VUODEN 2017 MUUTOS JA KORKEAMMAN TIETOISUUDEN YHTENÄISKENTÄN MAADOITTAMINEN

Arkkienkeli Mikaelia kanavoinut Celia Fenn (starchildglobal.com)

5.7.2017

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Planetaarinen uusivuosi ja Leijonaportti heinä-elokuussa 2017

Rakas valoperhe, olette nyt saavuttaneet vuodessanne 2017 ajan, jolloin suuri muutos on käsillä. Voisimme kutsua tätä vuoden 2017 suureksi muutokseksi. Kuten olemme sanoneet aiemmin, 2017 on todellakin pyhän maaplaneetan ja uusien alkujen vuosi. Ensimmäisen vuosipuoliskon tulevat valokoodit ovat kylväneet siemenet uuden Maan tietoisuuden ilmentymiselle maan päälle.

Kutsumme tätä uuden Maan tietoisuutta "korkeamman tietoisuuden yhtenäiskentäksi". Se on korkeamman ja moniulotteisen tietoisuuden uusi ja paljastuva kenttä, joka tulee planeetan ympärille luomaan uuden Maan moniulotteiset verkot. Sitä pidetään jokaisen sellaisen ihmisen sydämessä, sielussa ja valokehossa, joka on sitoutunut korkeampaan tietoisuuteen ja moniulotteiseen elämiseen. Kun nämä säteilevät olennot heräävät ja tulevat yhteen, heidän säteilevät energiapuumerkkinsä ja ryhmäenergiapuumerkkinsä luovat verkkorakenteet uuden Maan ilmentymiselle.

Tästä syystä teidän on hyvin välttämätöntä säilyttää henkilökohtainen energiapuumerkkinne korkeassa taajuudessa ja yhdistyä toisten kanssa, jotka ovat samanlaisessa valo- ja tietoisuustaajuudessa, ja edesauttaa korkeamman tietoisuuden yhtenäiskentän ilmestymistä esiin.

Tämä paljastuva kenttä on saavuttanut nyt kohdan, jossa se on riittävän voimakas motivoimaan merkittäviä muutoksia maan päällä. Heinäkuun energiat rakentuvat kliimaksiin elokuun Leijonaportissa sekä kuun- ja auringonpimennyksessä Leijonassa, erityisesti täydellisessä auringonpimennyksessä 21.8.

Tästä tulee varsin pitkähkö jatkuva intensiivinen jakso, ja rakkaat ystävät, teidän täytyy fokusoitua aikomukseen säilyttää sisäinen rauhanne ja voimanne, kun kuljette tästä haaste- ja testausjaksosta läpi tehdessänne siltaa uuden ja vanhan välille elämässänne. Älkää olko epätoivoinen ja langetko uhritietoisuuteen ja vihaan, vaan sallikaa itsenne pysyä luottamus- ja virtaustilassa. Ei ole aika olla aktiivinen ja yrittää tehdä muutoksia. On aika kääntyä sisäänpäin ja antautua suuremmalle voimalle sallien itsensä virrata muutoksiin luottaen ja itsevarmana.

Täysikuu Kauriissa

Energianopeutumisen ensimmäinen merkittävä kohta on täysikuu 9.7. Tämä täysikuu on Kauriissa, mihin vaikuttaa voimakkaasti Pluto, myös Kauriissa. Pluto antaa energiaa transformaatiolle ja yhdessä täysikuun voimakkaiden magneettisten energioiden kanssa tuo pintaan hyvin syviä tunteita ja tuntemuksia transformoitavaksi ja puhdistettavaksi. Sallikaa näiden tulla pintaan vapautumaan ja siirtymään pois. Älkää pitäkö niistä kiinni tai tunteko epätoivoa tai syyllisyyttä. Päästäkää niistä vain irti ja antakaa niiden mennä hyvin lempeästi. Vanhassa energiassa teitte erittäin kovasti töitä tuollaisten tunteiden prosessoimiseen ja laitoitte paljon energiaa niiden syiden selvittämiseen. Tässä uudessa moniulotteisessa energiassa riittää, että pelkästään tunnistaa, mitä nousee, ja antaa sen mennä rakkauden kera ja tietäen, ettei teidän tarvitse enää painia näiden tunteiden ja tuntemusten kanssa. Riittää, kun antaa niiden virrata pois, kun keskitytte siihen, missä olette läsnä olevassa hetkessä ja mitä haluatte luoda.

