HARHASTA IRTIPÄÄSTÄMINEN OLLAKSEEN VALON LÄHETTILÄS

Arcturuslaisia kanavoinut Suzanne Lie (www.multidimensions.com)

28.10.2016

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Siunausta, olemme Arcturuslaisia,

Valon lähettiläänä oleminen merkitsee, että jaatte valoa. Ette voi kuitenkaan jakaa sellaista, mitä teillä ei ole. Näin ollen teillä täytyy olla valoa voidaksenne jakaa sitä.

Tiedämme, että kaikki edustajamme Gaialla ovat jakaneet valoaan vapaasti ja rakkaudella. Kuitenkin aivan kuten tietokoneenne käy läpi päivityksen toimiakseen tehokkaammin, te, maadoittuneet ystävämme, käytte myös läpi päivityksen.

Tämä päivitys on samanlaista, kun saatte huomautuksen, että teidän täytyy päivittää tietokone. Kuten tiedätte, teidän täytyy sulkea kaikki ikkunat ja jättää tietokone rauhaan joksikin aikaa, kun se päivittyy. Nyt on taas yksi päivitys, joka teidän täytyy vastaanottaa.

Näin ollen ette voi tehdä monia asioita päivittyessänne. Siksi teidän täytyy sulkea kaikki ikkunat ulkoiseen maailmaan ja sallia sisäisen maailmanne hyväksyä korkeamman taajuuden päivitys.

Aivan kuten teidän täytyy jättää tietokoneenne rauhaan, kun siinä on päivitys, saatatte havaita, että haluatte olla yksin ja/tai ainoastaan erityisihmisten kanssa. Sitten kun teistä tuntuu, että päivitys on valmis, teidän täytyy käynnistää itsenne uudelleen.

Mutta teidän täytyy muistaa salasana päästäksenne takaisin "tietokoneeseenne". Päivitys on kuitenkin muuttanut teitä ja haluatte ehkä vaihtaa salasanaa. Tietokoneen salasana suojelee informaatiotanne niiltä, joiden kanssa ette halua jakaa intiimeintä informaatiotanne.

Näin ollen sitten kun olette päivittäneet vielä korkeamman ulottuvuuden informaation, saatatte havaita, että haluatte vaihtaa salasanaa, kun informaationne on vieläkin korkeamman ulottuvuuden värähtelyä.

Viimeisimmän päivityksenne myötä hyväksytte, integroitte ja toivottavasti jaatte korkeamman ulottuvuuden valotaajuuden. Niinpä analogiamme korkeamman valonne päivityksestä vastaa perhosta, joka muuttuu toukasta perhoseksi, tai kenties sudenkorentoa, joka käy läpi muodonmuutoksen.

Rakkaat ystävät, tämä päivitys ylittää monet aiemmat päivityksenne, kun resonoitte enemmän ja enemmän jatkuvasti laajentuvaan viidennen ulottuvuuden elämän taajuuteen maaplaneetalla. Siksi useammat ja useammat teistä käyvät läpi merkittävää viidennen ulottuvuuden muodonmuutosta tässä nyt-hetkessä.

Kun henkilökohtainen energiakenttänne laajenee viidenteen ulottuvuuteen, pystytte lisääntyvässä määrin kokemaan planeetan viidennen ulottuvuuden energiakentän, joka resonoi myös korkeampiin ja korkeampiin valotaajuuksiin.

Kun useammat ja useammat ihmiset laajentavat henkilökohtaista energiakenttäänsä ja näin henkilökohtaista havaintotapaansa, useammat ja useammat ihmiset pystyvät tunnistamaan sen, mikä ei resonoi viidennen ulottuvuuden energiakenttään.

Siksi ihmiset saavuttavat paremman kyvyn erotella todellisuustaajuudet. Moniulotteisen erottelukyvyn lisääntyessä, kolmannen ulottuvuuden harhat menettävät aiemman valtansa ihmisiin.

Kun harha menettää valtansa, pimeät sielut jotka levittävät näitä harhakuvia, menettävät myös valtansa. Vähitellen, päivästä päivään useammat ja useammat ihmiset näkevät todellisuuden korkeamman valon kautta. Itse asiassa he voivat havaita myös, mikä ei resonoi korkeampaan valoon.

