AJASTA LÄHTEMINEN

Arcturuslaisia kanavoinut Suzanne Lie (www.multidimensions.com)

23.2.2017

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Ajasta lähteminen on hyvin hämmentävä käsite monille maadoittuneille ystävillemme, koska aika on ollut heidän 3D-elämänsä yksi vakaa tekijä. Kuitenkin sitten kun heidän tietoisuutensa alkoi resonoida neljänteen ulottuvuuteen, he oivalsivat, että oli syvä tarve olla luova ja käyttää mieltään tutkivammin ja luovemmin.

Mutta juuri kun he alkoivat lentää mielessään, jokin heidän jokapäiväisessä elämässään kutsui heitä palaamaan. Tietysti oli taitelijoita ja mystikkoja, jotka laittoivat sisäisen maailmansa ulkoisen maailman edelle. Joskus se toimi heillä, mutta joskus he löysivät itsensä ilman kolmannen ulottuvuuden todellisuuden välttämättömyyksiä.

Miten siis maadoittuneet ystävämme voivat löytää tiensä kolmannen ulottuvuuden ajan, paikan, polariteetin ja syyn ja seurauksen todellisuudessa, kun lähtevät myös ajasta voidakseen kokea niiden uusien viidennen ulottuvuuden energiakenttien nyt-hetken, joita lisääntyvässä määrin yhdistyy heidän kolmannen ulottuvuuden elämäänsä?

Miten eletään kolmannen ulottuvuuden elämää, jota hallitsee kello, ja samalla paetaan myös viidennen ulottuvuuden nyt-hekeen syvää lepoa, rentoutumista ja koulutusta varten? Tähän kysymykseen on helpompi vastata, kuin elää se.

Ensinnäkin, kun maadoittuneet ystävämme alkavat laajentaa ensisijaisen huomionsa viidennen ulottuvuuden tietoisuustaajuuteensa, he alkavat kadottaa ajantajun, tilasta tulee moniulotteinen todellisuus ja heidän tietoisuutensa alkaa vaellella korkeampiin ulottuvuuksiin ilman 3D-mielen lupaa.

3D-mielen ensimmäiset kiemurtelut normaalien 3D-todellisuusrajojen yli vievät tietoisuuden usein neljännen ulottuvuuden astraalimaailmaan. Näissä neljännen ulottuvuuden alimmissa maailmoissa, jotka tunnetaan usein "alempana astraalitasona", 3D-mieli havaitsee pelkoja, jotka ovat luoneet jokapäiväiseen elämään vaikuttavia rajoituksia.

Kun tuon 3D-mielen omistaja kykenee katsomaan entisiin pelkoihinsa ja suruihinsa, hän luo polun, jonka kautta hänen mielensä voi laajentua neljännen ulottuvuuden ylemmille alitasoille, joissa hänen luontainen mielikuvituksensa aktivoituu.

Epäonnistumisen pelko täytyy kuitenkin kohdata, ennen kuin yksilö pystyy tulemaan luovaksi ihmiseksi. Useimmat näistä peloista istutettiin häneen, kun hän oli pieni, hän toi nämä selvittämättömät pelot toisesta inkarnaatiosta tai pelot ovat yhteiskunnallisia pelkoja, joista herännyt ihminen on tietoinen.

Jos yksilö pystyy katsomaan henkilökohtaisia ja yhteiskunnallisia pelkojaan, seisomaan selkä suorana ja lähettämään niille ehdottoman rakkauden parantavaa voimaa ja sitten muuntamaan ne seuraavaksi korkeampaan todellisuusoktaaviini violetilla tulella, hän voi avata portaalin moniulotteiseen ITSEENSÄ.

Kun yhteys on muodostettu omaan moniulotteiseen ITSEEN, moniulotteinen mieli aktivoituu. Sitten moniulotteisen mielen aktivoiduttua hänellä on moniulotteinen käyttöjärjestelmä, joka voi tulkita viidennen ja ylempien ulottuvuuksien havainnot 3D-aivojen tietoiseksi tajunnaksi.

3D-aivot eivät pysty havaitsemaan ja ymmärtämään korkeamman taajuuden todellisuusversioita tai olemaan vuorovaikutuksessa niiden kanssa. Siksi näiden aivojen omistaja kulkee päivittäin moniulotteisessa todellisuudessa, mutta hän tiedostaa vain elämänsä kolmannen ulottuvuuden alemmat aspektit.

Kuitenkin nyt kun valon korkeampia taajuuksia tulee Maan ilmakehään, useammat ja useammat ihmiset alkavat havaita sen, mikä oli aiemmin ollut näkymätöntä, hiljaista, käsittämätöntä ja mahdotonta.

Heidän reaktionsa havaintoihin verhon ulkopuolella voi olla hyvin tunteellinen, ja monet päättävät olla täysin piittaamatta siitä, mitä eivät voi ymmärtää. Tästä syystä me, galaktinen perheenne ja ITSENNE korkeamman ulottuvuuden ilmaisut, otamme yhteyden ihmisilmaisuihimme niin monien kanavien kautta kuin mahdollista.

