HERÄÄMINEN JA VALAISEMINEN – LOKAKUU 2019–TAMMIKUU 2020

Arkkienkeli Mikaelia kanavoinut Celia Fenn (starchildglobal.com)

5.10.2019

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakas valoperhe, olemme saavuttaneet hetken, jota monet teistä ovat odottaneet ja pyytäneet monta elämää. Planeettaanne lähestyy kosminen valoaalto, joka käynnistää suuren heräämisen Maassa. Jo nyt monet teistä ovat tunteneet tuon aallon, kun se alkoi lähestyä syyskuun päiväntasauksessa. Tämä energia on niin voimakasta, että se aiheuttaa monissa fyysisiä oireita, kun kehonne yrittää integroida ja tasapainottua.

Tämä kohoava energia tuntuu 10-10-portaalissa 10.10. ja sen voimistuminen jatkuu merkittävässä 11-11-tähtiportissa 11.11. Sitten se jatkuu 12-12-portissa 12.12. ja 21-12-portissa 21.12. (päivänseisaus) ja huipentuu 12.1.2020, jolloin Saturnus ja Pluto siirtyvät yhtymään Kauriin merkissä.

Jokaisessa näistä pisteistä paljastuu lisää uutta jumalaista maskuliinisuutta maan päällä. Jumalainen maskuliinisuus johtaa tietä uusien rakenteiden luomiseen uutta Maata varten. Jumalaisen maskuliinisuuden rooli on luoda rakenteita Sofian jumalaiselle viisausvirralle, jumalaisen feminiinisyyden viisaus- ja valo-olemukselle. Se on tosiaankin voimakas, intensiivinen ja kunnioitusta herättävä muutos monilla tasoilla.

10-10 – vihkiminen suuren heräämisen aikajanaan/aikaspiraaliin

Se suuri levottomuus jota hyvin monet teistä ovat jo alkaneet tuntea, on suuren heräämisaikajanan luomista ja energisoimista lokakuusta 2019 tammikuuhun 2020. Kun voimakas uusi aikajana on energioitu, muut vaihtoehtoiset aikajanat romahtavat ja putoavat pois.

Tämä heräämisaalto käynnistyy 10.10. ja alkaa tuoda esiin uuden sieluryhmän, joka liittyy planetaariseen heräämisprosessiin ja kiihdyttää uuden Maan ilmentymistä.

Tämä voi luoda "shokkiaaltoja" aika-avaruusrakenteeseen, mikä voi aiheuttaa fyysisiä oireita. Mutta tietäkää, rakkaat ystävät, että aikajanojen sulkeminen ja uusien aikajanojen (aikaspiraalien) aktivoiminen on toimintaa, johon ryhdytään henkisessä ja kollektiivisessa yhteisymmärryksessä, sen ollessa Maan korkeimmaksi hyväksi tällä hetkellä.

Kun aikajanan seuraava osa energisoidaan, nämä "shokkiaallot" voivat voimistua. Nämä timanttivalokoodien, kultaisen Kristus-tietoisuuden koodien ja jumalaisten sydäntaajuuksien voimakkaat aallot enkeli- ja tähtikansoilta alkavat käynnistää tämän suuren heräämisen maan päällä.

Suuren heräämisen ensimmäiset herätykset

Kun tämä uusi aikajana alkaa energisoida valovihkimyksiä, on kaksi tapahtumatasoa. Ensimmäisellä tasolla teidät jotka olette tiennäyttäjiä ja jo heränneitä, kutsutaan ja työnnetään laajemmille ja suuremmille palvelutasoille tällä planeetalla. Toisella tasolla täysin tavallisia ihmisiä herää, ja he ovat hämmentyneitä ja järkyttyneitä, kun heidän todellisuushavaintonsa on muuttunut radikaalisti, melkein yhdessä yössä.

Tämä suuri toinen herääjäryhmä tarvitsee teitä, ensimmäistä tiennäyttäjätasoa, opastamaan heidät tämän prosessin läpi. Sielusopimustenne mukaisesti tämä on se tarkoitus, miksi olette päättäneet olla maan päällä tänä aikana.

