AAMUKYSYMYKSIÄ JA -VASTAUKSIA

Arcturuslaisia kanavoinut Suzanne Lie (www.multidimensions.com)
26.3.2016
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Arcturuslaiset: Hyvää huomenta, Suzille.

Sue: Hyvää huomenta, rakkaat Arcturuslaiset.

A: Suzille, oletko valmis aloittamaan seuraavan seikkailusi?

S: Tarkoitatteko kouluseikkailua?

A: Ei, vaan tarkoitamme itse asiassa ylösnousemusseikkailua.

S: Tarkoitatteko, että kouluseikkailu liittyy ylösnousemusseikkailuun?

A: Ehdottomasti! Voitaisiin myös sanoa, että koulu – kuten kutsut sitä – on koeajo. Siitä syystä olemme kehottaneet sinua pitämään uuden koulusession.

S: Olemmeko lähellä ylösnousemusprosessia?

A: No, Suzille, se riippuu ylösnousemuksen määritelmästä. Ylösnousemuksesta on useita versioita. On tunneylösnousemus, mikä on tunteiden saamista hallintaan siinä määrin, ettei teitä vaivaa enää "reaktiotunteet". Tällä tarkoitamme, että saatte hallintaan tunteenne siinä määrin, että olette kaikkien tunteidenne luoja.

Toisin sanoen, te olette tunteenne. Tällä lauseella tarkoitamme, että te ette enää salli itsenne poimia tunteita toisesta ihmisestä, paikasta tai tilanteesta. Silloin kun olette tunteidenne luoja, tunnette jokaisen tunteen alkulähteen sisällänne.

Kun tunnette tunteidenne lähteen, voitte määrittää tunteen, joka on alkanut ihmisestä tai tilanteesta oman aurakehonne ulkopuolella.

Kun alatte matkustaa valokehossanne, teillä ei ole aineellista muotoa, jossa olette erillään toisista. Siksi informaatiolähteen erottamiseksi teidän täytyy tuntea tuon tunteen alkukohta. Ja nyt-hetkessänne tuo lähde saattaa tulla ns. toisesta valokehosta.

Sanomme "toinen valokeho", jotta kolmannen ulottuvuuden aivot voivat paremmin ymmärtää, mitä selitämme. Valokehossa ollessa ei kuitenkaan ole tunnetta toisesta olennosta. Sen sijaan on tunne sisään ja ulos virtaavista energiakentistä.

Silloin kun energiakenttä on sisäänvirtaava, kuin rantaan tuleva aalto, lähde on toinen valokeho. Muistakaa kuitenkin, että "toinen valokeho" ei ole oikein, koska siinä todellisuustaajuudessa ei ole erillisyyttä, missä yksilö käyttää valokehoaan.

Kun me/te viidennestä ulottuvuudesta ja ylempää olemme yhteydessä maaystäviemme kanssa, me/te otamme usein muodon tai ympäröimme valokehomme paketilla, joka vaikuttaa olevan erillään siitä olennosta, jonka kanssa kommunikoimme. Aivan kuten sinä saatat kanavoidessasi havaita meidät sisälläsi, me hahmotamme aina kaiken elämän sisällämme.

Nimittäin meillä ei ole ulkopuolta, sillä olemme ykseyden nyt-hetkessä.

Sitä aikaa joka sinulta menee keskustelumme dokumentoimiseen, ei ole meille. Koska meillä ei ole aikaa, meillä ei ole tapahtumaketjua korkeamman ulottuvuuden nyt-hetkessä. Olemme tässä nyt. Kun vietät paljon harha-ajastasi keskustellen meidän kanssamme, tunteesi säilyttäminen kolmannen ulottuvuuden peräkkäisajasta saattaa tulla vaikeammaksi ja vaikeammaksi.

Miten meren yksittäiset pisarat tunnistetaan? Miten määritellään ilmamolekyylit taivaalla? Sitä ei voi tehdä. On hahmotettava merivesi yhdeksi meren kanssa ja ilmamolekyylit yhdeksi koko taivaan kanssa. Ne ovat "merta" tai "taivasta".

Kun kanavoit jonkin viestimme, sinun täytyy tulkita se aikaan. Sinun havaintosi mukaan on vienyt aikaa kirjoittaa 3D-paperille se, mitä kommunikoimme sinulle nyt-hetkessä.

Haluamme sinun kirjoittavan käsin viestimme tänään, koska käsinkirjoittaminen on hyvin tuntoaistiin perustuvaa ja pystyt usein virtaamaan syvemmälle informaatioon kirjoittaessasi kynällä paperille.

Kun naputtelet viestimme, kone näyttää olevan viestin ja sen "sinun" välillä, joka vastaanottaa sen. Samalla tavalla sinulla ei ole konetta kanavoidessasi ääneen.