"Kanavilla" tarkoitamme maadoittuneita ihmisiä, jotka muistavat ITSENSÄ korkeamman ulottuvuuden ilmaisut korkeamman ulottuvuuden todellisuusversioissa tai eivät ole koskaan unohtaneet niitä. Jotkut vastaheränneistä voivat järkyttyä tai pelästyä näyistä, viesteistä jotka vain he kuulevat, kehoaistimuksista ja/tai unista, jotka muistetaan toisista todellisuuksista.

Maadoittuneille ihmisillemme on opetettu lapsesta saakka, että heidän fyysinen maailmansa on ainoa maailma. Kyllä, on taivas, mutta se on vain paikka, jolla lentokoneet lentävät. Mutta nyt nämä taivaan kolmannen ulottuvuuden taajuudet laajenevat ja hämärtyvät korkeammista ulottuvuuden todellisuustaajuuksista.

Kolmannen ulottuvuuden aivot on kuitenkin kalibroitu havaitsemaan ja olemaan vuorovaikutuksessa vain kolmannen ulottuvuuden todellisuustaajuuden kanssa. Onneksi vain noin 3% fyysisistä aivoistanne tarvitaan rajoittuneisiin, kolmannen ulottuvuuden todellisuushavaintoihin.

Mitä siis tapahtuu käyttämättömälle 97%:lle aivoistanne? Olemme nyt-hetkessänne kertomassa teille, että tuo aivojenne osa jota ei käytetä kolmannen ulottuvuuden todellisuusversiossanne, on hyvin aktiivinen korkeamman ulottuvuuden todellisuusversioissanne. Itse asiassa korkeamman ulottuvuuden todellisuudet jotka voitte havaita, ovat oman moniulotteisen ITSENNE korkeamman ulottuvuuden todellisuuksia.

Kuitenkin kolmannen ulottuvuuden kontrolloijien jotka on suurelta osin rajoittuneet vain 3%:iin aivoistaan, täytyy varmistaa, että myös ne joita he uskovat kontrolloivansa, rajoittuvat 3%:iin aivoistaan.

Tämä on hyvin pelottavaa 3D-kontrolloijille, koska he tietävät, että eläessään alemassa kolmannen ulottuvuuden "valta toisiin" –todellisuudessa, he eivät pysty laajentamaan tietoisuuttaan korkeampiin ulottuvuuksiin.

Nämä muinaiset kontrolloijat eivät ole koskaan oppineet, että silloin kun toimii "valta toisiin" –mallilla, on täysin rajoittunut yksilötietoisuusmuotoon. Tätä yksilötietoisuusmuotoa ajaa tavallisesti tarve säilyttää valta toisiin.

Kun on vain 3D-yksilö jolla ei ole kontaktia ITSEN korkeamman ulottuvuuden ilmaisuihin, se rajoittaa heidän todellisuuskokemuksensa 3D-matriisiin. Useimmat näistä jotka näyttävät ihmisiltä, mutta joilta puuttuu ihmisperintö, eivät tiedä, että he ovat vanginneet itsensä 3D-matriisiin.

On vielä miljoonia muita, jotka ovat edelleen vankina 3D-matriisissa ja joihin he voivat käyttää valtaansa. Kuitenkin se viidennen ulottuvuuden valo jota jatkuvasti virtaa syvemmälle ja syvemmälle Gaian ilmakehään ja planeettakehoon, alkaa tunkeutua kolmannen ulottuvuuden aaltoihin ja kumota ne.

Samalla tavalla kuin kirkkaasta vedestä tulee vaaleanpunaista, jos siihen tipauttaa punaista väriä, kolmannen ulottuvuuden valosta tulee neljättä ulottuvuutta ja lopulta viidettä ulottuvuutta, kun viidennen ulottuvuuden aallot jatkavat sekoittumista kolmannen ja neljännen ulottuvuuden valoaaltojen kanssa.

Ne joiden tietoisuus voi osallistua vain kolmannen ja alemman neljännen ulottuvuuden todellisuuteen, eivät pysty havaitsemaan korkeampia todellisuusulottuvuuksia. Ja vaikka he pystyisivät lyhyesti havaitseman nämä korkeammat taajuudet, he eivät voisi uskoa, että ne ovat totta.

He eivät usko, että korkeammat ulottuvuudet ovat totta, koska silloin heidän omatuntonsa joka katosi varhaisina iskostamisvuosina, heräisi eivätkä he pystyisi kohtelemaan toisia tavalla, jolla he eivät kohtelisi itseään.

Oli tärkeä osa heidän varhaista aivopesuaan, että silloin oli heikko, kun ei ollut valtaa toisiin. Kukaan näistä lapsista ei halunnut olla heikko, joten he pyrkivät saamaan vallan toisiin. Oivallatte, miten paljon kolmannen ulottuvuuden todellisuudestanne perustuu kilpailuun, ja voittaja on parempi – riippumatta hänen tavastaan voittaa.

Tietysti havaitsemme tyytyväisenä, että useammat ja useammat ihmiset etsivät vain omaa sisäistä voimaansa. Kun yksilö etsii omaa sisäistä voimaansa, hän alkaa palata tietoiseen yhteyteen oman moniulotteisen ITSENSÄ kanssa.