Rakas valoperhe, tämä ei ole aikaa kutistua tai ajatella pienesti. On aika astua esiin ja olla niitä itsevoimaantuneita olentoja ja yhteisöjohtajia, joita te olette. Kun asetutte laajentuneeseen palveluun opettajana tai parantajana, niin Henki opastaa luoksenne niitä, joilla on tarvetta. Kun työskentelette näiden sielujen kanssa, on hyvä myös muistaa, miten tärkeää on huolehtia itsestänne ja omasta prosessistanne.

Kun vastaheränneet sielut siirtyvät uuden Maan aikajanalle/aikaspiraaliin, heillä on fyysisiä, mentaalisia ja tunneoireita, jotka tuntuvat jonkinlaiselta romahdukselta, sillä tämä on itse asiassa vanhan romahtamista, jotta uutta voi ilmestyä esiin. Heidän vanhat tukijärjestelmänsä vanhalla aikajanalla luhistuvat ja hajoavat, ja he tuntevat ikään kuin putoavansa tyhjyyteen. On teidän tehtävänne olla valo, joka opastaa heidät ankkuroitumaan uuden Maan verkkoihin ja löytämään sieluperheensä tai heimonsa tässä uudessa aika-avaruustodellisuudessa.

Te jotka olette ensimmäistä tasoa, ensimmäistä heräämisaaltoa, huomaatte saavanne uutta ymmärrystä ja uusia parannuslahjoja. Valokehojärjestelmänne nopeutuu siihen pisteeseen, jossa tutkitte ja kehitätte uusia kvanttivalo- ja ääniparannustekniikkoja, jotka ovat samanlaisia kuin shamanismin harjoittajilla, muuttamaan ja parantamaan energioita ja "sielumurtumia".

11-11-vihkimykset – tähtituli- ja enkelitaajuudet

Vuoden 2017 11-11-portissa planeetta sai voimakkaan aallon enkelitaajuuksia ja valokoodeja Elohimilta ja Serafilta. Tämän vuoden 11-11-portissa tulee uusi valovihkimysaalto kosmisilta ja tähtivaloneuvostoilta. Tämä on tähtitulivalokoodivihkimys, joka nostaa nopeasti taajuuksia maan päällä kiihdyttämään tapahtuvaa heräämistä.

11-11-portaali on plejadilaisten suojeluksessa, se on samalla astrologisella akselilla kuin 5-5-portti – Härkä-Skorpioni-akselilla – ja se liittyy Buddhan heräämiseen ja kollektiivitietoisuuden henkisiin energioihin.

Tällä kertaa tähtitulivalokoodien voimakas lähetys vastaanotetaan maahan valo/ääniaaltomuodossa, mikä on vasta energisoidun uuden Maan aikaspiraalin vihkiminen ja aktivointi. Tätä ei saada yhtenä aaltona, vaan aaltosarjana joista kukin kantaa erilaisia koodeja tai ohjeita jumalaisesta sydämestä aktivoimaan uuden Maan kollektiivitietoisuudessa.

Teidät jotka työskentelette valokoodien ja valokielen kanssa, voimaannutetaan ja ohjataan tulkitsemaan näitä koodeja heimossanne ja yhteisössänne olevien hyödyksi. Teitä saatetaan ohjata maalaamaan, piirtämään, ääntämään, laulamaan tai tanssimaan näitä tähtitulivalokoodeja ilmentymään fyysisesti.

Tällä 11-11-porttikerralla plejadilaiset ovat hyvin aktiivisia työskentelyssään kanssanne ja auttavat teitä aktivoimaan ihmis-enkelimallin ja ruumiillistamaan sielun jumalaisessa rakkaudessa todisteena tästä prosessista. Ihmis/eläin- ja kasvi-DNA:n asiantuntijoina he ohjaavat teitä valokoodiaktivointien ja kollektiivisten aktivointien läpi.

Arcturuslaisille on annettu myös tehtäväksi opastaa moniedustuksellista ryhmää, joka työskentelee Maan kanssa, mm. lyyralaisia, siriuslaisia ja andromedalaisia. Ne auttavat omilla erityisillä valokommunikointi- ja yhteyskeinoillaan.

Saatatte siksi tuntea 11-11-portissa opastusta liittyä johonkin ryhmään tai yhteisöön kokemaan tähtitulivalokoodivihkimyksiä ryhmänä. Saatatte myös tuntea vetoa kanavoida näitä koodeja jollain tavalla ja pitää kirjaa informaatiosta, jota teille annetaan näissä koodeissa.