Tämän uuden erottelukyvyn tullessa aina vain yleisemmäksi, kolmannen ulottuvuuden harhakuvista tulee lisääntyvässä määrin läpinäkyviä. Lisäksi harhat joita kerrotte itsellenne, haihtuvat silmienne edessä.

Harhakuvat joita ennen piditte totuutena, havaitaan korkeamman taajuuden tietoisuudella, joka pystyy helposti erottamaan totuuden ja harhan.

Alkuun harhakuvienne tunnistaminen voi tuottaa suurta pettymystä, koska ne on usein rakennettu suojelemaan itseä. Jonkin harhakuvan tunnistaminen voi myös suututtaa teidät, kun usein luotte sen harhan, että kaikki on hyvin, koska ette ole valmis kohtaamaan tätä asiaa.

Sitten kun tuo harha poksahtaa, teidän on pakko käsitellä se, mitä yrititte välttää. Saatatte myös luoda harhakuvan ja kietoutua siihen niin, että pelästytte tai tulette surulliseksi, kun totuus paljastuu.

Kun harha karkaa ettekä kohtaa ainoastaan harhakuvia, vaan myös sen, että te olette luoneet ne, saatatte huomata, että harha ei perustu kolmannen ulottuvuuden todellisuuteen.

Totuus voi hyvin olla, että elämänne perustuu viidennen ulottuvuuden todellisuuteen, kuten työ jota teette. Mutta koska harhakuva on ollut piilossa, se kasvoi. Se jatkoi kasvamista suuremmaksi sanoen: "Käsittele minut, käsittele minut, voi, käsittele minut nyt!"

Olette ehkä kuitenkin sanoneet: "Ei, harha, en halua nähdä sinua, en halua kuulla sinua, en halua tuntea sinua. Minulla on kiire." Sitten harha karkaa ja poksahtaa suoraan edessänne, usein juuri niiden seuraamuksien kera, joita yrititte välttää luodessanne sen.

Kyllä, on voimaannuttavinta myöntää, että te loitte harhakuvat. Jos joku muu loi teidän harhakuvanne, niin tuolla toisella on enemmän valtaa teihin, kuin teillä on itsessänne.

Harhakuvat resonoivat 3D-matriisin taajuuteen, koska ne edustavat toisten valtaa teihin. Sitten kun myönnätte, että te olette kaikkien harhakuvienne luoja, olette ottaneet merkittävän askeleen viidennen ulottuvuuden värähtelyyn, josta vain totuus voi pitää kiinni.

Jotta ihminen, paikka, tilanne tai asia voi olla tietyssä todellisuusvärähtelyssä, sen täytyy sopia yhteen sen taajuuden kanssa. Harhakuvat ovat valheita, joita kerrotte itsellenne.

Siksi harhakuvat resonoivat vain kolmanteen ja alempaan neljänteen ulottuvuuteen, jossa ihmiset oppivat olemaan moniulotteisen ITSENSÄ mestari. Harhasta vapautumisen myötä, yhteiskunnan värähtelytaajuus laajenee sisältämään viidennen ulottuvuuden.

Tämän todellisuuden uusi versio tulee tuon todellisuuden uudistamisesta hyväksymään jokaisen nyt-hetken viidennen ulottuvuuden totuudet. Näin ollen viidennen ulottuvuuden todellisuus perustuu kosmiseen totuuteen, ja se voi tarttua vain sellaiseen, joka resonoi ehdottomaan rakkauteen.

Ehdoton rakkaus tunnistaa välittömästi valheen tai sellaisen ihmisen taajuuden, joka haluaa valtaa toisiin. Tästä syystä kaikki viidennen ulottuvuuden todellisuudet resonoivat vain viidennen ja ylempien ulottuvuuksien taajuuteen.

Aivan kuten rakastava äiti ei tuomitsisi leikki-ikäistä kaatumisesta tai ruokansa roiskimisesta, viidennen ulottuvuuden todellisuus ei tuomitse kolmannen/neljännen ulottuvuuden harhakuvia. Rakastava äiti käsittää, että kaatuminen on osa kävelyn oppimista.

