UUSI MAA ON VAPAUTTA

Andromedalaisia kanavoinut Vera Ingeborg (thewakeupexperience.eu)

28.9.2016

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat veljemme ja sisaremme maaplaneetalla, kommunikoimme tänään kanssanne kertoaksemme, mitä koette maaplaneetalla pian, kun siirrytte korkeammalle energiataajuudessanne ja pääsette harmoniaan planeettanne kohonneiden taajuuksien kanssa. Monet teistä ovat nyt valmiita kuulemaan tämän viestin. Monet teistä kokevat nyt ensimmäisiä suuria muutoksia todellisuudessa syyskuun syvällisen puhdistumisen jälkeen. Tämä jatkuu edelleen, kunnes kaikki jotka ovat päättäneet ylösnousta ollessaan ihmiskehossa, on puhdistuneet ja parantuneet täysin henkisesti, tunteellisesti ja fyysisesti, ja keho on päivitetty kristalliseksi, vähemmän tiheäksi, joustavammaksi ja kevyemmäksi rakenteeksi.

Sydänmuuri poistetaan täysin

Ensimmäinen tuntemus monilla on kyky hyödyntää nyt täysin haavoittuvuuttanne, sydänchakran ollessa nyt täysin auki. Huomaatte, että olette nyt täysin kykenevä vastaanottamaan. Monet teistä luulivat olevansa jo siitä, mutta huomaatte eron, kun sydänmuuri jonka alempi egomieli on rakentanut suojaksenne, on täysin poissa. Tunnette Lähteen puhdasta ehdotonta rakkautta, kun se toimii täysillä kauttanne. Tunnette tarvetta murtautua vapaaksi vanhoista toimintatavoista, rutiineista ja malleista enemmän kuin koskaan. Tunnette totuuden ja miten olette eläneet aiemmin epäluonnollisessa ympäristössä, johon ette enää halua jäädä. Intuitiostanne on tullut niin voimakas ja värähtelynne on noussut niin merkittävästi, että te ette enää kykene pysymään paikallanne tiheissä alemmissa pelkotaajuuksissa. Tunnette energiatyöntöjä, joita egomielenne ei pysty kestämään enää. Olette valmis jättämään vanhat 3D-harhakuvat. Todellinen itsenne ottaa ohjakset ja luotatte täysin polkuunne ja kohtaloonne tietämättä tietoisesti, minne se tarkkaan ottaen vie teitä.

Koette, miten energia ohjaa teitä aina oikeisiin paikkoihin ja oikeiden ihmisten luo oikeaan aikaan, tarvitsematta pakottaa mitään. Vedätte puoleenne ja ilmennätte vaivattomasti kaiken, mitä tarvitsette. Löydätte enemmän ja enemmän inkarnoituneen sieluryhmänne jäseniä. Tunnistatte heidät välittömästi ja tunnette syvää yhteyttä heihin sydänchakran kautta. Tunnette toistenne ehdottoman rakkauden ja tiedätte, että olette tunteneet toisenne ikuisesti. On välitön kotona olemisen tunne.

Lähde opastaa teitä ja näette totuuden vapaasta tahdosta

Opitte, että Lähde työskentelee aina täydellisesti kauttanne ja teidän täytyy vain antautua ja luottaa tuohon jumalaiseen virtaan. Kun egomielenne on transformoitu tai transformoidaan täysin, teistä on helpompi ja helpompi luottaa tuohon virtaan. Oivallatte nyt, että mitä enemmän ego yritti puuttua tuohon virtaan, sitä pidemmälle teidät vietiin todellisesta itsestänne. Tunnette nyt luontaista vetoa takaisin aitouteenne ja sydämenne todelliseen kutsumukseen ja toiveisiin. Kaikki mikä ei kuulu todelliseen itseenne, putoaa vain pois vaivattomasti ja tuskattomasti. Näette selvästi vapaan tahdon todellisen tarkoituksen. Taajuuksien muuttuessa planeetalla, monet teistä tunnistavat nyt, mitä vapaa tahto merkitsee. Ei ole virheitä. On vain valintoja. Ja luotte oman todellisuutenne näiden valintojen perusteella. Käytettävissä on kaksi tietä: rakkaus tai pelko. Valitsemalla pelon, toiveidenne saavuttaminen viivästyy ja toistatte oppituntejanne, kunnes opitte valitsemaan rakkauden. Sitten kun osaatte pysyä ehdottoman rakkauden korkeissa taajuuksissa, kasvunne kiihtyy merkittävästi ja unelmienne elämästä tulee todellisuutta.

