ULOTTUVUUKSIENVÄLISET PORTAALIT

Arcturuslaiset Suzanne Lien kautta (www.multidimensions.com)

25.8.2016

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Joskus meistä tuntuu, että olemme ikään kuin sen partaalla, että menemme aikaan ja ajasta pois.

Olemme kuulleet sisältä, että sitten kun pääsemme tiettyyn harmonian viidennen ulottuvuuden itsemme kanssa, alamme nähdä todellisuuden sellaisena, kuin se on nyt-hetkessä, niiden kolmannen ulottuvuuden havaintojen sijasta joissa näemme todellisuuden sellaisena, kuin sen "pitäisi olla" tai "jossa haluamme olla" tai "miten on ollut ennen".

Juuri nyt luomme todellisuuttamme joka ajatuksella, sekunnin joka hetki, ja joka tunteella. Alamme myös havaita, että se on suurin haasteemme, joka pakottaa meidät seuraamaan omaa kohtaloamme.

Sitten kun pystymme havaitsemaan todellisuuden nyt-hetkessä, jonkin menneisyysversion tai tulevaisuustoiveen sijasta, alamme oivaltaa, että olemme luoneet elämämme todellisuudeksi, joka on viidennen ulottuvuuden nyt-hetken partaalla.

Kun seisomme oktaavimuutoksemme partaalla viidennen ulottuvuuden todellisuusjärjestelmään, ajattelemme tuota muuntumista viidenteen ulottuvuuteen merkittävänä todellisuusmuutoksena. Kolmannessa/neljännessä ulottuvuudessa yritimme muistaa, kuka oikeasti olimme ja miksi saimme tämän maa-astian.

Kun päätimme kaksoispaikantua ihmisastiaan, se tapahtui usein siksi, että moniulotteisen ITSEMME versio oli jumiutunut kolmannen/neljännen ulottuvuuden toimintamalliin. Siksi otimme maa-astian auttaaksemme tuota itseä.

Hyvin usein tuo itsemme on ylösnousemusitsemme, koska tuo ITSEMME ilmaisu suostui vapaaehtoisesti menemään pimeimmästä pimeimpäämme ja puhdistamaan sen ehdottomalla rakkaudella ja violetilla tulella. Kuitenkin tuo "me" juuttui tuohon värähtelyyn ja kutsui apua.

Ulottuvuus on värähtelytaajuus ja todellisuus on käsikirjoitus, jonka loimme maaoleskelumme aikana tuossa todellisuudessa. Kolmas/neljäs ulottuvuus luotiin antamaan vihkimyksiä, joita tarvitsimme voidaksemme ymmärtää ja oppia kolmannen ulottuvuuden syyn ja seurauksen, polariteetin ja ajan.

Vähän kerrassaan ja hengenveto hengenvedolta päätämme osallistua niiden ylösnousemusenergia-aaltojen korkeampiin taajuuksiin, jotka kehittyvät lisääntyvässä määrin. Nämä viidennen ja ylempien ulottuvuuksien energia-aallot ovat hyvin tavallisia todellisuudelle, joka resonoi Maan siirtymätaajuuteen.

Maa on resonoinut kolmannen ulottuvuuden fyysisiin ja neljännen ulottuvuuden eetteri- ja astraalitaajuuksiin aioneita. Nyt Maa on yhdistymässä ja palaamassa viidennen ulottuvuuden todellisuustaajuuksiin. Vaatii kuitenkin suuren määrän sopeutumista yhdistyä näihin korkeamman taajuuden kantaja-aaltoihin.

Voidaksemme kalibroida tietoisuutemme näihin viidennen ulottuvuuden ylösnousemusenergia-aaltoihin, olemme havainneet, että on parasta heittäytyä tähän kokemukseen. Tällainen antautuminen on nyt mahdollista, koska silloin viidennen ulottuvuuden energiataajuuksia virtaa lävitsemme. Nyt! Jos antaudumme näille viidennen ulottuvuuden energiakentille, kun ne virtaavat lävitsemme, meidän on helpompaa hyväksyä ne ja hitaasti sopeutua niihin.

