TANSSIA TIMANTTITÄHTITULEN KANSSA – 10-10- JA 11-11-PORTIT SEKÄ UUSI ALKU

Arkkienkeli Mikaelia kanavoinut Celia Fenn (starchildglobal.com)

9.10.2016

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Elätte intensiivistä ja voimallista aikaa, rakkaat. Tänä aikana timanttivalo ja timanttikoodit aktivoivat Maatanne timanttivalon hehkuvalla muodolla, jota kutsumme timanttitähtituleksi.

Mitä on timanttitähtituli?

Se on kosmisen olemuksenne, sielunne "aine" ja luovuuden energiaa. Sitä voitaisiin kutsua myös sielutuleksi, kun se on voimakasta sähkötulienergiaa, joka aktivoi kosmisen halun tanssia valossa luovassa prosessissa. Voisimme kutsua sitä myös enkelituleksi, ja siinä sielu tunnistaa jumalaisen olemuksensa ja hyväksyy enkelitähtitulen fyysiseen ruumiillistumaansa.

Se on valo ja tuli, joka palaa kosmisessa sydämessä puhtaalla valkoisella liekillä. Ja se on myös valo ja tuli, joka palaa teidän sydämessänne ja sielussanne, kun astutte uuteen todellisuuteen.

Rakkaat ystävät, monet teistä tuntevat timanttitähtitulen, kun se tanssii valokehomeridiaanejanne pitkin, fyysisen kehonne läpi hermoston kautta syvälle solumatriisiin. Siellä se tanssii DNA:nne kanssa ja aktivoi uusia muotoja ja uusia malleja.

On todellakin aikaa, jolloin jumalainen luova älykkyys lähettää timanttitulen polttamaan pois sen, mikä on vanhaa, ja luomaan sen, mitä täytyy tulla. On aika tiedostaa timanttitähtivalo, kun se virtaa kehoonne ja integroituu valokehoonne ja fyysiseen kehoonne. On aika antautua taialle ja tanssille ja vain sallia jumalaisen luovan voiman luoda ja ilmentää, kun uutta syntyy.

10-10- ja 11-11-portit ja timanttitähtitulen "sytyttäminen"

Rakkaat ystävät, on kaksi voimallista hetkeä, jotka tulevat pian ja jolloin sielutulenne aktivoituu teissä ja maan päällä. Nämä ovat aikaportteja tai aikaportaaleja, joita kutsumme nimellä 10-10 ja 11-11.

10-10 on lokakuun 10. päivä, ja se kantaa uusien alkujen energiaa 1-1-9-porttina. Tuplaykkönen merkitsee uusia alkuja, kun taas "yhdeksän" resonoi mestaruus- ja loppuunsaattamisenergian kanssa. Olette tosiaankin saattamassa loppuun transformaationne ja tulemassa uuden energian mestariksi, jotta voitte aloittaa uuden aika- ja luomissyklin uudessa todellisuudessa.

Tuona päivänä ja sen jälkeen tunnette timanttitulen hyökyvän kehonne ja elämänne läpi. On viisasta vain sallia timanttitulen seurata omaa luovaa älykkyyttään ja katsoa, mitä se luo. Älkää yrittäkö kontrolloida lopputulosta. Pelkästään uneksikaa ja halutkaa ja sallikaa timanttitulen kantaa nämä unelmat ja halut ilmentymään.

Toinen aikaportti marraskuun 11. päivä on erittäin voimakas siirtymä. 11-11-portti on mestariaktivointiportaali ja sen 11-11-9-voima, joka on 2-2-9, aktivoi sekä mestarilukujen 11 ja 13 voiman että "kakkosen" jumalaisen feminiiniviisauden yhteen mestaruuden ja loppuunsaattamisen kanssa. Tässä kohtaa timanttitähtituli ruumiillistuu jumalaiseen feminiinienergiaan, mikä merkitsee, että tähtitulen/sielutulen voimakas virta aktivoi käpylisäkkeen kautta oman "kristallikallonne" oikean ja vasemman aivopuoliskon maljan ja sitten se välitetään kehoonne sydänkeskuksen kautta.

Tämä on voimakkain aktivointi ja korkeampi itse sallii ainoastaan niiden, jotka ovat fyysisesti valmiita, ryhtyä tähän. Se vaatii, että oikea ja vasen aivopuolisko ovat harmoniassa ja tasapainossa ja että tähtituli voidaan johtaa selkäydintä pitkin sydämeen ja maatähtichakran kautta alas maahan, jossa se yhdistyy maatuleen Maan sydämessä.

Siellä timanttitähtituli kerätään maasydämeen ja se antaa energiaa uuden Maan uuden matriisin syntymiselle.