Elätte universaalien lakien mukaan

5D:ssä eläminen merkitsee pelon poissaoloa. Jäljellä on vain ehdoton rakkaus. Muistatte yhteytenne kaikkiin ja kaikkeen. Muistatte, että olette osa suurempaa organismia ja olette kaikki yhtä. Maailmassa ilman pelkoa ja erillisyysharhaa voi olla vain yltäkylläisyyttä ja rakkautta. Ei tarvita enää sopimuksia, omaisuutta, ihmisen tekemiä sääntöjä ja lakeja. Ei ole enää velvollisuuden tunnetta. Ei ole enää lääkkeiden tarvetta, kun ihmiset osaavat itsensä parantamisen taidon. Ei ole enää egon statustarpeita. Suurin osa hyödykkeiden teollisesta tuotannosta jää pois. Siirtymän jälkeen vain noin 10% hyödykkeistä täytyy tuottaa. Ja se vähenee siihen pisteeseen saakka, jolloin kehonne ja elimistönne pystyy toimimaan täysin pelkällä valoenergialla. Tämä ratkaisee automaattisesti nykyisen saastumisen, resurssiongelmat sekä varallisuuden väärän jakautumisen. Ei ole köyhyyttä. Pelottomassa maailmassa ei voi olla niukkuutta. Elämä 5D:ssä on tulemistanne taas lapsenomaiseksi – luonnon ihmeiden ja tämän universumin kunnioittamista ja kiehtoutumista niistä.

Se on elämistä leikkisästi ja "löytämismoodissa". Elämistä täysin nykyhetkessä ja vain sen tekemistä, mikä tuo teille iloa. Kyllä, myös nuorenette, mitä enemmän pelkonne putoavat pois. Vain matalat taajuudet olivat vastuussa ikääntymisestänne. Elinkaarenne pitenee merkittävästi, ellette päätä lähteä tältä planeetalta aiemmin. Kannustamme teitä jatkamaan sisäistä työtänne ja tukemaan jokaista sielua heräämään siihen, että nämä muutokset tulevat sisältä ja inspiroivat toisia energeettisellä heijastevaikutuksellaan. Jokainen ihminen joka nostaa taajuuttaan, vaikuttaa kollektiiviin. Olette paljon voimakkaampia, kuin luulette. Vain olemalla huoneessa ihmisten kanssa nostatte taajuutta ja imette pimeyttä. Ei ole tarvetta pelätä pimetyttä, koska teidän ja planeetan valo on nyt liian voimakas, jotta pimeys vahingoittaisi mitenkään. Se voi vahingoittaa vain silloin, kun keskitytte pimeyteen ja valitsette pelon. Tunnistakaa, miten voimakkaita valintanne ovat planeetan ja ihmiskunnan kannalta.

Uudella maapallolla universaaleja energialakeja kunnioitetaan taas ja ihmiset oppivat elämään energiaimpulssien ja –virtojen mukaan, ihmisten tekemien rutiinien ja aikataulujen sijasta. Tiedätte täsmälleen, milloin ryhtyä toimeen ja milloin olla paikallaan. Tiedätte täsmälleen, kun teitä kutsutaan menemään jonnekin. Kun sellaiset kykynne kuin telepatia, teleportaatio tai telekinesia heräävät taas, energialakien noudattamisesta tulee hyvin helppoa teille. Tiedämme, että teidän on vielä vaikea kuvitella sitä, mutta tiedämme, että sydämenne tietää jo ja mieli saa sen kiinni.

Antamisen ja saamisen tasapaino muodostuu jälleen

Yltäkylläisyyden, rakkauden ja ykseyden maailmassa ei ole tarvetta rahaan. Raha häviää. Opitte, ettei tehtävänne ei ole ilmentää rahaa ollaksenne vapaa ja luodaksenne yltäkylläisyyttä, vaan päästä eroon siihen liittyvistä peloistanne. Monet teistä uskovat edelleen, että tarvitsette paljon rahaa tehdäksenne muutoksen tässä maailmassa. Kerromme teille, että teidän tarvitsee tietää vain, kuka olette oikeasti. Se on paluunne jumaluuteen. Menneisyyden suuret henkiset johtajat eivät käyttäneet koskaan rahaa viisautensa levittämiseen. He tunsivat täsmälleen jumaluutensa, lahjansa ja taitonsa. He luottivat universaaleihin energialakeihin ja tiesivät, että ihmiset joiden tarvitsi kuulla heidän viestinsä ja jotka tarvitsivat heidän palveluaan, vedettäisiin heidän luokseen. Raha ei anna teille todellista vapautta, vaan itsenne rakastaminen.

Opitte kaikki jälleen, että antamisen ja saamisen tasapaino tapahtuu suuremmassa mittakaavassa. Kyse ei ole välttämättä kahden osapuolen tai ihmisen välisestä tasapainosta. Uudella maapallolla jaatte lahjanne ja palvelunne niiden kanssa, jotka tarvitsevat niitä, samalla kuin saatte muilta, mitä itse tarvitsette. Kun opitte kaikki, että olette osa suurempaa organismia, tiedätte, että kaikki tarjoavat palveluaan suuremmaksi hyväksi. Vaihtamisesta tulee suoraa, joten ei ole tarvetta rahajärjestelmään. Luotte ja ilmennätte yhdessä uuden Maan rakkaudella.

Rakkaat veljemme ja sisaremme maan päällä, olemme hyvin innoissamme, kun näemme jo sen, mitä kohta oivallatte ja koette. Tulevaisuutenne on hyvin kirkas ja aika palkkioidenne saamiseen kovasta työstä on alkanut. Olemme hyvin ylpeitä teistä. Rakastamme teitä.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.