Nämä viidennen ulottuvuuden energiakentät ovat hauraita kuin perhosen siivet siinä mielessä, että emme voi yrittää koskettaa tai pitää sitä kovasti. Sen sijaan meidän täytyy olla paikallaan kuin puu, pehmeä kuin ruoho ja muuttumaton kuin aurinko. Meidän täytyy myös tuntea Venuksen rakkaus ja hyväksyä Kuun mysteeri.

Kun seisomme, istumme, virtaamme tai yritämme olla piittaamatta, tosiasia on, että kun Itsemme yhdistyy enemmän ja enemmän moniin moniulotteisiin itseihimme, avaamme portaalimme. Tämä portaali on erittäin tärkeä siinä mielessä, että se auttaa tietoisuuttamme yhdistymään viidennen ulottuvuuden monimuotoisuuden ykseysportaalien kanssa.

Yksi pääoppitunti jonka tulimme oppimaan tälle planeetalla, on kyetä elämään moninaisuuden ykseydessä. Moninaisuuden ykseys merkitsee kykyä rakastaa ehdottomasti kaikkia ja kaikkea, vaikka se olisi hyvin erilainen kuin me itse.

Sitten aina kun koemme pelkoa, roihutamme violettia tulta, joka muuntaa kaikki varjot valoksi. Aina kun tunnemme pelkoa, yksinäisyyttä, vihaa tai surua, violetti tuli nollaa tunnekehomme.

Kun olemme nolanneet tunnekehomme violetilla tulella, pystymme palaamaan rakastamaan itseämme ehdottomasti. Kun jatkamme itsemme rakastamista ehdottomasti, alamme huomata, että näistä uusista korkeamman ulottuvuuden energia-aalloista, näistä viidennen ulottuvuuden ajatuksista ja tunteista tulee joka päivä voimakkaampia ja voimakkaampia.

Meillä on tunne "voimakkaammasta", koska nämä korkeamman ulottuvuuden ajatukset ja tunteet tulevat käyttöön moniulotteisen mielemme ja korkean sydämemme myötä, jotka ovat kumpikin ulottuvuuksienvälisiä portaaleja. Siksi ne ovat jatkuva osa ylösnousemustamme.

Tämä ylösnousemus alkaa ylösnousemisellamme viidennen ulottuvuuden tietoisuuteen, viidennen ulottuvuuden havaintoihin ja lopulta viidennen ulottuvuuden kokemuksiin. Itse asiassa meillä kaikilla on enemmän ja enemmän viidennen ulottuvuuden kokemuksia. Joskus nämä kokemukset tuntuvat meistä siltä, että katsomme toisen todellisuuden portaaliin.

Ensin nämä portaalit antavat meille nopean kurkistuksen mahdolliseen todellisuuteen. Onneksi jatkaessamme seikkailua, alamme havaita, että meidät on opetettu uskomaan, että ainoa todellisuutemme on kolmannen ulottuvuuden fyysinen maailma.

Monille meistä on opetettu, että meidän pitäisi tuntea syyllisyyttä, häpeää, vihaa tai surua, mutta kuka loi nämä tilanteet saamaan meille näitä tunteita? Ja miksi nämä tunteet leimattiin huonoiksi?

Haastavaa on, että ylösnousemuksen joka osassa on enemmän haasteita kuin edellisessä, kun nämä vihkimykset muodostavat ylösnousemusportaat. Kaikki nämä monet ylösnousemuksemme osat jotka hämmentävät meitä, pelottavat meitä tai innostavat meitä, tapahtuvat vain, jos kiinnitämme huomiota.

Jos kiinnitämme huomiota elämäämme, voimme tietoisesti osallistua tähän ylösnousemusprosessiin. Meidän täytyy myös muistaa havaita ensin todellisuus korkeammasta Itsestämme käsin. Sitten voimme havaita tuon todellisuuden myös kolmannen ulottuvuuden itsestämme käsin.

Toisin sanoen, siirrämme ylösnousemuskomentokeskuksemme yläkertaan, viidenteen ulottuvuuteen. Ensin ensisijainen komentokeskuksemme oli kolmannen ulottuvuuden fyysinen keho, mutta olemme nyt tekemässä ensisijaiseksi komentokeskukseksemme viidennen ulottuvuuden valokehomme.

