2017 – UUSIA ALKUJA JA PYHÄN MAAN VUOSI

Arkkienkeli Mikaelia kanavoinut Celia Fenn (starchildglobal.com)

31.12.2016

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Tervetuloa vuoteen 2017! Tervetuloa uusiin alkuihin! Tervetuloa pyhään Maahan!

Rakas perhe, kun siirrytte tähän uuteen vuoteen 2017, haluaisimme toivottaa teidät kaikki tervetulleeksi uuteen alkuun, uuteen aikasykliin ja hyvin erityiseen aikaan planeetan kannalta. Tämä on vuosi, jolloin pyhän Maan energiasta tulee ilmentyneempi ja jolloin ne jotka ovat heränneet ja elävät korkeamman tietoisuuden kera, käyttävät luovuuteensa ja aikomukseensa juhliakseen elämän pyhyyttä ja pyhää Maata.

Tällä aikajaksolla elokuun Leijonaportista lähtien, Maa on tehnyt merkittävän aikajanavaihdoksen, mikä on aiheuttanut valtavia aaltoja ja myrskyisiä muutoksia muutaman viime kuukauden. Tämä on tehty Maan ja ihmiskunnan harmonisoimiseksi polkuun, joka johtaa Maan uudistumiseen ja pyhien polkujen uudelleenmuodostumiseen planeetalle.

"Miten näin voi olla?" saatatte hyvinkin kysyä, kun katsotte ympärillenne ja näette kaaosta ja muutoksia, jotka eivät näytä hyödyttävän suurempaa hyvää. Mutta pyydämme teitä tietämään, että tämä on tie eteenpäin, joka sallii kaikkien timanttisydänsotureiden ja sateenkaarimaasotureiden nousta puolustamaan Maan ja ihmiskunnan ja kaikkien maan päällä elävien olentojen korkeinta hyvää.

Tässä uudessa aikasyklissä joka alkaa nyt, tämä polku vie teitä turmeltumattomaan ja uudestisyntyneeseen Maahan. Mutta tämä ei tapahdu ilman ilmentämis- ja luomisponnistelujanne. Nyt on se aika, jota varten olette syntyneet. Nyt on se aika, jolloin teidän täytyy yhdistyä sieluunne ja henkeenne sekä syvään elämänintohimoonne ja ilmaista aikomuksenne luoda sellainen Maa, jota haluatte.

Pyydämme teitä tekemään tämän pyhällä tavalla. Ei väkivalloin ja aggressiivisesti, vaan voimalla ja vahvuudella ja kulkemalla aina hengen kanssa. Muistakaa, että viime aikasyklissä teidät koulutettiin olemaan sydämen sotureita. Nyt tässä aikasyklissä jonka luotte, olette timanttisydämen sotureita ja luovia taitelijoita. Kannatte ja välitätte timanttitähtitulen energiatunnusta, ja missä ikinä olettekin, tämä voimakas energia tekee transformaatiotyötään.

Rakkaat ystävät, älkää aliarvioiko heränneen olemuksen ja timanttitulen transformointivoimaa. Kun olette harmoniassa sydämenne ja sielunne kanssa ja kannatte timanttikoodeja valokehossanne ja energiakentässänne, olette voimakas muutos- ja transformaatioenergia pelkästään sallimalla energiapuumerkkinne "leimata" ympäristöänne.

Energiapuumerkki: pyhä itse, pyhä tila ja pyhä Maa

Kun siirrymme uuteen alkuun ja suureen uudelleenasetukseen, kuten kutsumme sitä, ajatellaanpa vähän sen energiapuumerkin luonnetta, jotka heränneillä ja tietoisilla olennoilla on.

Tämä energiapuumerkki alkaa työstä, jota olette tehneet sisällänne viimeisen yhdeksän vuoden syklin ajan. Olette oppineet keskittymään sisäänpäin ja löytämään sen jumalaisen olemuksen ja jumalaisen luomisvoiman, joka on teissä jokaisessa. Kun olette tehneet työtä sielun ja hengen ruumiillistamiseksi, olette havainneet, että todellinen rauha asuu sisällänne, ei ulkopuolellanne. Ja niin olette tehneet työtä yhdistyäksenne tuohon sielun syvään rauhaan ja tunnistaaksenne sen varjoitsen, joka ehkä pidättelee teitä. Ja niin olette saapuneet kohtaan, missä valo sydämessänne, sielussanne ja kehossanne on niin voimakas, että olette jumalaisen valon välittäjä.

Tämä hengen, sielun ja kehon jatkumo on tehokkain, kun rukoilette joko yksin tai ryhmässä, kun meditoitte ja kun teette pyhän seremonian Maalle.

Niinpä pyydämme teitä ymmärtämään, että yksittäisenä olentona olette hyvin voimakas, kun pidätte ja välitätte timanttivaloa. Luotte kvanttienergiakentän, joka on niin korkeaa taajuutta, että se vaikuttaa energiakenttään ympärillänne ja muuttaa sitä. Teidän ei tarvitse tehdä mitään, paitsi varmistaa, että pidätte tätä taajuutta sydämessänne ja valokehossanne. Pelkällä värähtelyllä nostatte energiakenttää ympärillänne.

