VALMISTAUTUMINEN ENSIKONTAKTIIN, OSA 26

Arcturuslaisia kanavoinut Suzanne Lie (www.multidimensions.com)

3.10.2016

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

LUKU 26: Ytimestään eläminen

Me Arcturuslaiset haluamme antaa teille aluksen tältä puolelta lähetyksen valmistautumisesta ensikontaktiin. Mutta ensin haluamme kiittää teitä, että olette olleet niin uskollisia edustajia korkeamman valon maadoittamisessa omaan ytimeenne sekä Gaian ytimeen.

Aloitamme tämän viestin muistuttamalla teille, että kun siirrytte enemmän ja enemmän viidennen ulottuvuuden taajuuteen, "synnytät sen, mitä ajattelet" –säännöstä tulee aina vain tehokkaampi. Kolmannen ulottuvuuden elämä on opettanut teitä kuuntelemaan muita ja saamaan opastuksenne itsenne ulkopuolelta ja/tai yläpuolelta.

Teidän on nyt-hetki oivaltaa, että te olette todellisuutenne luoja. Olemme täysin tietoisia siitä massiivisesta haasteesta, mikä on olla ajatustenne ja tunteidenne mestari/isäntä.

Pimeät sielut tietävät hävinneensä, joten ne vetävät pois kaikki tulpat aiheuttaakseen mahdollisimman paljon pelkoa. Aivan kuten Hitler halusi tuhota kaiken, mihin pystyi, tietäessään, että hän oli hävinnyt sodan. Samalla tavalla pimeät sielut haluavat luoda niin paljon pelkoa, kuin voivat, epätoivoisena yrityksenään säilyttää kontrollinsa.

Pelko on aina ollut pimeyden merkittävä työkalu, koska se alentaa sitä tuntevien tietoisuutta. Sitten alemman tietoisuustilansa vuoksi heidät vedetään helpommin syvemmälle ja syvemmälle 3D-matriisiin.

3D-matriisia hallitsee aika, polariteetit ja valta toisiin. Nämä kolmannen ulottuvuuden todellisuusilmaisut eivät kuitenkaan noudata viidennen ulottuvuuden tietoisuustilaa.

Kyllä, tämä pimeys voi hyvinkin tunkeutua ajatuksiinne ja tunteisiinne aina, kun ajatuksenne ja tunteenne ohjataan pelkoon, mutta heti kun siirrätte "vivun" pelosta rakkauteen, aika, polariteetit ja valta toisiin putoavat ensisijaisesta huomiostanne takaisin kolmannen ulottuvuuden tietoisuuteen, josta ne nousivat.

Pelko, polariteetit ja valta toisiin ovat kuin viruksia, joita voitte saada, kun menette ulos kylmään yöhön ilman sisäisen valonne lämpöä. Sisäinen moniulotteinen ITSENNE palvelee suojana ulkoiselle pimeydelle, joka yrittää pyyhkäistä kolmannen ja alemman neljännen ulottuvuuden todellisuutenne läpi.

Sanomme "yrittää pyyhkäistä", koska kolmannen ulottuvuuden pimeys on sidottu kolmannen ja neljännen ulottuvuuden alempiin taajuuksiin. Aivan kuten te ette ehkä näe kalaa taivaalla tai lintua vedessä, ette näe sellaisen elävän valossa, jota pimeys hallitsee. Kuitenkin jotkut kalat lentävät ja jotkut linnut uivat. Siksi muistakaa, ettei niiden jotka ovat jääneet pimeyden vangiksi, ole koskaan liian myöhäistä löytää tietään valoon.

Kyllä, useampi ja useampi Illuminatin nuoremmista jäsenistä – tai mitä termiä käytetäänkin pimeyden palvelijoista – muistaa, miten hallitaan tunteet riittävästi tunteakseen eron siinä, mikä resonoi "valtaan toisista" vastakohtana sille, mikä resonoi sisäiseen voimaan.

Monet eksyneistä sieluista olivat ennen valon jäseniä, mutta monet heistä eksyivät pimeyteen. Jotkut heistä eksyivät pimeyteen kotimaailmassaan jo kauan ennen Maan kokemista.

