PELKO ON UUSIEN MAHDOLLISUUKSIEN VÄRÄHTELYPISTE

AE Urielia kanavoinut Jennifer Hoffman (enlighteninglife.com)

25.10.2017

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Tämä on jännittävää aikaa ihmiskunnalle ja ylösnousemuspolulle, kun kollektiivienergiat laajentuvat pelkoon perustuvasta 3D-ajattelutavasta 5D-tietoisuuteen. Pelko on tämän siirtymän katalyytti, kun ylösnousemuspolusta tulee nyt kollektiivin mahdollisuus. Voitte juhlia tätä voittoa – teillä on ollut pitkä matka. Mutta teidän täytyy myös ylläpitää liike eteenpäin ja jatkaa laajentumista, kun olette myös avoin integroimaan enemmän 5D-energiaa itseenne. Juhlikaa voittoanne, kun jatkatte omaa integroitumis- ja laajentumisylösnousemusmatkaanne uusiin iloisiin ja ilontäyteisiin mahdollisuuksiin.

Pelkoa ei enää suvaita, kun se ei ole enää mukavaa tai rajoittuneisuuden hyväksyttävä syy. Laajentumishalunne on se värähtelypiste, jossa pelko yhdistyy uuden elämänpotentiaalin valintaan. Vaihtoehtona on jäädä pelkoon tai tutkia muita teitä, ja noita teitä täytyy olla olemassa. Se on valomajakoiden tehtävä – luoda energiaa, joka laajentaa noita uusia mahdollisuuksia. Se on aina ollut heidän tehtävänsä, silloinkin kun kukaan ei ollut halukas harkitsemaan noita vaihtoehtoisia polkuja.

Pelkovärähtely on hyväksyttävä niille, jotka näkevät pelon ainoana vaihtoehtonaan. Uusi värähtelypotentiaali tulee silloin, kun pelosta tulee sietämätöntä, ei-hyväksyttävää eikä se ole enää vaihtoehto. Ne jotka edistävät pelkoa, menestyvät silloin, kun se on hyväksyttävä ja haluttu vaihtoehto. He eivät menesty silloin, kun heidän seuraajansa eivät enää resonoi pelkoon. Silloin energiaresonanssi pelkoon katkeaa iäksi eikä se ole enää vaihtoehto.

Uuden 5D-valoajan energiavärähtely on rakkaus, rauha, ilo, hyvinvointi, tieto ja tiedostaminen. Siirtyminen näihin uusiin taajuuksiin on ylösnousemuspolku, ja se saa monia muotoja. Älkää tuomitko, miten tuota polkua pitäisi seurata – sallikaa jokaisen valita, miten hän ilmaisee tuota polkua omassa todellisuudessaan. Kollektiivitodellisuus valitsee valoajan 5D-energian integroimisen 3D-todellisuuteen, mikä nostaa kummankin toimintamallin taajuutta. Kun 3D:hen integroidaan korkeampia taajuuksia, korkeampien taajuuksien potentiaali laajenee myös.

Pelko on laajentumispiste, johon uusi energiavärähtely voi tulla. Sitä ei pidä välttää tai pelätä – se on pelkästään energiataajuuspiste. Kun sitä ei enää haluta tai tarvita, se voi olla uuden värähtelytason hyväksymispiste. Kun pelko tunnustetaan, polku uuteen potentiaaliin avautuu. Valitkaa, haluatteko pelkorajoituksen vai valoajan uuden potentiaalin tuoman vapauden. Vastaanottakaa sitten energiaa laajentumisenne tapahtumiseksi. Tämä on ylösnousemuspolku.

Ja te jotka vastaanotatte uusia energioita sallimaan ylösnousemuksen tapahtua, muistakaa laajentaa myös oma energiapolkunne ilmaisemaan uusien taajuuksien transformaatiota. Näytätte tietä uuden Maan valoaikaan. Juhlikaa vapautumistanne valotyöstä, vapauteen olla valomajakka. Valaisette tietä niille, jotka vapauttavat itsensä pelosta ja tarvitsevat esimerkin uusista mahdollisuuksista. Loistakaa kirkkaasti ja loistakaa ilolla.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.