Siis rakkaat, kun uneksitte unelmianne uudesta elämästä ja uudesta todellisuudesta, uneksitte myös kaikille uuden Maan ja uuden todellisuuden olemaan korkeampaan tietoisuuteen.

Timanttitietoisuus ja uuden todellisuuden valonkantajat

Tänä muutos- ja transformaatioaikana on kolmentyyppisiä ihmisiä maan päällä: niitä jotka ovat edelleen unessa vanhassa energiatietoisuudessa, niitä jotka ovat heräämisprosessissa, ja niitä jotka ovat ruumiillistaneet mestaruutensa ja joista tulee timanttitulitietoisuuden kantajia.

Niitä jotka yrittävät edelleen elää vanhassa 3D-kaksinaisuus- ja konfliktimallissa, voidaan kutsua unessa oleviksi. He ovat vasemman aivopuoliskon rationaalisia ajattelijoita, jotka toimivat edelleen lineaarisilla aikajanoilla ja jäävät usein kiinni "esivalmistettuihin" todellisuusversioihin. He eivät ole vielä nostaneet tietoisuuttaan tiedostamaan toista olemistapaa ja erilaista yhdistymis- ja vuorovaikutusmallia. Unessa oleminen vanhassa energiassa, ollen kuitenkin viidennen ulottuvuuden maailmassa, tekee elämästä hyvin vaikeaa tuollaisille ihmisille. Heille syvät transformaatioprosessit näyttävät uhkaavilta ja kaoottisilta ja he reagoivat usein tulemalla aggressiivisemmaksi ja riitaisemmaksi ja luomalla lisää kaaosta, hämmennystä ja ahdistusta. He tuntevat timanttitähtitulen vaikutukset ympärillään, mutta ovat kyvyttömiä valjastamaan sen tai virtaamaan sen luovan potentiaalin kanssa.

Toinen ryhmä on niitä, jotka ovat heräämisprosessissa ja ovat alkaneet oivaltaa, että on toinen elämistapa ja maan päälle synnytetään uutta toimintamallia. He ovat siirtyneet konfliktin, kaksinaisuuden ja valtapelien yläpuolelle, kasvavaan ja esiintulevaan rakkaus- ja ykseystietoisuuteen. He etsivät, oppivat ja hakevat tukea, kun kehittävät tietoisuuttaan ja aktivoivat valokehoaan, jotta he voivat integroida timanttitähtitulen ja luoda sen kanssa.

Kolmas ryhmä on niitä, jotka ovat uuden energian mestareita ja integroivat ja ruumiillistavat timanttitähtitulta ja elävät timanttitietoisuutta. He pystyvät integroimaan ja tasapainottamaan olemisen oikean ja vasemman aivopuoliskomoodin ja toimimaan sydämestään ja rakkaudesta ja myötätunnosta. He virtaavat timanttitähtitulen luovan energian kanssa ja pystyvät luomaan omia aikaspiraalejaan, kun he ilmaisevat ja luovat omia versioitaan uudesta todellisuudesta. He ovat integroineet sielun, hengen ja kehon jumalaisen rakkauden yhdeksi yhtenäiseksi ilmaisuksi maan päällä!

Rakkaat, voisimme myös mainita tässä timanttilapset, nuo suurenmoiset timanttivalo-olennot joita on tullut planeetalle vuoden 2012 lopusta lähtien. Nämä säteilevät sielut syntyvät timanttitähtitulitaajuuden kera, ja kaikkialla missä he ovat, he ankkuroivat sielunsa timanttitähtitulta ja luovat ympärillään oleville tilaisuuksia avautua tälle uudelle luovan valon virralle.

Siis rakkaat, voitte nähdä, että tänä aikana ihmiskunnalla on todella vaihtelua ja virtausta, kun muutoksia aktivoidaan syvällä kaiken tietoisuudessa maan päällä. Kun olette tekemisissä ihmisten kanssa päivittäin, on aina hyvä muistaa, etteivät kaikki ole samalla tietoisuustasolla. Jos olette saavuttaneet niiden tason, jotka ruumiillistavat timanttivaloa, niin tiedätte, että välitätte ja ankkuroitte tuota valoa sinne, missä olette.

Miltä teistä ehkä tuntuu, kun integroitte timanttitähtitulta

Kun integroitte tätä voimakasta timanttitähtitulta, tunnette varmasti tämän prosessin kehossanne. Fyysinen olemuksenne imee enemmän ja enemmän korkean taajuuden valoenergiaa ja värähtelee aina vain korkeammalla taajuudella. Tämä aiheuttaa aluksi voimakkaita uupumustunteita, kuin haluaisitte nukkua koko ajan. Itse asiassa, rakkaat ystävät, teidän saattaa hyvinkin tarvita levätä usein ja huolehtia fyysisestä kehostanne, kun integroitte näitä tulisia energioita.

