KESKUKSESSAAN PYSYMINEN EPÄVAKAITA AIKOJA NAVIGOIDESSA

Kirjoittanut Aluna Joy, Tähtivahimpien ja ylösnousseiden mestareiden kera (www.alunajoy.com)
7.3.2021
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

(P.S. Iso joukko säesti tässä viestissä, kun se hautui ja muotoutui tekstiksi, joka lopulta postattiin tähän.)

Olette eläneet suuressa ihmiskokeilussa suuren aikakausien vaihtumisen aikana. Ollaksenne herännyt näinä aikoina, "minä olen" -olemuksenne täytyy vain OLLA silminnäkijä sille kaikelle ilman ennakkoasennetta. Tietää, että kaikki mitä näette, on todellisuutta, ja kaikki mitä näette, on myös valhetta. Tällaista on navigoida maailmojen välistä tilaa … olla täysin avoin koko kokemukselle, hukkaamatta itseään.

Tämä aika on pirstonut kollektiivitietoisuuden. Näin on, jotta näette, että ainoa totuus tulee sisältä. Lisäksi tämä pirstoutuminen luo perustan vaihtoehtoisten todellisuuksien matriisille. Teillä on vapaa tahto valita yksi tai monta todellisuutta, joka saa sielunne tuntemaan, että se on elossa, kohonnut ja siunattu. Näette jo tämän pirstoutumisen vaikutuksia suurena jakautumisena keskuudessanne. Mitä haluatte nähdä omassa todellisuudessanne? Ja mihin laitatte energianne nyt?

Se syvä työ jota teette, on mestaritason kutsu, vaikka saatatte edelleen parjata itseänne itse-epäilystä ja viivyttelystä. Mutta tästä ei ole epäilystäkään: mikään mikä ei ole tasapainossa uusien luonnonlakien kanssa, ei tule uuden Maan todellisuuksiin. Se ei yksinkertaisesti vain tule sinne. Siis ei ole mitään syytä pelätä.

Tämä on stressaavaa aikaa ihmiskunnalle. Traumat, jatkuva stressi ja äkillinen muutos jonkin asian tai tilanteen vuoksi, voi saada tasapainoisimmankin ihmisen pelkäämään ja hyvin alttiiksi misinformaatiolle. Ihmiskunta on massana alkukantaisessa reagointitilassa. Alkukantainen itsenne haluaa selviytyä. Tämä reagointi on sisäänrakennettuna biologiaanne. Ette voi poistaa tätä ohjelmointia. Mutta voitte kumota alkukantaiset vaistonne, kun elätte heränneessä tietoisuudessa ja toimitte korkeammasta itsestänne ja jumalaisesta tarkoituksestanne käsin.

Näinä siirtymäaikoina voitte väliaikaisesti ja satunnaisesti kadottaa kykynne kuulla oman sisäisen totuutenne. Saatatte alkaa etsiä totuutta itsenne ulkopuolelta. Tänä ratkaisevana aikana itsenne ulkopuolelle kurkottaminen voi olla riski. Kun jokin lähde johon luotatte, kertoo jotain, mikä laukaisee tunteet tai häiritsee, on helppoa tulla vedetyksi tuohon kaninkoloon, koska haluatte suojella itseänne. Olette epävakaassa/hauraassa ajassa. Korkeampi sydän tietää, ennen kuin mielenne kiinnittää huomiota, jos kuuntelette sydäntänne. Silloin kun jokin tuntuu raskaalta ja painaa teitä alaspäin, se ei ole totuus teille. Laittakaa huomionne todellisuuteen, jossa sydämenne ja sielunne tuntee kohotusta, ei raskautta tai toivottomuutta. Kuten Jeshua sanoo … Pitäkää lamppunne (sisäinen valonne) palamassa. Olkaa valmiina sydämenne ja valonne kanssa.

Jos jokin laukaisee tunteenne tai häiritsee teitä – riippumatta siitä, millä puolella se on tai onko se totta vai ei – lisäätte toksista energiaa kollektiivitietoisuuteen. Mitä useammat ihmiset ylireagoivat tiettyyn aiheeseen tai ongelmaan, sitä enemmän se saa voimaa ja sitä toksisempaa energiaa se luo. Mitä pidempään tämä jatkuu, sitä pidempään tämä siirtymä/ylösnousemus kestää. Emme halua teidän kärsivän, kun olette hyvin lähellä onnistumista.