Kun muutamme tämän komentokeskuksen tietoisuudessamme, tajunnassamme, todellisuusjärjestelmissämme ja valinnoissamme, alamme virrata nykytodellisuutemme monien vaihtoehtoisten, rinnakkaisten, samanaikaisten ja menneiden versioiden läpi. Kun totumme näihin moniulotteisiin havaintoihin, alamme havaita korkeamman ulottuvuuden energia-aaltoja selvemmin ja selvemmin.

Lisäksi kun kehomme ja tietoisuutemme taajuus kalibroituu enemmän ja enemmän viidenteen ulottuvuuteen ja sen yli, saamme vielä enemmän informaatiota korkeamman ulottuvuuden taajuusaalloista.

Tämä informaatio tulee supertietoiseen mieleemme, koska vain korkeamman taajuuden tietoisuustilamme voi vastaanottaa informaatiota taajuuksista, joihin se on kalibroitu. Yksi asia jonka alamme kokea, on, että meillä on eri kanavia aivomielessämme.

Nämä mielen kanavat muistuttavat televisiokanavia. Olemme keränneet tarvittavaa informaatiota, joka resonoi kuhunkin aivomielikanavaan. Siksi näihin kanaviin sisältyy eri versioita todellisuudestamme, elämästämme, unelmistamme tai tarpeestamme tulla yhdeksi sen todellisuuden kanssa, jota luomme.

Muistakaa, että tulimme maakouluun oppimaan

1) syyn- ja seurauksenlain

2) sekoittamaan kolmannen ja neljännen ulottuvuuden polariteetit luodaksemme moninaisuuden ykseyden

3) elämään ehdottoman rakkauden ja violetin muuntamisliekin kanssa.

Moninaisuuden ykseyden myötä meillä ei ole enää tarvetta taistella toistemme kanssa eroavuuksiemme vuoksi. Sen sijaan muistamme, miten rakastamme tulla rakastetuksi sekä miten rakastamme tulla hyväksytyksi, ja tunnemme osallistuvamme henkilökohtaisen ja kollektiivisen todellisuutemme luomiseen.

Jotkut ovat taistelleet monta elämää, koska he olivat erilaisia kuin muut. Monet näistä ovat ihmisiä, jotka ovat jokseenkin taisteluväsyneitä myriadeista kolmannen ulottuvuuden elämistään. Siksi lähetämme heille ehdotonta rakkautta ja hyväksyntää.

Onneksi yhdistyessämme täysin kolmannen/neljännen ulottuvuuden itseemme, voimme täydemmin tunnistaa neljännen ulottuvuuden taitomme ja ominaisuutemme. Kun muistamme nämä taidot ja ominaisuudet ja käytämme niitä, luomme onnellisen ja luovan tunteen kehoomme.

Ensin neljännen ulottuvuuden tunteemme ovat hyvin vaistomaisia, kun tunnemme ne fyysisessä muodossamme. Mutta kun olemme tottuneet tuntemaan, integroimaan ja elämään täysin integroitua kolmannen ja neljännen ulottuvuuden elämää, meillä on lisääntyvässä määrin viidennen ulottuvuuden tuntemuksia.

Neljännen ulottuvuuden aistimuksemme tuntuvat hyvin vaistomaisilta siinä mielessä, että ne usein tuntuvat tapahtuvan fyysisessä kehossamme. Ne tuntuvat kuitenkin myös siltä, että teemme ja/tai tarkkailemme jotain luovaa. Näin ollen neljännen ulottuvuuden tunteemme ja havaintomme muistuttavat meitä ilosta olla luova, urheilullinen, taiteellinen, onnellinen ja leikkisä.

Toisaalta, meidän täytyy dokumentoida viidennen ulottuvuuden kokemuksiamme, koska ne ovat uusia aivoillemme, havaintotavallemme ja kokemuksellemme. Näin ollen emme ole vielä "tehneet tiedostoa" aivoihimme korkeamman ulottuvuuden syötteelle.

Jokainen meistä saa tuntemuksia: "Vau, mikä tunne minulla juuri oli? Se ei ollut neljännen ulottuvuuden kokemus! Se oli erilainen aistimus."

Hyvin usein helpoin tapa tunnistaa viidennen ulottuvuuden kokemus on: kun tunnemme kundaliinin selkärankamme ytimessä liikkuvan ylös- tai alaspäin tai leijuvan tietyn chakran päällä, kehoamme luultavasti stimuloi viidennen ulottuvuuden havainto.