Teillä saattaa myös olla palamisen tunnetta kehossanne, erityisesti ruuansulatusjärjestelmässä, ja teidän saattaa tarvita muuttaa ruokavalionne hyvin pehmeään ja alkaliseen ruokaan joksikin aikaa, jotta kehonne sallitaan keskittää energiansa siirtymään. Saatatte myös tuntea kipua kehossa, kun korkean taajuuden energia voi aiheuttaa tulehdusta ja ärsyttää vanhoja vamma- tai heikkousalueita kehossanne. Varmistakaa, että juotte vettä tarvittaessa huuhtelemaan ulos myrkkyjä ja viilentämään elimistöä, joka saattaa ylikuumentua valokehon ja fyysisen kehon integroinnin prosesseista.

Yhdessä näiden tunteiden kanssa saatatte kokea myös levottomuutta ja kummallisuutta kehossanne. Ehkä ikään kuin sähkövirtaa kulkee kehonne läpi, sillä näin itse asiassa on. Korkean taajuuden valo käyttää hermostoa fyysisen kehon läpi virtaamiseen ja fyysiseen matriisiin pääsemiseen. Tämä voi saada olonne tuntumaan hermostuneelta ja ahdistuneelta toisinaan tai teille saattaa olla kamppailua lakata ajattelemasta ja alkaa nukkua. Tai saatatte herätä muutaman tunnin jälkeen stressaantuneena. Tai teillä saattaa olla kummallisia unia, kun alitajuntanne yrittää selittää ja integroida näitä prosesseja.

Päiväelämässä teistä saattaa tuntua hämmentyneeltä ja eksyneeltä toisinaan, ja saatatte unohtaa asioita ja "hukata" aikaa. Tämä johtuu tietokonetermein siitä, että kovalevyänne formatoidaan uudelleen ja jotain informaatiota saattaa kadota. Tiedostakaa vain, että kun prosessi on valmis, pystytte toimimaan taas selkeästi.

Saatatte tuntea myös yhteydettömyyttä todellisuuteen ja toisiin. Tämä johtuu siitä, että olette yhteydetön! Teille annetaan suurenmoinen tilaisuus luoda uudelleen sekä oma elämänne että todellisuutenne ja Maan todellisuus. Unelmoimalla, luomalla ja pitämällä timanttitulta omassa olemuksessanne työskentelette tämän voimakkaan uuden valon maadoittamisen kanssa. Älkää yrittäkö "yhdistyä uudelleen", vaan keskittykää luomaan uutta ja sallikaa niiden, jotka ovat enemmän harmoniassa uuden valonne ja taajuutenne kanssa, löytää teidät!

Timanttitähtitulen kanssa työskenteleminen integrointiprosessissa

Paras ja positiivisin tapa työskennellä timanttitähtitulen kanssa on osallistua toimintoihin ja prosesseihin, jotka sallivat teidän olla luova ja päästä käsiksi sielunne ja henkenne voimaan ja viisauteen.

Luovuuden käyttäminen sallii teidän myös aktivoida olemuksenne oikean aivopuoliskon, mikä merkitsee, että työskentelette oikean ja vasemman aivopuoliskon tasapainoa kohti, mikä antaa "maljan" timanttitähtitulivalon vastaanottamiselle ja välittämiselle.

Luovuutta voidaan ilmaista monissa muodoissa yksilöllisten mieltymysten mukaisesti.

Kenties helpoin tapa aloittaa on työskennellä oman sielupäiväkirjan kanssa, johon tallennatte päivittäisiä tunteitanne, kokemuksianne ja viisauttanne sanoin, runoin tai kuvin, jotka teette itse.

On myös hyvä idea yhdistyä ryhmiin ilmaisemaan luovaa sieluolemustanne musiikin, mantran, laulun, tanssin tai visuaalisten ja taiteellisten luomismuotojen kautta. Oleminen ryhmässä saman värähtelytaajuuden ihmisten kanssa auttaa teitä tasapainottumaan ja aktivoimaan omat luovat virtanne.

Työskennellessänne nousevan luovuutenne kanssa, jonkin ajan kuluttua alatte nähdä yhteyden luovuuden ja elämänne ja todellisuutenne luomisen välillä, kun uneksitte ja valitsette omien luomustenne värejä, ääniä ja makuja.

Miten suurenmoista seikkailua tästä tuleekaan, kun valitsette ja ilmaisette sielunne ja henkenne värejä ja ääniä ja edistätte uuden todellisuuden luomista.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.