Tämä täysikuu on tosiaankin aikaa, jolloin monet vanhat mallit lopultakin vapautuvat tilan tekemiseksi uuden Maan havainto- ja ilmaisumalleille tällä planeetalla. Se on aikaa, jolloin teidän täytyy tajuta täysin moniulotteisen elämisen ajatus, kyetä tunnistamaan taajuus ja värähtely ja ankkuroida oma henkilökohtainen värähtelytaajuutenne tai energiapuumerkkinne uuden Maan energioihin.

Teidän täytyy ehkä viettää aikaa vanhojen energioiden alemmissa taajuuksissa työnne tai perheenne vuoksi, mutta voitte nähdä nämä ajat väliaikaisina vierailuina, ennen kuin palaatte korkeampiin taajuuksiin, joissa teillä on mukavinta. Monilla teistä on edelleen roolina tehdä siltaa taajuustasojen välille voidaksenne auttaa niitä, jotka eivät ole vielä heränneet ja siirtyneet uuden Maan taajuuksiin.

Rakkaat ystävät, vaikka teidän täytyy kokea kaaosta ja pelkoa/vihaa ympärillänne toisinaan, muistakaa, että olette sydämensotureita ja ruumiillistuneita valonmestareita ja että rakkaus ja säteily sydämessänne ja sielussanne suojelee teitä ja avaa yltäkylläisyys-, harmonia- ja ilopolkuja elämäänne ilmaistessanne korkeamman tietoisuuden yhteiskenttää.

Sirius-ilmiö – kun kaksi aurinkoa nousee

Seuraava merkittävä energianopeutuminen on planetaarinen uusivuosi 26.7. Muinaiset mayat ja muinaiset egyptiläiset tunsivat tämän päivän hetkenä, jolloin maaplaneetta aloittaa uuden syklin jatkuvassa evoluutiossaan.

Tätä edeltää "ajan ulkopuolinen päivä", joka on 25.7. Se on taianomainen ja pyhä kohtutila, jossa transformoituminen aikasyklistä toiseen syntyy. Se on aikaa olla iloinen ja luova, kun laitatte uuden vuoden syklin perustan korkeimmalle mahdolliselle tasolle. Tämä luova ja juhlava energia kantaa teidät seuraavaan päivään, jolloin planeetta ja kaikki elävät olennot aloittavat uuden henkilökohtaisen luomis- ja olemissyklin.

Muinaisilla egyptiläisillä tämän ajan osoitti vuotuinen tapahtuma nimeltään "Siriuksen heliaaninen nousu". Tämä on aikaa, jolloin Sirius nousee aamutaivaalle aivan auringon viereen. Se oli egyptiläisessä kalenterissa myös aikaa, jolloin Niili nousi ja tulvi maalle tuoden hedelmällisyyttä ja yltäkylläisyyttä ihmisille. Lisäksi Sirius tunnettiin pyhänä opettajatähtenä, ja kun sen voimakkaat valokoodit olivat linjassa auringon kanssa, ne välitettiin Maahan vuosittaisen Leijonaporttiportaalin kautta. Leijonaporttiportaali alkaa avautua 26.7. ja saavuttaa huippunsa 8.8. (8-8). Tämä on voimakasta kahden auringon aikaa, toinen kultavalkoinen (Maan aurinko) ja toinen sähkönsininen (Sirus). Timanttivalokoodit jotka kuljettavat malleja ja kuvioita seuraavaa aikaspiraalia varten, välitetään galaksien keskuksesta ja Sirius vahvistaa niitä, kun ne integroidaan Maan planeetta-aikasykleihin.