Kun olet yksi kirjureistamme, pyydämme sinua jakamaan viestimme mahdollisimman monien ihmisten kanssa. Pyydämme, että jaat nämä viestit, koska on henkilökohtaisen ja sitten planetaarisen mestaruuden/ylösnousemuksen nyt-hetki. Monet vapaaehtoisemme jotka ovat ottaneet maa-astian, ovat siirtyneet henkilökohtaisen ja sitten planetaarisen mestaruuden nyt-hetkeen.

Tässä korkeampaan taajuuteen nousemisen nyt-hetkessä, Gaia säilyttää samanaikaisesti kolmannen ulottuvuuden fyysisen muotonsa. Samalla tavalla monet maavapaaehtoisistamme säilyttävät fyysisen muotonsa.

Tämä kolmannen ulottuvuuden fyysisen kehon ja viidennen ulottuvuuden valokehon kaksoisitse jatkaa määrittelemättömän 3D-ajan. Gaia ja kaikki vapaaehtoisemme tekevät tämän uhrauksen antaakseen enemmän aikaa niille, jotka ovat jumissa kolmannen ulottuvuuden maahologrammissa.

Tämä aika voi antaa heille kyvyn kirjautua tuosta vanhentuneesta ohjelmasta siihen, minkä he kokevat uutena Maana. Uusi Maa on itse asiassa ajaton moniulotteinen Maa. Lisäksi Gaian kaikki aikaan sidotut, fyysiset asukkaat ovat itse asiassa ajattomia moniulotteisia asukkaita.

Fyysisen 3D-ohjelman valvonta on Gaian keskusydinkristallissa, jota ympäröi neljä kulmakivikristallia. Gaian ydinenergiakenttä jaetaan näiden kulmakivikristallien kautta planeetan kaikille pinta-alueille – pohjoiseen, itään, etelään ja lähteen.

Ihmisyytenne, korkean sydämenne atmassa teillä on myös ydinkristalli elävänä kolminkertaisena liekkinä. Moniulotteinen ohjelmointinne on atmanne kolminkertaisessa liekissä. Kaikki moniulotteiset ohjelmat jaetaan koko kehoonne kolminkertaisen – viisaus, voima ja rakkaus – liekin kautta.

Kun lataatte ja integroitte enemmän ja enemmän moniulotteista valoa maa-astiaanne, atmassanne tapahtuu moniulotteinen muutos. Tämä muutos avaa atmanne. Sitten atmanne aktivoi kolminkertaisen liekkinne.

Atmanne suojelee henkilökohtaista viisauttanne, jonka kolminkertainen liekkinne muuntaa äärettömän viisautenne korkeammaksi taajuudeksi.

Atmanne suojelee henkilökohtaista voimaanne, jonka kolminkertainen liekkinne muuntaa moniulotteisen voiman korkeammaksi taajuudeksi.

Atmanne suojelee henkilökohtaista rakkauttanne, jonka kolminkertainen liekkinne muuntaa ehdottoman rakkauden korkeammaksi taajuudeksi.

Nämä muuntumiset korkean sydämenne ytimessä käynnistävät alkuprosessit muuntumisessanne valokehoksi. Aivan kuten fyysinen kehityksenne alkoi äitinne kohdussa, uudestisyntymänne alkaa omassa korkeassa sydämessänne.

Aivan kuten tsygoottikehonne – munasolun ja siittiösolun ensimmäinen yhtyminen – alkoi nopeasti jakautua hedelmöityksen jälkeen, valokehonne laajenee nopeasti, kun siirrytte henkilökohtaisen muuntumisenne nyt-hetkeen. Liitytte sitten äärettömän valokehoperheemme kollektiiviseen muuntumiseen.

Plejadilaiset selittivät tarkasti valokehoksi muuntumisen prosessia viidennessä kirjassa "Plejadilainen perspektiivi ylösnousemukseen – portaalin läpi". Pyydämme, että käytte tämän prosessin läpi ryhmänä tai yksin. Valitettavasti emme pysty tapaamaan mökissä korkeilla vuorilla. Teillä kaikilla on kuitenkin moniulotteisen mielikuvituksen voima.

(Rakkaat lukijat, lisäsin yllä olevan kohdan, jotta voitte ostaa viidennen kirjan alennuksella, jos haluatte. Se ei ole vielä voimassa, mutta tarkistakaa myöhemmin.)

Muistakaa, että kaikki mitä teemme, on rakasta Äiti Maatamme ja kaikkia sen asukkaita varten. Olette jo moniulotteisia olentoja, joihin palaatte siinä ykseyden nyt-hetkessä, jonka valitsitte ennen henkilökohtaisen maa-astianne ottamista.

Me Arcturuslaiset pyrimme yhdistämään henkilökohtaisen maa-astianne planeetta-astian kanssa. Toivomme teidän kaikkien tietävän, että arvostamme syvästi niitä uhrauksia, joita olette tehneet elämässä omistaaksenne päähuomionne planeetan ylösnousemusprosessiin.

Siunausta teille kaikille.

Arcturuslaiset

-----------
Viestiä saa vapaasti välittää edelleen. Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.