Valta toisiin rajoittuu kolmanteen ulottuvuuteen ja alemmille astraalitasoille. Valta toisiin on lyhytaikainen ratkaisu, koska lopulta ne jotka ovat yrittäneet säilyttää vallan toisiin, löytävät oman sisäisen voimansa.

Sitten kun yksilö saa takaisin sisäisen voimansa, hänellä on rohkeutta ja sinnikkyyttä nousta niitä vastaan, joilla on ollut valta häneen. Tätä "kaltoinkohdelluksi tuleminen ja sitten lopulta kaltoinkohtelijan voittaminen" -kiertoa on toistettu lukemattomia kertoja Gaian pitkässä historiassa.

Se on ollut suosikkihologrammitodellisuus opettamaan voimakasta sisäisen voiman ja rohkeuden tunnetta. Gaia kuitenkin kyllästyy pyörittämään tätä hologrammiohjelmaa. Ensinnäkin ihmisten monet sodat vahingoittavat tavallisesti Gaian maakehoa.

Gaian päähuoli on, että sitä kutsutaan Kotiin, planeettaitsensä korkeamman ulottuvuuden ilmaisuun. Aivan kuten ihmiskunta on kärsinyt kovasti Maan laskeuduttua kolmanteen ulottuvuuteen, Gaia – maaplaneetan elävä ydinolemus – on kärsinyt myös.

Monet ihmiset ovat edelleen tietämättömiä siitä, että Gaia on kaikessa hiljaisuudessa laajentanut planeettatietoisuutensa ylemmän neljännen ja alemman viidennen ulottuvuuden todellisuusvärähtelyyn. Kaikella todellisuudella on värähtelytaajuus, mikä määrittelee sen todellisuusulottuvuuden, jonka kokevat kaikki tuossa todellisuudessa asuvat.

Gaia on resonoinut kolmanteen ja neljänteen todellisuusulottuvuuteen, koska se melkein putosi akseliltaan kauan, kauan sitten. Gaia tietää, mitä monet ihmiset eivät tiedä: Maan kolmannen ulottuvuustaajuuden asumisaikakausi on päättymässä.

Teidän täytyy kuitenkin ajatella planeetta-ajassa. Siksi tämä loppuminen voisi viedä lukemattomia vuosia ihmiskunnalta, mutta Gaia näkee tuon mahdollisen todellisuuden ja on keskittynyt värähtelynsä laajentamiseen nykyisestä kolmannen/neljännen ulottuvuuden taajuudesta viidennen ulottuvuuden taajuuteen.

Monet ihmiset ovat tunteneet sisäisen kutsun Gaialta, planeettaäidiltään, liittyä siihen ja toivottavasti auttaa sitä, kun se laajentaa asumisalueensa ylempään neljänteen ja viidenteen ulottuvuuteen.

Monet shamaanit ja astraalikulkijat ovat matkanneet Gaian neljännen ulottuvuuden asuinalueelle. Mutta tässä nyt-hetkessä useammat ja useammat maasidonnaiset ihmiset laajentavat tietoisuutensa viidenteen ulottuvuuteen.

Tämän viidennen ulottuvuuden tietoisuuden myötä he pystyvät näkemään tähtialuksemme ja myös muistamaan yölliset vierailunne tähtialuksillanne tai kotimaailmassanne. Toisin sanoen, moniulotteinen tietoisuutenne laajenee jatkuvasti viidennen ja ylempien ulottuvuuksien energiamallien tietoiseen vastaanottamiseen.

Nämä energiamallit voidaan tulkita kuviksi ja/tai kanavoinneiksi korkeammalta itseltänne, yöllisistä vierailuistanne korkeamman ulottuvuuden kehossa aluksellenne ja/tai kotimaailmaanne ja/tai suoriksi ohjeiksi omalta korkeammalta itseltänne auttamaan teitä, kun autatte Gaiaa.

Ihmiskunta alkaa herätä pitkästä unesta kolmannessa ulottuvuudessa. Ihmiset ajattelevat usein olevansa hereillä silloin, kun toimivat kolmannen ulottuvuuden tietoisuutensa kautta.

Kuitenkin me korkeammissa ulottuvuuksissa havaitsemme ihmisten nukkuvan silloin, kun he ovat kolmannen ulottuvuuden fyysisessä kehossaan, ja olevan hereillä silloin, kun he matkustavat neljännen ulottuvuuden astraalikehossaan.

Lisäämme, että hyvin tyytyväisenä havaitsemme useampien ja useampien ihmisten olevan hereillä, kun liitytte seuraamme aluksella tai kotimaailmassanne viidennen ulottuvuuden valokehossa.

Kun useammat ja useammat teistä välähtävät valokehoksi ollessanne hereillä kolmannen ulottuvuuden todellisuudessanne, autatte kovasti Gaiaa välähtämisessä viidennen ulottuvuuden valoplaneetaksi.

Siunausta teille kaikille. Odotamme kuvaa upeasta valoshow'stanne.

Arcturuslaiset

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.