Mutta tulevana vuotena on välttämätöntä myös muistaa, että yksittäisenä ihmisenä voitte muuttaa ympäristöänne myös aikomuksella, fokusoitumalla ja ponnistelemalla. Ympäristö on heijastus teistä ja te luotte sen. Jos teistä tuntuu, että ympäristönne on kaoottinen ja matalaa energiaa, niin tehkää työtä muuttaaksenne se siellä, missä voitte. Luokaa järjestystä, harmoniaa ja kauneustaajuutta. Kyllä, tämä vaatii fokusoitumista, ponnistelua ja energiaa, mutta näin luotte pyhän tilan.

Aloittakaa pienestä alueesta – luokaa kenties alttari. Sitten luokaa vaikka yksi huone, joka on pyhä tila. Ja sitten kenties luokaa koko asuinalueenne pyhäksi tilaksi. Kun teette tämän, annatte Maalle ja muille merkin, että olette valmis transformoimaan ympäristönne, yhteisönne ja Maan pyhäksi tilaksi.

Tämän uuden syklin aikana monet teistä yhdistyvät sieluperheen ja –sieluryhmien kanssa meditoimaan ja tekemään pyhiä seremonioita, jotka luovat energiaa pyhän maatietoisuuden uudelleenmuodostamiseksi maailmaanne.

Se mikä hukattiin, löydetään ja perustetaan uudestaan. Tietoisuus pyhästä Maasta alkaa teistä, ryhmistänne ja yhteisöistänne ja siitä pyhästä työstä ja seremonioista, joita teette.

Antakaa vuoden 2017 olla aikaa, jolloin sytytätte timanttienergiapuumerkkinne ja keräännytte ryhmiin tekemään pyhiä seremonioita ja luomaan pyhän tilan. Maa on valmis ankkuroimaan nämä uudet energiat omaan matkaansa takaisin pyhään tilaan.

Pyhä aito itse – kuka olen tässä uudessa syklissä

Monet teistä ovat eläneet viime aikoina kera tunteen, että te ette enää kuulu tähän paikkaan ja olette väsynyt tai kyllästynyt elämään vanhassa 3D-tyyppisessä matriisissa. No, nyt on aika hyväksyä uusi haaste ja alkaa luoda elämää, joka ilmaisee todella aidosti sitä, kuka olette.

Tämän tekemiseksi, rakkaat, teidän täytyy tuntea itsenne ja tietää hyvin syvällä tasolla, kuka olette.

Kuka olette sosiaalistumisen ja työn talousmatriisin ulkopuolella? Oletteko pelkästään "yksikkö", joka tekee työtä, elää ja lisääntyy, vai onko elämällänne maan päällä syvempi ja sielupohjaisempi merkitys? Onko teillä sielutehtävä, ja jos on, mikä se on?

Muistatteko, että olette galaktinen olento, valo- ja energiaolento ja että tähdet ovat kotinne? Muistatteko, että päätitte tulla tänne ja teillä oli jokin tarkoitus halutessanne olla täällä maan päällä tänä aikana?

Jokaisella elävällä olennolla joka inkarnoituu maapallolle, on tullessaan halu kasvaa, kehittyä ja ilmaista sieluenergiaansa tai sielupuumerkkiään uudella tavalla. Mutta rakkaat ystävät, voidaksenne yhdistyä siihen, mikä se on, teidän täytyy ns. nostaa verhoa ja yhdistyä sielunne luovaan energiaan.

Silloin havaitsette, että olette valo- ja henkiolento ja ääretön. Havaitsette, että ydinolemuksenne on valo, myötätunto ja luovuus ja halunne tässä inkarnaatiossa on kukoistaa, kokea yltäkylläisyyttä ja luoda sielunne ilmentämismallin mukaisesti.

Tämän puhtaan ja luovan ydinolemuksen saavuttamiseksi teidän täytyy tuntea itsenne ja kyetä ilmaisemaan aitoa sieluolemustanne. Riippumatta siitä, mitä alemmissa kokemustaajuuksissa tapahtuu, pysytte ankkuroituna ja keskittyneenä omaan korkeampaan rakkaus-, myötätunto- ja rauhatietoisuuteenne.

Ymmärrätte, että olette pyhä tila inkarnoituneena ihmiskehoon ja voitte hyödyntää tuota pyhää energiaa elääksenne jumalaisessa armossa. Määrittelisimme jumalaisen armon syväksi tunteeksi yhteydestä jumalaiseen sydämeen ja jatkuvaksi ja kestäväksi hyvinvoinnintunteeksi – tietäen, että olette rakkaus ja teitä rakastetaan kaikkina aikoina!

Siis rakkaat ystävät, kun astumme vuoteen 2017 ja tähän uuteen alkuun, toivotamme teille kaikille luomisiloa, yltäkylläistä ilmentämistä ja timanttivaloa pyhällä polullanne pyhässä Maassa.

Pyhän Maan kalenteri 2017

1.1. uusi alku, uuden yhdeksän vuoden syklin alkaminen, joka huipentuu 2026

11.2. vuosittainen kuunpimennys

26.2. vuosittainen auringonpimennys

20.3. päiväntasaus

21.6. päivänseisaus

26.7. planetaarinen uusi vuosi

7.8. osittainen kuunpimennys

8.8. Leijonan 8-8-porttiportaali

21.8. täydellinen auringonpimennys

22.9. päiväntasaus

11.11. 11-11-portaali

21.12. päivänseisaus

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.