TÄRKEITÄ KOHTIA ARCTURUSLAISTEN SYVENTÄVÄSTÄ LUENTOSARJASTA

 

Arcturuslaisia kanavoinut Suzanne Lie (www.multidimensions.com)

13.7.2016

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

 

Rakkaat lukijat, Arcturuslaisilla oli niin monia upeita näkökohtia, että halusin jakaa joitain niistä. Silloin ymmärrätte myös paremmin heidän viestinsä seuraavassa Arcturuslaisten syventävässä luentosarjassa, joka pidetään elokuussa.

 

Harha itsenne havaitsemisesta vain kolmannen ulottuvuuden olennoiksi on lähtemässä useampien ja useampien ihmisten tietoisuudesta. Tuo harha syntyi siitä pelosta, että kenties te ette olleet riittävän hyvä olemaan ITSENNE korkeampi versio.

 

Lisäksi monet teistä ovat yhdistyneet ITSENNE korkeampiin ilmaisuihin. Tämä yhteys tapahtuu usein unitilassa, meditoidessa, luovissa töissä ja/tai ITSENNE korkeampana ilmaisuna, joka sanoo teille: "Me olemme sinä! Sinä olet me! Olemme yhtä. Jaamme maa-astian kanssasi."

 

Kun olemme yhteydessä kanssanne, lähetämme korkeamman ulottuvuuden olemuksemme fyysiseen kehoonne saadaksemme fyysisen huomionne. Kun lähetämme olemuksemme kehoonne, saatte aistimuksen. Ensin ette tiedä, mikä tuo aistimus on, paitsi että se tuntuu tapahtuvan silloin, kun tunnette olevanne hyvin harmonisoitunut oman ITSENNE korkeamman ulottuvuuden ilmaisujen kanssa.

 

Sitten vähitellen alatte oivaltaa, että kun muistatte mennä alaspäin, alaspäin, alaspäin kehossanne ja Gaian ytimeen, jaatte henkilökohtaisen energianne Gaian planeettaenergian kanssa ja sekoitatte henkilökohtaisen energianne Gaian planeettaenergiaan. Tämä syvä maadoittuminen sallii fyysisen kehonne resonoida korkeampaan taajuuteen, minkä fyysinen kehonne pystyi hyväksymään aiemmin.

 

Jos teistä tuntuu, että olette ottaneet sisään enemmän valoa, kuin pystytte sulattamaan, voitte sanoa: "Voimmeko hidastaa tätä prosessia vähän?" Toisin sanoen, päätätte painaa jarrua. Ette menisi autoon ja ajaisi sitä, jos jarrut eivät toimisi. Samalla tavalla teidän ehkä tarvitsee aktivoida "jarrumekanisminne" silloin, kun ette tunne riittävää turvaa laajentuaksenne korkeampiin valotaajuuksiin – vielä!

 

Kun te, maaedustajamme, käytte läpi tätä päätösprosessia, miten paljon ITSENNE viidennen ulottuvuuden taajuutta voitte integroida fyysiseen kehoonne ja fyysiseen elämäänne, kutsukaa meitä, galaktista perhettänne. Voitte kutsua myös Plejadilaisia, kun he laskeutuvat ensimmäisenä maahan vuorovaikutukseen ihmisten kanssa.

 

Heidän laskeutumisensa ovat tietysti jo alkaneet. Itse asiassa he odottavat teidän tunnistavan itsensä tuossa neljännen ja viidennen ulottuvuuden rajakohdassa. Nyt on paljon enemmän havaintoja, mutta saatatte ihmetellä, miten ihmisryhmästä kolmella on täydellinen havainto, kun taas 20 muuta ei näe sitä ollenkaan.

 

Tämä ero perustuu ihmisten tietoisuustilaan. Silloin kun tietoisuus on kalibroitu alustemme taajuuteen, he voivat helpommin havaita ne. Itse asiassa, monet alukset säilyttävät viidennen ulottuvuustaajuuden, mutta tekevät nopeita retkiä neljänteen ulottuvuuteen testatakseen sitä rajaa, miten pitkälle voidaan mennä, ennen kun pimeyden voimat näkevät ne.