Nämä ovat niitä, jotka tulivat maan päälle kauan ennen Atlantiksen romahtamista, aikomuksenaan saada valta varhaisempiin ihmisiin manipuloimalla heidät geneettisesti palvelemaan käskyläisinään.

Itse asiassa he tulivat maan päälle astuakseen Gaian kolmannen ulottuvuuden planeettamatriisiin, koska se perustuu sellaiseen polariteettierillisyyteen, kuin hyvä vs. paha. Onneksi tässä planeettamatriisissa on myös vapaan tahdon ja polariteettierillisyyden käyttöjärjestelmä, jotta valo voi löytää turvapaikan pimeydeltä.

Kuitenkin näiden polariteettien vuoksi maa-ajattelunne voi helposti langeta siihen, että hyvät ihmiset tekivät tämän ja pahat ihmiset tekivät tuon, kun Gaian 3D-matriisi erottaa hyvät pahoista.

Usein hyvät – toisia palvelevat – voivat ajatella olevansa pahoja, kun taas pahat – itsen palvelijat – voivat ajatella olevansa hyviä. Tämä kolmannen ulottuvuuden polariteettien vaihtuminen ja yhteensulautuminen voi saada aikaan repeämiä 3D-matriisiin, joiden kautta lisääntyvä viidennen ulottuvuuden valo voi helpommin tulla Gaian planeettaan.

Viidennen ulottuvuuden valo värähtelee Maan aikakäyttöjärjestelmän ulkopuolella, mikä luo tilan erillisten paikkojen, käsitysten, valintojen ja havaintojen välille.

Siksi viidennen ulottuvuuden valon yhdistyessä lisääntyvässä määrin Gaian 3D-matriisiin, se muuntaa kolmannen/neljännen ulottuvuuden matriisia korkeammiksi ja korkeammiksi taajuuksiksi. Itse asiassa Gaiassa on alueita, jotka alkavat muuntua viidennen ulottuvuuden värähtelyyn.

On myös hyödyllistä, että Gaian ydin on ollut viidettä ulottuvuutta sen jälkeen, kun ylösnousseet lemurialaiset ja myöhemmin ylösnousseet atlantislaiset päättivät luoda uuden maailmansa Gaian ytimeen. Useimpien planeettojen ydin jää elämän korkeimpaan värähtelyyn.

Gaiaa ympäröi ennen suojaverho, jotta sen asukkaat voivat elää turvallisesti Maan ulkopinnalla. Valitettavasti tuo verho tuhottiin Maan varhaishistoriassa. Siitä lähtien elämä on ollut vaikeaa rakkaalle planeetallenne.

Maasta tuli lopulta täysin kolmatta ulottuvuutta, eivätkä ajat olleet rankkoja vain Gaian maalle, vaan myös sen vesille ja ilmakehälle, ja saastunut ilmakehä tärveli myös auringonvalon. Itse asiassa saastetta kerääntyi lisääntyvässä määrin kaikkiin sen elementteihin – maa, ilma, tuli ja vesi. Nämä elementit ovat kaiken elämän rakennuspalikoita maan päällä, myös ihmiselämän.

Siksi aiemmin viidenteen ulottuvuuteen resonoineiden elementaalien värähtely putosi alempiin kolmannen ja neljännen ulottuvuuden värähtelyihin ja Gaia liukui syvemmälle ja syvemmälle kolmannen ulottuvuuden myriadeihin harhakuviin.

Kun erillisyyden, kovan työn, sodan ja "valta toisiin" –ajattelun harhakuvat täyttivät Gaian kolmannen ulottuvuuden sivilisaatiot, neljättä ulottuvuutta saastuttivat lisääntyvässä määrin niiden viivyttelijöiden musta magia ja muut synkät ajatukset ja tunteet, joille Gaia oli rakkaudella antanut toisen mahdollisuuden elää planeetallaan.

Nämä pimeät sielut vastasivat Gaian ystävällisyyteen liittymällä joukkoon, jota nyt kutsutaan Illuminatiksi. Illuminati on kuin tietokonevirus, joka tunkeutuu jokaisen käyttöjärjestelmään, joka sallii ajastustensa, tunteidensa ja energiakenttiensä pudota alempaan neljänteen ulottuvuuteen.

