TRANSFORMAATIOPROSESSI

Arcturuslaisia kanavoinut Natalie Glasson (www.omna.org)

10.3.2017

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Me Arcturuslaiset tervehdimme teitä rakkauden ja ilon kera. Tänään haluamme puhua transformaatioprosessistanne ja korostaa alueita pohtimistanne ja keskittymistänne varten. Monet teistä ymmärtävät transformoitumisenne maan päällä valo-olennoksi, joka on totuutenne. Me Arcturuslaiset haluamme opastaa teitä tämän prosessin läpi, jotta voitte auttaa itseänne täydemmin ja kutsua tarvittavaa apua, jotta jokainen kokemanne transformaatio on helppo, vaivaton ja nautittava.

Kun alatte keskittyä tarkkailemaan koko olemustanne joka päivä, vaikka vain muutaman minuutin, sallitte itsenne yhdistyä koko olemuksenne energiaan, tunteisiin, aistimuksiin, väreihin ja ääniin, ollen läsnä itsenne kanssa. Ensin ette ehkä ymmärrä tai kykene selittämään koko olemuksenne energiaa. Sen sijaan teitä ehkä häiritsevät tunteet, ajatukset tai kehonne alueet. Tunnustakaa kaikki, mitä nousee tietoisuuteenne, ja sitten jatkakaa keskittymistä koko olemuksenne tarkkailemiseen. Ei ole tarvetta keskittyä tuntemaan rakkautta tai yhdistyä Lähteeseen – tarkkailkaa vain, miltä energianne tuntuu teistä tuolla hetkellä. Virtaako olemukseenne paljon valoa? Tuntuuko teistä raskaalta ja uneliaalta? Tuntuuko, että olette maadoittumaton tai vastustatte jotain? Mitä tahansa huomaatte, tunnustakaa se ensin ja sitten päästäkää siitä irti. Jos sama havainto palaa jatkuvasti, niin sallikaa itsenne keskittyä tuohon energiaan, sillä se saattaa vaatia huomiotanne. Sitten kun tunnette, että olette tutustuneet energiaanne, niin haluatte ehkä käyttää tätä invokaatiota:

"Yhdessä oppaideni, enkeleideni, parannus- ja transformaatiotiimini kanssa, kutsun tarkoituksenmukaisimpia energioita ja valotaajuuksia tunkeutumaan lempeästi koko olemukseeni, ankkuroiden kaiken, mitä tarvitsen tukemaan jatkuvaa transformaatiotani, parantumistani ja ylösnousemustani. Sallin kaiken vastarinnan hävitä, kun vastaanotan tarvittavaa valoa tukemaan minua nyt. Kiitos."

Kuvitelkaa muutama hetki saavanne tarvittavaa valoa ja apua Luojan universumilta. Tämä yksinkertainen prosessi ei salli teidän ainoastaan vapautua tukoksista ja ylösnousemuksenne vastustamisesta – usein tiedostamattanne – vaan tutustutte myös energianne olemukseen. Tämä merkitsee, että tulette tietoiseksi siitä, milloin kuljette transformaatioprosessin läpi ja milloin teillä on lepojakso, jossa koko olemuksenne kalibroituu uudelleen ja valo asettuu olemukseenne. Mitä enemmän tästä tulee tapanne, sitä enemmän ymmärrätte itseänne ja ylösnousemusprosessia, jonka läpi kuljette. Tunnistatte, onko vilustuminen vain vilustumista vai auttaako se teitä irtipäästämään vanhoista energioista, tai johtuuko kehokipunne jostain, mitä olette tehneet fyysisesti, vai vastarinnasta olemuksessanne, mikä vaatii intuitiivisen huomionne. Saatatte oivaltaa, että olette väsynyt, koska suuri määrä valoa ankkuroituu olemuksenne, ja tarvitsette lepoa. Saatatte olla alakuloinen, koska entisen elämän aspektinne palaa yhdistyäkseen sieluunne ja sen täytyy päästää irti kaikista taakoista, ennen kuin se voi antautua täysin sielunne valoon. Kun olette virittynyt koko olemukseenne, kykenette paremmin auttamaan itseänne siirtymisessä ylösnousemusprosessinne läpi helposti ja onnellisesti. Näin teistä tulee intuitiivinen henkisistä, fyysisistä, tunne-, mentaali- ja ylösnousemustarpeistanne.

Henkinen transformaatio fyysisessä kehossa kannustaa teitä luottamaan intuitiivisiin aisteihinne. Kehittämällä intuitiivisia aisteja auttamaan omassa ylösnousemuksessanne, teistä tulee valpas ja tietoinen transformaatiosta ja positiivisista siirtymisistä suurempaan valoon, joita tapahtuu toisissa ja Luojan koko universumissa. Näin ollen teistä tulee tehokas valolähde, joka auttaa, tukee ja kannustaa Luojan koko universumin ylösnousemusta.

Transformaatioprosessinne joka tapahtuu usein, on sitä, että sielunne uudet aspektit ladataan ja maadoitetaan olemuksenne ja ne yhdistyvät sieluunne, joka on jo läsnä fyysisessä kehossanne. Tämä merkitsee, että sielunne läsnäolosta ja vaikutuksesta tulee voimakkaampi olemuksessanne, uusia työkaluja, taitoja ja kykyjä kehittyy, uusia intohimoja ja haluja materialisoituu, mikä johdattaa teitä uusille poluille todellisuudessanne, ja uusi viisaus tai ymmärrys tarjoaa selvemmän ymmärryksen itsestä ja Luojasta. Joillakin ihmisillä sielun uusia aspekteja voidaan ladata muutaman viikon tai kuukauden välein ja toisilla sitä voi tapahtua muutaman vuoden välein, riippuen sielun tehtävästä ja fokuksesta tai persoonallisuuden hyväksynnästä.