 

Emme halua pimeyden voimien havaitsevan meitä, koska ne aiheuttavat pelkoa maan päälle. Ne tekevät jonkinlaisen salaisen operaation aiheuttaakseen massiivista pelkoa alemmalle ihmistietoisuudelle. Olette nähneet, että maapallolla on ollut melko monia niitä viime aikoina – pommituksiin ja merkittäviin ampumisiin perustuvia.

 

Kaikkia näitä tapahtumia ovat ohjanneet pimeyden voimat pelon aiheuttamiseksi alentamaan tietoisuuttanne. Silloin kun teillä on alempi tietoisuustaso, olette "vain 3D-ihminen". Todellisuudessa viidennen ulottuvuuden itsenne palvelee portaalina ITSENNE kaikkiin moniulotteisiin ilmaisuihin.

 

Pyydämme teitä yhdistämään moniulotteisen ITSENNE ytimeenne ja ytimenne Gaian ytimeen. Tämän yhteyden myötä voitte tuntea, miten valokehoitsenne sekoittuu kolmannen ulottuvuuden maa-astianne sekä Gaian ytimen kanssa.

 

Keskittäkää nyt huomio kruunuchakraan, joka on käpylisäke. Kun avaatte käpylisäkkeen, tunnette valoräjähdyksen. Tuntekaa, miten tämä valoräjähdys auttaa teitä tuntemaan täydemmin näiden korkeampien taajuuksien korkeamman valon, kun ne tulevat kruunuunne ja laajentuvat kaikkiin chakroihinne.

 

Teidän täytyy kuitenkin mukauttaa valoanne, koska jos pimeät sielut tuntevat tuon korkeamman valotaajuuden, ne pelästyvät ja sitten ne suuttuvat. Sitten ne aiheuttavat sekasortoa. Niinpä sanomme tämän teille, teille jotka sanotte: "Miksi emme näe/tunne tätä enemmän? Miksi emme tiedä tästä enemmän? Miksi ette vain ilmesty nurmikollemme?"

 

Me, galaktinen perheenne, suojelemme teitä. Pimeyden voimat eivät voisi vahingoittaa ketään meistä, mutta yrittäessään vahingoittaa meitä, he voisivat vahingoittaa teitä tai rakasta Gaiaa. Nyt pyydämme teitä tuntemaan ITSENNE täysin suojelluksi ja yhdistymään kruunuchakran kautta tähän korkeampaan valoon, joka olette.

 

Kun tunnette tämän korkeamman valon, sallikaa sen tulla kruunuun ja käpylisäkkeeseen. Projisoikaa sitten tuo valo sisäiseksi kuvaksi mielenne näytölle kolmannessa silmässänne. Tällä tavalla voitte helpommin havaita meidät.

 

Laskeutumisryhmämme on dokumentoinut, säilyttänyt ja tutkinut kaikki haasteet, joita teillä on ollut ja jotka olette selvittäneet käyttäessänne kolmannen ulottuvuuden kehoa. Teidän menemisenne alas maan päälle ihmiseksi on opettanut meille, miten ihmiset ajattelevat, mitä ihmiset tuntevat ja mitä ihmiset tarvitsevat.

 

Milloin meidän on turvallista näyttää aluksemme? Miten meille on turvallista näyttää aluksemme? Miten määritämme, kuka on valmis ja kuka ei? Te, rakkaat maadoittuneet ihmisemme, annatte meille korvaamatonta informaatiota, joka sallii meidän erottaa nämä asiat ihmisistä, jotta voimme turvallisesti "laskeutua" sydämiin, mieliin, tietoisuuteen JA myös joihinkin palveluksiin rakkaalle Gaia-planeetalle.