Tämä kundaliini on "kone", "kemiallinen kone" ja "interaktiivinen kone", joka auttaa meitä muistamaan, että prosessi jota käymme läpi, on erittäin tärkeä. Siksi havaintomme ovat tärkeitä ja ennen kaikkea, me olemme tärkeä.

Kun tunnistamme tämän uuden tavan rakastaa itseämme ehdottomasti ja kunnioittaa fyysisiä aistimuksiamme, inspiroidumme enemmän jakamaan, hienovirittämään, kirjoittamaan, piirtämään, maalaamaan, opettamaan ja jakamaan viidennen ulottuvuuden kokemuksiamme tavalla, joka tuntuu luonnollisimmalta meille.

Tällä jakamisella maadoitamme viidennen ulottuvuuden kokemuksemme neljännen ulottuvuuden astraalikehoomme, kolmannen ulottuvuuden aivoihimme ja fyysiseen kehoomme sekä Gaian kolmannen ulottuvuuden planeettaan.

Tällä omistautumisella henkilökohtaiseen ja planetaariseen evoluutioomme kutsumme näitä korkeamman ulottuvuuden energia-aaltoja kylvettäväksi fyysiseen kehoomme, sydämeemme ja mieleemme sekä Gaian planeettakehoon.

Kun hyväksymme ja kylvämme näitä korkeampia energiataajuuksia fyysiseen kehoomme sekä hoidamme ja kasvatamme niitä siinä, enemmän ja enemmän moniulotteista informaatiota tulee tajuntaamme. Tämä moniulotteinen informaatio sallii meidän laajentaa tietoisuuttamme.

Lisäksi kun laajennamme tietoisuuttamme, voimme tarkkailla, kun polariteetit – valo ja pimeys, sisäänpäinkääntyneisyys ja ulkoiset havainnot, valaistuminen ja hämmennys, oikea ja vasen, hyvä ja paha, valopuolemme ja pimeä puolemme – alkavat kohdata välitilassa, ulottuvuuksienvälisissä portaaleissamme viidennen ulottuvuuden ja fyysisen todellisuutemme välissä.

Kun lähetämme ehdottoman rakkauden ihmeellistä voimaa tähän "välitilaan", sisäinen pimeytemme ja sisäinen valomme "depolarisoituvat" hitaasti olemaan vain moniulotteisia kokemuksia.

Kun koemme oman sisäisen pimeytemme ja valomme sulautuvan yhdeksi, voimme lakata yrittämästä pitää niitä erillään, ikään kuin valon ei pitäisi tietää pimeydestä tai pimeys nolostuisi valon heijastuksesta.

Kolmannen ulottuvuuden polariteetit alkavat sulautua viidennen ulottuvuuden ykseydeksi. Viidennen ulottuvuuden energiakenttien lisääntyvä tuleminen palvelee niiden välisen tilan täyttämisessä, joita pidettiin ennen valona ja pimeytenä.

Näin ollen alamme tuoda yhteen valoamme ja pimeyttämme ja sallimme niiden yhdistyä ja täyttää tuon "välitilan". Tuo välitila jossa ovat viidennen ulottuvuuden portaalit, ovat alueita, joilla polariteetit sulautuvat yhdeksi.

Kun sallimme tämän yhteensulautumisen tapahtua tietoisuudessamme ja fyysisessä muodossamme, korkeampi valo menee suoraan kolmanteen silmäämme ja sallii meidän paremmin käyttää selvänäköisyyttämme.

Tämä korkeampi viidennen ulottuvuuden valo menee myös korkeaan sydämeen auttamaan meitä ymmärtämään paremmin ehdottoman rakkauden. Kun tämä valo menee korkeaan sydämeen, alamme ymmärtää täysin, miten korkean sydämen ehdoton rakkaus yhdistyy kolmannen silmän selvänäköisyyteen.

Tämä ymmärrys sallii meidän lisääntyvässä määrin havaita, miten kolmannen ulottuvuuden todellisuusilmaisumme kehittyy viidennen ulottuvuuden todellisuusilmaisuksi. Kolmannen ja neljännen ulottuvuuden todellisuusilmaisut ovat edelleen olemassa ja ne palvelevat yhtenä luoden sillan vapauteen.

