä kohtaa teidän täytyy muistaa, että te ette koskaan lähteneet viidennestä ulottuvuudesta tai neljännestä ulottuvuudesta. "Erillisyys" on kolmannen ulottuvuuden ajattelun tekijä eikä sitä ole neljännen ulottuvuuden ylemmillä tasoilla ja sen yli. Näin ollen ajattelunne täytyy tehdä hyppy salliaksenne itsenne luottaa itseenne tarpeeksi:

nähdäksenne näkemättömän,

kuullaksenne kuulemattoman ja

tunteaksenne näkymättömän.

Voitte muistaa tämän luontaisen kyvyn laajentamalla itsetuntonne kolmannen ulottuvuuden erillisyys- ja rajoittuneisuuskäsitteiden yli. Sitten voitte paremmin sallia neljännen ulottuvuuden unelmienne/unienne ja luovien ideoidenne olla yhtä todellisia kuin auto, jota ajatte, ja koti jossa asutte.

Teidän voi olla vaikea uskoa sitä, mitä ette pysty havaitsemaan. Kuitenkin jos havaintonne ovat rajoittuneet aikaan ja paikkaan, voitte uskoa vain, että kolmas ja neljäs ulottuvuus ovat totta.

Siksi on hyödyllistä muistaa, miten laajennetaan tietoisuutenne neljänteen ja viidenteen ulottuvuuteen käyttäessänne edelleen maa-astiaa. Tätä tietoisuuden laajentamista on tutkittu monta inkarnaatioitanne.

Näin ollen jos voitte luottaa sisäiseen opastukseenne, voitte muistaa kyvyn, palata kykyyn ja myös laajentaa kykyä ulottaa tietoisuutenne kolmannen ulottuvuuden kehorajojen ja neljännen ulottuvuuden aurarajojen yli.

Sitten kun olette laajentaneet itsetuntonne sisältämään neljännen ulottuvuuden astraalikehon, kommunikoinnista viidennen ulottuvuuden ITSENNE kanssa tulee vähitellen normaalia. Kun kommunikoinnista viidennen ulottuvuuden ja ylempien ulottuvuuksien ITSENNE kanssa tulee jokapäiväisen elämänne osa, tietoisuutenne resonoi lisääntyvässä äärin viidennen ulottuvuuden taajuuteen.

Koska tietoisuustaajuus määrää havaintotaajuuden, korkeamman ulottuvuuden havaintonne auttavat teitä jatkuvasti sallimaan tietoisuutenne laajentaa itsetuntonne ja todellisuuskuvanne sisältämään moniulotteisen ITSENNE viidennen ulottuvuuden ilmaisut.

Siksi on tärkeää, että löydätte moniulotteisen ytimenne ja pysytte yhteydessä korkeampaan ITSENNE. Moniulotteinen ytimenne ympäröi kundaliinivoimaa fyysisen selkärankanne ytimessä sekä viidennen ulottuvuuden valokehoanne, joka odottaa paluutanne ITSEEN.

Kun meditoitte ydintänne ja sallitte kundaliininne "nukkuvan käärmeen" herätä ja nousta ylös selkärankaa, aloitatte paluun viidennen ulottuvuuden valokehoonne.

Aivan kuten fyysinen maa-astianne sisältää kolmannen/neljännen ulottuvuuden itsenne, viidennen ulottuvuuden valokeho-ITSENNE on kundaliinivoimassa, joka odottaa heräämistään selkärangan juuressa.

Tällä tavalla kun tietoisuutenne palaa luontaisen viidennen ja ylempien ulottuvuuksien sisäiseen ITSEENSÄ, te luotte hitaasti tai nopeasti uuden kehon sisältämään ITSENNE korkeamman ulottuvuuden ilmaisut.

Monet mestarit – kun olisitte energiamestari – sisältävät fyysisen itsensäf siltä varalta, että he haluavat kommunikoida niiden kanssa, jotka käyttävät edelleen maa-astiaa kolmannen ulottuvuuden Gaialla.

Kun moniulotteinen ytimenne on aktivoitu, itsetuntonne ja todellisuuskokemuksenne muuntuu viidennen ulottuvuuden seuraavaksi oktaaviksi ja sen yli. Tämä muuntuminen yhdistää teidät täysin todelliseen ITSEENNE, kun kuljette polkua, jonka valitsitte ennen tämän inkarnaation ottamista.

Kun kuljette tätä ylösnousemuspolkua, laajennatte havaintokenttänne kolmannen/neljännen ulottuvuuden todellisuusrajojen yli sisältämään tulevan viidennen ulottuvuuden todellisuuden:

nähdäksenne sen, mikä oli ennen näkemätöntä

kuullaksenne sen, mikä oli ennen kuulematonta ja

tunteaksenne sen, mikä oli ennen tuntematonta.

Mikä tärkeintä, jaatte laajentuneet havaintonne toisten kanssa auttaaksenne henkilökohtaisen ja planetaarisen ylösnousemuksen yhteisprosessissa.

Siunausta.

Olemme Arcturuslaisia.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.