HYVÄKSYMINEN ON ELÄMÄN TARKOITUS

AE Urielia kanavoinut Jennifer Hoffman (enlighteninglife.com)

Heinäkuu 2016

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Elämän tarkoitus on oppia hyväksymään toiset ja tunnustaa heidän elämänpolkunsa heidän omaksi energia-alueekseen. Ehdoton rakkaus on osa hyväksyntää, mutta se ei ole tunnetila, vaan energiatila. Ehdottomaan rakkauteen kykeneminen vaatii täydellisen tuomitsemattomuuden tilaa, ja se on hyväksymistä. Kaikenlainen tuomitseminen on pelon ja rajoittuneisuuden ilmaisemista, joka perustuu menneisyyden karmaenergioihin ja sielukiertoon. Hyväksynnän saavuttamiseksi teidän täytyy tuntea oma sydämenne, olla selkeä aikomuksissanne ja harmoniassa oman energianne kanssa. Silloin voitte hyväksyä toisten teot harmoniaan perustuen, ei tunteisiin. Kaikki epäharmoniset yhteydet jotka herättävät tunteita, ovat oppitunteja, jotka auttavat teitä hyväksynnän saavuttamisessa. Ja se on elämän tarkoitus.

Sieluryhmien karmakierrot on rakennettu toisten tuomitsemiselle ja sille, miten heidän tekonsa vaikuttavat teihin. Vaikka uskotte, että toiset aiheuttavat tahallaan tuskaa ja kärsimystä elämäänne, tuskanne on reaktio, joka perustuu odotuksiinne ja haluunne olla niiden rakastama, jotka eivät voi rakastaa teitä. Oppitunnit rakastamisessa ja hyväksynnässä, jonka ulotatte muihin, ovat heijastusta omasta tarpeestanne tietää, että teitä arvostetaan, ja valitsette henkilön, jolta tämä vaatii suurinta ponnistelua. Tämä on harmoniaa särkyneen, parantumattoman ja vahingoittuneen tunnesydämenne kanssa, ei jumalaisen sydämenne, ja se aiheuttaa lisää tuskaa, karmaa ja uuden hyväksyntäoppitunnin.

Toisten polun hyväksyminen heidän omaksi matkakseen ja heidän tuomitsemisensa välttäminen silloin, kun he eivät toimi niin, kuin heidän mielestänne pitäisi, tai tee, mitä pidätte oikeana ja parhaana teille, on ihmisten vaikein oppitunti. Voitte välttää hyväksyntäoppitunnit olemalla harmoniassa elämänne rauha-, ilo-, rakkaus- ja yltäkylläisyysaikomusten kanssa ja täydellisessä itserakkaustilassa. Ne oppitunnit, että teitä kohtaan rakkaudettomasti käyttäytyvät ihmiset eivät hyväksy teitä, heijastavat omaa itserakkaudettomuuttanne.

3D-polariteettitilassa tuomitseminen on hyväksynnän vastakohta, mutta integroidussa 5D-kaksinaisuudessa jota luotte, hyväksyntä on ainoa energia – ei ole vastakohtaa. Harmonia oman energiaolemuksenne kanssa, siirtyen parantumisesta eheyteen ja energiayhdenmukaisuuteen, on osa ylösnousemusmatkaanne. Kun tunnistatte ja hyväksytte toiset, saatatte loppuun omat parantumiskiertonne ja voitte siirtyä harmoniaan moniulotteisten aspektienne kanssa. Kaikki tuska, viha, katumus tai suru jota tunnette toisten lähellä, on vahvistus, että teillä on suoritettavana hyväksyntäoppitunti, ennen kuin voitte ylösnousta moniulotteiseksi olennoksi. Kun olette hyväksynnän tilassa, voitte valita yhteytenne korkeimpien taajuuksien ja värähtelyjen perusteella, koska ette enää tarvitse muistutuksia vastustaa toisten tuomitsemista omien tarpeidenne tai itserakkaudettomuutenne perusteella, mikä on myös itsensä hyväksymistä.

Tämä on ihmiskunnan ja jokaisen elämän tarkoitus – ottaa hyväksyntä vastaan uutena energiamallina, moniulotteinen polku jolla ei ole tuomitsemista, joten ei ole pelkoa, vihaa tai kiukkua, ainoastaan rauhaa, rakkautta ja iloa. Tämä on aikaa, jolloin olette päättäneet lopettaa karmakierron, kun tämä on aikaa, jolloin olette päättäneet sallia täyden ylösnousemuksen tapahtumisen. Ja ylösnoustakseen täysin, ihmisten täytyy oppia hyväksyntä ja sitten toteuttaa sitä joka tilanteessa ja kaikkien kanssa. Ja kun ei ole tuomitsemista, ei ole enää syytä kaaokseen ja pelkoon, ei ole enää paikkaa polariteetille, ja se uusi 3D:n ja 5D:n moniulotteinen integrointi joka on ylösnousemus, voidaan saattaa loppuun.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.