Samalla tavalla harhan tunnistaminen ja siitä vapautuminen on osa ylösnousemisen oppimista. Kun te, ylösnousevat maajäsenemme, luotte uutta yhteiskuntaanne, teidän täytyy tunnistaa vanha kolmannen ulottuvuuden käyttöjärjestelmä, koska se ei toimi siinä korkeammassa todellisuustaajuudessa, jota ladataan Gaiaan jatkuvasti lisääntyvällä tahdilla.

Tästä syystä suuri osa todellisuudestanne on mennyt "kaaokseen ennen muutosta". Kaaos edeltää aina muutosta, koska ihmiset pelkäävät muutosta enemmän kuin mitään. Näin muutoksen tullessa heidän todellisuuteensa, he alkavat pelätä.

Sitten kun he alkavat pelätä, he suuttuvat, hämmentyvät ja ovat väittelynhaluisia, ja eri ihmisillä on erilaiset reaktiot. Siksi me, Arcturuslaiset ja galaktinen perheemme, olemme täällä auttamassa teitä. Ihmiset tarvitsevat nyt prosessiaskelia antamaan heille suunnan, joka lievittää heidän pelkoaan. Tämä prosessi muistuttaa kovasti seuraavaa:

* Teidän täytyy käydä läpi …

* Asettukaa riviin tähän …

* Tämän voitte ottaa mukaanne …

* Tämä teidän täytyy jättää taakse …

* Näitä ajatusmuotoja teidän on seurattava päästäksenne tiedostamiseen …

* Nämä ajatusmuodot teidän täytyy muuntaa ja päästää irti …

* Nämä energiakentät teidän täytyy tunnistaa ja hyväksyä ehdottomalla rakkaudella …

* Näitä energiakenttiä teidän täytyy roihuttaa violetilla tulella …

* Näistä energiakentistä teidän täytyy kieltäytyä osallistuaksenne …

Kun jaatte näitä eri tilanteita ystävienne ja johtajienne kanssa, teistä tulee ystäviä johtajienne kanssa, sekä johtajia itsessänne. Te, johtajat, jotka olette täällä nyt, pääsette ensimmäisenä kaaoksen läpi.

Teillä on suurin sotku siivottavana ja teillä on suurin alempi energia selvitettävänä ja lopulta saatte suurempaa valaistumista, koska olette käärineet hihanne ja katsoneet harhaa kasvoihin päästääksenne irti!!

Ihmisten täytyy nyt päästää irti!

Mikä on se harha, se ensisijainen harha, josta teidän täytyy päästää irti?

Moniulotteinen itsenne on se, joka vastaanottaa määräykset korkeamman taajuuden itseltänne.

Kun päästätte irti ja astutte tähän puhdistukseen, joka on täynnä korkeampaa valoa,

te, johtajat, astutte ensimmäisenä pimeyden läpi …

te, johtajat, löydätte ensimmäisenä valoa pimeydestä.

Kaikkien on helppoa sanoa: "Haluan muutosta, haluan muutosta, haluan muutosta." Mutta muutos merkitsee irtipäästämistä. Ja irtipäästäminen merkitsee surun kohtaamista – surun sen irtipäästämisestä, jota luulitte hyvin tärkeäksi elämässänne.

Kuitenkin siitä joka oli ennen tärkeää elämässänne, on tullut nyt ankkuri, josta täytyy päästää irti. Siksi, johtajamme, pyydämme teitä:

- myöntämään harhakuvanne

- tunnistamaan harhakuvanne ja

- muuntamaan harhakuvanne totuudeksi.

Harhasta irtipäästäminen on yksi ylösnousemuksen vaikeimmista osista, koska koko kolmas ulottuvuus on harhaa.

Kun kuljette ylösnousemuksen läpi, teitä kutsutaan päästämään irti kolmannesta ulottuvuudesta, jotta voitte päästää irti kaikista kolmannen ulottuvuuden harhakuvista, koska koko kolmas ulottuvuus on harhaa.

Havaitsette tyytyväisenä, että kun menette viidennen ulottuvuuden tietoisuustilaan, kolmannen ulottuvuuden todellisuutenne ei näytä lainkaan samalta. On ensisijaisia harhakuvia ja toissijaisia harhakuvia ja kolmannen asteen harhakuvia, ja tämä jatkuu ja jatkuu.

Sitten kun ensisijaisesta harhasta on päästetty irti, olette vapaa itsellenne valehtelusta.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.