Tämä silta vapauteen muodostuu, jotta voimme helposti ja tietoisesti virrata viidennen ulottuvuuden ITSEMME ensimmäisiin tietoisiin osiin. Kun tämä viidennen ulottuvuuden valo aktivoi moniulotteisen mielemme ja korkean sydämemme, alamme sekoittaa moniulotteisen mielen ja korkean sydämen päivittäistietoisuutemme kanssa.

Kun jaamme moniulotteisia kykyjämme, tunteemme ykseystietoisuudesta laajenee käsittämään kaiken elämän. Sitten itsetuntomme laajenee sisältämään kaikkien prosessin tulla viidenneksi ulottuvuudeksi. Tämä tietoisuutemme yhdistyminen kaiken elämän kanssa nopeuttaa yhdistymistämme moniulotteiseen itseemme.

Tämä fyysisen itsemme ja moniulotteisen ITSEMME yhdistymisen nopeutuminen sallii meidän käyttää moniulotteista mieltä todellisuuden havaitsemiseen kolmannen silmän ja korkean sydämen kautta, havaitaksemme todellisuuden ehdottoman rakkauden kera. Kun muistamme havaita todellisuuden ehdottoman rakkauden kera, avautunut kolmas silmämme ja aktivoitu korkea sydämemme aloittaa yhteensulautumisensa.

Kun kalibroimme ehdottoman rakkautemme moniulotteisten havaintojemme kanssa, kalibroimme korkean sydämen ja moniulotteisen mielen työskentelemään yhtenä. Kun sallimme moniulotteisen mielen ja korkean sydämen sulautua yhdeksi, aktivoimme tietoisen havaintotapamme kaikkiin moniulotteisiin havaintoihin.

Kun tämä prosessi – tämä yhteensulautuminen, yhteenliittyminen, sekoittuminen – siirtyy syvemmälle ja syvemmälle fyysisyytemme, viidennen ulottuvuuden valokeho alkaa aktivoitua. Ensimmäiseksi tunnistamme, että voimme nyt nähdä näitä energia-aaltoja selvemmin kuin koskaan ennen.

Oivallamme myös, että voimme tuntea ehdottoman rakkauden, jota virtaa näistä viidennen ulottuvuuden energiakentistä, tavalla jota emme voineet koskaan ennen kokea. Mikä tärkeintä, kun sekoitamme moniulotteisen mielen ja korkean sydämen, sekoitamme kolmannen ulottuvuuden todellisuusformaatin viidennen ulottuvuuden todellisuusformaattiin.

Jatkuvalla yhteydellä kolmannen ulottuvuuden ja viidennen ulottuvuuden kehomme välillä, jotka yhdistyvät neljännen ulottuvuuden kehomme sillan kautta, pystymme helpommin muistamaan pitää fyysiset aivot harmoniassa moniulotteisen mielen kanssa ja fyysisen sydämen harmoniassa korkean sydämen kanssa.

Kun muistamme pitää tämä harmonian, muistamme luonnostaan pitää kolmannen/neljännen ulottuvuuden tietoisuutemme harmoniassa viidennen ulottuvuuden tietoisuutemme kanssa. Kun säilytämme tämän harmonian, emme ainoastaan havaitse monia ulottuvuuksienvälisiä portaaleja, vaan meistä tulee se ulottuvuuksienvälinen portaali, joka olemme aina olleet!

Näiden ulottuvuuksienvälisten portaalien kautta voimme integroida fyysisen kehomme moniulotteisen ITSEMME kanssa. Tämä integrointi muistuttaa kovasti lentokonetta, joka on kiitoradalla valmiina nousemaan ilmaan.

Jokainen meistä, yhdessä ja yhtenä, suojelee henkilökohtaista ja kollektiivista ykseystietoisuuttamme kaiken elämän kanssa. Tämä ykseystietoisuus muodostuu kaikesta ehdottomasta rakkaudesta ja moniulotteisesta ajattelusta, jonka olemme jakaneet kaiken elämän kanssa.

Kun avaamme kolmannen silmän ja korkean sydämen ulottuvuuksienväliset portaalit, julistamme, että olemme nyt valmis astumaan ykseyteen.

Siunausta,

Sue Lie ja Arcturuslaiset

Minä, Suzanne Lie, julistan nyt, että avaan kolmannen silmäni ja korkean sydämeni portaalit!

Jos haluat, lisää julistuksesi kommenttiosioon.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.