Kun sielunne uusi aspekti ankkuroituu, tämä aiheuttaa muutoksen olemuksessanne tai todellisuudessanne, mikä kannustaa teitä päästämään irti teille tutusta aspektistanne, kuten perspektiivi, tapa tai ymmärrys. Jotta sielunne uusi aspekti voi tulla, täytyy tapahtua siirtymä, jossa päästätte irti identiteettihavainnostanne, joka ei enää palvele teitä. Tämä voi olla haastava prosessi, erityisesti jos fyysinen keho, persoonallisuus tai mieli vastustaa ja on haluton muuttumaan tai päästämään irti. Joskus meitä pyydetään päästämään irti itseemme liittyvästä havainnosta, ajatuksesta ja aspektista, joka näyttää hyvin tutulta ja joka näyttää kuvaavan sitä, kuka olemme, ja se on hyvin rakas osa olemassaoloamme. Tämä voi ilmentyä fyysiseen todellisuuteenne myös sellaisena asiana, kuin rakkaan ystävän lähteminen, pakko jättää koti, työpaikka tai alue, josta olette nauttineet valtavasti, tai arvokkaan esineen tai jopa kehonne osan menettäminen.

Usein nämä siirtymät ovat niin hienovaraisia, että monet ihmiset eivät huomaa niitä ja pitävät niitä vain luonnollisena osana elämää. Kuitenkin havainto, ajatus ja ymmärrys itsestänne menetetään, tilan tekemiseksi sielunne uudelle aspektille, joka tuo suurempaa täyttymystä ja uusia perspektiivejä. Saattaa olla suruaika, minkä jälkeen koetaan syvä puhdistuminen – puhdistetaan vanhaa sallimaan uusi havainto, ajatus ja ymmärrys itsestä, jolloin yhdistytte sielunne uuteen aspektiin ja hyväksytte sen. Yhdistyttäessä sielunne uuteen aspektiin, joka odotti latausta, koette parantumis- ja uudistumisprosessin, joka sallii teidän tuntea, että kohoatte korkeuksiin. Tämä koko kokemus on transformaatioprosessi, tulemista enemmän Luojavaloksi, rakkaudeksi ja viisaudeksi maan päällä.

Jos teitä pyydetään elämässänne päästämään irti jostain tai jostakusta, oivaltakaa, ettei ainoastaan uutta energiaa tule elämäänne, vaan sielunne uusi aspekti ja taso maadoittuu ja herää teissä, valmiina jakamaan kaikki oivalluksensa ja taitonsa ja koko rakkautensa kanssanne.Näinä aikoina voitte intuitiivisilla aisteillanne ymmärtää, että tarvitsette tukea ja apua.

"Yhdessä oppaideni, enkeleideni, parantumis- ja transformaatiotiimini kanssa, kutsun tarkoituksenmukaisimpia energioita ja valotaajuuksia tunkeutumaan lempeästi koko olemukseeni ja ankkuroimaan kaiken, mitä tarvitsen tuekseni päästäessäni irti ja vapautuessani kaikesta, mikä ei ole enää tarpeellista, jotta voin hyväksyä sieluni uuden aspektin yhdistymisen fyysiseen olemukseeni ja olemaan täysin läsnä kanssani nyt. Olen valmis transformoitumaan helposti ja onnellisesti. Pyydän sieluani ja sieluryhmääni tukemaan minua nyt. Kiitos."

On tärkeää muistaa, että ylösnousemusprosessinne voidaan löytää koko olemuksenne hienovaraisista toimista ja reaktioista, ajatuksista tunteisiin. Myös kokemukset fyysisessä todellisuudessanne tai olemuksessanne, jotka eivät tunnu vähääkään liittyvän ylösnousemukseenne, kuten huoli, ulkopuolelle jättäminen, pelko tai ahdistus, ovat avaimia, jotka kannustavat teitä jatkamaan eteenpäin ja transformoitumaan Luojan valoksi, ylösnousemukseksenne.

Pankaa merkille kaikki, mitä olette. Luoja puhuu teille ja teidän kauttanne ja opastaa teitä tunnistamaan ja muistamaan itsenne taas kerran Luojan ja Kaiken olevaisen valoksi, totuudeksi ja rakkaudeksi.

Me Arcturuslaiset tuemme kaikkien transformaatioita maan päällä. Autamme teitä ymmärtämään, kokemaan ja hyväksymään transformaationne joka prosessin ja kulkemaan sen läpi. Jaamme taitoja, viisautta ja työkaluja kannustamaan, innostamaan ja tukemaan kaikkia. Kutsukaa meitä apuun, ja tulemme jakamaan energiaamme, viisauttamme ja ymmärrystämme transformaatiosta, sekä antamaan näkemyksiä omaan transformaatioonne.

"Arcturuslaiset, kutsun rakastavaa ja tukevaa energiaanne ympäröimään minut täysin. Auttakaa minua saamaan uutta ymmärrystä ja viisautta transformaatiosta ja omasta transformaatioprosessistani. Ympäröikää minut parantavalla ja inspiroivalla valollanne, rakkaudellanne ja tietoisuudellanne, kun hengitän sisään ja hyväksyn kaiken, mitä haluatte jakaa kanssani. Kiitos."

Rakkaudellisessa transformaatiossa,

Arcturuslaiset

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.