Sitten "viruksen tartuttamana" he menettävät kontrollin vapaaseen tahtoonsa, joka oli yksi maainkarnaation ottamisen pääeduista. Tämä Illuminatin mentaalivirus meni tartunnan saaneen aivoihin ja kytki päältä kaikki ne synapsit, jotka on formatoitu toisten palvelemistarkoitukseen.

Tällä tavalla pimeät sielut muunsivat monien sellaisten ihmiskäyttöjärjestelmää, jotka olivat ennen eläneet toisia palvellen, ja muutti heidän käyttöjärjestelmänsä itsen palvelemiseen.

Näiden muutosten vuoksi niin harvat pystyivät elämään toisia palvellen, että toisia palvelevien käyttöjärjestelmä ei saanut riittävästi vauhtia kääntääkseen ylösnousemusavainta.

Toisten palvelijat voisivat viimein saada voiman ohittaa ja lopulta parantaa ihmisaivojen pilaantuneen käyttöjärjestelmän, koska toisten palvelemista voi tapahtua silloin, kun yksilö on sallinut henkilökohtaisen energiakenttänsä harmonisoitua ehdottoman rakkauden energiakenttien kanssa.

Ehdoton rakkaus on energiakenttä, joka resonoi viidenteen ulottuvuuteen ja sen yli. Ehdottoman rakkauden korkean värähtelyn vuoksi, ne jotka elävät itseä palvellen, eivät pysty havaitsemaan tai edes kuvittelemaan sellaisen taajuuden olemassaoloa.

He ovat ehkä lukeneet ehdottomasta rakkaudesta jostain kirjasta tai joku on saattanut kertoa heille siitä, mutta suuren ylimielisyytensä vuoksi he eivät voisi alkuunkaan kuvitella, että mitään voisi olla heidän "valta toisiinsa" –ajattelun ulkopuolella.

Näiden eksyneiden sielujen täytyy pitää tiukasti kiinni niistä valheista, joita heille on opetettu, ja niistä harhakuvista joita he ovat luoneet kätkemään pahat tekonsa. Voisi luulla, että heidän täytyy piiloutua tällä tavalla, koska he ovat niin pahoja.

Totuus on, että heidän täytyy piiloutua totuudelta, koska heillä kaikilla – myös pimeistä pimeimmällä – on ehdottoman rakkauden kipinä kolminkertaisen liekin ytimessä korkeassa sydämessään.

"Miten heillä voi olla korkea sydän?" saatatte kysyä. Vastaus on: koska he ovat päättäneet käyttää ihmismuotoa ja kaikissa ihmismuodoissa on chakrat ja korkea sydän. Se on rakennettuna fyysisen muodon käyttöjärjestelmään.

Siksi jos pimeiden sielujen on tarkoitus käyttää ihmismuotoa, niiden täytyy kärsiä jatkuvaa vetoa omatunnosta, joka on piilossa heidän korkean sydämensä ATMA:ssa, joka sisältää heidän henkilökohtaisen ehdottoman rakkauden portaalinsa.

Ehdoton rakkaus palvelee valoportaalina, joka yhdistää ihmiset korkeampiin ulottuvuuksiin. Tämä yhteys sallii zygootin tulla sikiöksi, sikiön ihmiseksi ja ihmisen syntyä äidistä kolmannen ulottuvuuden maailmaan.

Nimittäin Illuminati pelkää kovasti neljännen ulottuvuuden alempaa astraalitasoa, kun he muistavat jollain tiedostamattomalla tai tietoisella tasolla, että ovat olleet alemmalla astraalitasolla, joka tunnetaan myös helvettinä, muissa inkarnaatioissaan "kuoleman" jälkeen.

Tämä muisto pidetään hengissä heidän tietoisessa mielessään korkean sydämen ehdottomalla rakkaudella. "Miten muisto alemmasta astraalitasosta on tallennettuna korkeaan sydämeen?" saatatte kysyä.