 

Haluaisimme nyt selittää vähän, mitä tapahtuu. Se 3% DNA:sta jota ihmiskunta on käyttänyt, toimii edelleen siinä kolmannen ulottuvuuden harhassa, että ihminen on vain fyysinen. Tuota kolmannen ulottuvuuden 3%:n osaa DNA:sta tehdään itse asiassa – sanoisimmeko – portaaliksi.

 

Koska tuo 97% DNA:sta, joka on täynnä valoa ja toimii valolla, herää. Koska tuo 97% DNA:sta on valoherkkä, mutta se on ollut unessa, poissa käytöstä kolmannen ja neljännen ulottuvuuden valossa. Toisaalta tämä 97% DNA:sta on hyvin aktivoitunut niistä korkeammista valotaajuuksista, joita tulee enemmän ja enemmän aurinkokuntaanne ja planeetallenne.

 

Kun sallitte tuon viidennen ulottuvuuden valon tulla fyysiseen kehoonne, tuo valotaajuus on riittävän korkea aktivoimaan 97% DNA:stanne. Muistakaa, että 97% DNA:sta on valokehonne, mutta se on ilmentymätön valokeho. Sitten kun tuo DNA "laitetaan päälle", se aktivoi valokehon. Nimittäin 97% DNA:stanne on yhteydessä viidennen ulottuvuuden moniulotteiseen mieleenne.

 

Näin ollen se DNA joka on fyysisessä kehossanne, on yhdistynyt moniulotteiseen mieleen, joka on aurassanne. Tuo DNA myös projisoi sisäistä valoa auraan. Sitten tuo auran sisäinen valo palaa takaisin DNA:han. Itse asiassa se on kaksisuuntaista.

 

Kun valo menee auraan, se imee sen. Sitten se siirtyy aurasta eetterikehoon ja chakroihin, jotka sopivat yhteen tuon valotaajuuden kanssa. Lopulta korkeampi valo siirtyy syvälle kehoon ja 97%:iin DNA:sta.

 

Annamme teille nyt "Arcturuslaisten energiasäätiedotteen". Aloitamme sanomalla, että energiasää on "kuumaa!" – kuumaa ja erittäin kosteaa. Sanomme "erittäin kosteaa", koska maa-astianne on tehty suurelta osin vedestä, kuten myös Maanne.

 

Aivan kuten planeettanne on tehty suurelta osin vedestä, myös kehonne on hyvin samanlainen vesiprosentin osalta. Mutta kun ikäännytte, se on kuin savea. Ette halua saven tulevan liian kovaksi. Niinpä kiedotte sen läpinäkyvään verkkoon ja pidätte sen kokonaan suuressa saviastiassa. Laitatte saven astiaan, jossa on vettä, ja laitatte kannen päälle. Täsmälleen samanlaista on aivoillanne.

 

Tämän "kuumaa ja kosteaa" –säätiedotteen myötä tapahtuu niin, että kun tätä korkeampaa valotaajuutta tulee kehoonne, teidän täytyy varmistaa, että aivoistanne huolehditaan hyvin. Teidän täytyy varmistaa, että syötte oikein, otatte tarvittavia lisäravinteita, ette paista itseänne likaa auringossa tai anna päänne tulla liian kuumaksi tai liian kylmäksi.

 

Ajatelkaa aivojanne. Ajatelkaa sitä, että alatte käyttää aivojenne osia, jotka ovat olleet käyttämättä jokaisessa inkarnaatiossanne!

 

Tässä nyt-hetkessä, korkeamman valon tullessa ilmakehäänne, teillä on enemmän "synapsiristeyksiä". Synapsiristeys on melkein kuin pieni salama. Kun kaksi eri käsitettä yhdistyy synapsiristeysvälähdykseksi, se muistuttaa salamointia taivaalla.

 

Tämä salamointi tapahtuu kuitenkin päässänne. Tätä tarkoitamme sanoessamme, että säätila on "kuumaa ja kosteaa". Teidän kannattaa juoda paljon vettä, saada paljon nestettä, koska muunnatte pikkuaivonne moniulotteiseksi mieleksi!