Enkeliolennot, Elohim ja Serafi voimaannuttavat jatkuvasti enkelivalo- ja väritaajuuslähetyksiä tukemaan näitä vihkimyksiä ja heräämisprosessia yleisesti.

Aikajanat, aika-avaruus ja elämän temmon hidastaminen

Rakkaat ystävät, kun näitä valokoodiaaltoja tulee Maahan, tapahtuu uusi nopeutuminen aika-avaruuskentässä, koska tietoisuutta nostetaan taas kerran. Monet havaitsevat tämän ajan kulumisena vielä nopeammin, ja he saattavat tuntea tarvetta liikkua vielä nopeammin fyysisellä tasolla pysyäkseen aika-avaruuden taajuuslisäyksen mukana. Tätä ei suositella, rakkaat ystävät, koska tarvitaan hidastamista ja kehon sallimista harmonisoitua luonnolliseen aika-avaruuteen, joka on luonnon (jumalainen lähdekoodi) luontainen taajuus planeetallanne.

Tällä hetkellä planeetallanne on kaksi aikailmaisua. Kuten mainittiin, toinen on luonnollinen aika, joka kulkee spiraalina harmoniassa aika-avaruuskentän kanssa ja värähtelee jumalaisen sydämen taajuudella. Toinen on keinotekoinen tai lineaarinen aika, joka on ankkuroitu mekaaniseen harhaan ja viilettää eteenpäin jatkuvasti lisääntyvällä vauhdilla, kun se liikkuu kauemmas luonnollisesta ajasta ja galaksin spiraaliliikkeestä.

Tästä syystä on hyvin suotuisaa viettää aikaa luonnossa. Sallitte solujenne ja DNA:nne resonoida luonnollisen ajan kanssa ja hidastua fyysisesti, jotta voitte kokea korkeampia valokooditaajuuksia jumalaisesta sydämestä.

Meditoiminen ja seremonian tekeminen luonnossa on harmonisoitumista luonnolliseen aikaan fokuksen ja aikomuksen kera, ja se auttaa teitä integroimaan ja ruumiillistamaan tämä valokoodit ilman kohtuuttomia häiriöitä fyysiselle kehojärjestelmällenne tai hermostonne ja tunne- ja mentaalikehonne ylistimulointia.

Esiintulevan uuden jumalaisen maskuliinisuuden rooli

Kun jumalainen feminiininen Sofia-tietoisuus vastaanottaa nämä uudet tähtitulivalokoodit, jumalaisella maskuliinisuudella tai paremminkin uudella jumalaisella maskuliinisuudella on tehtävänä luoda muoto ja rakenne tämän uuden viisauden ilmaisemiselle ja kokemiselle.

Näiden neljän tähtituliaaltokuukauden aikana Saturnus- ja Pluto-planeetta liikkuvat toisiaan kohti "yhtymätreffejään" varten 12.1.2020. Tämä liike tapahtuu Kauriin, maskuliinienergian, huoneessa. Tämä Saturnuksen (rakenne) ja Pluton (transformaatio) magneettinen yhtymä luo pyörteen vanhojen maskuliinienergiarakenteiden purkautumiselle ja uuden maskuliinisuuden ilmaisumuotojen syntymiselle.

Uuden maskuliinisuuden muoto ja rakenne ilmestyvät jo esiin myötätuntona ja rakkautena planeettaa kohtaan, jota ilmaistaan niiden monien nuorten ihmisten, kristallilasten kautta, jotka löytävät äänensä ja ilmaisevat vanhemmille sukupolville, mitä he tuntevat. Pian heihin liittyvät timanttilapset, joilla on vielä voimakkaampaa uuden jumalaisen maskuliinisuuden, Kristus-tietoisuusenergian ilmaisua ja tarve valmistella polku uuteen Maahan, mikä on heidän sielutehtävänsä timanttivalon edustajina maan päällä.

Toivotamme teille upeaa matkaa näihin uusiin valokoodeihin ja uusiin olemistapoihin, kun seisotte tämän voimakkaan uuden Maan aikaspiraalin kynnyksellä. Kulkekaa eteenpäin luottavaisena ja iloisena tietäen, että tämä on se aika, jota te olette odottaneet!

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.