Vastaus on, että kaikki kolmannen/neljännen ulottuvuuden eläminenne muistot on tallennettuna korkeaan sydämeen, koska se on myös kaikkien maainkarnaatioidenne alfa ja omega. Lisäksi jos teidän on tarkoitus laajentaa tietoisuutenne viidennen ulottuvuuden nyt-hetkeen, teidän täytyy tietoisesti havaita ja parantaa kaikkien inkarnaatioidenne haavat ja päästää niistä irti.

"Se on mahdotonta!" kuulemme teidän sanovan.

Kyllä, se on mahdotonta, jos yritätte tätä itsenne parantamista kolmannen/neljännen ulottuvuuden tietoisuustilassa.

"Odotas hetki", kuulemme teidän kiistävän. "Miten voimme parantaa itsemme viidennen ulottuvuuden tietoisuustilassa, kun voimme muistaa vain sen, miten havaitaan kolmas/neljäs ulottuvuus?"

Vastaus tähän kysymykseen on, rakkaat ystävät, että jos laajennatte tietoisuutenne kolmannen/neljännen ulottuvuuden ajatusten ja tunteiden korkeimpaan taajuusosaan ja sanotte: "Olen täällä palvelemassa Gaiaa", alatte tietoisesti tunnistaa, muistaa ja hyväksyä sen lupauksen ja vastuun, jonka hyväksyitte ennen tämän inkarnaation ottamista.

Tunnette niin voimakkaasti ITSESSÄNNE tuon syntymää edeltävän lupauksenne sekä siihen liittyvän vastuun, että pystytte päästämään irti alemman ulottuvuuden taakoista ja hyväksymään ehdottoman rakkauden ja korkeamman ulottuvuuden valon sisäänvirtauksen.

Älkää olko huolissanne siitä, että jos ette koe tietoisesti ehdotonta rakkautta ja korkeamman ulottuvuuden valoa. Toiset ovat kertoneet monille teistä ja/tai olette kertoneet itsellenne, että te ette ansaitse korkeampaa valoa ja ehdotonta rakkautta.

Näin ollen tämän rakkauden ja valon on tultava viattomaan lapseenne ja edettävä hitaasti tajuntanne läpi, kunnes se hyväilee lempeästi aikuisenne tietoista tajuntaa. Sitten yhtenä päivänä tai yhtenä hetkenä koette tietoisesti sen valon ja rakkauden, jonka lupasitte itsellenne ennen tämän inkarnaationne ottamista.

Älkää rikkoko tätä lupausta ITSELTÄNNE itsellenne. Sen sijaan pyydämme teitä muistamaan, että ehdottoman rakkauden ja korkeamman valon lahja on syntymäoikeutenne.

Koska pyysitte tätä lahjaa ennen tämän inkarnaation ottamista, olette tiedostamatta kertoneet itsellenne, että ansaitsette tämän lahjan syntymäoikeutenanne. Olkaa ystävällinen ja kärsivällinen itsenne kanssa. Elämä kolmannen ulottuvuuden Maassa teidän aika-paikka-aikakaudellanne on ollut hyvin vaikeaa ja uskomattoman julmaa.

Monet rakkaista maavapaaehtoisistamme ovat hajonneet aikakautenne julmuudesta ja kadottaneet yhteyden ITSEENSÄ. Monet haasteet selviytymisessä pimeimpänä yönä juuri ennen aamunkoittoa, ovat olleet vaikeita kaikille urheille ystävillemme, jotka ovat vapaaehtoisesti ottaneet maa-astian.

Kyllä, rakkaat vapaaehtoiset auttamassa Gaiaa ja sen asukkaita, olette nyt "pimeimmässä yössä juuri ennen aamunkoittoa". Tärkeintä on, että muistatte, että olette myös tuon aamunkoiton airuita.

Kun päästätte irti valheista, jotka ovat kätkeneet teidät todelliselta ITSELTÄNNE, luontainen sisäinen valokehonne alkaa herätä ja hitaasti nostaa kundaliinianne. Toisin sanoen, lady Shaktin ja lordi Shivan mystinen avioliitto alkaa. Sitten nousevan kundaliininne voima opastaa lady Shivaa mystiseen avioliittoon lordi Shivan kanssa sisäisen valonne temppelissä.