 

Silloin kun istutte meditoimassa tekemättä mitään, käytätte aivojen osia, joita ette ole luultavasti koskaan ennen käyttäneet koko elämänne aikana. Ottakaa siis lisäravinteenne, katsokaa ruokavaliotanne ja ennen kaikkea kuunnelkaa kehoanne. Mitä kehonne haluaa? Ei ole oikeaa tai väärää tapaa, koska kaikilla on erilainen keho.

 

Näin ollen kaikkien täytyy kuunnella omaa kehoaan ja heidän kehonsa sanoo: "Tätä minä haluan." Jotkut näistä asioista saattavat näyttää todella typeriltä – mutta jos kehonne sanoo niin, tehkää se! Lopuksi haluamme lisätä, että ylösnousette omalla tavallanne, jonka valitsette.

 

Jotkut teistä ovat kommunikoineet koko elämänsä "tämän tuntemattoman" kanssa – mikä se olikin. Jotkut teistä ehkä vasta nyt aloittavat kommunikoinnin. Ja haluamme sanoa kaikille teille, että te valitsitte, milloin tuo valo syttyisi teissä. Jokainen teistä teki tuon valinnan. Valitsitte sen, koska se liittyi parhaiten siihen tehtävään, jonka valitsitte ennen tämän inkarnaation ottamista.

 

Ei ole oikeaa tapaa herätä. Ei ole väärää tapaa herätä. On teidän tapanne. Ja suurin muutos tämän aikakauden alusta – 50-luvun alusta eteenpäin – on, että silloin jonkun täytyi kertoa teille. Ei ollut mitään tapaa, jolla te ihmisenä olisitte voinut koskaan saada tätä informaatiota. Teillä täytyi olla joku guru, teidän täytyi mennä kirkkoon, rukoilla ja seurata ihmisjohtajaa.

 

Kuitenkin vain yhdessä sukupolvessa kasvoitte kolmannen ulottuvuuden ihmisestä, jonka voivat joko työntää alas tai siunata muut olennot, tähän nyt-hetkeen, jossa olette oman todellisuutenne luoja!

 

Luotte todellisuuttanne jokaisella ajatuksella, jota pidätte mielessänne, ja joka teolla tai tekemättömyydellä jonka valitsette reaktioksenne tai reagoimattomuudeksenne. Lisäksi siirtyessänne tähän kaaokseen – joka kiihtyy, koska kaaos edeltää aina muutosta – teitä kutsutaan olemaan tyyni, maadoittunut sekä henkisesti ja korkeampiin ulottuvuuksiin yhdistynyt yksilö.

 

"Yksilöllä" tarkoitamme sitä, miten ikinä ilmaisette ITSEÄNNE. Voitte olla ihminen, joka kulkee hiljaa onnettoman väkijoukon läpi ja lähettää näkymätöntä rakkautta ja valota rauhoittamaan joukkoa, eikä kukaan koskaan tiedä, että olitte siellä ja teitte niin. Se olisi upea panos.

 

Jos olette ihminen, josta tulee kuuluisa, joka kirjoittaa kirjoja, jolla on oma tv-ohjelma ja joka tekee elokuvia – upeaa! Se on teidän valintanne. Ei ole oikeaa tai väärää tapaa! Se on yksi tämän ajan siunauksista.

 

Yhdessä sukupolvessa tulitte aikakaudesta, jolloin oikea oli oikein ja väärä oli väärin eikä ollut mitään sillä välillä, ja kehityitte aikakauteen, jolloin olette oman todellisuutenne luoja.

 

Lisäksi jos ajattelette, että se on paljon muutosta yhdessä sukupolvessa, niin tulevassa sukupolvessa siirrytään kohti – tai palataan takaisin:

 

olemaan yhtä nyt-hetken tässä.

 

Siunausta. Olemme Arcturuslaisia.

 

Palamme elokuussa seuraavaa Arcturuslaisten syventävää luentosarjaa varten.

 

----------- 

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen. 

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.