Jos etsitte ulkopuolelta vahvistusta, on tapoja välttää karikot siinä, ettei luota itseensä täysin. Ensinnäkin, älkää tuomitko itseänne sen tekemisestä. Itsenne ulkopuolelta etsiminen voi tänä aikana jatkua vain väliaikaisesti, jos herääminen on fokuksenne. Toiseksi, valon ylösnousseet mestarit, Maan suuret veljes- ja sisarkunnat, arkkienkelit ja muut heränneet olennot eivät koskaan jakaisi pelon täyttämiä "me vastaan he" -pohjaisia viestejä – eivätkä he myöskään kaunistelisi todellisuutta. He tietävät, että jos teidät saadaan pelkoon, kieltämiseen tai olonne tuntumaan raskaalta, olette alttiita monille vaikutuksille. He ymmärtävät olevansa täysin vastuussa kaikista seuraamuksista (karma), joita he saivat aikaan tällaisella misinformaatiolla. Mestarit – ylösnousseet tai elävät – opettavat meitä esimerkillä … miten tunnustetaan tilanne, mutta näännytetään epätasapainossa olevat tilanteet vetämällä pois voimakkaan energiansa ja voimaannuttamalla ratkaisuja, joita on käytettävissä. Tämä totuus pätisi kaikkiin niihin, jotka ovat nyt asemoituneet uuden Maan opettajiksi, parantajiksi, valotyöntekijöiksi jne., koska te olette myös näin voimakasta energiaa.

Valitkaa näkevänne ja voimaantukaa näkemään paras ihmiskunnassa, kun kaikilla olennoilla fyysisessä kehossa on valo, niin kuin teissä. Tiedätte, että te ette ole keskuksessanne/totuudessanne, jos hakeudutte yksipuolisten faktojen pariin, jotka tukevat ennakkoasenteitanne, ja/tai teillä on vastustusta muita faktalähteitä kohtaan, ja/tai syyttelette tai vähättelette muita, jotka ovat eri mieltä kanssanne. Jos tunnette näitä asioita, olette edelleen epävarma, missä seisotte, ja pidätte kiinni uhrimentaliteetin illuusioista ja vanhan maailman kontrollointimallista. Keskittynyttä totuutta ei helposti ravistella eikä sitä tarvitse puolustaa. Jos seisotte omassa keskuksessanne, teidän ei tarvitse koskaan vakuuttaa ketään muuta omasta totuudestanne.

Näyttää olevan paljon työtä tehtävänä tällä hetkellä. Mutta todellisuudessa työ on melkein tehty. Kyse on vain siitä, että päästetään irti vanhasta maailmasta ja niistä asioista, joita luulitte totuudenmukaisiksi. Jättäkää sisälle tilaa kasvaa uusissa taajuuksissa. Olette kehkeytymässä uusiin aikoihin ja energioihin, joissa on täysin uudet todellisuudet. On normaalia tuntea levottomuutta ja pelkoa, kun edessänne on uusia tuntemattomia todellisuuksia. Se merkitsee, että kasvatte ettekä nuku. Kaikki tuo muuttuminen on osa suurta evoluutiota. Teidän täytyy vain laittaa pelko sivuun ja astua siihen löytääksenne jälleen tasapainonne, kun kaikki muu on jo täydellisessä järjestyksessä.

Emme tiedä, mitä uudet luonnonlait ja uudet Maa-mallit pitävät sisällään ihmiskunnalle. Tämä on osa suurta mysteeriä. Mutta jos tarkkailette vihjeitä uusista esiintulevista luonnonlaeista, tämä voisi synnyttää avoimemman, eksklusiivisen "omni-tietoisuustason", mukaan luettuna korkeammat taajuudet ja viisaus luonnontieteissä, tekniikassa, lääketieteessä, matematiikassa, teknologiassa, tietoisuudessa ja uusissa luovissa, kestävissä ja itsenäisissä elämäntyyleissä. Tämä on vasta alkua, ennen kuin kehitytte ja hyppäätte kaikkien näiden yli ja elätte elämäänne puhtaan tietoisuuden kera.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää eteenpäin - kokonaisuutena ja alkuperä mainittuna, mikä on monien viestintuojien edellytys vapaalle jakelulle.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.