Leijonaportti 8.8.2017

Siis rakkaat ystävät, voitte nähdä, että tämän energia-asetelma- ja nopeutumissarjan huipentumiskohdat ovat Leijonaportti 8.8. ja kaksi pimennystä elokuussa Leijonassa.

Leijonaportti on voimakas portaali Leijonassa ja se on Siriuksen kuninkaallisten henkileijonien suojeluksessa. Nämä suurenmoiset valo-olennot jotka tunnetaan eilisen ja huomisen leijonina, pitävät pyhää tilaa uusien valokoodien ja evoluutiomallien laskeutumiseksi Maahan ja kaikkien niiden ihmisten verkkojen ja valokehojen aktivoimiseksi, jotka ovat vastaanottavaisia evoluutionsa nostamiselle korkeampaan tietoisuusspiraaliin.

On erittäin välttämätöntä pitää henkilökohtainen tietoisuutenne ja energiapuumerkkinne korkealla tasolla tänä aikana ja hyödyntää täysin tulevien uusien timanttivalokoodien jumalainen valo- ja siunausvirta. Älkää salliko minkään tapahtuman vetää itseänne sellaisille alemmille tietoisuustasoille, kuten viha, pelko ja ahdistus.

Tämä on tosiaan vuoden 2017 suuren muutoksen aikaa, ja teidän täytyy muistaa, että olette sydämensoturi ja ruumiillistunut valonmestari. Työnänne on pitää nämä energiat energiapuumerkissänne niin, että uudet valokoodit voivat tulla sisään ja maadoittua kauttanne ihmiskunnan ja planeetan hyödyksi.

Pimennykset 7.8. ja 21.8.

Leijonaporttiportaali sulkeutuu 12.8. Energian voimistuminen kuitenkin jatkuu koko elokuun ja sitä voimistaa ja kasvattaa kaksi pimennystä Leijonassa.

Leijonan täysikuussa 7.8., päivää ennen Leijonaporttia, on osittainen kuunpimennys Vesimiehessä (aurinko Leijonassa). Tämä luo tilan Jumalatarenergian lisävoimaantumiselle planeetalla. Helmikuussa 2017 oli vuosittainen kuunpimennys Leijonassa (aurinko Vesimiehessä), joka käynnisti tämän voimakkaan timanttienergiavirran Maahan osana Jumalatar/jumalaisen feminiinienergian nousemista maan päällä.

Vuonna 2017 teistä tulee tietoisempi jumalaisen feminiinisyyden nousevasta voimasta, kun oikean aivopuoliskon luovat ja intohimoiset energiat aktivoituvat selvemmin. Paljastuvalla korkeamman tietoisuuden yhtenäiskentällä on lisääntynyt mahdollisuus tulla ilmaistuksi jumalaisten feminiinienergioiden kautta.

Täydellinen auringonpimennys 21.8. saattaa loppuun vuoden 2017 pimennyssyklin. Täydellinen auringonpimennys Leijonassa varmistaa, että uudet planeettakoodit jotka Siriuksen kuninkaalliset tähtileijonat panevat alulle, integroidaan planeettaverkkoihin.

Tuolloin kumulatiiviset muutosenergiat ovat antaneet tärkeän sysäyksen merkittävälle muutokselle maan päällä. Tulienergiana Leijonaenergia polttaa pois ja transformoi kaiken, mikä ei ole harmoniassa uuden todellisuuden timanttivalokoodien kanssa.

Tästä kohdasta eteenpäin painotus on uusissa elämis- ja havaintotavoissa. Uuden Maan nousevat energiat jatkavat vanhojen tapojen haastamista. Paljastuvan yhtenäiskentän voima transformoi ja muuttaa, tehden tilaa uudelle todellisuudelle maan päällä.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.