Kun tämä avioliitto yhdistää taas kaikkien chakrajärjestelmienne energiakentät, luontainen sisäinen voimanne juurichakrasta kruunuchakraan aloittaa heräämisensä jokapäiväisessä elämässänne.

Kun tunnette kehonne energiakenttien alkavan muuttua ja huojua, putoatte helpommin viidennen ulottuvuuden elämänvoimanne virtaan, kun se etsii jälleentapaamista sen viidennen ulottuvuuden valon kanssa, jota tulee lisääntyvässä määrin Gaian ilmakehään.

Mitä syvemmälle olette maadoittuneet Gaian viidennen ulottuvuuden ytimeen, sitä enemmän havaitsette tietoisesti korkeamman valon ja sitä heränneempi ja tietoisempi olette jatkuvasta ITSEEN paluuprosessistanne.

Kun edistytte paluussanne ITSEENNE, saatte enemmän huippukokemuksia, unenne tulevat elävämmiksi ja mielikuvituksenne opastaa teidät syvemmälle ja syvemmälle viidennen ulottuvuuden energiakenttiin.

Jos otatte hetken 3D-aika-avaruutta tunnistaaksenne, että olette saavuttaneet seuraavan itsenne tunnistamisoktaavin, tietoisuutenne aloittaa laajentumisen ylemmästä neljännestä ulottuvuudesta viidenteen.

Jos haluatte kytkeytyä tähän hetkeen muistaaksenne sen paremmin, jakakaa korkeampi valolahjanne Gaian ja kaiken elämän kanssa maakehon pinnalla. Koska kolmannen/neljännen ulottuvuuden käyttöjärjestelmä perustuu aika-avaruuteen, teidän täytyy toistaa "avioliittonne", kunnes palaatte viidennen ulottuvuuden nyt-hetkeen.

Sitten kun olette saaneet valmiiksi siirtymänne Gaian kolmannen/neljännen ulottuvuuden käyttöjärjestelmästä ja olette täysin harmonisoineet tietoisuutenne sen viidennen ulottuvuuden käyttöjärjestelmään, olette vapaa erillisyydestä, vastakohdista ja valon ja pimeyden polariteetista.

Olette nyt-hetken tässä, jossa ei ole aikaa ja paikkaa.

Elämänne ei tule vähitellen paremmaksi tullessanne vähitellen viidenneksi ulottuvuudeksi, koska te olette äärettömästi viidennen ulottuvuuden kokemuksen nyt-hetkessä ja samanaikaisesti olette kolmannen ulottuvuuden Maassa se sinä, joka luo/muistaa paluunne ITSEEN.

Viidennen ulottuvuuden perspektiivistä ette koskaan palanneet, koska ette koskaan lähteneet. Ette jättäneet viidennen ulottuvuuden itseänne. Sen sijaan sallitte viidennen ulottuvuuden tietoisuutenne laajentua kolmannen ulottuvuuden maa-astiaan.

Silti aika-avaruus sitoo/sitoi maa-astiaanne eikä se voinut edes kuvitella, että se korkeampi olento jota se kutsui saadakseen opastusta, ymmärrystä ja rakkautta, oli korkeampi taajuus itsestänne.

Muistakaa, että ette voi lähteä viidennestä ulottuvuudesta tullaksenne alas kolmanteen ulottuvuuteen, koska viidennessä ulottuvuudessa ei ole aikaa, jossa voisitte käydä läpi tuosta ulottuvuudesta lähtemisen tai siihen palaamisen prosessin.

Olette viidennen ulottuvuuden olento, joka on päättänyt käyttää harhaa kolmannen ulottuvuuden olennosta ja joka tuli Gaialle jakamaan luontaisen viidennen ulottuvuuden valotaajuutensa kaiken elämän kanssa, mukaan luettuna Illuminatin eksyneet sielut.

Näin ollen pyydämme, että lähetätte korkeampaa valoa ja ehdotonta rakkautta Illuminatille. Jotkut sivuuttavat sen, mutta useammat ja useammat heistä hyväksyvät tuon valo- ja rakkauslahjan.

Miksi he tekevät niin? Koska he ovat aivan yhtä kyllästyneitä pimeyteen kuin te!

On se nyt-hetki.

Siunausta Arcturuslaisilta.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.